To je arhivirana različica naših pogojev storitve. Oglejte si trenutno različico ali vse pretekle različice.

Googlovi pogoji storitve

Zadnja sprememba: 14. april 2014 (ogled arhiviranih različic)

Dobrodošli v Googlu!

Hvala, ker uporabljate naše izdelke in storitve (»storitve«). Storitve zagotavlja Google Inc. (»Google«), s sedežem na naslovu 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države Amerike.

Z uporabo storitev potrjujete, da se strinjate s temi pogoji. Pazljivo jih preberite.

Naše storitve so zelo raznolike, zato lahko občasno veljajo še dodatni pogoji ali zahteve glede izdelkov (vključno z zahtevami glede starosti). Za zadevne storitve bodo na voljo dodatni pogoji, ki postanejo del te pogodbe z nami, če te storitve uporabljate.

Uporaba naših storitev

Upoštevajte vse pravilnike, ki so vam na voljo v storitvah.

Naših storitev ne zlorabljajte. Na primer, v naše storitve ne posegajte ter do njih dostopajte le prek vmesnika in ob upoštevanju navodil, ki jih zagotovimo. Storitve lahko uporabljate le skladno z zakonodajo, vključno z veljavnimi zakoni in predpisi glede izvoza in ponovnega izvoza. Začasno ali trajno vam lahko nehamo zagotavljati storitve, če ne ravnate skladno z našimi pogoji ali pravilniki ali kadar preiskujemo, ali je prišlo do nedovoljenega vedenja.

Z uporabo naših storitev ne dobite v last pravic intelektualne lastnine na storitvah ali na vsebini, do katere dostopate. Vsebine storitev ne smete uporabljati, razen če pred tem pridobite dovoljenje lastnika ali če je to drugače dovoljeno z zakonodajo. Ti pogoji vam ne dajejo pravice uporabljati nobene blagovne znamke ali logotipa, ki se uporablja v naših storitvah. Pravnih obvestil, ki so prikazana v naših storitvah ali ob njih, ne odstranjujte, prikrivajte ali spreminjajte.

Storitve prikazujejo tudi vsebino, ki ni v lasti podjetja Google. Za to vsebino je izključno odgovoren subjekt, ki jo zagotovi. Vsebino lahko pregledamo, da preverimo, ali je nezakonita oziroma krši naše pravilnike, pri čemer jo lahko odstranimo ali zavrnemo njeno prikazovanje, če menimo, da je v nasprotju z našimi pravilniki ali zakonodajo. To ne pomeni, da vsebino dejansko pregledamo, zato ne domnevajte, da jo.

V zvezi z uporabo storitev vam lahko pošljemo obvestila o storitvah, administrativna sporočila ali druge informacije. Izberete lahko, da nekaterih od teh sporočil ne prejemate.

Nekatere naše storitve so na voljo na mobilnih napravah. Ne uporabljajte jih na način, ki bi vas motil in bi vam preprečeval upoštevanje prometnih in varnostnih predpisov.

Vaš Google Račun

Za uporabo nekaterih naših storitev morate imeti Google Račun. Odprete lahko svoj Google Račun ali pa vam ga dodeli skrbnik, na primer vaš delodajalec ali izobraževalna ustanova. Če uporabljate Google Račun, ki vam ga je dodelil skrbnik, lahko veljajo drugačni ali dodatni pogoji in možno je, da vaš skrbnik lahko dostopa do vašega računa ali ga onemogoči.

Gesla ne razkrivajte nikomur, da zaščitite svoj Google Račun. Odgovorni ste za dejavnost, do katere pride v vašem Google Računu ali prek njega. Izogibajte se uporabi gesla za Google Račun v aplikacijah drugih ponudnikov. Če izveste za kakršno koli nepooblaščeno uporabo vašega gesla ali Google Računa, upoštevajte ta navodila.

Zaščita zasebnosti in avtorskih pravic

Googlovi pravilniki o zasebnosti pojasnjujejo, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki in varujemo vašo zasebnost pri uporabi naših storitev. Če uporabljate naše storitve, soglašate, da lahko Google te podatke uporabi skladno s svojimi pravilniki o zasebnosti.

Na podlagi obvestil o domnevnih kršitvah avtorskih pravic ukrepamo skladno s postopkom, določenim v zakonu Združenih držav Amerike o elektronskih avtorskih pravicah (DMCA), ki ga uporabljamo tudi pri ukinitvi računov večkratnih kršiteljev.

Imetnikom avtorskih pravic zagotavljamo informacije in jim tako pomagamo pri ravnanju z njihovo intelektualno lastnino v spletu. Če menite, da nekdo krši vaše avtorske pravice, in nas želite obvestiti o tem, lahko preberete informacije o pošiljanju obvestil in Googlov pravilnik o odgovarjanju na obvestila v našem centru za pomoč.

