Google'i teenusetingimuste muudatuste kokkuvõte

Kokkuvõte aitab teil mõista teenusetingimuste peamisi muudatusi. Loodame, et sellest lehest on abi, ent soovitame teil lugeda tingimusi ka täismahus.

Mida tingimused hõlmavad?

Selles jaotises kirjeldatakse tingimuste eesmärki ja antakse ülevaade põhijaotistest.

Teenusepakkuja

Jaotises on märgitud selle ettevõtte nimi ja asukoht, kellega lepingu sõlmite ja kes pakub teie kasutatavaid teenuseid.

Vanusepiirangud

Selles jaotises on sätestatud vanusepiirangud, mis Google'i teenuste kasutamisel kehtivad.

 • See jaotis on uus
 • Lisasime isikliku Google'i konto haldamise vanusepiirangute lingi
 • Selgitasime, millistel juhtudel vastutate lapse tegevuse eest teenustes, kui olete vanem või seaduslik eestkostja

Teie suhe Google'iga

See jaotis aitab määratleda teie suhet Google'iga ajal, mil Google'i teenuseid kasutate.

Mida meilt oodata võite?

Selles jaotises kirjeldatakse meie lähenemist teenuste täiustamisele ja muutmisele.

 • Meie eesmärk on teid teavitada, kui teenuses tehtavad muudatused on märkimisväärsed ja võivad teid negatiivselt mõjutada (v.a kiireloomulistes olukordades, näiteks juriidilise nõude korral)

Mida teilt ootame?

Selles jaotises kirjeldatakse teie kohustusi juhul, kui otsustate Google'i teenuseid kasutada.

 • Lisasime lingi, kust leiate teenusepõhised lisatingimused, mis hõlbustab kõigi konkreetse teenuse puhul kehtivate kasutustingimuste leidmist
 • Lisasime muude eeskirjade ja ressursside lingid
 • Selgitasime peamisi käitumisreegleid, mis kehtivad juhul, kui inimesed meie teenustes üksteisega suhtlevad

Luba teie sisu kasutamiseks

Selles jaotises selgitatakse nende lubade (või litsentsi) ulatust, mille meile annate, kui otsustate meie teenustes sisu jagada.

 • Lihtsustasime struktuuri ja keelekasutust ning lisasime näited, et muuta litsentsi mõistmine lihtsamaks. Pange tähele, et me ei muuda seda, kuidas sinu sisu kasutame, ega küsi lisalube.
 • Muutsime litsentsi täpsemaks. Näiteks täpsustasime, et kuvame teie sisu avalikult ainult juhul, kui olete selle teiste jaoks nähtavaks muutnud. Samuti täpsustasime litsentsi kestust.
 • Samuti täpsustasime, mida litsents ei kata. Näiteks ei mõjuta litsents teie privaatsusega seotud õigusi.

Google'i teenuste kasutamine

Teie Google’i konto

Sellest jaotisest leiate teavet Google'i konto loomise ja sellega kaasnevate kohustuste kohta.

 • Lisasime Google'i konto loomise vanusepiirangu ja konto loomist hõlbustavate ressursside lingid
 • Lisasime turvalisuse kontrolli lingi, mis aitab teil oma Google'i kontot kaitsta

Google'i teenuste kasutamine organisatsiooni nimel

Selles jaotises selgitatakse, et kui kasutate teenuseid organisatsiooni nimel, võib selle Google'i konto administraator teenuste kasutamist teatud määral juhtida.

Teenusega seotud kommunikatsioon

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas teiega meie teenuste asjus suhtleme ja kuidas teilt saadud tagasisidet kasutame.

Sisu Google'i teenustes

Jaotises kirjeldatakse, et Google'i teenuseid kasutades võite näha (1) enda sisu, (2) Google'i sisu ja (3) teistele inimestele ja organisatsioonidele kuuluvat sisu. See annab teile teavet sisu ja selle kasutamise kohta, samuti saate teada, kuidas probleemide korral meiega ühendust võtta.

 • Lisasime Google'i brändi lubade lehe lingi, kus selgitatakse meie brändistandardeid ja luba, mida vajate juhul, kui soovite meie brändingut kasutada

Tarkvara Google'i teenustes

Selles jaotises kirjeldatakse tarkvara, mis võib meie teenustes saadaval olla, ja selgitatakse teile antud lube tarkvara kasutamiseks.

 • Lihtsustasime teile antava litsentsi kirjeldust

Probleemide ja lahkhelide korral

Jaotises selgitatakse juriidilisi kontseptsioone, mis sätestavad ootused ja kohustused probleemide korral.

 • Kirjeldasime selgemal moel, et teil on seaduste kohaselt õigus (1) saada teatud kvaliteediga teenust ning (2) kui miski läheb valesti, siis pakume teile viise probleemide lahendamiseks, ning et tingimused ei piira ega tühista neid õigusi.

Garantii

Jaotis hõlmab garantiid, mis kinnitab, et toode või teenus töötab teatud standardi kohaselt.

