To jest zarchiwizowana wersja naszych Warunków korzystania z usług. Wyświetl bieżącą wersję lub wszystkie poprzednie wersje.

Warunki korzystania z usług Google

Data wejścia w życie: 31 marca 2020 | Wersje archiwalne | Pobierz PDF

Co jest zawarte w tych warunkach

Domyślamy się, że część spośród naszych użytkowników miałaby ochotę pominąć te Warunki, ale warto je poznać, by dowiedzieć się, czego można od nas oczekiwać podczas korzystania z usług Google, oraz czego my oczekujemy od użytkowników.

Te Warunki korzystania z usług odzwierciedlają sposób prowadzenia działalności przez Google, przepisy prawne, które to regulują, oraz pewne wartości, które od zawsze wyznajemy. Dlatego właśnie Warunki pomagają określić relację Google z użytkownikiem, który korzysta z naszych usług. Przykładowe sekcje, które są w nim zawarte, to:

 • Sekcja Nasze zobowiązania, w której opisaliśmy sposób dostarczania i opracowywania usług.
 • Sekcja Zobowiązania naszych użytkowników, w której określamy zasady korzystania z naszych usług.
 • Sekcja Treści w usługach Google, w której opisaliśmy prawa własności intelektualnej do treści, z których użytkownik korzysta w naszych usługach – niezależnie od tego, czy są to treści należące do użytkownika, Google czy też innych osób.
 • Sekcja Rozwiązywanie problemów i sporów, w której opisujemy inne prawa użytkownika i działania podejmowane, gdy ktoś te prawa narusza.

Korzystając z naszych usług, użytkownik akceptuje te warunki, dlatego tak ważne jest, by je dobrze zrozumieć.

Oprócz tych warunków publikujemy też Politykę prywatności. Chociaż nie jest ona częścią tych warunków, zachęcamy do zapoznania się z nią, by lepiej zrozumieć, jak aktualizować, eksportować i usuwać dane oraz jak nimi zarządzać.

Dostawca usług

Podmiot, który świadczy usługi Google i z którym użytkownik zawiera umowę, to:

Google LLC
spółka powołana zgodnie z prawem stanu Delaware i działająca zgodnie z prawem USA

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
USA

Wymagania dotyczące wieku

Jeśli użytkownik nie jest w wieku wymaganym do samodzielnego zarządzania kontem Google, musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na używanie tego konta. W takim wypadku należy poprosić rodzica lub opiekuna prawnego, by przeczytał te warunki wspólnie z użytkownikiem.

Jeśli rodzic lub opiekun prawny zezwala swojemu dziecku na używanie tych usług, wtedy te warunki mają do niego zastosowanie i to on jest odpowiedzialny za aktywność dziecka w usługach.

W przypadku niektórych usług Google obowiązują dodatkowe wymagania dotyczące wieku. Odpowiednie informacje na ten temat znajdują się w dodatkowych warunkach i zasadach dotyczących poszczególnych usług.

Relacje użytkownika z Google

Te warunki pomagają określić relację między użytkownikiem i Google. Ogólnie rzecz biorąc, pozwalamy użytkownikom na korzystanie z naszych usług, o ile zgodzą się na przestrzeganie tych warunków, które odzwierciedlają działalność i sposób w jaki zarabia Google. Kiedy wypowiadamy się w pierwszej osobie liczby mnogiej i piszemy „Google”, mamy na myśli firmę Google LLC i jej podmioty stowarzyszone.

Nasze zobowiązania

Świadczenie wielu przydatnych usług

Świadczymy wiele różnych usług, które podlegają tym warunkom. Są to między innymi:

 • strony i aplikacje (na przykład wyszukiwarka i Mapy),
 • platformy (na przykład Google Play),
 • usługi zintegrowane (na przykład Mapy umieszczone na stronach i w aplikacjach innych firm),
 • urządzenia (na przykład Google Home).

Nasze usługi są opracowane tak, by działały razem, co ułatwia wykonywanie powiązanych czynności. Na przykład Mapy mogą przypomnieć użytkownikowi o tym, że należy wyjść z domu na spotkanie, które jest zapisane w Kalendarzu Google.

