Dette er en arkivert versjon av vilkårene våre. Se gjeldende versjon, eller alle tidligere versjoner.

Vilkår

Gjelder fra 31. mars 2020 | Arkiverte versjoner | Last ned PDF

Dette dekkes i disse vilkårene

Vi vet at det frister å hoppe over disse Vilkårene for bruk, men det er viktig å fastslå hva du kan forvente fra oss når du bruker Google-tjenester, og hva vi forventer fra deg.

Disse Vilkårene for bruk gjenspeiler måten Googles forretningsdrift fungerer på, lovene som gjelder for bedriften vår, og enkelte ting vi alltid har ment er sanne. Derfor bidrar disse vilkårene for bruk til å definere Googles forhold med deg når du samhandler med tjenestene våre. Disse vilkårene inkluderer for eksempel disse emneoverskriftene:

Det er viktig at du forstår disse vilkårene, fordi du godtar dem ved å bruke tjenestene våre.

I tillegg til disse vilkårene publiser vi personvernregler. Selv om de ikke er en del av disse vilkårene, anbefaler vi at du leser dem for å få en bedre forståelse av hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette informasjonen din.

Tjenesteleverandør

Google-tjenester leveres av og du inngår kontrakt med

Google LLC
organisert i henhold til lovene i delstaten Delaware i USA og underlagt amerikansk rett

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
USA

Aldersgrenser

Hvis du er under alderen som kreves for å administrere din egen Google-konto, må du ha tillatelse fra en forelder eller verge for å bruke en Google-konto. Få en forelder eller verge til å lese gjennom disse vilkårene med deg.

Hvis du er en forelder eller verge og du lar barnet ditt bruke tjenestene, gjelder disse vilkårene for deg, og du er ansvarlig for barnets aktivitet i tjenestene.

Noen Google-tjenester har ytterligere aldersgrenser, som beskrives i de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene og retningslinjene.

Ditt forhold til Google

Disse vilkårene bidrar til å definere forholdet mellom deg og Google. I det store og hele gir vi deg tillatelse til å bruke tjenestene våre hvis du godtar å følge disse vilkårene, som gjenspeiler hvordan Googles forretninger fungerer, og hvordan vi tjener penger. Når vi snakker om «Google», «vi», «oss» og «vår», mener vi Google LLC og deres tilknyttede enheter.

Dette kan du forvente fra oss

Levering av et bredt utvalgt av nyttige tjenester

Vi leverer et bredt utvalg tjenester som er underlagt disse vilkårene, inkludert

 • apper og nettsteder (for eksempel Søk og Maps)
 • plattformer (for eksempel Google Play)
 • integrerte tjenester (for eksempel Maps som er innebygd i apper eller nettsteder som tilhører andre selskaper)
 • enheter (for eksempel Google Home)

Tjenestene våre er utviklet for å fungere sammen, noe som gjør det enklere for deg å gå fra én aktivitet til den neste. Maps kan for eksempel minne deg på å gå til en avtale som vises i Google Kalender.

Forbedre Google-tjenester

Vi utvikler konstant ny teknologi og nye funksjoner for å forbedre tjenestene våre. Vi investerer for eksempel i kunstig intelligens som bruker maskinlæring til å oppdage og blokkere nettsøppel og skadelig programvare og for å gi deg innovative funksjoner som samtidige oversettelser. Som en del av denne kontinuerlige forbedringen kommer vi noen ganger til å legge til eller fjerne funksjoner og funksjonalitet, øke eller senke grenser for tjenestene våre og begynne å tilby nye tjenester eller stoppe å tilby gamle.

Hvis vi foretar endringer av avgjørende betydning som har negativ innvirkning på bruken din av tjenestene våre, eller hvis vi stopper å tilby en tjeneste, gir vi deg rimelig forhåndsvarsel og en mulighet til å eksportere innholdet ditt fra Google-kontoen din med Google Takeaway, unntatt i hastetilfeller, for eksempel for å forhindre misbruk, svare på juridiske krav eller håndtere problemer med sikkerhet eller operabilitet.

