See on meie teenusetingimuste arhiivitud versioon. Vaadake praegust versiooni või kõiki varasemaid versioone.

Google’i teenusetingimused

Jõustub 31. märts 2020 | Arhiivitud versioonid | Laadi alla PDF

Mida tingimused hõlmavad?

Teame, et teenusetingimuste lugemata jätmine tundub ahvatlev, ent on tähtis tuvastada, mida võite meilt ja mida võime teilt Google'i teenuste kasutamisel oodata.

Need teenusetingimused kajastavad Google'i tegevust, meie ettevõtte jaoks kehtivaid seadusi ja meie alatisi tõekspidamisi. Seetõttu aitavad need teenusetingimused määratleda teie ja Google'i vahelist suhet, kui kasutate meie teenuseid. Tingimused hõlmavad näiteks järgmiste teemade pealkirju:

Tingimuste mõistmine on oluline, kuna meie teenuseid kasutades nõustute nende tingimustega.

Lisaks nendele tingimustele avaldame ka privaatsuseeskirjad. Kuigi privaatsuseeskirjad ei ole osa nendest tingimustest, soovitame neid siiski lugeda, et mõistaksite paremini, kuidas oma teavet värskendada, hallata, eksportida ja kustutada.

Teenusepakkuja

Google'i teenuseid pakub järgmine ettevõte, kellega sõlmite lepingu:

Google LLC
loodud Ameerika Ühendriikide Delaware'i osariigi seaduste alusel ja tegutseb USA seaduste alusel

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
USA

Vanusepiirangud

Kui olete Google'i konto haldamiseks nõutavast vanusest noorem, on teil Google'i konto kasutamiseks vaja vanema või seadusliku eestkostja luba. Paluge lapsevanemal või seaduslikul eestkostjal koos teiega tingimused läbi lugeda.

Kui olete lapsevanem või seaduslik eestkostja ja lubate lapsel teenuseid kasutada, kehtivad need tingimused teile ja teie vastutate lapse tegevuste eest nendes teenustes.

Teatud Google'i teenustel on täiendavad vanusepiirangud, mida kirjeldatakse teenusepõhistes lisatingimustes ja -eeskirjades.

Teie suhe Google'iga

Need tingimused aitavad määratleda teie ja Google'i vahelise suhte. Üldiselt anname teile loa kasutada meie teenuseid, kui nõustute järgmiste tingimustega, mis kajastavad Google'i äritegevust ja meie raha teenimise viise. „Google”, „meie” ja „me” tähendab ettevõtet Google LLC ja selle sidusettevõtteid.

Mida meilt oodata võite?

Pakume mitmesuguseid kasulikke teenuseid

Pakume mitmesuguseid teenuseid, mille puhul need tingimused kehtivad, sh:

 • rakendusi ja saite (nt Otsing ja Maps);
 • platvorme (nt Google Play);
 • integreeritud teenuseid (nt Maps, mis on manustatud muude ettevõtete rakendustesse või saitidele);
 • seadmeid (nt Google Home).

Meie teenused on loodud koos töötama, et saaksite hõlpsasti ühelt tegevuselt teisele üle minna. Näiteks võib Maps teile meelde tuletada, et hakkaksite minema koosolekule, mis on märgitud teie Google'i kalendrisse.

Google'i teenuste täiustamine

Arendame pidevalt uusi tehnoloogiaid ja funktsioone, et oma teenuseid parandada. Näiteks investeerime tehisintellekti, mis kasutab masinõppetehnoloogiat, et tuvastada ja blokeerida rämpsposti ning pahavara. Samuti soovime selle abil pakkuda teile uuenduslikke funktsioone, nagu samaaegsed tõlked. Pideva täiustamise käigus lisame või eemaldame vahel funktsioone ja valikuid, suurendame või vähendame teenuste piiranguid ning alustame uute teenuste pakkumist või lõpetame vanemate teenuste pakkumise.

Kui teeme märkimisväärseid muudatusi, mis mõjutavad teie teenuste kasutamist negatiivselt, või katkestame teenuse pakkumise, anname teile sellest ette teada ja võimaldame teil oma sisu Google'i kontolt eksportida, kasutades teenust Google Takeout, välja arvatud kiireloomulistes olukordades, näiteks väärkasutuse takistamiseks, juriidiliste nõuete järgimiseks või turva- ja toimivusprobleemide lahendamiseks.