Vaša vsebina v naših storitvah

Nekatere naše storitve omogočajo, da naložite, predložite, shranite, pošljete ali prejmete vsebino. Na tej vsebini obdržite vse pravice intelektualne lastnine. Na kratko, kar je v vaši lasti, tudi ostane vaše.

Ko naložite, predložite, shranite, pošljete ali prejmete vsebino v naše storitve ali prek njih, podjetju Google (in ostalim, s katerimi sodelujemo) podelite dovoljenje za uporabo, gostitev, hranjenje, razmnoževanje, spreminjanje, oblikovanje izvedenih del (kot nastanejo pri prevodu, prilagoditvah ali drugih spremembah, ki jih izvedemo, da je vaša vsebina skladnejša s storitvami), sporočanje, objavo, javno izvajanje, javno predvajanje in distribucijo takšne vsebine po vsem svetu Pravice, ki jih podelite s tem dovoljenjem, so za omejen namen delovanja, promoviranja in izboljšanja storitev in za razvoj novih storitev. To dovoljenje velja, tudi če prenehate uporabljati naše storitve (npr. vpis v imenik podjetij v Google Zemljevidih). Nekatere storitve vam lahko omogočijo načine za dostop do vsebine, ki je bila zagotovljena v teh storitvah, in za njeno odstranitev. Za nekatere naše storitve prav tako veljajo pogoji ali nastavitve, zaradi katerih je obseg naše uporabe vsebine, ki je bila zagotovljena v teh storitvah, omejen. Preverite, ali imate potrebne pravice, da nam podelite to dovoljenje za katero koli vsebino, ki jo pošljete v naše storitve.

Naši samodejni sistemi analizirajo vašo vsebino (vključno z e-pošto), da bi vam lahko ponudili ustrezne funkcije izdelkov, prilagojene vam, kot so prilagojeni rezultati iskanja, prilagojeno oglaševanje ter odkrivanje neželene komunikacije in zlonamerne programske opreme. To analiziranje se izvede, ko se vsebina pošilja, prejema in shranjuje.

Če imate Google Račun, lahko v naših storitvah prikažemo ime vašega profila, fotografijo profila in vaša dejanja v aplikacijah Googla ali drugih ponudnikov, povezanih z vašim Google Računom (npr. oznake +1, mnenja, ki jih napišete, in komentarje, ki jih objavite), ki jih lahko prikažemo tudi v oglasih in v drugih oblikah reklamiranja. Možnosti, ki jih v Google Računu izberete za omejevanje deljenja z drugimi, in izbrane nastavitve vidnosti bomo spoštovali. Izberete lahko na primer, da v oglasu nista prikazana vaše ime in fotografija.

Več o tem, kako Google uporablja in shranjuje vsebino, lahko preberete v pravilniku o zasebnosti ali v dodatnih pogojih, ki veljajo za posamezne storitve. Če pošljete povratne informacije ali predloge o naših storitvah, jih lahko uporabljamo brez kakršne koli obveznosti do vas.

O programski opremi naših storitev

Če je za storitev potrebna programska oprema, ki jo morate prenesti v svoj računalnik, ali storitev vključuje tako programsko opremo, se lahko takšna programska oprema v vaši napravi samodejno posodobi, kadar je na voljo nova različica ali lastnost. Pri nekaterih storitvah lahko prilagodite nastavitve samodejnega posodabljanja.

Google vam podeljuje osebno, brezplačno, neprenosljivo in neizključno licenco, veljavno po vsem svetu, za uporabo programske opreme, ki vam jo zagotovi kot del storitev. Ta licenca omogoča le, da uporabljate in izkoristite ugodnosti storitev, ki jih zagotavlja Google, skladno z veljavnimi pogoji. Nobenega dela storitev ali vključene programske opreme ne smete kopirati, spremeniti, distribuirati, prodati ali dati v najem, prav tako ne smete izvajati povratnega inženirstva ali poskusiti odkriti izvorno kodo, razen do mere, ki jo dovoljuje zakonodaja, ali z našim pisnim soglasjem.

Odprtokodna programska oprema je za nas pomembna. Nekatera programska oprema, ki se uporablja v storitvah, je lahko na voljo na podlagi odprtokodne licence, ki vam jo bomo dali na voljo. Odprtokodna licenca lahko vključuje določbe, ki izrecno prevladajo nad nekaterimi od teh pogojev.

Spreminjanje in ukinitev naših storitev

Storitve stalno spreminjamo in izboljšujemo. Funkcije ali možnosti lahko dodajamo ali odstranjujemo, prav tako pa lahko začasno ali trajno ukinemo celotno storitev.

Storitve lahko nehate uporabljati kadar koli, čeprav vas bomo pogrešali. Google lahko prav tako kadar koli preneha zagotavljati storitve, doda ali uvede nove omejitve za svoje storitve.

Prepričani smo, da je ohranjanje podatkov v vaši lasti in dostopa do takšnih podatkov pomembno. Če se odločimo trajno ukiniti storitev, vas bomo o tem obvestili v razumnem času in vam omogočili, da prenesete svoje podatke iz zadevne storitve.