Ulepszanie usług Google

Stale rozwijamy nowe technologie i funkcje, by ulepszać nasze usługi. Na przykład pracujemy nad rozwojem sztucznej inteligencji, która korzysta z systemów uczących się. Dzięki temu możemy wykrywać i blokować spam i złośliwe oprogramowanie oraz udostępniać nowatorskie rozwiązania, takie jak tłumaczenia symultaniczne. W ramach tego ciągłego doskonalenia czasami dodajemy lub usuwany cechy i funkcjonalności, zwiększamy lub zmniejszamy limity dotyczące naszych usług oraz wprowadzamy nowe usługi lub przestajemy oferować stare.

Jeśli postanowimy wprowadzić istotne zmiany, które negatywnie wpłyną na sposób korzystania z usług, lub przestaniemy świadczyć jakąś usługę, odpowiednio wcześniej o tym powiadomimy, by umożliwić wyeksportowanie treści użytkownika z konta Google za pomocą Google Takeout. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, np. zapobiegania nadużyciom, odpowiadania na wymagania prawne lub reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem i działaniem usług.

Zobowiązania naszych użytkowników

Przestrzeganie tych warunków oraz warunków dodatkowych dotyczących poszczególnych usług

Udzielone przez nas pozwolenie na używanie naszych usług obowiązuje tak długo, jak długo użytkownik spełnia zobowiązania opisane w:

Udostępniamy również zasady, centra pomocy i inne materiały, które zawierają odpowiedzi na częste pytania i pomagają określić oczekiwania związane z używaniem naszych usług. Te materiały to Polityka prywatności, Centrum pomocy z zakresu praw autorskich, Centrum bezpieczeństwa oraz inne strony, które znajdują się w witrynie z zasadami.

Mimo że zezwalamy użytkownikom na korzystanie z naszych usług, zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności intelektualnej związane z tymi usługami.

Szacunek dla innych

Wiele naszych usług umożliwia interakcję z innymi osobami. Chcemy zapewnić przyjazne środowisko dla wszystkich, co oznacza, że użytkownicy muszą respektować te podstawowe zasady postępowania:

 • przestrzegać obowiązującego prawa (dotyczącego m.in. kontroli eksportu, sankcji i handlu ludźmi);
 • szanować prawa innych osób (w tym prawo do ochrony prywatności i prawa własności intelektualnej);
 • nie wykorzystywać ani nie krzywdzić innych lub siebie (albo grozić takim zachowaniem lub zachęcać do niego), na przykład poprzez wprowadzanie innych w błąd, oszukiwanie ich, zniesławianie, dręczenie, nękanie czy prześladowanie;
 • nie nadużywać usług, nie uszkadzać ich, nie utrudniać ani nie zakłócać ich działania.

Nasze dodatkowe warunki i zasady dotyczące poszczególnych usług zawierają więcej informacji na temat odpowiedniego zachowania, którego musi przestrzegać każdy korzystający z tych usług. Jeśli użytkownik napotka przypadki niestosowania się do tych zasad, wiele naszych usług zawiera opcje zgłaszania nadużyć, z których można wtedy skorzystać. Po otrzymaniu zgłoszenia uczciwie badamy sprawę – więcej informacji znajduje się w sekcji Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia problemów.

Zezwolenie na używanie treści użytkownika

Niektóre z naszych usług powstały z myślą o importowaniu, przesyłaniu, przechowywaniu, wysyłaniu, otrzymywaniu i udostępnianiu treści użytkownika. Użytkownik nie musi udostępniać żadnych treści, ale jeśli się na to zdecyduje, ma pełną swobodę wyboru takich treści. W przypadku przesyłania i udostępniania treści trzeba mieć jednak pewność, że posiada się do tego niezbędne uprawnienia, a same treści są zgodne z prawem.

Licencja

Treści użytkownika pozostają jego własnością, co oznacza, że zachowuje do nich wszelkie prawa własności intelektualnej. Na przykład użytkownik ma prawa własności intelektualnej do utworzonych przez siebie kreatywnych treści takich jak opinie. Użytkownik może również mieć prawo do udostępniania kreatywnych treści utworzonych przez innych użytkowników, jeśli otrzymał na to ich pozwolenie.