Dette forventer vi fra deg

Følg disse vilkårene og tjenestespesifikke tilleggsvilkår

Tillatelsen vi gir deg til å bruke tjenestene våre, fortsetter så lenge du overholder ansvaret ditt i

Vi gjør også forskjellige retningslinjer, brukerstøtte og andre ressurser tilgjengelige for deg for å svare på vanlige spørsmål og angi forventninger om bruk av tjenestene våre. Disse ressursene inkluderer personvernreglene våre, brukerstøtten vår for opphavsrett, sikkerhetssenteret vårt og andre sider som er tilgjengelige fra nettstedet vårt for retningslinjer.

Selv om vi gir deg tillatelse til å bruke tjenestene våre, beholder vi alle immaterielle rettigheter vi har til tjenestene.

Respekter andre

Du kan bruke mange av tjenestene våre til å kommunisere med andre. Vi vil ha et respektfullt miljø for alle, noe som betyr at du må følge disse grunnleggende atferdsreglene:

 • Overhold gjeldende lover, inkludert lover for kontroll av eksport, sanksjoner og lover om menneskehandel.
 • Respekter andres rettigheter, inkludert personvern og immaterielle rettigheter.
 • Ikke misbruk eller skad andre eller deg selv (eller true med eller oppmuntre til slikt misbruk eller slik skade) – for eksempel ved å villede, svindle, ærekrenke, mobbe, trakassere, eller personforfølge andre.
 • Ikke misbruk, skad eller forstyrr tjenestene.

De tjenestespesifikke ytterligere vilkårene og retningslinjene våre gir ytterligere informasjon om passende atferd som alle som bruker de tjenestene må følge. Hvis du mener at noen andre ikke følger disse reglene, kan du i mange av våre tjenester rapportere uriktig bruk. Hvis vi responderer på en rapport om uriktig bruk, følger vi også en rettferdig prosess som beskrives i delen Iverksetting av tiltak i tilfelle problemer.

Tillatelse til å bruke innholdet ditt

Noen av tjenestene våre er utviklet for å la deg laste opp, sende inn, lagre, motta eller dele innholdet ditt. Du er ikke forpliktet til å oppgi innhold til tjenestene våre, og du kan velge hvilket innhold du vil oppgi. Hvis du velger å laste opp eller dele innhold, må du sørge for at du har nødvendige rettigheter til å gjøre det, og at innholdet er lovlig.

Lisens

Innholdet ditt forblir ditt, noe som betyr at du beholder alle immaterielle rettigheter du har til innholdet ditt. Du har for eksempel immaterielle rettigheter til kreativt innhold du lager, for eksempel anmeldelser du skriver. Eller du kan ha rett til å dele noen andres kreative innhold hvis vedkommende gir deg tillatelse.

Vi trenger din tillatelse hvis de immaterielle rettighetene dine begrenser bruken vår av innholdet ditt. Du gir Google den tillatelsen via denne lisensen.

Dette dekkes

Denne lisensen dekker innholdet ditt, hvis det innholdet beskyttes av immaterielle rettigheter.

Dette dekkes ikke

 • Denne lisensen påvirker ikke personvernrettighetene dine – den handler bare om de immaterielle rettighetene dine
 • Denne lisensen dekker ikke innhold av disse typene:
  • Offentlig tilgjengelig saksinformasjon som du oppgir, for eksempel korrigeringer av adressen til en lokal bedrift. Den informasjonen krever ikke lisens, siden den anses som allmenn kunnskap som alle kan bruke.
  • Tilbakemeldinger du tilbyr, for eksempel forslag for å forbedre tjenestene våre. Tilbakemeldinger dekkes i delen Tjenesterelatert kommunikasjon nedenfor.