Mida teilt ootame?

Järgige neid tingimusi ja teenusepõhiseid lisatingimusi

Meilt saadud luba teenuste kasutamiseks kehtib seni, kuni täidate oma kohustusi, mis on märgitud

Samuti muudame teie jaoks kättesaadavaks mitmesugused eeskirjad, abikeskused ja muud ressursid, et leiaksite vastused sagedastele küsimustele ja teaksite, mida meie teenuseid kasutades oodata. Ressursid hõlmavad privaatsuseeskirju, autoriõiguste abikeskust, ohutuskeskust ja muid lehti, mis on saadaval meie eeskirjade saidi kaudu.

Kuigi anname teile loa oma teenuseid kasutada, säilitame kõik teenustes sisalduvad intellektuaalomandi õigused.

Austage teisi

Paljud meie teenused võimaldavad teil teistega suhelda. Soovime, et keskkond oleks kõigi jaoks lugupidav, mistõttu tuleb teil järgida neid käitumisreegleid.

 • Järgige kehtivaid seadusi, sealhulgas ekspordijärelevalve, sanktsioonide ja inimkaubandusega seotud seadusi
 • Austage teiste õigusi, sealhulgas privaatsuse ja intellektuaalomandi õigusi
 • Ärge ahistage ega kahjustage teisi ega iseennast (ega ähvardage ahistamise või kahjustamisega) – näiteks ärge eksitage, petke, laimake, kiusake ega jälitage teisi
 • Ärge väärkasutage, kahjustage, häirige ega segage teenuseid

Meie teenusepõhised lisatingimused ja -eeskirjad hõlmavad lisateavet sobiva käitumise kohta, mida kõik teenuse kasutajad peavad järgima. Kui märkate, et teised ei järgi reegleid, võimaldavad paljud meie teenused teil väärkasutusest teada anda. Kui tegutseme väärkasutuse teate alusel, järgime õiglast protseduuri, mida on kirjeldatud jaotises Probleemide korral tegutsemine.

Luba teie sisu kasutamiseks

Meie teatud teenused võimaldavad teil oma sisu üles laadida, edastada, talletada, saata, vastu võtta või jagada. Teil ei ole kohustust meie teenustesse sisu lisada ning saate ise valida, millist sisu lisada soovite. Kui otsustate sisu üles laadida või jagada, veenduge, et teil oleks selleks vajalikud õigused ja sisu järgiks seadusi.

Litsents

Teie sisu kuulub ka edaspidi teile, mis tähendab, et säilitate kõik oma sisuga seotud intellektuaalomandi õigused. Näiteks kuuluvad teie loomingu, näiteks kirjutatud arvustuste intellektuaalomandi õigused teile. Teil võib ka olla õigus jagada kellegi teise loomingut, kui nad on teile selleks loa andnud.

Kui teie intellektuaalomandi õigused piiravad teie sisu kasutamist, vajame teie luba. Annate Google'ile loa selle litsentsi kaudu.

Mida litsents hõlmab?

Litsents kehtib teie sisu puhul, kui see on kaitstud intellektuaalomandi õigustega.

Mida litsents ei hõlma?

 • Litsents ei mõjuta teie privaatsusega seotud õigusi, vaid ainult intellektuaalomandi õigusi
 • Litsents ei kehti järgmist tüüpi sisu puhul:
  • avalikult saadaolev faktiline teave, mille esitate, näiteks kohaliku ettevõtte aadressi parandus. Selle teabe jaoks ei ole litsentsi vaja, kuna seda peetakse üldteada faktiks, mis on kõigi jaoks tasuta saadaval.
  • teie esitatav tagasiside, näiteks soovitused teenuste täiustamiseks. Tagasisidega seonduvat kirjeldatakse allpool jaotises Teenustega seotud side.

Ulatus

Litsents on:

 • globaalne, mis tähendab, et see kehtib kõikjal maailmas;
 • mitteainuesinduslik, mis tähendab, et saate oma sisu litsentsida ka teistele;
 • autoritasudeta, mis tähendab, et litsentsiga ei kaasne tasusid.

