Souhrn změn ve smluvních podmínkách společnosti Google

Tento souhrn by vám měl pomoci pochopit hlavní změny, které jsme ve smluvních podmínkách provedli. Považujeme tuto stránku za užitečnou, nicméně vám doporučujeme přečíst si smluvní podmínky celé.

Na co se tyto smluvní podmínky vztahují

Tento oddíl popisuje účel smluvních podmínek a přináší přehled hlavních oddílů.

Poskytovatel služeb

Tento oddíl identifikuje název a adresu společnosti, se kterou uzavíráte smlouvu a která poskytuje vámi používané služby.

Věková hranice

Tento oddíl definuje požadavky na věk, které se vztahují na používání služeb Google.

 • Tento oddíl je nový
 • Přidali jsme odkaz na konkrétní věkové hranice, abyste mohli spravovat svůj účet Google
 • Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem, vysvětlili jsme, kdy jste odpovědní za aktivity svého dítěte v těchto službách

Váš vztah se společností Google

Tento oddíl pomáhá definovat vztah mezi vámi a společností Google, když pracujete se službami Google.

Co od nás můžete očekávat

Tento oddíl vysvětluje náš přístup ke zlepšování a zavádění změn v našich službách.

 • Vždy se budeme snažit vás předem upozornit, pokud v některé službě budeme zavádět významné změny, které by na vás mohly mít negativní dopad (s výjimkou urgentních situací, například zákonných požadavků)

Co od vás očekáváme

Tento oddíl popisuje vaše povinnosti a odpovědnost, pokud se rozhodnete používat služby Google.

 • Přidali jsme odkaz na stránku s dodatečnými podmínkami pro konkrétní služby, abyste snadněji našli všechny podmínky, které se vztahují na používání konkrétní služby
 • Přidali jsme odkazy na další zásady a zdroje informací
 • Vyjasnili jsme určitá základní pravidla chování, kterými se musí uživatelé při vzájemné interakci v našich službách řídit

Oprávnění k použití vašeho obsahu

Tento oddíl popisuje rozsah oprávnění (nebo licenci), která nám udělujete, když se rozhodnete sdílet obsah s našimi službami.

 • Zjednodušili jsme strukturu i použité formulace a přidali příklady, aby byl tento rozsah oprávnění (licence) snadněji pochopitelný. Neměníme způsob používání vašeho obsahu ani vás nežádáme o žádná další oprávnění.
 • Upřesnili jsme, k čemu udělujete licenci. Vyjasnili jsme například, že váš obsah zobrazíme veřejně jen tehdy, pokud jste ho nastavili jako viditelný pro ostatní, a vyjasnili jsme dobu trvání této licence.
 • Také jsme vyjasnili, na co se licence nevztahuje. Licence například nemá vliv na vaše práva na ochranu soukromí.

Používání služeb Google

Váš účet Google

Tento oddíl poskytuje informace o vytvoření účtu Google a o vašich odpovědnostech a povinnostech, pokud si jej vytvoříte.

 • Přidali jsme odkaz na věkovou hranici, které musíte dosáhnout, abyste si mohli vytvořit účet Google, a na zdroje informací, které vám při vytváření účtu pomohou
 • Přidali jsme odkaz na web Kontrola zabezpečení, abychom vám pomohli uchovat váš účet Google v bezpečí

Používání služeb Google jménem jiné organizace

Tento oddíl vysvětluje, že pokud tyto služby používáte v rámci určité organizace, může mít administrátor daného účtu Google určitou kontrolu nad tím, jak je používáte.

Komunikace související se službou

Tento oddíl popisuje, jakým způsobem s vámi komunikujeme ohledně našich služeb a jak používáme zpětnou vazbu, kterou nám ke službám dáte.

Obsah ve službách Google

Tento oddíl vysvětluje, že při používání služeb Google můžete vidět (1) váš obsah, (2) obsah společnosti Google a (3) obsah, který patří jiným lidem a organizacím. Přináší informace související s tímto obsahem, jak je možné tento obsah používat a jak nás můžete kontaktovat, pokud byste k tomu měli nějaké otázky.

Software ve službách Google

Tento oddíl popisuje software, který v našich službách můžete najít, a vysvětluje, jak tento software máte povoleno používat.

 • Zjednodušili jsme popis licence, kterou vám udělujeme

V případě problémů nebo neshod

Tato sekce vysvětluje právní koncepty, jimiž se řídí očekávání a odpovědnosti v případě problémů.

 • Jasněji jsme vysvětlili, že podle právních předpisů máte právo na (1) určitou kvalitu služeb a na (2) způsoby nápravy problémů, pokud se něco pokazí, a že tyto podmínky žádné z těchto vašich práv neomezují ani vás jich nezbavují

Záruka

Tento oddíl vám poskytuje záruku, což je ujištění, že produkt nebo služba bude splňovat určitý standard.

 • Zavázali jsme se, že své služby budeme poskytovat s přiměřenými dovednostmi a péčí

Omezení odpovědnosti

Tento oddíl obsahuje omezení odpovědnosti, které určuje a omezuje naši právní odpovědnost vyplývající z těchto podmínek a dodatečných podmínek konkrétních služeb.

Odpovědnost

Tento oddíl popisuje odpovědnost v případě problémů – naši vůči vám i vůči společnosti Google. Odpovědnost je ztráta vyplývající z libovolného typu právního nároku. Tyto podmínky omezují naši odpovědnost pouze do míry, kterou umožňují příslušné právní předpisy.