Użytkownik musi udzielić nam zezwolenia, jeśli jego prawa własności intelektualnej ograniczają nasze możliwości korzystania z jego treści. Przyznanie zezwolenia następuje poprzez udzielenie tej licencji.

Co obejmuje licencja

Licencja obejmuje treści użytkownika, jeśli są one chronione przez prawa własności intelektualnej.

Czego nie obejmuje licencja

 • Licencja nie wpływa na prawo do ochrony prywatności, a dotyczy jedynie praw własności intelektualnej
 • Licencja nie obejmuje tych typów treści:
  • publicznie dostępnych informacji takich jak poprawki w adresach firm działających lokalnie – takie informacje nie wymagają licencji, ponieważ są uznawane za powszechnie znane i każdy może z nich korzystać;
  • opinii użytkownika, np. propozycji ulepszenia naszych usług – informacje na temat opinii zawarte są poniżej w sekcji Powiadomienia dotyczące usług.

Zakres

Ta licencja jest:

 • ważna na całym świecie, czyli obowiązuje bez wyjątków w każdym kraju i regionie;
 • niewyłączna, czyli użytkownik może udzielać innym licencji na swoje treści;
 • bezpłatna, czyli nie są pobierane za nią opłaty.

Prawa

Ta licencja umożliwia Google:

 • hostowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie i wykorzystywanie treści, na przykład w celu zapisywania ich w naszych systemach i zapewniania do nich dostępu z dowolnego miejsca;
 • publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie treści użytkownika, jeśli określił je on jako widoczne dla innych;
 • zmienianie i tworzenie utworów zależnych na podstawie treści użytkownika, np. zmiana ich formatu lub przetłumaczenie;
 • podlicencjonowanie tych praw:
  • innym użytkownikom, by umożliwić działanie usługi zgodne z przeznaczeniem, np. gdy użytkownik chce udostępnić swoje zdjęcia wybranym osobom;
  • naszym kontrahentom, którzy podpisali z nami umowy zgodne z tymi warunkami, wyłącznie w ograniczonych celach opisanych w sekcji Cel poniżej.

Cel

Ta licencja służy ograniczonemu celowi obejmującemu:

 • obsługiwanie i ulepszanie usług, czyli umożliwianie działania usług zgodnie z przeznaczeniem oraz tworzenie nowych funkcji. Obejmuje to używanie automatycznych systemów i algorytmów do analizowania treści użytkownika:
  • pod kątem spamu, złośliwego oprogramowania i treści niezgodnych z prawem;
  • aby rozpoznawać wzorce w danych, na przykład określać, kiedy zasugerować utworzenie nowego albumu w Zdjęciach Google, by powiązane zdjęcia były w jednym miejscu;
  • aby dostosować nasze usługi do użytkownika, m.in. przedstawiać rekomendacje i spersonalizowane wyniki wyszukiwania, treści oraz reklamy (można to zmienić lub wyłączyć w Ustawieniach reklam);
  Tę analizę przeprowadzamy podczas wysyłania, odbierania oraz zapisywania treści.
 • używanie treści udostępnionych publicznie przez użytkownika do promowania usług – na przykład aby promować aplikację Google, możemy zacytować opinię użytkownika, a aby promować Google Play, możemy pokazywać zrzut ekranu z aplikacji oferowanej w Sklepie Play.
 • opracowywanie dla Google nowych technologii i usług zgodnych z tymi warunkami.

Okres obowiązywania

Licencja obowiązuje tak długo, jak długo prawa własności intelektualnej chronią treści użytkownika.

Jeśli użytkownik usunie z naszych usług treści objęte tą licencją, nasze systemy przestaną udostępniać je publicznie w rozsądnym terminie. Istnieją dwa wyjątki:

 • Jeśli użytkownik udostępnił innym swoje treści, zanim je usunął, na przykład udostępnił zdjęcie znajomemu, który je następnie skopiował lub udostępnił komuś innemu – w takiej sytuacji zdjęcie może nadal być widoczne na koncie Google znajomego nawet wtedy, gdy użytkownik usunie je ze swojego konta Google.
 • Jeśli użytkownik udostępni swoje treści w usługach innych firm, wyszukiwarki, w tym wyszukiwarka Google, nadal będą mogły znaleźć i wyświetlić te treści w wynikach wyszukiwania.