Õigused

See litsents võimaldab Google'il teha järgmist:

 • teie sisu hostida, reprodutseerida, levitada, edastada ja kasutada – näiteks salvestada teie sisu meie süsteemidesse ja võimaldada sellele kõikjalt juurde pääseda;
 • teie sisu avaldada, avalikult esitada või kuvada, kui olete selle teiste jaoks nähtavaks teinud;
 • muuta teie sisu ja sellest tuletatud teoseid luua, näiteks seda ümber vormindada või tõlkida;
 • neid õigusi all-litsentsida:
  • teistele kasutajatele, et teenused töötaksid ettenähtud moel, näiteks võimaldaksid teil valitud inimestega fotosid jagada.
  • meie lepinguosalistele, kes on sõlminud meiega neid tingimusi järgivad lepingud ainult piiratud eesmärkidel, mida on kirjeldatud allpool jaotises Eesmärk.

Eesmärk

Litsents on mõeldud järgmiste piiratud eesmärkide jaoks.

 • Teenuste käitamiseks ja täiustamiseks, mis tähendab teenuste ootuspärasel moel töötamise võimaldamist ning uute funktsioonide ja funktsionaalsuse loomist. See hõlmab teie sisu analüüsimist automatiseeritud süsteemide ja algoritmidega:
  • rämpssisu, pahavara ja ebaseadusliku sisu suhtes;
  • andmetest mustrite tuvastamiseks, mis võimaldab näiteks soovitada teenuses Google Photos uut albumit, et talletada seotud fotosid ühes kohas;
  • selleks et teenuseid teie jaoks kohandada, näiteks esitada soovitusi ja isikupärastatud otsingutulemusi, sisu ja reklaame (mida saate muuta või mille saate välja lülitada jaotises Reklaamiseaded).
  Analüüs toimub teabesisu saatmisel, vastuvõtmisel ja salvestamisel.
 • Teie avalikult jagatud sisu abil teenuste avalikuks reklaamimiseks. Näiteks võime Google'i rakenduse reklaamimiseks tsiteerida teie kirjutatud arvustust. Google Play reklaamimiseks võime kuvada ekraanipildi rakendusest, mida Play poes pakute.
 • Nende tingimuste alusel Google'i jaoks uute tehnoloogiate ja teenuste arendamiseks.

Kestus

Litsents kehtib seni, kuni teie sisu on intellektuaalomandi õigustega kaitstud.

Kui eemaldate meie teenustest mis tahes sisu, mida see litsents hõlmab, katkestavad meie süsteemid sisu avalikustamise mõistliku aja jooksul. On kaks erandit.

 • Kui olete oma sisu enne eemaldamist juba teistega jaganud. Näiteks kui jagasite fotot sõbraga, kes tegi sellest koopia või jagas seda edasi, võib foto ka edaspidi teie sõbra Google'i kontol saadaval olla, isegi kui eemaldate selle oma Google'i kontolt.
 • Kui muudate oma sisu kättesaadavaks ka muude ettevõtete teenuste kaudu, on võimalik, et otsingumootorid, sealhulgas Google'i otsing, leiavad ja kuvavad teie sisu otsingutulemustes ka edaspidi.

Google'i teenuste kasutamine

Teie Google’i konto

Kui täidate vanusenõuded, võite endale luua Google'i konto. Teatud teenuste kasutamiseks on Google'i konto nõutav – näiteks Gmaili kasutamiseks on vaja Google'i kontot, et teil oleks koht meilide saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Vastutate kõigi oma Google'i konto toimingute eest, sealhulgas nõustute rakendama mõistuspäraseid meetmeid Google'i konto kaitsmiseks. Samuti soovitame teil regulaarselt kasutada turvalisuse kontrolli.

Google'i teenuste kasutamine organisatsiooni nimel

Meie teenuseid kasutavad paljud organisatsioonid, näiteks ettevõtted, mittetulundusühingud ja koolid. Organisatsiooni nimel meie teenuste kasutamiseks:

 • organisatsiooni volitatud esindaja peab tingimustega nõustuma;
 • teie organisatsiooni administraator võib teile Google'i konto määrata. Administraator võib nõuda, et järgiksite lisareegleid, samuti saab ta võib-olla teie Google'i kontole juurde pääseda või selle keelata.

