Dette er en arkiveret version af vores Servicevilkår. Se den aktuelle version eller alle tidligere versioner.

Googles servicevilkår

Gyldig fra 31. marts 2020 | Arkiverede versioner | Download PDF

Hvad dækker disse vilkår?

Vi ved, at det kan være fristende at springe disse servicevilkår over, men det er vigtigt, at du ved, hvad du kan forvente af os, når du bruger Googles tjenester, og hvad vi forventer af dig.

Disse Servicevilkår afspejler, hvordan Googles virksomhed fungerer, hvilke love der gælder for vores virksomhed, samt visse ting, vi altid har anset som sande. Disse Servicevilkår er derfor med til at definere Googles forhold til dig, når du bruger vores tjenester. Disse vilkår omfatter f.eks. følgende emneoverskrifter:

Det er vigtigt, at du kender disse vilkår, da du ved at bruge vores tjenester accepterer dem.

Foruden disse vilkår har vi også en privatlivspolitik. Selvom denne ikke er en del af disse vilkår, opfordrer vi dig til at læse den for at få en bedre forståelse af, hvordan du kan opdatere, administrere, eksportere og slette dine oplysninger.

Tjenesteudbyder

Googles tjenester leveres af, og du indgår aftale med:

Google LLC
organiseret i henhold til lovgivningen i en amerikanske delstat Delaware og drives i henhold til amerikansk lovgivning

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
USA

Alderskrav

Hvis du er under den alder, der kræves for at administrere din egen Google-konto, skal du have din forælders eller værges tilladelse til at bruge en Google-konto. Bed din forælder eller værge om at gennemgå disse vilkår sammen med dig.

Hvis du er forælder eller værge, og du giver dit barn lov til at bruge tjenesterne, gælder disse vilkår for dig, og du har ansvaret for dit barns aktivitet i tjenesterne.

Nogle Google-tjenester stiller yderligere krav til alder som beskrevet i deres yderligere tjenestespecifikke vilkår og politikker.

Dit forhold til Google

Disse vilkår er med til at definere forholdet mellem dig og Google. I bred forstand giver vi dig tilladelse til at bruge vores tjenester, hvis du accepterer at følge disse vilkår, som afspejler, hvordan Googles virksomhed fungerer, og hvordan vi tjener penge. Når vi omtaler "Google", "vi", "os" og "vores", refererer vi til Google LLC og dennes tilknyttede virksomheder.

Hvad du kan forvente af os

Levering af et bredt udvalg af nyttige tjenester

Vi tilbyder et bredt udvalg af tjenester, der er underlagt disse vilkår, herunder:

 • apps og websites (såsom Søgning og Maps)
 • platforme (såsom Google Play)
 • integrerede tjenester (såsom Maps-kort, der er integreret i andre virksomheders apps eller websites)
 • enheder (såsom Google Home)

Vores tjenester er udviklet til at fungere sammen, så du nemt kan gå fra én aktivitet til en anden. Du kan f.eks. få en påmindelse fra Maps om at tage afsted til en aftale, der står i din Google-kalender.

Forbedring af Googles tjenester

Vi udvikler løbende nye teknologier og funktioner for at forbedre vores tjenester. Vi investerer bl.a. i kunstig intelligens, som bruger maskinlæring til at registrere og blokere spam og malware, og som giver dig banebrydende funktioner som f.eks. simultanoversættelse. Som et led i denne løbende forbedring kan det ske, at vi til tider tilføjer og fjerner funktioner, øger eller reducerer grænserne for vores tjenester samt begynder at tilbyde nye tjenester eller stopper med at tilbyde gamle tjenester.

Hvis vi foretager væsentlige ændringer, der har en negativ indvirkning på din brug af vores tjenester, eller hvis vi stopper med at tilbyde en tjeneste, giver vi dig et rimeligt forudgående varsel og muligheden for at eksportere dit indhold fra din Google-konto ved hjælp af Google Takeaway, medmindre der er tale om hastesituationer, hvor det f.eks. er nødvendigt at forhindre misbrug, reagere på retskrav eller imødegå problemer med sikkerhed og drift.

