Jak Google przechowuje gromadzone dane

Gdy korzystasz z naszych usług, Google zbiera dane. Rodzaj danych, przyczyny ich gromadzenia i sposób, w jaki możesz swoimi danymi zarządzać, są opisane w naszej Polityce prywatności. W zasadach przechowywania danych wyjaśniamy, dlaczego okresy przechowywania danych różnią się w przypadku różnych typów danych.

Niektóre dane możesz usunąć samodzielnie w dowolnym momencie, inne są usuwane automatycznie, a niektóre w razie konieczności przechowujemy przez dłuższy czas. Podczas usuwania przez Ciebie danych przestrzegamy naszych zasad w tym zakresie, by upewnić się, że Twoje dane są w bezpieczny sposób całkowicie usuwane z naszych serwerów lub są przechowywane w postaci anonimowej. W jaki sposób Google anonimizuje dane

Dane przechowywane, dopóki ich nie usuniesz

Oferujemy wiele usług, które umożliwiają poprawianie lub usuwanie danych przechowywanych na Twoim koncie Google. Możesz na przykład:

Te dane będą przechowywane na Twoim koncie Google, dopóki nie zdecydujesz się na ich usunięcie. Jeśli korzystasz z naszych usług bez logowania się na konto Google, nadal masz możliwość usunięcia pewnych danych związanych ze sposobem uzyskiwania dostępu do tych usług, np. danych dotyczących urządzenia, przeglądarki czy aplikacji.

Dane, których ważność wygasa po upływie określonego czasu

W niektórych przypadkach zamiast umożliwić Ci usunięcie danych przechowujemy je przez ustalony wcześniej czas. Dla każdego typu danych określamy czas ich przechowywania zależny od przyczyny ich pozyskania. Na przykład w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania naszych usług na wielu różnych urządzeniach możemy przechowywać informacje o szerokości i wysokości okna przeglądarki nawet przez 9 miesięcy. W ustalonych przedziałach czasowych staramy się też nadawać pewnym danym anonimowy charakter lub poddawać je pseudonimizacji. Na przykład anonimizujemy dane reklamowe w dziennikach serwerów, usuwając część adresu IP (po 9 miesiącach) i informacje o plikach cookie (po 18 miesiącach). Poza tym przez określony czas możemy przechowywać dane pseudonimizowane, np. zapytania, które zostały oddzielone od kont Google użytkowników.

Dane przechowywane do momentu usunięcia konta Google

Pewne dane, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych funkcji i jak możemy poprawić działanie naszych usług, przechowujemy przez cały okres istnienia konta Google. Jeśli na przykład usuniesz adres wyszukany w Mapach Google, na Twoim koncie mogą nadal być przechowywane informacje o używaniu przez Ciebie funkcji wskazówek dojazdu. Dzięki temu Mapy Google nie będą już wyświetlać Ci ponownie instrukcji korzystania z tej funkcji.

Dane przechowywane przez dłuższy czas w ograniczonych celach

Czasami w związku z określonymi wymaganiami biznesowymi i prawnymi mamy obowiązek przechowywania pewnych informacji w określonych celach przez dłuższy czas. Gdy na przykład Google przetwarza Twoją płatność lub gdy realizujesz płatność dla Google, zachowujemy te dane przez dłuższy czas do celów podatkowych i księgowych. Przechowywanie niektórych danych przez dłuższy czas może wynikać między innymi z tych powodów:

Całkowite usunięcie danych w bezpieczny sposób

Gdy usuniesz dane z konta Google, niezwłocznie rozpoczynamy proces ich usuwania z usługi i naszych systemów. Przede wszystkim dane te przestają być widoczne i nie mogą już służyć do personalizacji sposobu, w jaki korzystasz z usług Google. Jeśli na przykład z panelu Moja aktywność usuniesz oglądany film, YouTube natychmiast przestanie pokazywać postęp jego wyświetlania.

Następnie rozpoczynamy proces bezpiecznego i całkowitego usuwania danych z naszych systemów pamięci. Bezpieczne usuwanie danych odgrywa kluczową rolę w ochronie naszych użytkowników i klientów przed przypadkową utratą danych. Usuwając dane całkowicie z naszych serwerów, dbamy też o spokój ducha użytkowników. Cały proces trwa zazwyczaj około dwóch miesięcy od momentu usunięcia danych. Obejmuje on często okres jednego miesiąca, w którym można odzyskać dane, jeśli zostały usunięte przypadkowo.

Każdy system pamięci Google, z którego są usuwane dane, podlega indywidualnej ustalonej procedurze zapewniającej bezpieczne i całkowite usunięcie danych. Może to oznaczać wielokrotne sprawdzanie systemu w celu potwierdzenia, że wszystkie dane zostały usunięte, lub nieznaczne opóźnienia procesu umożliwiające odzyskanie danych w razie ich omyłkowego usunięcia. Z tego powodu bezpieczne i całkowite usunięcie danych może trwać dłużej, jeśli proces ten wymaga więcej czasu.

Dodatkową warstwę ochrony w naszych usługach stanowi miejsce na szyfrowane kopie zapasowe, które pozwalają odzyskać dane po ewentualnych awariach. Dane mogą być przechowywane w tych systemach przez maksymalnie sześć miesięcy.

Tak jak w przypadku innych procedur usuwania danych, rutynowe czynności konserwacyjne, nieoczekiwane przestoje, awarie lub błędy protokołów mogą powodować opóźnienia w stosunku do procesów i przedziałów czasu określonych w tym punkcie. Korzystamy z systemów wykrywania i rozwiązywania takich problemów.

bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom,

Opis

Ochrona użytkownika, innych osób i Google przed oszustwami, nadużyciami i nieuprawnionym dostępem.

Sytuacja

Na przykład gdy Google podejrzewa próbę oszustwa.

dokumentacja finansowa,

Opis

Gdy Google jest stroną transakcji finansowej, na przykład przetwarza płatności użytkownika, lub gdy użytkownik realizuje płatność na rzecz Google. Przechowywanie tych informacji przez dłuższy czas jest często konieczne ze względu na wymogi księgowania, rozwiązywanie sporów oraz w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi podatków, przejęcia środków, przeciwdziałania praniu pieniędzy i innymi regulacjami finansowymi.

Sytuacja

Na przykład gdy kupujesz aplikacje w Sklepie Play lub usługi w Google Store.

zgodność z przepisami i wymaganiami prawnymi,

Opis

Dążenie do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych wniosków urzędowych albo egzekwowanie obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badanie potencjalnych naruszeń.

Sytuacja

Na przykład gdy Google otrzymuje wezwanie sądowe.

zapewnianie ciągłości naszych usług,

Opis

Zapewnienie ciągłości usług Tobie i innym użytkownikom.

Sytuacja

Na przykład gdy udostępnisz informacje innym użytkownikom (m.in. wysyłając do kogoś e-maila), usunięcie ich z Twojego konta Google nie usunie kopii wiadomości u odbiorców.

bezpośrednia komunikacja z Google,

Opis

Jeśli skontaktujesz się bezpośrednio z Google przez obsługę klienta, formularz opinii lub raport o błędzie, w uzasadnionym zakresie Google może zachować zapisy tych wiadomości.

Sytuacja

Możesz na przykład wysłać opinię z aplikacji Google takiej jak Gmail czy Dysk.

Aplikacje Google
Menu główne