Selleks et teile teenuseid pakkuda, saadame teile mõnikord teenuseteatisi ja muud teavet. Vaadake Google'i privaatsuseeskirjadest lisateavet meie kommunikatsiooni kohta.

Kui otsustate anda meile tagasisidet, näiteks soovitusi teenuste täiustamiseks, võime teie tagasiside alusel tegutseda, ent me ei ole kohustatud seda tegema.

Sisu Google'i teenustes

Teie sisu

Teatud teenused võimaldavad teil oma sisu avalikult kättesaadavaks muuta – näiteks võite postitada enda kirjutatud toote- või restoraniarvustuse või laadida üles loodud blogipostituse.

 • Vaadake jaotisest Teie sisu kasutamise luba lisateavet teie sisuga seotud õiguste ja selle kohta, kuidas teie sisu meie teenustes kasutatakse
 • Vaadake jaotisest Sisu eemaldamine teavet selle kohta, miks ja kuidas võime kasutajate loodud sisu teenustest eemaldada

Kui arvate, et keegi rikub teie intellektuaalomandi õigusi, võite meile saata rikkumisteatise, misjärel võtame asjakohased meetmed. Näiteks peatame või sulgeme Google'i kontod, mille omanikud rikuvad korduvalt autoriõigusi, nagu on kirjeldatud meie autoriõiguste abikeskuses.

Google'i sisu

Meie teatud teenused hõlmavad sisu, mis kuulub Google'ile – näiteks paljud Google Mapsis kuvatavad visuaalsed illustratsioonid. Võite kasutada Google'i sisu nendes tingimustes ja teenusepõhistes lisatingimustes lubatud moel, ent kogu meie sisu intellektuaalomandi õigused jäävad meile. Ärge eemaldage, varjake ega muutke meie brändingut, logosid ega õigusalast teavet. Kui soovite kasutada meie brändingut või logosid, vaadake teavet lehelt Google'i brändi load.

Muu sisu

Meie mõningad teenused võimaldavad juurdepääsu sisule, mis kuulub teistele inimestele või organisatsioonidele – nagu poeomaniku kirjeldus oma ettevõtte kohta või Google Newsis kuvatav ajaleheartikkel. Te ei tohi seda sisu ilma isiku või organisatsiooni loata või muul seadusega keelatud moel kasutada. Teiste inimeste ja organisatsioonide sisus väljendatud vaated kuuluvad neile ega pruugi kajastada Google'i vaateid.

Tarkvara Google'i teenustes

Meie teatud teenused hõlmavad allalaaditavat tarkvara. Anname teenuste osana teile loa tarkvara kasutada.

Litsents on:

 • globaalne, mis tähendab, et see kehtib kõikjal maailmas;
 • mitte-eksklusiivne, mis tähendab, et saame tarkvara litsentsida ka teistele;
 • autoritasudeta, mis tähendab, et litsentsiga ei kaasne tasusid;
 • isiklik, mis tähendab, et see ei laiene kellelegi teisele;
 • võõrandamatu, mis tähendab, et teil ei ole lubatud litsentsi kellelegi teisele üle anda.

Mõned meie teenused hõlmavad tarkvara, mida pakutakse avatud lähtekoodi litsentsi tingimuste alusel, mille muudame teie jaoks kättesaadavaks. Mõnikord hõlmab avatud lähtekoodi litsents sätteid, mis alistavad selgesõnaliselt osad neist tingimustest, seega lugege kindlasti neid litsentse.

Te ei tohi meie teenuste ega tarkvara ühtki osa kopeerida, muuta, levitada, müüa ega rentida. Samuti ei tohi te ilma meie kirjaliku loata või asjakohase seaduseta lähtekoodi pöördprojekteerida ega ekstraktida.

Kui teenusel on vaja või see sisaldab allalaaditavat tarkvara, võidakse seda automaatselt värskendada teie seadmes kohe, kui uus versioon või funktsioon on saadaval. Teatud teenused võimaldavad teil automaatse värskendamise seadeid kohandada.

