Как работи Google Voice

Google Voice съхранява, обработва и поддържа историята на обажданията ви (включително номерата на обаждащия се и този, до когото е обаждането, датата, часа и продължителността му), поздрава или съответно поздравите в гласовата поща, гласовите съобщения, текстовите съобщения (SMS), записаните разговори и други свързани с профила ви данни, за да ви предоставя услугата.

Може да изтриете историята на обажданията, поздрава или съответно поздравите в гласовата поща, гласовите съобщения (аудио и/или преписи), текстовите съобщения (SMS) и записаните си разговори посредством профила си в Google Voice, въпреки че историята на обажданията, които се фактурират, може да остане видима в него. Възможно е част от информацията да се съхранява временно в активните ни сървъри за целите на таксуването или за други бизнес цели, а в резервните ни системи може да останат остатъчни копия. Анонимизираните копия на архива на обажданията без лично идентифицираща информация ще останат в системите ни с цел спазване на изискванията ни за отчети и проверки.

Приложения на Google
Главно меню