Hvad vi forventer af dig

Følg disse vilkår og yderligere tjenestespecifikke vilkår

Den tilladelse, vi giver dig til at bruge vores tjenester, gælder, så længe du opfylder dine forpligtelser i:

Vi stiller også forskellige politikker, hjælp og andre ressourcer til rådighed for at besvare almindelige spørgsmål og afstemme forventningerne vedrørende brugen af vores tjenester. Disse ressourcer omfatter vores Privatlivspolitik, Hjælp til ophavsret, Sikkerhedscenter samt andre sider, der er tilgængelige via vores website med politikker.

Selvom vi giver dig tilladelse til at bruge vores tjenester, beholder vi alle immaterielle rettigheder, vi har over tjenesterne.

Respekter andre

Mange af vores tjenester giver dig mulighed for at interagere med andre brugere. Vi ønsker at opretholde et respektfuldt miljø for alle, hvilket indebærer, at du skal følge dette grundlæggende adfærdskodeks, der foreskriver, at du:

 • overholder alle gældende love, herunder sanktioner og love om eksport og menneskesmugling
 • respekterer andres rettigheder, herunder ret til privatliv og immaterielle rettigheder
 • ikke misbruger eller skader andre eller dig selv (eller truer eller opfordrer til sådan misbruge eller skade), f.eks. i form af vildledning, bedrageri, bagvaskelse, mobning, chikane eller forfølgelse af andre
 • ikke misbruger, skader, forstyrrer eller afbryder tjenesterne

I de yderligere tjenestespecifikke vilkår og politikker kan du læse mere om passende adfærd, som alle, der bruger tjenesterne, skal efterleve. Hvis du mener, at andre ikke følger disse regler, giver mange af vores tjenester dig mulighed for at rapportere misbrug. Hvis vi reagerer på en rapport om misbrug, sørger vi også for en retfærdig behandling som beskrevet i afsnittet Foranstaltninger i tilfælde af problemer.

Tilladelse til at anvende dit indhold

Nogle af vores tjenester er designet med henblik på at give dig mulighed for at uploade, indsende, gemme, sende, modtage eller dele dit indhold. Du er ikke forpligtet til at dele indhold med vores tjenester, og du vælger selv, hvilket indhold du vil dele. Hvis du vælger at uploade eller dele indhold, skal du sørge for, at du har de nødvendige rettigheder til at gøre det, og at indholdet er lovligt.

Licens

Dit indhold forbliver dit, hvilket betyder, at du bevarer alle immaterielle rettigheder, som du har over dit indhold. Det kan f.eks. være, hvis du har immaterielle rettigheder til det kreative indhold, du laver, f.eks. anmeldelser, som du skriver. Eller du kan have ret til at dele en anden persons kreative indhold, hvis vedkommende har givet dig tilladelse.

I tilfælde af at dine immaterielle rettigheder begrænser vores brug af dit indhold, skal du give din tilladelse, før vi kan anvende det. Du giver Google tilladelse via denne licens.

Hvad er dækket?

Denne licens dækker dit indhold, hvis indholdet er beskyttet af immaterielle rettigheder.

Hvad er ikke dækket?

 • Denne licens berører ikke din ret til privatliv, men omhandler alene dine immaterielle rettigheder
 • Denne licens dækker ikke følgende typer indhold:
  • offentligt tilgængelige faktuelle oplysninger, som du angiver, f.eks. rettelser af adressen på en lokal virksomhed. Disse oplysninger kræver ikke en licens, da de anses for at være almindelig kendt viden, som alle frit kan bruge.
  • feedback, som du tilbyder, f.eks. forslag til at forbedre vores tjenester. Feedback er beskrevet i afsnittet Kommunikation vedrørende tjenester nedenfor.