Probleemide või vaidluste korral

Seaduste kohaselt on teil õigus saada (1) teatava kvaliteediga teenust ja (2) lahendusi ilmnenud probleemide parandamiseks. Käesolevad tingimused ei piira ega takista neid õigusi. Näiteks kui olete tarbija, on teie jaoks ka edaspidi saadaval kõik juriidilised õigused, mis tulenevad tarbijatele kohalduvast õigusest.

Garantii

Rakendame oma teenuste pakkumisel asjakohaseid oskusi ja hoolt. Kui me ei saavuta selles garantiis kirjeldatud kvaliteeditaset, nõustute meile sellest teada andma, misjärel teeme probleemi lahendamiseks teiega koostööd.

Välistused

Ainsad kohustused, mille oma teenustega (sealhulgas teenuste sisu, konkreetsete funktsioonide ja usaldusväärsuse, saadavaloleku või teie vajadustele vastamisega) seoses võtame, on (1) kirjeldatud jaotises Garantii, (2) märgitud teenusepõhistes lisatingimustes või (3) esitatud kehtivate seaduste kohaselt. Me ei võta teenustega seoses ühtki muud kohustust.

Me ei anna kaudseid tagatisi, näiteks kaubanduslikele nõuetele vastamise, teatud eesmärgiks sobilikkuse ja mitterikkumisega seotud garantiisid, kui see ei ole seadusega nõutav.

Vastutused

Kõigile kasutajatele

Need tingimused piiravad meie kohustusi ainult kehtivate seadustega lubatud ulatuses. Täpsemalt ei piira need tingimused Google'i kohustusi surma või kehavigastuste, pettuse, petturliku valeandmete esitamise, raske hooletuse ja tahtliku üleastumise puhul.

Jättes kõrvale selles jaotises (Probleemide või vaidluste korral) kirjeldatud õigused ja kohustused, ei vastuta Google mis tahes muude kahjude eest, v.a juhul, kui nende põhjuseks on tingimuste või teenusepõhiste lisatingimuste meiepoolne rikkumine.

Ainult ärikasutajatele ja organisatsioonidele

Kui olete ärikasutaja või organisatsioon, kehtivad asjakohaste seadustega lubatud ulatuses järgmised tingimused.

 • Hüvitate Google'ile, selle juhtidele, ametnikele, töötajatele ja lepinguosalistele kõik kulud, mis on seotud kolmanda osapoole juriidiliste protseduuridega (sh valitsusasutuste toimingud), mis tulenevad sellest, et kasutate teenuseid ebaseaduslikul moel või rikute neid tingimusi või teenusepõhiseid lisatingimusi. Hüvitamine hõlmab kogu vastutust ja kõiki kulusid, mis on seotud nõuete, kahjude, kahjutasude, kohtuotsuste, trahvide, kohtukulude ja juriidiliste tasudega.
 • Google ei vastuta järgmiste eest:
  • saamata jäänud kasum, tulu, ärivõimalused, maineväärtus või eeldatav sääst;
  • kaudne või tegevuse tulemusest johtuv kahju;
  • karistava iseloomuga kahjutasud.
 • Tingimustest tulenev või nendega seotud Google'i koguvastutus on (1) 500 USA dollarit või (2) 125% tasudest, mille maksite asjakohaste teenuste eest 12 kuu jooksul enne rikkumist, olenevalt sellest, kumb on suurem

Kui olete teatud vastutustest, näiteks hüvitamisest, juriidiliselt vabastatud, ei kehti teie puhul need tingimustest tulenevad vastutused. Näiteks on ÜRO teatud juriidiliste kohustuste suhtes immuunne ja need tingimused ei alista selliseid immuunsusi.

Tegutsemine probleemide korral

Enne allpool kirjeldatud moel tegutsemist anname teile võimaluse korral ette teada, kirjeldame tehtavate toimingute põhjuseid ja võimaldame teil probleemi lahendada, v.a juhul, kui meil on alust arvata, et sellega võib kaasneda järgmine:

 • kahju või vastutus kasutajale, kolmandale osapoolele või Google'ile;
 • seaduse või õiguskaitseorgani määruse rikkumine;
 • uurimise ohtuseadmine;
 • meie teenuste töö, terviklikkuse või turvalisuse rikkumine.