Omfang

Denne lisensen er

 • verdensomspennende, som betyr at den er gyldig overalt i verden
 • ikke-eksklusiv, som betyr at du kan lisensiere innholdet ditt til andre
 • royalty-fri, som betyr at det ikke finnes gebyrer for denne lisensen

Rettigheter

Denne lisensen lar Google

 • være vert for, reprodusere, distribuere, kommunisere og bruke innholdet ditt – for eksempel for å lagre innholdet ditt i systemene våre og gjøre det tilgjengelig uansett hvor du er
 • publisere, utføre offentlig eller vise offentlig innholdet ditt, hvis du har gjort det synlig for andre
 • modifisere og opprette derivatverk basert på innholdet ditt, for eksempel ved å reformatere eller omforme det
 • viderelisensiere disse rettighetene til
  • andre brukere for å la tjenestene fungere som de skal, for eksempel for å la deg dele bilder med personer du velger
  • kontraktørene våre som har signert avtaler med oss, som er i overensstemmelse med disse vilkårene bare for de begrensede formålene som beskrives i Formål-delen nedenfor

Formål

Denne lisensen er for det begrensede formålet å

 • Drive og forbedre tjenestene, som betyr å la tjenestene fungere som de skal, og opprette nye funksjoner og ny funksjonalitet. Dette inkluderer å bruke automatiserte systemer og algoritmer til å analysere innholdet ditt:
  • for søppelpost, skadelig programvare og ulovlig innhold
  • for å gjenkjenne mønstre i data, for eksempel å fastslå når et nytt album skal foreslås i Google Foto for å samle relaterte bilder
  • for å tilpasse tjenestene våre for deg, for eksempel gi anbefalinger og tilpasse søkeresultater, innhold og annonser (som du kan endre eller slå av i annonseinnstillingene)
  Denne analysen skjer når innholdet sendes, mottas og lagres.
 • Bruke innholdet du har delt offentlig, til å fremme tjenestene. Vi kan for eksempel sitere en anmeldelse du har skrevet, for å markedsføre en Google-app. Eller vi kan vise skjermdumper av apper du tilbyr i Play-butikken, for å markedsføre Google Play.
 • Utvikling av ny teknologi og nye tjenester for Google i samsvar med disse vilkårene.

Varighet

Denne lisensen varer så lenge innholdet ditt beskyttes av immaterielle rettigheter.

Hvis du fjerner innhold som dekkes av denne lisensen fra tjenestene våre, stopper systemene våre å gjøre innholdet offentlig tilgjengelig innen rimelig tid. Det finnes to unntak:

 • Hvis du allerede har delt innholdet ditt med andre før du fjerner det. Hvis du for eksempel delte et bilde med en venn, som deretter laget en kopi av det eller delte det videre, kan det bildet fremdeles vises i vennens Google-konto, selv etter at du fjerner det fra Google-kontoen din.
 • Hvis du gjør innholdet ditt tilgjengelig via tjenestene til andre bedrifter, er det mulig at søkemotorer, inkludert Google Søk, fremdeles kommer til å finne og vise innholdet ditt som en del av søkeresultater.

Bruk av Google-tjenester

Google-kontoen din

Hvis du overholder disse aldersgrensene, kan du opprette en Google-konto for å gjøre det enklere for deg. Enkelte tjenester krever at du har en Google-konto for at de skal fungere – du trenger for eksempel en Google-konto for å bruke Gmail, slik at du har et sted å sende og motta e-post.

Du er ansvarlig for det du gjør med Google-kontoen din, inkludert å iverksette rimelige tiltak for å beskytte Google-kontoen din, og vi anbefaler at du bruker sikkerhetssjekken regelmessig.

