Dette er en arkiveret version af vores Servicevilkår. Se den aktuelle version eller alle tidligere versioner.

Googles servicevilkår

Sidst ændret: 25. oktober 2017 (se ældre versioner)

Velkommen til Google!

Tak, fordi du bruger vores produkter og tjenester (»Tjenester«). Tjenesterne leveres af Google LLC (»Google«) med adressen 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Når du bruger vores Tjenester, accepterer du disse vilkår. Læs dem omhyggeligt.

Vores Tjenester er meget forskellige, så i nogle tilfælde kan der være yderligere vilkår eller produktkrav (f.eks. aldersbegrænsning). Yderligere vilkår er tilgængelige for de relevante Tjenester, og disse vilkår bliver en del af din aftale med os, hvis du bruger de pågældende Tjenester.

Brug af vores Tjenester

Du skal følge alle politikker, der er gjort tilgængelige for dig i Tjenesterne.

Du må ikke misbruge vores Tjenester. Du må f.eks. ikke forstyrre vores Tjenester eller forsøge at få adgang til dem ved hjælp af en anden metode end via den grænseflade og den vejledning, som vi leverer. Du må kun bruge vores Tjenester i henhold til loven, herunder gældende love og bestemmelser om eksport og geneksport. Vi kan suspendere Tjenester eller gøre dem utilgængelige for dig, hvis du ikke overholder vores vilkår eller politikker, eller hvis vi undersøger en mulig overtrædelse.

Når du bruger vores Tjenester, giver det dig ikke ejerskab over immaterielle rettigheder i vores Tjenester eller til det indhold, som du får adgang til. Du må ikke bruge indhold fra vores Tjenester, medmindre du indhenter tilladelse fra dets ejer, eller hvis det på anden måde er lovligt. Disse vilkår giver dig ikke ret til at bruge branding, mærker eller logoer, som bruges i vores Tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre de juridiske meddelelser, som vises i eller sammen med vores Tjenester.

Vores Tjenester kan vise indhold, som ikke tilhører Google. Ansvaret for dette indhold påhviler alene den, som har gjort det tilgængeligt. Vi kan gennemgå indhold for at afgøre, om det er ulovligt eller overtræder vores politikker, og vi kan fjerne eller afvise at vise indhold, hvis vi med rimelighed mener, at indholdet er ulovligt, eller at det overtræder vores politikker. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at vi gennemgår indhold, så det bør du ikke automatisk gå ud fra.

Når du bruger vores Tjenester, accepterer du, at vi må sende dig servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger. Du kan fravælge at modtage visse af disse meddelelser.

Nogen af vores tjenester er tilgængelige på mobile enheder. Brug ikke sådanne tjenester på en måde som distraherer dig eller hindrer dig i at overholde trafik- eller sikkerhedslovgivning.

Din Google-konto

Du skal muligvis have en Google-konto for at bruge nogle af vores Tjenester. Du kan oprette din egen Google-konto eller få tildelt en Google-konto af en administrator, f.eks. din arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution. Hvis du bruger en Google-konto, som du har fået tildelt af en administrator, kan der gælde andre eller yderligere vilkår, og din administrator kan muligvis også få adgang til eller deaktivere din konto.

Beskyt din Google-konto ved at holde din adgangskode hemmelig. Du er ansvarlig for al aktivitet, der sker på eller via din Google-konto. Undgå at genbruge adgangskoden til din Google-konto på tredjepartsapplikationer. Hvis du bliver informeret om uautoriseret brug af din adgangskode eller Google-konto, skal du følge denne vejledning.

Beskyttelse af personlige oplysninger og ophavsret

I Googles generelle privatlivspolitik beskrives det, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger, når du bruger vores Tjenester. Når du bruger vores Tjenester, accepterer du, at Google må bruge dataene i overensstemmelse med vores privatlivspolitikker.

Vi reagerer på meddelelser om påståede overtrædelser af ophavsretten, og i henhold til den proces, der er beskrevet i den amerikanske lov om ophavsret (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), lukkes konti tilhørende personer, der gentagne gange overtræder bestemmelserne.

Vi leverer oplysninger, der kan hjælpe indehavere af ophavsret med at administrere deres immaterielle rettigheder på nettet. Hvis du mener, at nogen krænker din ophavsret, og du vil give os besked om dette, kan du finde oplysninger om indsendelse af meddelelser samt Googles politik vedrørende reaktioner på meddelelser under menupunktet Hjælp.