Używanie usług Google

Twoje Konto Google

Jeśli użytkownik spełnia wymagania dotyczące wieku, może utworzyć konto Google. Niektóre usługi do działania wymagają konta Google – na przykład Gmail.

Użytkownik odpowiada za swoje konto Google. Obejmuje to między innymi podejmowanie uzasadnionych działań, by zabezpieczyć konto Google (zalecamy regularne korzystanie ze Sprawdzania zabezpieczeń).

Używanie usług Google w imieniu organizacji

Z naszych usług korzysta wiele organizacji takich jak firmy, szkoły czy organizacje non-profit. Aby używać naszych usług w imieniu organizacji:

 • upoważniony przedstawiciel organizacji musi zaakceptować te warunki,
 • administrator organizacji może przypisać do użytkownika konto Google. Administrator może wymagać od użytkownika przestrzegania dodatkowych reguł i może mieć dostęp do konta Google (może je też wyłączyć).

Aby móc świadczyć nasze usługi, czasami wysyłamy użytkownikom powiadomienia o usłudze i inne informacje. W Polityce prywatności Google opisaliśmy, jak komunikujemy się z użytkownikami.

Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać nam swoją opinię, na przykład sugestie dotyczące ulepszenia naszych usług, możemy wykorzystać te informacje bez żadnych zobowiązań wobec niego.

Treści w usługach Google

Treści użytkownika

Niektóre nasze usługi umożliwiają publiczne udostępnianie treści – użytkownik może na przykład opublikować opinię o produkcie lub restauracji albo przesłać utworzony post na blogu.

Jeśli użytkownik podejrzewa, że ktoś narusza jego prawa własności intelektualnej, może wysłać do nas powiadomienie o naruszeniu, a my podejmiemy stosowne kroki, na przykład zawiesimy lub zamkniemy konto Google osoby, która wielokrotnie dopuściła się naruszeń praw autorskich, jak opisano to w Centrum pomocy dotyczącym praw autorskich.

Treści Google

Niektóre nasze usługi obejmują treści, które należą do Google – jest to na przykład znaczna część obrazów w Mapach Google. Użytkownik może używać treści należących do Google zgodnie z tymi warunkami i wszelkimi warunkami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych usług, ale zachowujemy wszelkie prawa własności intelektualnej do tych treści. Nie wolno usuwać, zasłaniać lub zmieniać informacji prawnych, logo ani treści budujących markę. Jeśli użytkownik chce użyć naszych treści budujących markę lub logo, musi zapoznać się z dostępnymi na stronie informacjami dotyczącymi uprawnień związanych z Marką Google.

Inne treści

Ponadto niektóre z naszych usług zapewniają dostęp do treści, które należą do innych osób lub organizacji. Są to na przykład opisy danej firmy umieszczone przez właściciela sklepu lub artykuły prasowe wyświetlane w Wiadomościach Google. Korzystanie z tych treści bez zezwolenia danej osoby lub organizacji jest zabronione, o ile nie zezwala na to prawo. Osoby lub organizacje wyrażają w tych treściach swoje poglądy, niekoniecznie podzielane przez Google.

Oprogramowanie w usługach Google

Niektóre z naszych usług zawierają oprogramowanie, które można pobrać. Zezwalamy użytkownikom na korzystanie z tego oprogramowania w ramach usługi.

Licencja, którą dajemy użytkownikowi jest:

 • ważna na całym świecie, czyli obowiązuje bez wyjątków w każdym kraju i regionie;
 • niewyłączna, czyli możemy udzielać innym licencji na swoje treści;
 • bezpłatna, czyli nie są pobierane za nią opłaty;
 • indywidualna, czyli nie obejmuje żadnych innych osób;
 • nieprzenoszalna, czyli nie wolno przenosić tej licencji na kogokolwiek innego.

Niektóre programy stosowane w naszych usługach są oferowane na licencji open source, której treść udostępniamy użytkownikowi. Licencja open source może zawierać postanowienia, które wyraźnie zastępują niektóre z tych warunków, dlatego zalecamy dokładne przeczytanie jej treści.