Bruk av Google-tjenester på vegne av en organisasjon

Mange organisasjoner, for eksempel bedrifter, ideelle organisasjoner og skoler, benytter seg av tjenestene våre. For å bruke tjenestene våre på vegne av en organisasjon

 • må en autorisert representant for organisasjonen godta disse vilkårene
 • kan organisasjonens administrator tildele en Google-konto til deg Administratoren kan kreve at du følger ytterligere regler, og kan ha tilgang til eller mulighet til å deaktivere Google-kontoen din.

For å levere tjenestene til deg sender vi deg av og til tjenestemeldinger og annen informasjon. For å finne ut mer om hvordan vi kommuniserer med deg, kan du lese Googles personvernregler.

Hvis du velger å gi oss tilbakemeldinger, for eksempel forslag til hvordan vi kan forbedre tjenestene, kan vi bruke tilbakemeldingen din uten forpliktelser overfor deg.

Innhold i Google-tjenester

Ditt innhold

Noen av tjenestene våre gir deg muligheten til å gjøre innholdet ditt offentlig tilgjengelig – du kan for eksempel legge ut en anmeldelse av et produkt eller en restaurant som du har skrevet, eller du kan laste opp et blogginnlegg du har opprettet.

Hvis du tror noen krenker de immaterielle rettighetene dine, kan du sende oss varsel om krenkelsen, så iverksetter vi passende tiltak. Vi suspenderer eller avslutter for eksempel Google-kontoer til personer som gjentatte ganger krenker opphavsrett, som beskrevet i brukerstøtten vår for opphavsrett.

Google-innhold

Noen av tjenestene våre inkluderer innhold som tilhører Google – for eksempel mange av de visuelle illustrasjonene du ser i Google Maps. Du kan bruke Googles innhold som tillatt i disse vilkårene og eventuelle tjenestespesifikke tilleggsvilkår, men vi beholder alle åndsrettigheterimmaterielle rettigheter som vi har til innholdet vårt. Ikke fjern, skjul eller endre merking, logoer eller juridiske merknader. Hvis du vil bruke merkingen vår eller logoene våre, kan du se siden Tillatelser for Google-merking.

Annet innhold

I tillegg gir noen av tjenestene våre deg tilgang til innhold som tilhører andre personer eller organisasjoner — for eksempel en butikkeiers beskrivelse av sin egen bedrift eller en nyhetsartikkel som vises i Google Nyheter. Du kan ikke bruke dette innholdet uten tillatelse fra personen eller organisasjonen eller som ellers tillates ifølge loven. Synspunktene som uttrykkes i innholdet til andre personer eller organisasjoner, er deres egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis Googles synspunkter.

Programvare i Google-tjenester

Noen av tjenestene våre inkluderer programvare som kan lastes ned. Vi gir deg tillatelse til å bruke den programvaren som en del av tjenestene.

Lisensen vi gir deg er

 • verdensomspennende, som betyr at den er gyldig overalt i verden
 • ikke-eksklusiv, som betyr at vi kan lisensiere programvaren til andre
 • royalty-fri, som betyr at det ikke finnes gebyrer for denne lisensen
 • personlig, som betyr at den ikke omfatter noen andre
 • ikke-overførbar, som betyr at du ikke kan overføre lisensen til noen andre

Noen av tjenestene våre inkluderer programvare som tilbys under lisensvilkår for åpen kildekode, som vi gjør tilgjengelige for deg. Noen ganger finnes det bestemmelser i lisensen for åpen kildekode som uttrykkelig overstyrer deler av disse vilkårene, så vi anbefaler at du leser disse lisensene.

Du kan ikke kopiere, modifisere, distribuere, selge eller leie ut deler av tjenestene våre eller programvaren vår. Du kan heller ikke foreta omvendt utvikling av eller forsøke å hente ut kildekoden, med mindre du har skriftlig tillatelse fra oss eller du kan gjøre det i henhold til gjeldende lover.

Når en tjeneste krever eller inkluderer nedlastbar programvare, blir programvaren av og til automatisk oppdatert på enheten din, når en ny versjon eller funksjon er tilgjengelig. For noen tjenester kan du justere innstillingene dine for automatisk oppdatering.

