Oversigt over ændringer af Googles servicevilkår

Denne oversigt hjælper dig med at få indblik i de vigtigste opdateringer af vores servicevilkår. Vi håber, at du finder denne side nyttig, men opfordrer dig også til at læse servicevilkårene i deres helhed.

Hvad dækker disse vilkår?

Dette afsnit beskriver formålet med servicevilkårene og giver et overblik over de vigtigste afsnit.

Tjenesteudbyder

Dette afsnit indeholder navn og hjemsted for den virksomhed, du indgår en aftale med, og som leverer de tjenester, du bruger.

Alderskrav

Dette afsnit definerer de gældende alderskrav for brug af Googles tjenester.

 • Dette afsnit er nyt
 • Vi har tilføjet et link vedrørende specifikke alderskrav for administration af din egen Google-konto
 • Hvis du er forælder eller værge, giver vi en forklaring på, hvornår du er ansvarlig for dit barns aktivitet i tjenesterne

Dit forhold til Google

Dette afsnit definerer forholdet mellem dig og Google, når du interagerer med Googles tjenester.

Hvad du kan forvente af os

Dette afsnit beskriver vores tilgang til at forbedre og ændre vores tjenester.

 • Vi bestræber os på at give dig besked, hvis ændringerne af en tjeneste er væsentlige og kan påvirke dig negativt (medmindre der er tale om en hastesituation såsom et juridisk krav)

Hvad vi forventer af dig

Dette afsnit beskriver dine forpligtelser, hvis du vælger at bruge Googles tjenester.

 • Vi har tilføjet et link til en side med yderligere tjenestespecifikke vilkår, der gør det lettere at finde alle de servicevilkår, der gælder for en bestemt tjeneste
 • Vi har tilføjet links til andre politikker og ressourcer
 • Vi har tydeliggjort nogle grundlæggende regler for adfærd, når brugerne interagerer med hinanden i vores tjenester

Tilladelse til at anvende dit indhold

Dette afsnit definerer omfanget af de tilladelser (eller den licens), du giver os, hvis du deler indhold med vores tjenester.

 • Vi har forenklet opbygningen og sproget og har givet eksempler for at gøre licensen lettere at forstå. Bemærk, at vi ikke ændrer, hvordan vi bruger dit indhold eller beder om yderligere tilladelser.
 • Vi har gjort licensen mere præcis. Vi har f.eks. præciseret, at vi kun offentliggør dit indhold, hvis du har gjort det tilgængeligt for andre, og vi har tydeliggjort varigheden af licensen.
 • Vi har også tydeliggjort, hvad licensen ikke dækker. Licensen påvirker for eksempel ikke din ret til beskyttelse af personlige oplysninger.

Brug af Google-tjenester

Din Google-konto

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du opretter en Google-konto, og dine forpligtelser, hvis du opretter en konto.

 • Vi har tilføjet et link vedrørende de alderskrav, der skal være opfyldt for at oprette en Google-konto, og til de ressourcer, hvor du kan finde hjælp til at oprette en konto
 • Vi har tilføjet et link til Sikkerhedstjek, som kan hjælpe dig med at beskytte din Google-konto

Brug af Google-tjenester på vegne af en organisation

Dette afsnit forklarer, at hvis du bruger tjenesterne på vegne af en organisation, så vil administratoren af denne Google-konto have en vis kontrol over, hvordan du bruger tjenesterne.

Tjenesterelateret kommunikation

Dette afsnit beskriver, hvordan vi kommunikerer med dig vedrørende vores tjenester, og hvordan vi bruger din feedback om vores tjenester

Indhold i Google-tjenester

Dette afsnit forklarer, at når du bruger Googles tjenester, vil du muligvis kunne se (1) dit indhold, (2) Google-indhold og (3) indhold, der tilhører andre privatpersoner og organisationer. Det indeholder oplysninger, der er relateret til dette indhold, hvordan indholdet kan bruges, og hvordan du kontakter os, hvis du har bekymringer vedrørende indhold.