Niedozwolone jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, sprzedawanie czy dzierżawienie jakiejkolwiek części naszych usług lub naszego oprogramowania. Niedozwolone jest też analizowanie wsteczne naszych kodów źródłowych czy podejmowanie prób ich wyodrębniania, chyba że udzieliliśmy na to pisemnej zgody lub pozwala na to obowiązujące prawo.

Jeśli usługa wymaga korzystania z pobranego oprogramowania lub zawiera oprogramowanie do pobrania, może ono być automatycznie aktualizowane na urządzeniu użytkownika, gdy tylko zostanie udostępniona nowa wersja lub funkcja. Niektóre usługi pozwalają na dostosowanie ustawień automatycznych aktualizacji.

Rozwiązywanie problemów i sporów

Zgodnie z przepisami użytkownik ma prawo do (1) odpowiedniej jakości usług i (2) udostępnienia mu sposobów naprawy potencjalnych problemów. Te warunki w żaden sposób nie ograniczają ani nie pozbawiają użytkownika tych praw. Na przykład konsumentowi przysługują wszystkie prawa przyznane na mocy obowiązującego prawa.

Gwarancja

Staramy się świadczyć nasze usługi z należytą starannością. Jeśli nie spełniają one poziomu jakości opisanego w tej gwarancji, użytkownik zgadza się nas o tym poinformować, a my zobowiązujemy się do podjęcia próby rozwiązania problemu.

Wyłączenia odpowiedzialności

Jedyne zobowiązania dotyczące naszych usług (w tym zobowiązania dotyczące treści w usługach, określonych funkcji usług, ich niezawodności, dostępności lub możliwości spełnienia oczekiwań użytkownika) są (1) opisane w sekcji Gwarancja, (2) zawarte w warunkach dodatkowych dotyczących poszczególnych usług lub (3) wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Nie określamy żadnych innych zobowiązań w zakresie naszych usług.

O ile prawo tego nie wymaga, nie udzielamy dorozumianych gwarancji ani rękojmi, takich jak dorozumiane gwarancje i rękojmie wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Odpowiedzialność

Wszyscy użytkownicy

Te warunki ograniczają naszą odpowiedzialność jedynie w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa. Warunki te nie ograniczają odpowiedzialności Google za śmierć lub obrażenia ciała, oszustwa, celowe wprowadzanie w błąd, rażące niedbalstwo lub winę umyślną.

Poza prawami i obowiązkami opisanymi w tej sekcji (Rozwiązywanie problemów i sporów) Google nie odpowiada za żadne inne straty, chyba że spowodowało je naruszenie ze strony Google tych warunków lub warunków dodatkowych dotyczących poszczególnych usług.

Tylko użytkownicy biznesowi i organizacje

W przypadku użytkowników biznesowych lub organizacji w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo:

 • Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać firmę Google i jej dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników oraz kontrahentów przed wszelkimi postępowaniami prawymi (w tym działaniami organów administracji państwowej), które wynikają z korzystania z usług w sposób niezgodny z prawem albo naruszenia tych warunków lub warunków dodatkowych dotyczących poszczególnych usług bądź które są związane z takim zachowaniem. To zabezpieczenie obejmuje ochronę przed wszelką odpowiedzialnością i wydatkami powstałymi w wyniku roszczeń, strat, szkód, orzeczeń, grzywien, kosztów postępowania sądowego i opłat prawnych.
 • Google nie ponosi odpowiedzialności w tych przypadkach:
  • utrata zysków, przychodów, szans biznesowych, wartości firmy lub przewidywanych oszczędności;
  • szkoda pośrednia lub wtórna;
  • odszkodowanie retorsyjne.
 • Całkowita odpowiedzialność Google wynikająca z niniejszych warunków lub z nimi związana jest ograniczona do (1) 500 USD lub (2) 125% kwoty opłat uiszczonych przez użytkownika za korzystanie z odpowiednich usług w ciągu 12 miesięcy przed naruszeniem (w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa)

Jeśli użytkownik jest prawnie zwolniony z pewnych odpowiedzialności, w tym odszkodowania, w takim przypadku odpowiedzialności wynikające z tych warunków nie mają do niego zastosowania. Na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych ma przyznane pewne zwolnienia z obowiązków prawnych i te warunki nie są w stosunku do nich nadrzędne.

Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia problemów

Zanim podejmiemy poniższe działania, powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem (gdy tylko będzie to możliwe), podamy przyczynę naszego działania i damy mu możliwość rozwiązania problemu, chyba że istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że takie postępowanie:

 • spowoduje szkodę lub powstanie odpowiedzialności wobec użytkownika, strony trzeciej lub Google;
 • naruszy przepisy prawa lub będzie stanowić niezastosowanie się do nakazu wydanego przez organ państwowy;
 • zagrozi prowadzonemu dochodzeniu lub śledztwu;
 • naruszy działanie, integralność lub bezpieczeństwo naszych usług.

Usuwanie treści użytkownika

Jeśli istnieją obiektywne i konkretne powody, by podejrzewać, że jakiekolwiek treści użytkownika (1) naruszają te warunki oraz dodatkowe warunki i zasady dotyczące poszczególnych usług, (2) naruszają obowiązujące prawo albo (3) mogłyby zaszkodzić naszym użytkownikom, osobom trzecim lub Google, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia części lub całości tych treści zgodnie z obowiązującym prawem. Przykłady obejmują pornografię dziecięcą, treści umożliwiające handel ludźmi lub nękanie, a także treści naruszające prawa własności intelektualnej innych osób.

Zawieszanie i zablokowanie dostępu do usług Google

Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu do usług albo do usunięcia konta Google, jeśli:

Jeśli użytkownik uważa, że jego konto Google zostało zawieszone lub zablokowane przez pomyłkę, może złożyć odwołanie.

Użytkownik może oczywiście w dowolnym momencie przestać używać naszych usług. W takim przypadku będziemy wdzięczni, jeśli poda przyczynę, gdyż pomoże nam to ulepszać nasze usługi.

Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe i sądy

Informacje na temat sposobu kontaktowania się z Google można znaleźć na stronie kontaktowej.

Wszelkie spory, które są związane lub wynikły z tych warunków lub warunków dodatkowych dotyczących poszczególnych usług bądź w związku z powiązanymi usługami, podlegają prawu stanu Kalifornia, bez względu na sprzeczność norm prawnych. Takie spory będą rozpatrywane wyłącznie w sądzie federalnym lub stanowym w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik i Google zgadzają się na właściwość osobową tych sądów.

W zakresie, w jakim obowiązujące prawo lokalne uniemożliwia rozstrzygnięcie określonych sporów w sądzie w Kalifornii, użytkownik może je skierować do sądów lokalnych. Podobnie jeśli obowiązujące prawo lokalne uniemożliwia sądowi lokalnemu stosowanie prawa stanu Kalifornia w celu rozwiązania tych sporów, wówczas spory te podlegają prawu obowiązującemu w kraju, stanie lub innym miejscu zamieszkania użytkownika.

Informacje o tych warunkach

Zgodnie z przepisami prawa użytkownik ma pewne uprawnienia, które nie mogą być ograniczane przez umowę taką jak te warunki usługi. Niniejsze warunki nie mają na celu w żaden sposób ograniczać tych praw.

Te warunki opisują relację między użytkownikiem a Google. Nie tworzą żadnych praw przysługujących innym osobom lub organizacjom, nawet jeśli inni czerpią korzyści wynikające z tej relacji.

Chcemy ułatwić zrozumienie tych warunków, dlatego używamy przykładów z naszych usług. Niektóre z tych usług mogą nie być dostępne w pewnych krajach.

Jeśli wystąpi sprzeczność między tymi warunkami a warunkami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych usług, w danej usłudze obowiązują warunki dodatkowe.

Jeśli okaże się, że określonego warunku nie można wyegzekwować lub nie ma on zastosowania, nie będzie to miało żadnego wpływu na pozostałe warunki.

Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać tych warunków lub warunków dodatkowych dotyczących poszczególnych usług, a my nie podejmiemy natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnujemy z jakichkolwiek przysługujących nam praw (na przykład umożliwiających nam podjęcie działań w przyszłości).

Możemy zaktualizować te warunki i wszelkie warunki dodatkowe dotyczące poszczególnych usług: 1) by uwzględnić zmiany w naszych usługach lub sposobie prowadzenia działalności, np. gdy dodamy nowe usługi, funkcje, technologie, ceny czy korzyści (lub usuniemy stare); 2) ze względów prawnych, regulacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem; (3) by zapobiec nadużyciom lub szkodom.