Omfang

Denne licens er:

 • verdensomspændende, hvilket betyder, at den er gyldig overalt i verden
 • ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at du kan licensere dit indhold til andre
 • royaltyfri, hvilket betyder, at der ikke er nogen gebyrer for denne licens

Rettigheder

Denne licens giver Google tilladelse til følgende:

 • hoste, gengive, distribuere, formidle og bruge dit indhold – f.eks. for at gemme dit indhold i vores systemer og gøre det tilgængeligt for dig, uanset hvor du befinder dig
 • at udgive, offentligt opføre eller offentligt vise dit indhold, hvis du har gjort det synligt for andre
 • ændre og oprette afledet materiale, der er baseret på dit indhold, f.eks. ved at omformatere eller oversætte det
 • viderelicensere disse rettigheder til:
  • andre brugere, så tjenesterne kan fungere efter hensigten, f.eks. ved at give dig mulighed for at dele billeder med personer, som du vælger
  • vores underleverandører, der har underskrevet aftaler med os i overensstemmelse med disse vilkår, alene til de begrænsede formål beskrevet i afsnittet Formål nedenfor

Formål

Denne licens har følgende begrænsede formål:

 • drift og forbedring af tjenesterne, så tjenesterne kan fungere efter hensigten, og det er muligt at oprette nye funktioner. Dette omfatter brug af automatiserede systemer og algoritmer til at analysere dit indhold:
  • for at opdage spam, malware og ulovligt indhold
  • for at genkende mønstre i data, bl.a til at fastslå, hvornår der skal foreslås et nyt album i Google Fotos med det formål at samle relaterede billeder
  • for at tilpasse vores tjenester til dig, f.eks. for at kunne give dig anbefalinger og tilpassede søgeresultater og tilpassede annoncer (som du kan ændre eller deaktivere under Annonceindstillinger) samt tilpasset indhold
  Denne analyse foretages, når indholdet sendes, modtages og gemmes.
 • brug af indhold, som du har delt offentligt, med henblik på promovering af tjenesterne. Vi kan f.eks. citere en anmeldelse, som du har skrevet, for at promovere en Google-app. Eller vi kan vise et screenshot af den app, du tilbyder i Play Butik, for at promovere Google Play.
 • udvikling af nye teknologier og tjenester til Google, som er i overensstemmelse med disse vilkår

Varighed

Denne licens gælder, så længe dit indhold er beskyttet af immaterielle rettigheder.

Hvis du fjerner indhold fra vores tjenester, og indholdet er dækket af denne licens, stopper vores systemer med at gøre det pågældende indhold offentligt tilgængeligt inden for et rimeligt tidsrum. Der er to undtagelser:

 • Hvis du allerede har delt dit indhold med andre, før du fjernede det. Hvis du f.eks. har delt et billede med en ven, som derefter oprettede en kopi af det eller delte det med andre, kan billedet muligvis fortsat blive vist på din vens Google-konto, også efter du har fjernet det fra din egen Google-konto.
 • Hvis du gør dit indhold tilgængeligt via andre virksomheders tjenester, kan søgemaskiner som bl.a. Google Søgning muligvis fortsat finde og vise dit indhold som en del af deres søgeresultater.

Brug af Google-tjenester

Din Google-konto

Hvis du opfylder disse alderskrav, kan du oprette en Google-konto. Nogle tjenester fungerer kun, hvis du har en Google-konto. Hvis du f.eks. vil bruge Gmail, skal du have en Google-konto, så du har en adresse til at sende og modtage mail.

Du er ansvarlig for det, du foretager dig med din Google-konto, og for at træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte din Google-konto. Vi opfordrer dig til at gennemføre et Sikkerhedstjek med jævne mellemrum.