Dit indhold i vores Tjenester

Nogle af vores Tjenester giver dig mulighed for at uploade, gemme, sende eller modtage indhold. Du beholder ejerskabet over eventuelle immaterielle rettigheder, som du har til dette indhold. Kort sagt: Det, der tilhører dig, bliver ved med at være dit.

Når du uploader, gemmer, indsender eller modtager indhold gennem vores Tjenester, giver du Google (og vores samarbejdspartnere) en verdensomspændende licens til at bruge, hoste, lagre, gengive, ændre, skabe afledte værker (f.eks. ved oversættelser, tilpasninger eller andre ændringer, som vi foretager, så dit indhold fungerer bedre sammen med vores Tjenester), kommunikere, udgive, offentligt udføre, vise og distribuere sådant indhold. De rettigheder, som gives til dig i denne licens, er kun til et begrænset formål med drift, promovering og forbedring af vores Tjenester og til at udvikle nye tjenester. Denne licens er stadig gældende, selvom du holder op med at bruger vores Tjenester (f.eks. en virksomhedsfortegnelse, som du har føjet til Google Maps). Nogle Tjenester kan tilbyde dig forskellige måder at få adgang til, og fjerne indhold, der er leveret til denne Tjeneste. I nogle af vores Tjenester er der dog vilkår eller indstillinger, der begrænser omfanget af din brug af det indhold, der indsendes til disse Tjenester. Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder til at give os denne licens for indhold, som du indsender til vores Tjenester.

Vores automatiske systemer analyserer dit indhold (herunder e-mails) for at give dig produktfunktioner, som er relevante for netop dig – f.eks. tilpassede søgeresultater, skræddersyede annoncer samt beskyttelse mod spam og malware. Denne analyse foretages, når indholdet sendes, modtages og gemmes.

Hvis du har en Google-konto, kan vi vise dit profilnavn, dit profillede og de handlinger, du foretager på Google eller i tredjepartsapps som er tilknyttet din Google-konto (for eksempel +1, anmeldelser, du skriver og kommentarer du laver) i vores tjenester, herunder i annoncer og andre kommercielle sammenhæng. Vi respekterer dine valg for at begrænse deling eller synligheden af din Google-konto. For eksempel kan du angive i indstillingerne at dit navn og billede ikke skal vises i annoncer.

I vores privatlivspolitik eller de yderligere vilkår der måtte gælde for de enkelte Tjenester kan du få flere oplysninger om, hvordan Google bruger og opbevarer indhold. Hvis du indsender feedback eller forslag til vores Tjenester, kan vi bruge din feedback eller dine forslag uden forpligtelser over for dig.

Om software i vores Tjenester

Når en Tjeneste kræver eller indeholder software, der kan downloades, kan denne software opdateres automatisk på din enhed, når der kommer en ny version eller funktion. Nogle Tjenester giver dig mulighed for at ændre dine indstillinger for automatiske opdateringer.

Google giver dig en personlig, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, til at bruge software leveret til dig fra Google som en del af Tjenesterne. Denne licens har kun til formål at give dig mulighed for at bruge og udnytte fordelene ved Tjenesterne, sådan som de leveres af Google, på en måde, som er tilladt i henhold til disse vilkår. Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje dele af vores Tjenester eller medfølgende software. Du må heller ikke foretage reverse engineering eller forsøge at udlede kildekoden af denne software, medmindre loven forbyder disse restriktioner, eller du har vores skriftlige tilladelse.

Open source-software er vigtigt for os. Noget af den software, som anvendes i vores Tjenester, tilbydes i henhold til en open source-licens, som vi giver dig. Der kan være bestemmelser i open source-licensen, som udtrykkeligt tilsidesætter nogle af disse vilkår.

Ændringer eller ophør af vores Tjenester

Vi ændrer og forbedrer hele tiden vores Tjenester. Vi kan tilføje eller fjerne funktioner, og vi kan også suspendere eller afbryde en Tjeneste fuldstændigt.

Du kan til hver en tid stoppe med at bruge vores Tjenester, selvom vi vil være kede af at miste dig som bruger. Google kan til enhver tid også stoppe med at levere disse tjenester til dig eller tilføje eller oprette nye begrænsninger for vores Tjenester.