Sisu eemaldamine

Kui meil on alust arvata, et teie sisu (1) rikub neid tingimusi, teenusepõhiseid lisatingimusi või eeskirju, (2) rikub kehtivaid seadusi või (3) võib meie kasutajaid, kolmandaid osapooli või Google'it kahjustada, jätame endale õiguse kehtivate seaduste alusel teie sisu või osa sellest eemaldada. Näited: lastepornograafia, inimkaubandust või ahistamist hõlbustav sisu ning kellegi teise intellektuaalomandi õigusi rikkuv sisu.

Google'i teenustele juurdepääsu peatamine või lõpetamine

Google jätab endale õiguse peatada või katkestada teie juurdepääs teenustele või kustutada teie Google'i konto järgmistel juhtudel.

 • rikute neid tingimusi, teenusepõhiseid lisatingimusi või eeskirju märkimisväärselt või korduvalt;
 • Oleme kohustatud seda tegema juriidiliste nõuete või kohtuotsuste järgimiseks.
 • Meil on alust arvata, et teie käitumine võib tuua kaasa vastutuse kasutaja, kolmanda osapoole või Google'i ees või neid kahjustada – näiteks häkkimise, andmepüügi, ahistamise, rämpssisu, eksitamise või teistele kuuluva sisu koondamise teel.

Kui arvate, et teie Google'i konto peatati või suleti ekslikult, võite otsuse vaidlustada.

Loomulikult võite meie teenuste kasutamise igal ajal katkestada. Kui katkestate teenuse kasutamise, oleksime tänulikud, kui avaldaksite põhjuse, et saaksime teenuseid täiustada.

Vaidluste lahendamine, kohalduv õigus ja kohtud

Lisateavet Google’iga ühenduse võtmise kohta vaadake meie kontakteerumislehelt.

Nende tingimuste, teenusepõhiste lisatingimuste või mis tahes seotud teenustega seotud vaidluste puhul kehtivad California seadused, olenemata kollisiooninormidest. Vaidlused lahendatakse ainult Santa Clara maakonna (California, USA) föderaal- või osariigi kohtutes ning teie ja Google nõustute nende kohtute isikliku kohtualluvusega.

Kui kehtivate seaduste kohaselt ei saa vaidlusi lahendada California kohtutes, saate esitada hagi kohalikes kohtutes. Kui kehtivate kohalike seaduste kohaselt ei saa teie kohalik kohus vaidluste lahendamiseks kohaldada California seadusi, kehtivad nende vaidluste lahendamisel teie elukohariigis, -osariigis või muus elukohas kohaldatavad kohalikud seadused.

Teave tingimuste kohta

Seaduste kohaselt on teil teatud õigused, mida ei saa lepinguga, näiteks nende teenusetingimustega piirata. Nende tingimuste eesmärk ei ole neid õigusi piirata.

Need tingimused kirjeldavad teie suhet Google'iga. Tingimuste alusel ei teki juriidilisi õigusi teistele inimestele ega organisatsioonidele, isegi kui selline suhe, mis põhineb nendel tingimustel, toob teistele kasu.

Soovime, et neid tingimusi oleks lihtne mõista, mistõttu kasutasime meie teenustest pärit näiteid. Kõik mainitud teenused ei pruugi aga teie riigis saadaval olla.

Kui need tingimused on vastuolus teenusepõhiste lisatingimustega, kehtivad teenuse puhul lisatingimused.

Kui selgub, et mõni tingimus ei ole kehtiv või täitmisele pööratav, ei mõjuta see teisi tingimusi.

Kui te ei järgi neid tingimusi või teenusepõhiseid lisatingimusi ja me ei reageeri sellele kohe, ei tähenda see, et loobume õigustest, näiteks õigusest tulevikus reageerida.

Võime neid tingimusi ja teenusepõhiseid lisatingimusi värskendada, et (1) kajastada meie teenuste või äritegevuse muudatusi – näiteks juhul, kui lisame uusi teenuseid, funktsioone, tehnoloogiaid, hinnakirju või hüvesid (või eemaldame vanu), (2) juriidilistel või seadustest tulenevatel põhjustel või turvakaalutlustel või (3) väärkasutuse ja kahjude ennetamiseks.