Brug af Google-tjenester på vegne af en organisation

Mange organisationer som f.eks. virksomheder, nonprofitorganisationer og skoler benytter sig af vores tjenester. Hvis du vil anvende vores tjenester på vegne af en organisation:

 • skal en autoriseret repræsentant for den pågældende organisation acceptere disse vilkår
 • kan din organisations administrator tildele en Google-konto til dig. Administratoren kan kræve, at du følger yderligere regler og kan muligvis få adgang til eller deaktivere din Google-konto.

For at kunne levere vores tjenester til dig sender vi dig sommetider servicemeddelelser eller andre oplysninger. Du kan få flere oplysninger om, hvordan vi kommunikerer med dig i Googles privatlivspolitik.

Hvis du vælger at give os feedback i form af f.eks. forslag til, hvordan vi kan forbedre vores tjenester, kan vi handle på din feedback uden nogen forpligtelser over for dig.

Indhold i Google-tjenester

Dit indhold

Nogle af vores tjenester giver dig mulighed for at gøre dit indhold offentligt tilgængeligt. Du kan f.eks. indsende en anmeldelse af et produkt eller en restaurant, som du har skrevet, eller du kan uploade et blogindlæg, du har forfattet.

Hvis du mener, at nogen krænker dine immaterielle rettigheder, kan du sende os en underretning om krænkelsen, hvorefter vi træffer de nødvendige foranstaltninger. Vi kan f.eks. suspendere eller lukke Google-konti, der gentagende gange har krænket ophavsretten som beskrevet i Hjælp til ophavsret.

Google-indhold

Nogle af vores tjenester omfatter indhold, der tilhører Google – f.eks. mange af de visuelle illustrationer, du ser i Google Maps. Du må bruge Googles indhold, som disse vilkår og eventuelle yderligere tjenestespecifikke vilkår tillader det, men vi bevarer alle immaterielle rettigheder, som vi har over vores indhold. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre vores branding, logoer eller juridiske meddelelser. Gå til siden med Googles brand-tilladelser Google Brand Permissions, hvis du vil bruge vores branding eller logoer.

Andet indhold

Nogle af vores tjenester giver dig adgang til indhold, der tilhører andre enkeltpersoner eller organisationer – det kan f.eks.være en butikejers beskrivelse af sin virksomhed eller en avisartikel, der vises i Google Nyheder. Du må kun bruge dette indhold, hvis den pågældende enkeltperson eller organisation giver tilladelse til det, eller hvis lovgivningen tillader det. De synspunkter, der udtrykkes i andre enkeltpersoners eller organisationers indhold, tilhører dem, og afspejler ikke nødvendigvis Googles synspunkter.

Software i Google-tjenester

Nogle af vores tjenester omfatter software, der kan downloades. Vi giver dig tilladelse til at bruge denne software som en del af tjenesterne.

Den licens, vi giver dig, er:

 • verdensomspændende, hvilket betyder, at den er gyldig overalt i verden
 • ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at vi kan licensere softwaren til andre
 • royaltyfri, hvilket betyder, at der ikke er nogen gebyrer for denne licens
 • personlig, hvilket betyder, at den ikke gælder for nogen andre
 • uoverdragelig, hvilket betyder, at du ikke må overdrage licensen til andre

Nogle af vores tjenester omfatter software, der tilbydes i henhold til open source-licensvilkår, som vi stiller til rådighed for dig. Nogle gange er der bestemmelser i open source-licensen, som udtrykkeligt tilsidesætter dele af disse vilkår, så du skal sørge for at læse disse licenser.

Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje nogen dele af vores tjenester eller software. Du må desuden ikke foretage reverse engineering eller forsøge at udlede vores kildekode, medmindre du har vores skriftlige tilladelse hertil, eller gældende lovgivning tillader det.

Når en tjeneste kræver eller indeholder software, der kan downloades, kan denne software af og til opdateres automatisk på din enhed, når der kommer en ny version eller funktion. Nogle tjenester giver dig mulighed for at ændre dine indstillinger for automatiske opdateringer.