Jeśli postanowimy w istotny sposób zmienić te warunki lub warunki dodatkowe dotyczące poszczególnych usług, odpowiednio wcześniej o tym powiadomimy, by użytkownicy mogli zapoznać się ze zmianami. Nie dotyczy to (1) wprowadzania na rynek nowej usługi lub funkcji ani (2) sytuacji nagłych, np. zapobiegania trwającemu nadużyciu lub odpowiadania na wymagania prawne. W przypadku niewyrażenia zgody na nowe warunki użytkownik powinien usunąć swoje treści i zaprzestać używania usług. Użytkownik może również w dowolnym momencie zakończyć relację z nami, zamykając swoje konto Google.

Definicje

gwarancja

Zapewnienie, że produkt lub usługa będzie działać zgodnie z określonymi standardami.

konsument

Osoba fizyczna, która korzysta z usług Google do celów osobistych, niekomercyjnych i niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywanym zawodem. (Porównaj z definicją użytkownika biznesowego).

odpowiedzialność

Straty z tytułu roszczenia prawnego, niezależnie od tego, czy roszczenie wynika z umowy, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa) lub innej przyczyny, i czy te straty można było przewidzieć lub ich oczekiwać.

organizacja

Podmiot prawny (np. korporacja, organizacja non-profit lub szkoła) – nie osoba fizyczna.

podmiot stowarzyszony

Podmiot należący do grupy Google (Google LLC i jej podmioty zależne). Są to między innymi te firmy świadczące usługi dla konsumentów na terenie Unii Europejskiej: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd i Google Dialer Inc.

Prawo, które pozwala twórcy oryginalnych treści (np. posta na blogu, zdjęcia lub filmu) określić, czy i w jakim zakresie te treści mogą być używane przez innych użytkowników.

prawa własności intelektualnej

Prawa do wytworów umysłu, np. wynalazków (prawa patentowe), dzieł literackich i artystycznych (prawa autorskie), projektów (prawa do wzorów), a także wykorzystywanych w handlu symboli, nazw i obrazów (znaki towarowe). Prawa własności intelektualnej mogą należeć do użytkownika, innej osoby fizycznej lub organizacji.

rekompensować lub rekompensata

Zobowiązanie umowne osoby fizycznej lub organizacji do zrekompensowania strat poniesionych przez inną osobę fizyczną lub organizację w wyniku postępowań prawnych, np. procesu sądowego.

rozporządzenie UE w sprawie użytkowników biznesowych i usług pośrednictwa internetowego

Rozporządzenie (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

treści użytkownika

Materiały, które użytkownik wpisuje, importuje, przesyła, przechowuje, wysyła, odbiera lub udostępnia przy użyciu usług Google, na przykład:

 • Tworzone przez użytkownika Dokumenty, Arkusze i Prezentacje
 • Posty na blogu przesłane za pomocą Bloggera
 • Opinie przesyłane za pomocą Map
 • Filmy przechowywane na Dysku
 • E-maile wysłane i otrzymane przy użyciu Gmaila
 • Zdjęcia udostępniane znajomym za pomocą Zdjęć
 • Udostępniane Google plany podróży

usługi

Usługi Google, które podlegają tym warunkom, to te wymienione pod adresem https://policies.google.com/terms/service-specific. Są to między innymi:

 • aplikacje i witryny Google (np. wyszukiwarka lub Mapy),
 • platformy (np. Google Play),
 • usługi zintegrowane (na przykład Mapy umieszczone na stronach i w aplikacjach innych firm),
 • urządzenia (np. Google Home).

użytkownik biznesowy

Osoby fizyczne lub podmioty, które nie są konsumentami (zgodnie z definicją terminu „konsument”).

wyłączenie odpowiedzialności

Stwierdzenie, które ogranicza czyjąś odpowiedzialność prawną.

znak towarowy

Używane w handlu symbole, nazwy i obrazy, dzięki którym można odróżnić towary i usługi danej osoby fizycznej lub organizacji od innych towarów i usług.

Aplikacje Google
Menu główne