Technológie a princípy

Spoločnosť Google je známa tým, že sa venuje myšlienkam a produktom, ktoré často posúvajú hranice technológie. Ako spoločnosť konajúca zodpovedne sa snažíme zabezpečiť, aby boli všetky inovácie vyvážené náležitou úrovňou zabezpečenia a ochrany osobných údajov používateľov. Pri rozhodnutiach na všetkých úrovniach spoločnosti sa riadime princípmi ochrany osobných údajov. Vďaka tomu dokážeme popri napĺňaní nášho cieľa (organizovanie informácií z celého sveta) pomôcť chrániť používateľov a dať im viac možností.

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Používať informácie s cieľom poskytnúť používateľom hodnotné produkty a služby.

  Prvou zásadou filozofie spoločnosti Google je „Zamerať sa na čo najlepší dojem používateľa“. Vďaka informáciám, ktoré s nami zdieľajú používatelia, môžeme vyvíjať produkty a služby, ktoré sú pre nich hodnotné. Veríme, že ak sa zameriame na používateľa, posilní to produkty aj funkcie zlepšujúce úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sú hnacím motorom inovácií a pomohli vybudovať verné publikum používateľov online.

  Snažíme sa poučiť z preklepov a pravopisných chýb, ktoré pri vyhľadávaní všetci robíme, aby sme vám mohli zobraziť rýchlejšie a presnejšie výsledky vyhľadávania. Keď zadáte text [žraločie huby], dokážeme odhadnúť, že ste mali pravdepodobne na mysli [žraločie zuby].

 2. Vyvíjať produkty, ktoré vyhovujú prísnym normám a postupom ochrany osobných údajov.

  Našou ambíciou je byť na špici vývoja technológií. Týka sa to aj vývoja nástrojov, ktoré používateľom pomáhajú spravovať svoje osobné informácie jednoduchým a prístupným spôsobom bez toho, aby tým utrpel ich dojem z našich produktov. Dodržiavame zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov. Okrem toho pracujeme v spoločnosti a spoločne s predstaviteľmi úradov a partnermi v našom odvetví na vývoji a implementácii prísnych noriem ochrany osobných údajov.

  Vytvorili sme službu Google+, kde môžete prostredníctvom kruhov ľahko zdieľať rôzne druhy obsahu s rôznymi ľuďmi. Priateľov môžete pridať do jedného kruhu, rodinu do druhého a pre šéfa vytvoriť samostatný kruh – presne tak, ako v živote.

 3. Vniesť transparentnosť do zhromažďovania informácií osobného charakteru.

  Používateľom chceme ukázať informácie, pomocou ktorých si môžu prispôsobiť naše služby. Pokiaľ ide o informácie o jednotlivých používateľoch a nakladanie s nimi za účelom poskytovania našich služieb, tam, kde je to potrebné, sa snažíme o transparentnosť.

  Na otázku: „Čo všetko o mne Google vie?“ vám pomôže odpovedať služba Google Dashboard. Zobrazuje informácie uložené v účte Google (napr. posledný blogový príspevok v službe Blogger alebo odovzdané fotky) a prináša možnosť zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov pre viacero produktov Google na jednej hlavnej stránke.

 4. Poskytnúť používateľom zmysluplný výber možností ochrany osobných údajov.

  Ľudia majú ohľadom ochrany osobných údajov rôzne obavy aj potreby. Keďže chceme slúžiť širokému spektru používateľov, spoločnosť Google sa im snaží ponúknuť zmysluplný a prepracovaný výber možností pre prácu s osobnými informáciami. Domnievame sa, že s osobnými informáciami by sa nemalo nakladať ako s rukojemníkom. Sme oddaní vývoju produktov, ktoré používateľom umožnia exportovať svoje osobné informácie do iných služieb. Osobné informácie našich používateľov nepredávame.

  Naše nástroje ochrany osobných údajov umožňujú zašifrovať dáta prenášané medzi počítačom a spoločnosťou Google, prehliadať internet v súkromí, odstrániť históriu vyhľadávania, presúvať údaje prostredníctvom iniciatívy Data Liberation a omnoho viac.

 5. Byť zodpovedným správcom informácií, ktoré prechovávame.

  Prijímame zodpovednosť za ochranu údajov, ktoré nám používatelia zverili. K problémom zabezpečenia pristupujeme s vážnosťou. Spoluprácou s veľkou komunitou používateľov, vývojárov a externých odborníkov na zabezpečenie sa snažíme dosiahnuť, aby bol Internet bezpečnejší.

  Naše produkty sme navrhovali s veľkým dôrazom na zabezpečenie a odolnosť. Naše automatické skenery môžu vďaka získaným údajom denne ochrániť milióny používateľov pred škodlivým softvérom, neoprávneným získavaním údajov (phishing), podvodmi a spamom.