Това е архивирана версия на Общите ни условия. Вижте текущата версия или всички предишни версии.

Общи условия на Google

Последна промяна: 11 ноември 2013 (вижте архивираните версии)

Добре дошли в Google!

Благодарим ви, че използвате нашите продукти и услуги („Услуги“). Услугите се осигуряват от Google Inc. („Google“) с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Съединените щати.

С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Услугите ни са много разнообразни, затова понякога може да са в сила допълнителни условия или изисквания за продуктите (включително изисквания за възраст). Допълнителните условия ще се предоставят със съответните Услуги и ще станат част от споразумението ви с нас, ако използвате Услугите.

Използване на нашите Услуги

Трябва да спазвате всички правила, които ви се предоставят в Услугите.

Не злоупотребявайте с Услугите ни. Например не ги възпрепятствайте и не се опитвайте да осъществявате достъп до тях по начин, различен от предоставените от нас интерфейс и инструкции. Можете да използвате нашите Услуги единствено както е разрешено от закона, включително приложимите закони и разпоредби за контрол на износа и реекспорта. Може да преустановим или спрем да ви предоставяме Услугите си, ако не спазвате условията или правилата ни или ако извършваме проверка на предполагаема злоупотреба.

Използването на Услугите ни не ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп. Не можете да използвате съдържание от Услугите ни, освен ако не получите разрешение от собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин. Тези условия не ви дават правото да ползвате маркови характеристики или логотипи, използвани в Услугите ни. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте правни съобщения, показвани във или заедно с Услугите ни.

Услугите ни показват и съдържание, което не е на Google. Отговорността за него се носи изцяло от субекта, който го предоставя. Възможно е да преглеждаме съдържание, за да определим дали не е незаконно или не нарушава правилата ни, и ако имаме достатъчно основания да смятаме, че е така, може да го премахнем или да откажем да го показваме. Това не означава непременно, че преглеждаме съдържанието, затова, моля, не приемайте, че го правим.

Във връзка с използването на Услугите от ваша страна може да ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация. Може да се откажете от някои от тях.

Някои от Услугите ни са налични за мобилни устройства. Не ги използвайте по начин, който Ви разсейва и Ви пречи да спазвате законите за движение по пътищата или за безопасност.

Вашият профил в Google

Може да ви е необходим профил в Google, за да използвате някои от Услугите ни. Можете да си създадете свой собствен профил в Google или такъв може да ви бъде зададен от администратор, например от вашия работодател или образователна институция. Ако използвате профил в Google, зададен ви от администратор, може да важат различни или допълнителни условия и е възможно администраторът да има достъп до профила ви или да може да го деактивира.

За да защитите Профила си в Google, не съобщавайте паролата си на никого. Вие сте отговорни за извършваната в него или чрез него дейност. Избягвайте да използвате същата парола като тази за Профила Ви в Google за приложения на трети лица. Ако научите за неупълномощена употреба паролата или Профила си в Google, изпълнете тези инструкции.

Поверителност и защита на авторските права

Правилата за поверителност на Google обясняват как третираме личната ви информация и защитаваме поверителността ви, когато използвате Услугите ни. С използването на Услугите ни приемате, че Google може да ползва тези данни съгласно правилата си за поверителност.

Отговаряме на известия за предполагаемо нарушаване на авторски права и прекратяваме профилите на многократните нарушители съгласно процедурата, изложена в Закона за авторските права в цифровото хилядолетие на САЩ.

Предоставяме информация, за да помогнем на притежателите на авторските права да управляват интелектуалната си собственост онлайн. Ако смятате, че някой нарушава авторските ви права, и искате да ни уведомите, можете да намерите информация за изпращането на известия и правилата на Google относно отговарянето на тях в Помощния ни център.

Съдържанието ви в нашите Услуги

Някои от Услугите ни ви позволяват да изпращате съдържание. Вие си запазвате всички права на интелектуална собственост, които имате за него. Накратко, това, което ви принадлежи, си остава ваше.

Когато качите или по друг начин изпратите съдържание в Услугите ни, давате на Google (и на работещите съвместно с нас) валиден в целия свят лиценз да използваме, хостваме, съхраняваме, възпроизвеждаме, модифицираме, създаваме производни произведения (например такива в резултат от превод, адаптация или други изменения, направени от нас, за да работи съдържанието ви по-добре с Услугите ни), съобщаваме, публикуваме, представяме публично, показваме публично и разпространяваме това съдържание. Правата, които предоставяте в този лиценз, са за ограничените цели на осигуряването на работата, популяризирането и подобряването на Услугите ни, както и на разработването на нови. Лицензът остава валиден дори ако спрете да използвате Услугите ни (например за малка бизнес обява, която сте добавили в Google Карти). Някои Услуги може да ви предложат възможности за достъп и премахване на съдържанието, предоставено на тях. Също така в някои наши Услуги има условия или настройки, които ограничават обхвата на употребата от наша страна на изпратеното в тях съдържание. Уверете се, че имате необходимите права да ни предоставите този лиценз за съдържанието, което изпращате в Услугите ни.

Ако имате Профил в Google, може да показваме името и снимката на Профила Ви, както и действията, които предприемате в приложения на Google или в свързани с Профила Ви в Google приложения на трети лица (например означавания с +1, изготвени от Вас отзиви и публикувани от Вас коментари) в Услугите ни, включително показването им в реклами и друг търговски контекст. Ще уважим направения от Вас избор за ограничаване на настройките за видимостта или споделянето в Профила Ви в Google. Например, можете да изберете настройките си така, че името и снимката Ви да не се показват в реклама.