Kui muudame neid tingimusi või teenusepõhiseid lisatingimusi, anname teile sellest ette teada ja võimaldame teil muudatused üle vaadata, välja arvatud (1) uue teenuse või funktsiooni väljalaskmisel, või (2) hädaolukordades, näiteks jätkuva väärkasutuse takistamiseks või juriidiliste nõuete järgimiseks. Kui te ei nõustu uute tingimustega, tuleb teil oma sisu eemaldada ja teenuste kasutamine katkestada. Samuti võite suhte meiega igal ajal lõpetada, sulgedes oma Google'i konto.

Definitsioonid

Seaduslik õigus, mis võimaldab algupärase teose (nt blogipostitus, foto või video) loojal otsustada, kas ja kuidas võivad teised algupärast teost kasutada.

EL-i platvormide ja ettevõtete vaheliste äritavade määrus

Määrus (EL) 2019/1150, mis käsitleb õigluse ja läbipaistvuse edendamist veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks.

garantii

Kinnitus, et toode või teenus toimib teatud standardite kohaselt.

hüvitama/hüvitus

Eraisiku või organisatsiooni lepingujärgne kohustus kompenseerida teise eraisiku või organisatsiooni kahjud, mis tulenevad kohtumenetlustest, näiteks hagidest.

intellektuaalomandi õigused

Õigused, mis on seotud isiku vaimse loominguga, nagu leiutised (patendiõigused), kirjandus- ja kunstiteosed (autoriõigus), disain (disainilahenduse õigused) ning äris kasutatavad sümbolid, nimed ja kujutised (kaubamärgid). Intellektuaalomandi õigused võivad kuuluda teile, teisele eraisikule või organisatsioonile.

kaubamärk

Äritegevuses kasutatavad sümbolid, nimed ja pildid, mis võimaldavad ühe eraisiku või organisatsiooni tooteid või teenuseid teiste omadest eristada.

organisatsioon

Juriidiline isik (nt ettevõte, mittetulundusühing või kool), mitte eraisik.

sidusettevõte

Juriidiline isik, mis kuulub Google'i kontserni. See hõlmab ettevõtet Google LLC ja selle tütarettevõtteid, sealhulgas järgmisi ettevõtteid, mis pakuvad EL-is klienditeenuseid: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd ja Google Dialer Inc.

tarbija

Eraisik, kes kasutab Google'i tooteid isiklikul, mitteärilisel eesmärgil ning oma elukutse, äri, tegevusala ja ametiga mitteseotud moel. (Vt „ärikasutaja”)

teenused

Google'i teenused, mille puhul need tingimused kehtivad, on https://policies.google.com/terms/service-specific-il loetletud tooted ja teenused, sh:

 • Google'i rakendused ja saidid (näiteks Otsing ja Maps)
 • platvormid (nagu Google Play)
 • integreeritud teenused (nt Maps, mis on manustatud muude ettevõtete rakendustesse või saitidele)
 • seadmed (näiteks Google Home)

teie sisu

Meie teenuste abil kirjutatud, üles laaditud, edastatud, talletatud, saadetud, vastu võetud või Google'iga jagatud sisu, näiteks järgmised.

 • teie loodud dokumendid, arvutustabelid ja esitlused
 • blogipostitused, mille Bloggeri kaudu üles laadite
 • Mapsi kaudu esitatud arvustused
 • videod, mille Drive'i talletate
 • meilid, mida Gmaili kaudu saadate ja vastu võtate
 • pildid, mida teenuses Photos sõpradega jagate
 • reisikavad, mida Google'iga jagate

vastutus

Mis tahes tüüpi õiguslikust nõudest tulenevad kahjud olenemata sellest, kas nõue põhineb lepingul, kahju tekitamisel (sh hooletusest) või muul põhjusel, ja teave selle kohta, kas kahjusid oli võimalik mõistuspäraselt ette näha või prognoosida.

välistus

Teatis, mis piirab kellegi juriidilist vastutust.

ärikasutaja

Eraisik või juriidiline isik, kes ei ole tarbija (vt mõistet „tarbija”).

Google'i rakendused
Peamenüü