I tilfelle problemer eller uenigheter

I henhold til loven har du rett til (1) en viss tjenestekvalitet og (2) måter å løse problemer på hvis noe går galt. Disse vilkårene begrenser eller fjerner ikke noen av disse rettighetene. Hvis du for eksempel er en forbruker, har du fremdeles alle juridiske rettigheter forbrukere har etter gjeldende rett.

Garanti

Vi leverer tjenestene våre med rimelig dyktighet og omsorg. Hvis vi ikke overholder kvalitetsnivået som beskrives i denne garantien, godtar du å informere oss, og så kommer vi til å samarbeide med deg for å prøve å løse problemet.

Ansvarsfraskrivelser

De eneste forpliktelsene vi påtar oss for tjenestene våre (inkludert innholdet i tjenestene, de spesifikke funksjonene til tjenestene eller deres pålitelighet, tilgjengelighet eller evne til å dekke behovene dine), er (1) beskrevet i Garanti-delen, (2) oppgitt i de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene eller (3) gis i henhold til gjeldende lover. Vi påtar oss ingen andre forpliktelser for tjenestene våre.

Og med mindre det kreves i henhold til loven, gir vi ikke implisitte garantier, for eksempel implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og fravær av inngrep.

Ansvar

For alle brukere

Disse vilkårene begrenser bare ansvaret vårt i den grad det tillates ifølge gjeldende lov. Spesifikt begrenser ikke disse vilkårene Googles ansvar for dødsfall eller personskade, svindel, feilaktig fremstilling, grov uaktsomhet eller forsettlige feil.

Annet enn rettighetene og ansvaret som beskrives i denne delen (i tilfelle problemer eller uenigheter), kommer ikke Google til å være ansvarlige for andre tap, med mindre de forårsakes av vårt brudd på disse vilkårene eller tjenestespesifikke tilleggsvilkår.

Bare for bedriftsbrukere og organisasjoner

Hvis du er en bedriftsbruker eller organisasjon, gjelder dette så langt gjeldende lovgivning tillater det:

 • Du skal holde Google og deres styremedlemmer, ledere, ansatte og kontraktører skadesløse for alle rettssaker fra tredjeparter (inkludert søksmål fra offentlige myndigheter) som oppstår fra eller i forbindelse med din urettmessige bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene eller tjenestespesifikke tilleggsvilkår. Denne skadesløsholdelsen dekker alt ansvar og alle utgifter som oppstår fra krav, tap, skader, rettslige avgjørelser, bøter, prosessomkostninger og saksomkostninger.
 • Google er ikke ansvarlig for
  • tap av fortjeneste, inntekt, forretningsmuligheter, goodwill eller forventede besparelser
  • indirekte tap
  • erstatning utover det økonomiske tap
 • Googles totale ansvar som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene er begrenset til det som er størst av (1) 500 USD eller (2) 125 % av gebyrene du har betalt for å bruke de relevante tjenestene i de tolv månedene før bruddet

Hvis du er juridisk fritatt fra visse ansvar, inkludert skadesløsholdelse, gjelder ikke dette ansvaret for deg i henhold til disse vilkårene. FN har for eksempel visse immuniteter fra juridiske plikter, og disse vilkårene overstyrer ikke disse immunitetene.