Vi mener, at dine data tilhører dig, og det er vigtigt for os at opretholde din adgang til disse data. Hvis vi lukker en Tjeneste, giver vi dig et rimeligt forvarsel, hvis dette er muligt inden for rimelighedens grænser, og vi giver dig en chance for at eksportere dine oplysninger fra Tjenesten.

Vores garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi udbyder vores Tjenester med et kommercielt rimeligt niveau af omhyggelighed og kompetence, og vi håber, at du vil få glæde af dem. Der er dog visse ting, som vi ikke kan love om vores Tjenester.

UDOVER DET, DER UDTRYKKELIGT ER BESKREVET I DISSE VILKÅR ELLER YDERLIGERE VILKÅR, KAN HVERKEN GOOGLE ELLER DENNES LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER GIVE SPECIFIKKE LØFTER OM VORES TJENESTER. VI PÅTAGER OS F.EKS. INGEN FORPLIGTELSER FOR INDHOLDET I VORES TJENESTER, VORES TJENESTERS SPECIFIKKE FUNKTION ELLER DENNES PÅLIDELIGHED, TILGÆNGELIGHED ELLER EVNE TIL AT OPFYLDE DINE BEHOV. VI UDBYDER TJENESTERNE »SOM DE ER«.

NOGLE JURISDIKTIONER GIVER VISSE GARANTIER SÅSOM STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIFORPLIGTELSER.

Ansvar for vores Tjenester

I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER GOOGLE OG DENNES LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER SIG ANSVARET FOR TAB AF FORTJENESTE, INDTJENING ELLER DATA, SAMT ØKONOMISKE TAB OG INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER PØNALE SKADER.

I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, ER GOOGLES OG DENNES LEVERANDØRERS OG DISTRIBUTØRERS ANSVAR FOR ET HVILKET SOM HELST KRAV I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR, HERUNDER EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER, BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM DU HAR BETALT TIL OS FOR DIN BRUG AF TJENESTERNE (ELLER HVIS VI VÆLGER AT GØRE TJENESTERNE TILGÆNGELIGE FOR DIG IGEN).

GOOGLE OG DENNES LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADER, SOM IKKE MED RIMELIGHED KAN FORUDSES.

Erhvervsbrug af vores Tjenester

Hvis du bruger vores Tjenester på en virksomheds vegne, accepterer virksomheden disse vilkår. Den vil holde Google og dennes tilknyttede virksomheder, funktionærer, repræsentanter og ansatte skadesløse i forhold til ethvert krav eller sagsanlæg og enhver handling, der måtte opstå i forbindelse med brugen af Tjenesterne eller overtrædelsen af disse vilkår, herunder ethvert ansvar og enhver udgift, der måtte opstå i forbindelse med krav, tab, skader, sagsanlæg, domsfældelser, sagsomkostninger og advokatsalærer.

Om disse Vilkår

Vi kan ændre disse vilkår eller yderligere vilkår, som gælder for en Tjeneste. Dette kan f.eks. være for at afspejle ændringer i loven eller vores Tjenester. Du bør læse vilkårene jævnligt. Vi slår meddelelser om ændringer i disse vilkår op på denne side. Du kan finde meddelelser om ændringer af yderligere vilkår i den pågældende Tjeneste. Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft, og de træder i kraft tidligst fjorten dage efter, at de er meddelt. Ændringer på grund af nye funktioner i en Tjeneste eller ændringer, der er foretaget af juridiske årsager, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår for en Tjeneste, skal du stoppe brugen af Tjenesten.

I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de yderligere vilkår er det de yderligere vilkår, der gælder.

Disse vilkår gælder for forholdet mellem Google og dig. De medfører ingen rettigheder for begunstigede tredjeparter.

Hvis du ikke overholder disse vilkår, og vi ikke øjeblikkeligt tager de nødvendige foranstaltninger, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores rettigheder (såsom til at tage nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt).

Hvis det viser sig, at et specifikt vilkår ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke de andre vilkår.

Lovene i Californien i USA, undtaget reglerne for international privatret, er gældende for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med vilkårene eller Tjenesterne. Alle påstande, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår eller Tjenesterne, føres udelukkende i føderale eller statslige domstole i Santa Clara County i Californien i USA, og du og Google accepterer personlig jurisdiktion i disse domstole.

Du kan få oplysninger om, hvordan du kan kontakte Google, på kontaktsiden.

Google-apps
Hovedmenu