 • Vi har tilføjet et link på siden med Googles brand-tilladelser, hvor vi forklarer om standarderne for vores brand og de tilladelser, du skal have, hvis du vil bruge vores branding

Software i Google-tjenester

Dette afsnit beskriver software, som du muligvis kan finde i vores tjenester, og forklarer de tilladelser, du får til at bruge denne software.

 • Vi har simplificeret beskrivelsen af licensen, som vi udsteder til dig

I tilfælde af problemer og uoverensstemmelser

Dette afsnit forklarer de juridiske begreber, der danner grundlag for forventningerne og forpligtelserne i tilfælde af problemer.

 • Vi har brugt et mere tydeligt sprog til at forklare, at du i henhold til loven har ret til (1) tjenester af en vis kvalitet og (2) problemløsning, hvis noget går galt. Vi forklarer også, at Vilkårene ikke begrænser eller fjerner nogen af disse rettigheder

Garanti

Dette afsnit gælder som en garanti for, at et produkt eller en tjeneste lever op til en vis standard.

 • Vi har forpligtet os til at levere vores tjenester med et rimeligt niveau af omhu og kompetence

Ansvarsfraskrivelser

Dette afsnit er en ansvarsfraskrivelse, der fastslår og begrænser vores juridiske forpligtelser i henhold til Vilkårene og de yderligere tjenestespecifikke vilkår.

Ansvar

Dette afsnit beskriver den potentielle erstatningspligt i tilfælde af problemer – både over for dig og for Google. En erstatningspligt er et tab, der stammer fra enhver form for juridisk krav. Disse Vilkår begrænser kun vores forpligtelser i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende love.

 • Vi har gjort det klart, at vi er ansvarlige for de rettigheder og forpligtelser, der er beskrevet i Vilkårene, de yderligere tjenestespecifikke vilkår og for elementer, der ikke kan begrænses i henhold til loven
 • Vi har gjort det klart, at vi ikke begrænser vores ansvar i visse situationer som f.eks. ved dødsfald eller personskade, bedrageri, grov uagtsomhed og forsætlig forsømmelse.
 • For erhvervsbrugere og organisationer har vi tilføjet ny tekst om, hvad vi er ansvarlige for i tilfælde af problemer, herunder hævet det maksimale beløb, du kan få som erstatning fra os, og specificeret de ting, som Google ikke er ansvarlig for
 • Vi har uddybet forklaringen af erhvervsbrugeres og organisationers skadesløsholdelse i forbindelse med ulovlig brug af tjenesterne eller brud på Vilkårene eller de tjenestespecifikke vilkår

Foranstaltninger i tilfælde af problemer

Dette afsnit beskriver årsager til, hvorfor vi kunne finde på at fjerne dit indhold fra vores tjenester eller blokerer din adgang til Google-tjenester.

 • Vi har gjort det klart under hvilke omstændigheder, vi kan fjerne dit indhold, og hvornår vi eventuelt kan suspendere eller blokere din adgang til Google-tjenester
 • Vi bestræber os på at give dig besked, inden vi gør noget, hvis det er rimeligt, og beskriver nogle begrænsede undtagelser
 • Vi har tilføjet et link til en appelproces, hvis du mener, at blokeringen af din konto er en fejl
 • Dette afsnit er nyt

Bilæggelse af tvister, lovvalg og domstole

Dette afsnit forklarer, hvilke love og domstole vi benytter til at løse eventuelle juridiske konflikter.

Om disse vilkår

Dette afsnit beskriver de generelle bestemmelser, der gælder for Vilkårene.

 • Vi har gjort det klart, at intet i Vilkårene har til hensigt at begrænse eventuelle rettigheder, som du har i henhold til den gældende lovgivning
 • Vi har gjort det klart, hvorfor vi muligvis ændrer Vilkårene eller de yderligere tjenestespecifikke vilkår. Nu modtager du en meddelelse på forhånd, hvis vi vil foretage ændringer af væsentlig betydning, undtagen når vi lancerer en ny funktion eller tjeneste, eller hvis det er en hastesituation.
 • Vi har gjort det klart, at hvis du ikke accepterer ændringerne af vores Vilkår, skal du fjerne dit indhold og stoppe med at bruge tjenesterne eller lukke din Google-konto

Nøgleord

Dette afsnit beskriver nøgleord, der optræder i Vilkårene.