Можете да намерите още информация за начина, по който Google използва и съхранява съдържанието, в Декларацията за поверителност или в допълнителните условия за конкретните Услуги. Ако изпратите отзиви или предложения за Услугите ни, може да ги използваме без задължения към вас.

Всичко за софтуера в Услугите ни

Когато дадена Услуга изисква или включва софтуер за изтегляне, той може да се актуализира автоматично на устройството ви, щом бъде налице нова версия или функция. Някои Услуги може да ви позволят да коригирате настройките си за автоматично актуализиране.

Google ви дава персонален, валиден в целия свят, неизключителен, без право на преотстъпване и без лицензионни възнаграждения лиценз за използване на софтуера, предоставен ви от нас като част от Услугите. Този лиценз е с единствена цел да можете да работите със и да се възползвате от Услугите в предоставения от Google вид и по разрешения от настоящите условия начин. Не можете да копирате, променяте, разпространявате, продавате или отдавате под наем която и да е част от нашите Услуги или включения в тях софтуер, нито да прилагате обратно инженерство или да правите опити за извличане на изходния код на такъв софтуер, освен ако законите забраняват тези ограничения или ако имате писмено разрешение от нас.

Софтуерът с отворен код е важен за нас. Част от софтуера, който се използва в Услугите ни, може да се предлага съгласно лиценз за отворен код, който ще ви предоставим. В лиценза може да има клаузи, които изрично заменят някои от настоящите условия.

Промяна и прекратяване на Услугите ни

Постоянно променяме и подобряваме Услугите си. Може периодично да добавяме или премахваме функционалност или характеристики, както и да преустановим или спрем изцяло дадена Услуга.

Можете да спрете да използвате Услугите ни по всяко време, въпреки че ще съжаляваме, че се отказвате. Google може също да спре да ви предоставя Услугите или по всяко време да добави или създаде нови ограничения за тях.

Смятаме, че вашите данни ви принадлежат и запазването на достъпа ви до тях е важно. Ако преустановим дадена Услуга, когато това е разумно възможно, ще ви предупредим в разумни срокове и ще ви дадем възможност да извлечете информацията си от нея.

Нашите гаранции и откази от отговорност

Предоставяме Услугите си с уменията и грижата на добрия търговец и се надяваме, че ще ви е приятно да ги използвате. Има някои неща относно тях обаче, за които не даваме обещания.

ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО В НАСТОЯЩИТЕ ИЛИ В ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, НИТО GOOGLE, НИТО НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е КОНКРЕТНИ ОБЕЩАНИЯ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ. НАПРИМЕР НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВИ АНГАЖИМЕНТИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО В УСЛУГИТЕ, КОНКРЕТНАТА ИМ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ТЯХНАТА НАДЕЖДНОСТ, ДОСТЪПНОСТ ИЛИ СПОСОБНОСТ ДА ОТГОВОРЯТ НА НУЖДИТЕ ВИ. ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА.

НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ПРЕДВИЖДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ, КАТО НАПРИМЕР ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. ДОКОЛКОТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.

Отговорност за нашите Услуги

КОГАТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, GOOGLE И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ДИСТРИБУТОРИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРИХОДИ ИЛИ ДАННИ, ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ ИЛИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ.

ДОКОЛКОТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА GOOGLE И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ДИСТРИБУТОРИ ЗА ВСЕКИ ИСК СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СУМАТА, КОЯТО СТЕ НИ ПЛАТИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ (ИЛИ ПО НАШ ИЗБОР, ДО ТОВА ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ УСЛУГИТЕ ОТНОВО).

ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ GOOGLE И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ДИСТРИБУТОРИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО НЕ СА РАЗУМНО ПРЕДВИДИМИ.

Използване на Услугите ни за бизнес цели

Ако използвате Услугите ни от името на фирма, тя приема тези условия. Ще предпазва и освобождава от отговорност Google и нейните партньори, длъжностни лица, законни представители и служители от всякакви искове, дела или съдебни производства, възникнали от или свързани с използването на Услугите или нарушаването на тези условия, включително отговорност или разходи, възникващи вследствие на искове, загуби, щети, дела, решения, съдебни разноски и адвокатски такси.

Всичко за тези Условия

Възможно е да променим тези условия или допълнителните условия, които са в сила за дадена Услуга – например, за да отразят изменения в закона или в Услугите ни. Трябва да проверявате условията редовно. Ще публикуваме известие за промените в условията на тази страница. Ще публикуваме известие за променените допълнителни условия в съответната Услуга. Промените нямат обратна сила и ще влязат в действие не по-рано от четиринадесет дни след публикуването си. Промените относно нова функционалност в Услуга или направени по причини от правен характер ще влязат обаче в сила незабавно. Ако не приемате променените условия за дадена Услуга, трябва да спрете да я използвате.

В случай на противоречие между настоящите условия и допълнителните предимство ще имат допълнителните.

Тези условия регламентират отношенията между вас и Google. Те не създават права на трета страна бенефициент.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).

Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

Законите на Калифорния, САЩ, с изключение на тези, отнасящи се до избора на приложимо законодателство, ще са в сила за всички спорове, произтичащи от или свързани с тези условия или с Услугите. Всички искове, произтичащи от или свързани с настоящите условия или с Услугите, ще се разглеждат изключително във федералните или щатските съдилища на окръг Санта Клара, Калифорния, САЩ, и вие и Google приемате юрисдикцията на тези съдилища.

За информация как да се свържете с Google, моля, посетете страницата за връзка с нас.

Приложения на Google
Главно меню