 • Upřesnili jsme, že jsme odpovědní pouze za práva a odpovědnosti popsané v těchto podmínkách, dodatečných podmínkách konkrétních služeb a za věci, u nichž odpovědnost podle právních předpisů nelze omezit
 • Upřesnili jsme, že neomezujeme svou odpovědnost za některé věci, jako jsou například úmrtí nebo zranění osob, podvody, hrubá nedbalost a úmyslné přečiny
 • Pro firemní uživatele a organizace jsme přidali nový text o tom, za co jsme odpovědní v případě problémů, včetně zvýšení peněžní částky, kterou od nás můžete získat, a uvedení věcí, za které společnost Google nenese odpovědnost
 • Jasněji jsme definovali odškodnění, které nám poskytují firemní uživatelé a organizace a které se týká nezákonného používání služeb nebo porušení smluvních podmínek nebo podmínek konkrétních služeb

Opatření v případě problémů

Tento oddíl popisuje důvody, kvůli nimž váš obsah můžeme odstranit z našich služeb nebo vám pozastavit či ukončit přístup ke službám Google.

 • Vyjasnili jsme okolnosti, za nichž můžeme odstranit váš obsah nebo vám pozastavit či ukončit přístup ke službám společnosti Google
 • Zavázali jsme se informovat vás před podniknutím kroků (pokud je to možné) a popsali jsme několik výjimek
 • Přidali jsme odkaz na proces odvolání pro případ, že se domníváte, že jsme váš účet ukončili omylem.
 • Tento oddíl je nový

Řešení sporů, rozhodné právo a soudy

Tento oddíl popisuje, které právní předpisy a soudy budeme používat k řešení případných právních sporů.

Informace o těchto podmínkách

Tento oddíl popisuje obecná ustanovení, která se na podmínky vztahují.

 • Vyjasnili jsme, že žádné ustanovení podmínek nemá za cíl omezit vaše práva vyplývající z právních předpisů
 • Vyjasnili jsme, z jakých důvodů můžeme podmínky nebo dodatečné podmínky konkrétních služeb změnit. S výjimkou urgentních situací a spuštění nových funkcí či služeb vás nyní o připravovaných zásadních změnách budeme předem informovat.
 • Vyjasnili jsme, že pokud se změnou provedenou v podmínkách nesouhlasíte, měli byste svůj obsah odstranit a přestat příslušné služby používat nebo zavřít svůj účet Google.

Klíčové pojmy

Tento oddíl popisuje klíčová slova, která se v podmínkách vyskytují.

 • Tento oddíl je nový

Časté dotazy

Proč jste smluvní podmínky změnili právě teď?

Smluvní podmínky vylepšujeme a snažíme se, aby byly srozumitelnější. Změny odrážejí vývoj různých regulací a také naši snahu zjednodušit způsob, jakým komunikujeme s uživateli.

Jaké jsou hlavní změny?

Přehled změn smluvních podmínek naleznete v souhrnu výše. Co pro vás tato aktualizace znamená:

 • Lepší čitelnost: Smluvní podmínky zůstávají právním dokumentem, ale snažili jsme se, aby byly pochopitelné (např. jsme přidali definice a odkazy na užitečné informace).
 • Přesnější sdělení: Jasně jsme vysvětlili, kdy budeme provádět změny našich služeb (např. přidání či odebrání nějaké funkce) a kdy omezíme nebo ukončíme přístup uživatele. Pokud nějaká změna negativně ovlivní váš způsob používání našich služeb, informujeme vás co nejpodrobněji.
 • Do smluvních podmínek jsme zařadili Google Chrome, Google Chrome OS a Disk Google: Vylepšené smluvní podmínky teď pokrývají Google Chrome, Google Chrome OS a Disk Google, které mají i vlastní podmínky a zásady, abyste měli lepší přehled o tom, co se týká jen těchto služeb.
 • Zásady ochrany soukromí neměníme: Zásady ochrany soukromí společnosti Google se nemění. Způsob nakládání s vašimi údaji zůstává stejný. Připomínáme, že nastavení ochrany soukromí si můžete kdykoli prohlédnout v účtu Google, kde můžete také spravovat způsob využívání svých dat.

Co aktualizované smluvní podmínky znamenají pro ochranu mého soukromí a údajů?

Ve způsobu, jakým nakládáme s vašimi údaji, jsme neprovedli žádné změny. Další informace o našich postupech v oblasti ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany soukromí. Připomínáme, že nastavení ochrany soukromí si můžete kdykoli prohlédnout v účtu Google, kde můžete také spravovat svá data a personalizaci.

Proč přesouváte Disk Google, Google Chrome a Google Chrome OS do smluvních podmínek celého ekosystému Google? Jaký to bude mít vliv na moje používání těchto služeb?

Na tom, jak zacházíme s vašimi údaji ve službách Google Chrome, Google Chrome OS a Disk Google se nic nemění. Po vstupu aktualizovaných smluvních podmínek v platnost se tyto služby řídí vylepšenými smluvními podmínkamidodatečnými podmínkami a zásadami konkrétních služeb. Je tak snazší porozumět obecným smluvním podmínkám platným pro většinu služeb Google a dodatečným podmínkám a zásadám konkrétních služeb, jako je Disk Google, Google Chrome nebo Chrome OS. Naše zásady ochrany soukromí se nemění. Zásady ochrany soukromí společnosti Google nadále platí pro informace, které shromažďujeme ve službách Google, jako je Chrome, Chrome OS (viz upozornění ve věci ochrany soukromí pro Chrome) nebo Disk.

Souvisí tyto změny se směrnicí EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu nebo s GDPR?

Ne, tyto změny se směrnicí EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu ani s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)  nesouvisejí.

Co se stane, když aktualizované smluvní podmínky nepřijmu?

Pokud nové podmínky neodsouhlasíte, musíte svůj obsah odstranit a příslušné služby přestat používat. Svůj vztah s námi můžete kdykoli ukončit smazáním účtu Google.

Aplikace Google
Hlavní nabídka