I tilfælde af problemer eller uoverensstemmelser

Du har en lovbestemt ret til (1) tjenester af en vis kvalitet og (2) måder at løse problemer på, hvis noget går galt. Disse vilkår hverken begrænser eller fratager dig nogen af disse rettigheder. Hvis du f.eks. er forbruger, vil du fortsat have alle juridiske rettigheder, der gives til forbrugere under gældende lovgivning.

Garanti

Vi leverer vores tjenester med et rimeligt niveau af omhu og kompetence. Hvis vi ikke opfylder det kvalitetsniveau, der er beskrevet i denne garanti, er du indforstået med, at du skal give os besked, så vi kan samarbejde om at finde en løsning på problemet.

Ansvarsfraskrivelser

De eneste forpligtelser, vi har i forbindelse med vores tjenester (herunder indholdet i tjenesterne, vores tjenesters specifikke funktioner eller deres pålidelighed, tilgængelighed, eller hvorvidt de opfylder dine behov), er (1) beskrevet i afsnittet Garanti, (2) angivet i de yderligere tjenestespecifikke vilkår eller (3) oplyst i henhold til gældende love. Vi har ingen yderligere forpligtelser i forbindelse med vores tjenester.

Medmindre det er påkrævet ved lov giver vi ingen stiltiende garantier som f.eks. stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

Ansvar

For alle brugere

Disse vilkår begrænser kun vores ansvar i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov. Det vil sige, at disse vilkår ikke begrænser Googles ansvar for dødsfald eller personskade, bedrageri, bevidst afgivelse af urigtige oplysninger, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse.

Foruden de rettigheder og ansvarsområder, der er beskrevet i dette afsnit (I tilfælde af problemer eller uoverensstemmelser), er Google ikke ansvarlig for øvrige tab, medmindre de er forårsaget af misligholdelse af disse vilkår eller yderligere tjenestespecifikke vilkår fra vores side.

Kun for erhvervsbrugere og organisationer

Hvis du er erhvervsbruger eller en organisation, gælder følgende i det omfang, loven tillader det:

 • Du skal holde Google og Googles direktører, funktionærer, medarbejdere og underleverandører skadesløse i tredjepartsretssager (herunder processer via offentlige myndigheder) som følge af eller i forbindelse med din ulovlige brug af tjenesterne eller misligholdelse af disse vilkår eller yderligere tjenestespecifikke vilkår. Denne skadesløsholdelse omfatter alle ansvar eller udgifter som følge af krav, tab, skader, domfældelser, bøder, sagsomkostninger og advokatsalærer.
 • Google fraskriver sig følgende ansvar:
  • tab af fortjeneste, omsætning, forretningsmuligheder, goodwill eller forventede besparelser
  • indirekte skade eller følgeskade
  • pønalerstatning
 • Googles samlede ansvar som følge af eller i forbindelse med disse vilkår er begrænset til det største beløb ud af (1) 500 USD eller (2) 125 % af de gebyrer, som du har betalt for at bruge de relevante tjenester i 12 måneder forud for misligholdelsen

Hvis du er juridisk fritaget fra visse ansvar, herunder skadesløsholdelse, gælder disse ansvar ikke for dig i henhold til disse vilkår. FN har f.eks. bestemte former for immunitet i forbindelse med juridiske forpligtelser, og disse vilkår tilsidesætter ikke disse former for immunitet.