Naša jamstva in zavrnitve odgovornosti

Storitve zagotavljamo z uporabo komercialno utemeljene ravni usposobljenosti in skrbnosti ter upamo, da boste pri uporabi uživali. Vendar nekaterih stvari glede storitev ne obljubljamo.

NE GOOGLE NE NJEGOVI DOBAVITELJI ALI DISTRIBUTERJI NE DAJEJO NOBENIH POSEBNIH OBLJUB GLEDE STORITEV, RAZEN KOT JE IZRECNO DOLOČENO V TEH POGOJIH ALI DODATNIH POGOJIH. NE DAJEMO NA PRIMER NOBENEGA JAMSTVA GLEDE VSEBINE V STORITVAH IN POSAMEZNIH FUNKCIJ, KI SO NA VOLJO V STORITVAH, TER GLEDE NJIHOVE ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA VAŠE POTREBE. STORITVE ZAGOTAVLJAMO »TAKE, KOT SO«.

V NEKATERIH PRISTOJNOSTIH SO NEKATERA JAMSTVA OBVEZNA, DENIMO JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN GLEDE ODSOTNOSTI KRŠITVE. VSA JAMSTVA IZKLJUČUJEMO DO MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA.

Odgovornost za naše storitve

KADAR TO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, GOOGLE, NJEGOVI DOBAVITELJI IN DISTRIBUTERJI NISO ODGOVORNI ZA IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV ALI PODATKOV, FINANČNE IZGUBE ALI POSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO, EKSEMPLARIČNO ALI KAZNOVALNO ODŠKODNINO.

DO MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, JE SKUPNA ODGOVORNOST GOOGLA, NJEGOVIH DOBAVITELJEV IN DISTRIBUTERJEV ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE NA PODLAGI TEH POGOJEV, VKLJUČNO Z IMPLICITNIMI JAMSTVI, OMEJENA NA ZNESEK, KI STE GA PLAČALI ZA UPORABO STORITEV (ALI, PO NAŠI IZBIRI, VNOVIČNO IZVEDBO STORITEV).

GOOGLE, NJEGOVI DOBAVITELJI IN DISTRIBUTERJI V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA MOREBITNO IZGUBO ALI ŠKODO, KI JE NI MOŽNO RAZUMNO PREDVIDETI.

Poslovna uporaba storitev

Če uporabljate naše storitve v imenu podjetja, to podjetje soglaša s temi pogoji. Google in njegova lastniško povezana podjetja, uradnike, posrednike in uslužbence odvezuje odgovornosti in bo poravnalo vso škodo v zvezi s kakršnim koli tožbenim zahtevkom, tožbo ali ukrepom, ki izhaja iz uporabe storitev ali je povezan z njimi ali s kršitvijo teh pogojev, vključno z vsakršno odgovornostjo ali stroški, ki bi izhajali iz kakršnih koli zahtevkov, izgub, škode, tožb, sodb, sodnih postopkov in odvetniških stroškov.

O teh pogojih

Te pogoje ali dodatne pogoje, ki veljajo za posamezno storitev, lahko na primer spremenimo, kadar jih moramo prilagoditi zakonodaji ali spremembam storitev. Pogoje redno spremljajte. Na tej strani bomo objavljali obvestila o spremembah pogojev. Obvestilo o spremembi dodatnih pogojev bomo objavili v ustrezni storitvi. Spremembe ne bodo veljale za nazaj in bodo začele veljati najmanj 14 dni po objavi. Izjema so spremembe zaradi nove funkcije storitve ali sprememb zakonodaje, ki začnejo veljati takoj. Če se ne strinjate s spremenjenimi pogoji storitev, prenehajte z njihovo uporabo.

Ob navzkrižju med temi pogoji in dodatnimi pogoji prevladajo dodatni pogoji.

Ti pogoji urejajo razmerje med Googlom in vami. Pogoji ne ustvarijo nobenih pravic upravičenih tretjih oseb.

Če ne ravnate skladno s temi pogoji in ne ukrepamo takoj, to ne pomeni, da se odpovedujemo kakršnim koli pravicam, ki nam pripadajo (npr. pravici do poznejšega ukrepanja).

Če katerega koli od pogojev ni možno uveljaviti, to ne vpliva na ostale pogoje.

Za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev ali storitev ali so povezani z njimi, veljajo zakoni zvezne države Kalifornije v ZDA razen pravil Kalifornije o izbiri prava. Vsi zahtevki, ki izhajajo iz teh pogojev ali storitev ali so z njimi povezani, se bodo reševali izključno na zveznih ali državnih sodiščih okraja Santa Clara, Kalifornija, ZDA, vi in Google pa pristajate na osebno pristojnost teh sodišč.

Za informacije, kako se obrniti na Google, obiščite stran za stik.

Googlove aplikacije
Glavni meni