Iverksetting av tiltak i tilfelle problemer

Før vi iverksetter tiltak som beskrevet nedenfor, gir vi deg forhåndsvarsel når det med rimelighet er mulig, for å forklare grunnen til handlingen vår og gi deg mulighet til å løse problemet, med mindre vi har rimelig grunn til å tro at det kan føre til

 • forårsake skade eller ansvar for en bruker, tredjepart eller Google
 • bryte loven eller et pålegg fra rettshåndhevende myndighet.
 • sette en undersøkelse i fare
 • setter operasjonen, integriteten eller sikkerheten til tjenestene våre i fare

Fjerning av innholdet ditt

Hvis vi har rimelig grunn til å tro at noe av innholdet ditt (1) bryter disse vilkårene, tjenestespesifikke tilleggsvilkår eller retningslinjer, (2) bryter gjeldende lov, eller (3) kan skade brukerne våre, tredjeparter eller Google, forbeholder vi oss retten til å fjerne noe av eller alt slikt innhold i henhold til gjeldende lover. Eksempler omfatter barnepornografi, innhold som legger til rette for menneskehandel eller trakassering, og innhold som krenker andres immaterielle rettigheter.

Suspendere eller avslutte tilgangen din til Google-tjenestene

Google forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte tilgangen din til tjenestene eller slette Google-kontoen din hvis

 • du bryter disse vilkårene, tjenestespesifikke tilleggsvilkår eller retningslinjer i vesentlig grad eller gjentatte ganger
 • vi er pålagt å gjøre det for å overholde juridiske krav eller rettskjennelser
 • vi har rimelig grunn til å tro at atferden din forårsaker skade eller ansvar for en bruker, tredjepart eller Google – for eksempel ved å hacke, bedrive nettfisking, trakassere, sende søppelpost, villede andre eller skrape innhold som ikke tilhører deg

Hvis du mener at Google-kontoen din er blitt suspendert eller avsluttet ved en feil, kan du anke.

Du kan selvfølgelig når som helst stoppe å bruke tjenestene våre. Hvis du stopper å bruke en tjeneste, setter vi pris på om du forteller oss hvorfor, slik at vi kan fortsette å forbedre tjenestene våre.

Løsing av tvister, gjeldende lov og domstoler

Du finner informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Google ved å besøke kontaktsiden.

Lovene i California styrer alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene, tjenestespesifikke tilleggsvilkår eller enhver relatert tjeneste, uavhengig av lovvalgsregler. Disse tvistene behandles eksklusivt i føderale domstoler eller delstatsdomstolene i Santa Clara fylke i California i USA, og du og Google samtykker i å bli personlig underlagt disse domstolenes jurisdiksjon.

I den grad gjeldende lokale lover forhindrer at enkelte tvister løses i en domstol i California, kan du anlegge søksmål for din lokale domstol. Tilsvarende hvis gjeldende lokale lover hindrer din lokale domstol i å bruke lovene i California til å løse disse tvistene, skal disse tvistene styres av de gjeldende lokale lovene i ditt land, delstat eller annet bosted.

Om disse vilkårene

I henhold til lov og rett har du visse rettigheter som ikke kan begrenses av en kontrakt som disse vilkårene for bruk. Hensikten med disse vilkårene er på ingen måte å begrense disse rettighetene.

Disse vilkårene beskriver forholdet mellom deg og Google. De oppretter ikke juridiske rettigheter for andre personer eller organisasjoner, selv om andre drar nytte av det forholdet i henhold til disse vilkårene.

For at disse vilkårene skal være enkle å forstå, har vi brukt eksempler fra tjenestene våre. Alle tjenestene som nevnes, er imidlertid ikke nødvendigvis tilgjengelige i landet ditt.

Hvis disse vilkårene er i strid med de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene, vil tilleggsvilkårene gå foran for den tjenesten.

Hvis en del av vilkårene ikke er gyldig eller ikke kan håndheves, påvirker ikke dette resten av vilkårene.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene eller de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene og vi ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr det ikke at vi fraskriver oss eventuelle rettigheter vi har, for eksempel å iverksette tiltak i fremtiden.

Vi kan oppdatere disse vilkårene og tjenestespesifikke tilleggsvilkår (1) for å gjenspeile endringer i tjenestene våre eller hvordan vi gjør forretninger – for eksempel når vi legger til nye tjenester, funksjoner, teknologier, priser eller fordeler (eller fjerner gamle), (2) av juridiske, forskriftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker eller (3) for å forhindre misbruk eller skade.