Foranstaltninger i tilfælde af problemer

Inden vi træffer foranstaltninger som beskrevet nedenfor, giver vi dig et forudgående varsel – hvor dette med rimelighed er muligt– beskriver årsagen til vores handling og giver dig mulighed for at løse problemet, medmindre vi med rimelighed antager, at dette vil:

 • forårsage skader eller medføre erstatningsansvar for en bruger, en tredjepart eller Google
 • være i strid med loven eller et påbud fra en retshåndhævende myndighed
 • kompromittere en undersøgelse
 • kompromittere driften, integriteten eller sikkerheden af vores tjenester

Fjernelse af dit indhold

Hvis vi med rimelighed mener, at noget af dit indhold (1) misligholder disse vilkår, yderligere tjenestespecifikke vilkår eller politikker, (2) overtræder gældende lovgivning eller (3) kan være til skade for vores brugere, tredjeparter eller Google, forbeholder vi os retten til at fjerne noget af eller alt indholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Eksempler herpå er børnepornografi, indhold, der fremmer menneskehandel eller chikane, samt indhold, der krænker en anden persons immaterielle rettigheder.

Suspendering eller ophævning af din adgang til Google-tjenester

Google forbeholder sig retten til at suspendere eller fjerne din adgang til tjenesterne eller slette din Google-konto, hvis følgende er tilfældet:

 • du gentagne gange eller i væsentligt omfang misligholder disse vilkår, yderligere tjenestespecifikke vilkår eller politikker
 • vi er forpligtet til at gøre det for at overholde juridiske krav eller en retskendelse
 • vi med rimelighed mener, at din handlemåde forårsager skade eller medfører erstatningsansvar for en bruger, tredjepart eller Google, f.eks. i form af hacking, phishing, chikane, spamming, vildledning af andre eller kopiering af indhold, der ikke tilhører dig

Du kan appellere, hvis du mener, at din Google-konto er blevet suspenderet eller bragt til ophør ved en fejl.

Du kan naturligvis til enhver tid stoppe med at bruge vores tjenester. I tilfælde af at du stopper med at bruge en tjeneste, vil vi sætte pris på, at du deler årsagen med os, så vi kan fortsætte med at forbedre vores tjenester.

Bilæggelse af tvister, lovvalg og domstole

Du kan få oplysninger om, hvordan du kan kontakte Google, på kontaktsiden.

Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, yderligere tjenestespecifikke vilkår eller relaterede tjenester, er underlagt californisk lov uanset reglerne for international privatret. Disse tvister skal udelukkende behandles ved føderale eller statslige domstole i Santa Clara County i Californien i USA, og du og Google accepterer disse domstoles kompetence over personen.

I det omfang at gældende lokal lovgivning forhindrer visse tvister i at blive løst ved en domstol i Californien, kan du indgive tvisterne til din lokale domstol. Hvis gældende lokal lovgivning forhindrer din lokale domstol i at anvende californisk lovgivning til at løse disse tvister, er tvisterne ligeledes underlagt den lokale lovgivning i dit bopælsland eller -område.

Om disse vilkår

I henhold til lovgivningen har du visse rettigheder, som ikke kan begrænses af en kontrakt som f.eks. disse servicevilkår. Disse vilkår har på ingen måde til hensigt at begrænse disse rettigheder.

Disse vilkår beskriver forholdet mellem dig og Google. De giver ikke andre enkeltpersoner eller organisationer nogen juridiske rettigheder – heller ikke hvis andre drager nytte af forholdet i henhold til disse vilkår.

Disse vilkår skal være let forståelige, og vi har derfor brugt eksempler fra vores tjenester. Det er muligvis ikke alle nævnte tjenester, der er tilgængelige i dit land.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse vilkår og de yderligere tjenestespecifikke vilkår er det de yderligere vilkår, der gælder for den pågældende tjeneste.

Hvis det viser sig, at et specifikt vilkår ikke er gyldigt eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke de andre vilkår.

Hvis du ikke følger disse vilkår eller de yderligere tjenestespecifikke vilkår, og vi ikke tager de nødvendige foranstaltninger med det samme, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores rettigheder, herunder til at tage de nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt.