 • Dette afsnit er nyt

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor har I ændret jeres Servicevilkår nu?

Vi forbedrer vores Servicevilkår, så de bliver nemmere at forstå. Disse ændringer afspejler udviklingen i lovgivningen og vores løbende bestræbelser på at forenkle vores kommunikation med brugerne.

Hvad er de primære ændringer?

Du kan se en detaljeret liste over ændringerne af vores Servicevilkår i oversigten over ændringer ovenfor. Opdateringen har overordnet følgende betydning for dig:

 • Forbedret læsevenlighed: Selvom vores Vilkår er et juridisk dokument, har vi gjort vores bedste for at gøre det nemmere at forstå dem, bl.a. ved at tilføje links til nyttige oplysninger og ved at angive definitioner.
 • Bedre kommunikation: Vi har tydeligt forklaret, hvornår vi foretager ændringer af vores tjenester (f.eks. tilføjelse eller fjernelse af en funktion), og hvornår vi begrænser eller stopper en brugers adgang. Vi vil også gøre mere for at give dig besked, når en ændring har en negativ indflydelse på din oplevelse af vores tjenester.
 • Tilføjelse af Google Chrome, Google Chrome OS og Google Drev i Vilkårene: Vores forbedrede Vilkår dækker nu Google Chrome, Google Chrome OS og Google Drev, som også har tjenestespecifikke vilkår og politikker, der giver dig indblik i, hvad der er unikt ved disse tjenester.
 • Ingen ændringer af vores privatlivspolitik: Vi foretager ikke nogen ændringer af Googles privatlivspolitik, og vi har ikke ændret på den måde, vi behandler dine oplysninger på. Husk, at du altid kan gå til din Google-konto for at gennemgå dine privatlivsindstillinger og bestemme, hvordan dine data skal bruges.

Hvad betyder de opdaterede Servicevilkår for mine data og beskyttelsen af mine personlige oplysninger?

Vi har ikke ændret den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du kan læse om vores privatlivsprocedurer i Googles privatlivspolitik. Husk også, at du altid kan gennemgå dine privatlivsindstillinger og administrere dine data og din tilpasning ved at gå til din Google-konto.

Hvorfor flytter I Google Drev, Google Chrome og Google Chrome OS til Servicevilkårene, som gælder for alle Google-produkter? Hvilken betydning får det for min brug af disse produkter?

Der bliver ikke ændret på, hvordan dine oplysninger behandles i Google Chrome, Google Chrome OS og Google Drev. Med lanceringen af de opdaterede servicevilkår bliver din brug af disse produkter underlagt de forbedrede servicevilkår som tillæg til produkternes yderligere tjenestespecifikke vilkår og politikker. Opdateringen gør det nemmere at forstå de generelle vilkår, der gælder for de fleste Google-tjenester, sammen med de yderligere tjenestespecifikke vilkår og politikker, der gælder for bestemte produkter som f.eks. Google Drev, Google Chrome og Chrome OS. Vores privatlivspolitikker ændres ikke. Googles privatlivspolitik gælder stadig for de oplysninger, vi indsamler i Google-produkter som f.eks. Chrome og ChromeOS (se mere herom i erklæringen om privatliv for Chrome) samt Google Drev.

Har ændringerne noget at gøre med EU's direktiv om ophavsret eller GDPR?

Nej. Disse ændringer er ikke forbundet med EU's direktiv om ophavsret eller GDPR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke accepterer de opdaterede Servicevilkår?

Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du fjerne dit indhold og stoppe med at bruge tjenesterne. Du kan også til enhver tid afslutte dit forhold til os ved at slette din Google-konto.

Google-apps
Hovedmenu