Hvis vi foretar vesentlige endringer i disse vilkårene eller tjenestespesifikke tilleggsvilkår, gir vi deg rimelig forhåndsvarsel og mulighet til å gå gjennom endringene, unntatt (1) når vi lanserer en ny tjeneste eller funksjon eller (2) i hastetilfeller, for eksempel for å forhindre pågående misbruk eller svare på juridiske krav. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du fjerne innholdet ditt og stoppe å bruke tjenestene. Du kan også når som helst avslutte forholdet ditt til oss ved å avslutte Google-kontoen din.

Definisjoner

ansvar

Tap fra hvilken som helst type juridisk krav, uansett om kravet er basert på en kontrakt, erstatning utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet) eller andre grunner, og uavhengig av hvorvidt disse tapene i rimelig grad kunne forventes eller forutses.

ansvarsfraskrivelse

En erklæring som begrenser noens juridiske ansvar.

bedriftsbruker

En person eller enhet som ikke er forbruker (se forbruker).

EUs forordning om rimelig forretningspraksis på plattformer

Forordning (EU) 2019/1150 om å fremme rimelighet og åpenhet for bedrifters bruk av formidlingstjenester på internett.

forbruker

En enkeltperson som bruker Google-tjenester for personlige, ikke-kommersielle formål utenfor vedkommendes bransje, bedrift, håndverk eller yrke. (Se bedriftsbruker)

garanti

En forsikring om at et produkt eller en tjeneste vil yte i henhold til en viss standard.

holde skadeløs eller skadeløsholdelse

En person eller organisasjon sin kontraktsforpliktelse til å kompensere for tapene som er lidt av en annen person eller organisasjon, fra rettssaker, for eksempel søksmål.

immaterielle rettigheter (IPR)

Rettighetene til intellektuelle frembringelser, for eksempel oppfinnelser (patentrettigheter), litterære og kunstneriske verk (opphavsrett), design (designrettigheter) og symboler, navn og bilder som brukes i handel (varemerker). De immaterielle rettighetene kan tilhøre deg, en annen person eller en organisasjon.

innholdet ditt

Ting du skriver, laster opp, sender inn, lagrer, sender, mottar eller deler med Google via tjenestene våre, for eksempel

 • Dokumenter, Regneark og Presentasjoner du oppretter
 • blogginnlegg du har lastet opp via Blogger
 • anmeldelser du sender inn via Maps
 • videoer du lagrer i Disk
 • e-post du sender og mottar via Gmail
 • bilder du deler med venner via Foto
 • reiseruter du deler med Google

En juridisk rettighet som lar opphaveren av et originalt verk (for eksempel blogginnlegg, bilder eller videoer) bestemme hvorvidt og hvordan det originale verket kan brukes av andre.

organisasjon

En juridisk enhet (for eksempel et konsern, en ideell organisasjon eller en skole) og ikke en enkeltperson.

tilknyttede enheter

En enhet som tilhører Google-konsernet, som betyr Google LLC og deres datterselskaper, inkludert de følgende selskapene som tilbyr forbrukertjenester i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd og Google Dialer Inc.

tjenester

Google-tjenestene som er underlagt disse vilkårene, er produktene og tjenestene som er oppført på https://policies.google.com/terms/service-specific, inkludert

 • Google-apper og -nettsteder (for eksempel Søk og Maps)
 • plattformer (for eksempel Google Play)
 • integrerte tjenester (for eksempel Maps integrert i apper og nettsteder som tilhører andre selskaper)
 • enheter (for eksempel Google Home)

varemerke

Symboler, navn og bilder som brukes i handel, som kan skille varer eller tjenester fra én person eller organisasjon fra varene eller tjenestene fra en annen.

Google-apper
Hovedmeny