Vi kan opdatere disse vilkår og yderligere tjenestespecifikke vilkår (1) for at afspejle ændringer af vores tjenester eller ændringer af, hvordan vi driver forretning, f.eks. når vi tilføjer nye tjenester, funktioner, teknologier, priser eller fordele (eller fjerner gamle), (2) af juridiske, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager eller (3) for at forebygge misbrug eller skade.

Hvis vi ændrer disse vilkår eller yderligere tjenestespecifikke vilkår i væsentligt omfang, vil vi give dig et rimeligt forudgående varsel og muligheden for at gennemgå ændringerne, medmindre (1) vi lancerer en ny tjeneste eller funktion, eller (2) ændringerne sker i forbindelse med hastesituationer, hvor det f.eks. er nødvendigt at forhindre igangværende misbrug eller reagere på juridiske krav. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du fjerne dit indhold og stoppe med at bruge tjenesterne. Du kan også til enhver tid afslutte dit forhold til os ved at lukke din Google-konto.

Definitioner

ansvar

Tab, der skyldes enhver form for juridisk krav, uanset om kravet er baseret på en kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed) eller andre årsager, og uanset om disse tab med rimelighed kunne være forventet eller forudset.

ansvarsfraskrivelse

En erklæring, der begrænser en persons juridiske ansvar.

dit indhold

Ting, som du skriver, uploader, indsender, gemmer, sender, modtager eller deler med Google ved hjælp af vores tjenester, f.eks.:

 • Docs-, Sheets- og Slides-indhold, du opretter
 • blogindlæg, du uploader via Blogger
 • anmeldelser, du indsender via Maps
 • videoer, du har gemt i Drev
 • mail, du sender og modtager via Gmail
 • billeder, du deler med venner via Fotos
 • rejseplaner, du deler med Google

erhvervsbruger

En enkeltperson eller en part, der ikke er en forbruger (se forbruger).

EU's P2B-forordning

Forordningen (EU) 2019/1150 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester.

forbruger

En enkeltperson, der bruger Google-tjenester til private, ikke kommercielle formål uden for deres erhverv, virksomhed, fag eller profession. (Se erhvervsbruger)

garanti

En forsikring om, at et produkt eller en tjeneste lever op til en vis standard.

holde skadesløs eller skadesløsholdelse

En enkeltperson eller organisations kontraktlige forpligtelse til at kompensere de tab, en anden enkeltperson eller organisation har lidt som følge af juridiske processer, f.eks. retssager.

immaterielle rettigheder

Rettigheder over værker, der stammer fra en persons tankevirksomhed som f.eks. opfindelser (patentrettigheder), litterære værker og kunstværker (ophavsret), design (designrettigheder) samt symboler, navne og billeder anvendt inden for handel (varemærker). Immaterielle rettigheder kan tilhøre dig, en anden enkeltperson eller en organisation.

En juridisk rettighed, der giver skaberen af et originalt værk (f.eks. et blogindlæg, et billede eller en video) mulighed for at bestemme, om og hvordan det originale værk kan bruges af andre.

organisation

En juridisk enhed (f.eks. en virksomhed, nonprofitorganisation eller skole) og ikke en enkeltperson.

tilknyttet virksomhed

En enhed, der tilhører Google-koncernen, hvilket betyder Google LLC og dennes datterselskaber, herunder følgende virksomheder, der leverer forbrugertjenester i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd og Google Dialer Inc.

tjenester

Google-tjenester, der er underlagt disse vilkår, omfatter de produkter og tjenester, der er angivet på https://policies.google.com/terms/service-specific, herunder:

 • Google-apps og -websites (f.eks. Søgning og Maps)
 • platforme (såsom Google Play)
 • integrerede tjenester (såsom kort, der er indlejret i andre virksomheders apps eller websites)
 • enheder (f.eks. Google Home)

varemærke

Symboler, navne og billeder anvendt inden for handel, der kan adskille de varer eller tjenester, der tilhører en enkeltperson eller organisation, fra de varer eller tjenester, der tilhører andre.

Google-apps
Hovedmenu