 • Tegutseme selle nimel, et rakendada teenuste pakkumisel asjakohaseid oskusi ja hoolt

Välistused

Jaotis hõlmab välistust, mis määrab meie tingimustest ja teenusepõhistest lisatingimustest tulenevad juriidilised kohustused ja piirab neid.

Vastutused

Selles jaotises kirjeldatakse võimalikke vastutusi probleemide korral – nii teie kui ka Google'i vastutusi. Vastutus on mis tahes juriidilisest nõudest tulenev kahju. Need tingimused piiravad meie kohustusi ainult kehtivate seadustega lubatud ulatuses.

 • Selgitasime, et vastutame ainult nende õiguste ja vastutuste eest, mida kirjeldatakse nendes tingimustes ja teenusepõhistes lisatingimustes, ning asjade eest, mida ei saa seadustest tulenevalt piirata
 • Selgitasime, et me ei piira enda vastutust teatud olukordade puhul, nagu surm või kehavigastused, pettus, raske hooletus ja tahtlik üleastumine.
 • Lisasime ärikasutajate ja organisatsioonide jaoks uue teabe selle kohta, mille eest vastutame probleemide korral; muuhulgas lisasime teabe meilt saadava rahasumma suurendamise kohta ja ka asjade kohta, mille eest Google ei vastuta
 • Selgitasime hüvitisi, mida ärikasutajad ja organisatsioonid teenuste ebaseadusliku kasutamise või tingimuste või teenusepõhiste tingimuste rikkumise korral meile tasuvad

Tegutsemine probleemide korral

Jaotises kirjeldatakse põhjuseid, mis võime teie sisu teenustest eemaldada või peatada teie juurdepääsu Google'i teenustele.

 • Selgitasime olukordi, mil võime teie sisu eemaldada või teie juurdepääsu Google'i teenustele peatada või lõpetada
 • Töötame selle nimel, et võimaluse korral teid enne tegutsemist teavitada, samuti kirjeldame teatud erandeid
 • Lisasime apelleerimisprotsessi lingi, mida saate kasutada juhul, kui arvate, et sulgesime teie konto ekslikult
 • See jaotis on uus

Vaidluste lahendamine, kohalduv õigus ja kohtud

Jaotises selgitatakse, milliseid seadusi ja kohtuid kasutatakse juriidiliste vaidluste lahendamiseks.

Teave tingimuste kohta

Selles jaotises kirjeldatakse tingimuste puhul kehtivaid üldsätteid.

 • Selgitasime, et tingimuste ükski osa ei ole mõeldud piirama teie seadusjärgseid õigusi
 • Selgitasime, miks meil on võib-olla vaja tingimusi või teenusepõhiseid lisatingimusi muuta. Nüüd saadame enne märkimisväärsete muudatuste tegemist teile teatise, v.a juhul, kui laseme välja uue funktsiooni või teenuse või kui tegemist on kiireloomulise olukorraga.
 • Selgitasime, et kui te ei nõustu tingimustes tehtud muudatustega, tuleb teil oma sisu eemaldada ja teenuste kasutamine katkestada või oma Google'i konto sulgeda

Põhiterminid

Jaotises kirjeldatakse tingimustes sisalduvaid märksõnu.

 • See jaotis on uus

Korduma kippuvad küsimused

Miks te praegu oma teenusetingimusi muutsite?

Täiustame oma teenusetingimusi, et need oleksid lihtsamini mõistetavad. Need muudatused kajastavad järjest arenevat regulatiivkeskkonda ja meie pidevat tööd selle nimel, et suhtlust kasutajatega lihtsustada.

Millised on peamised muudatused?

Vaadake ülalolevat muudatuste kokkuvõtet, et näha meie teenusetingimuste muudatuste üksikasjalikku loendit. Suures plaanis tähendab see värskendus teie jaoks järgmist.

 • Parem loetavus: kuigi meie tingimused on endiselt juriidiline dokument, oleme andnud endast parima, et neid oleks lihtsam mõista (sh oleme lisanud lingid kasuliku teabe juurde ja esitanud definitsioonid).
 • Parem suhtlus: oleme täpselt selgitanud, millal oma teenuseid muudame (nt lisame või eemaldame funktsioone) ja millal piirame kasutaja juurdepääsu või selle blokeerime. Lisaks sellele anname teile rohkem teavet selle kohta, kui mõni muudatus mõjutab negatiivselt teie kasutuskogemust meie teenustes.
 • Tingimustesse Google Chrome'i, Google Chrome OS-i ja Google Drive'i lisamine: meie täiustatud tingimused kehtivad nüüd ka Google Chrome'i, Google Chrome OS-i ja Google Drive'i puhul, millel on omakorda ka teenusepõhised tingimused ning eeskirjad, et aidata teil mõista nende teenuste unikaalseid omadusi.
 • Meie privaatsuseeskirjades muudatusi ei tehta: me ei muuda Google'i privaatsuseeskirju ega pole muutnud seda, kuidas teie teavet käsitleme. Tuletame meelde, et saate oma Google'i kontol privaatsusseaded alati üle vaadata ja hallata seda, kuidas teie andmeid kasutatakse.

Mida tähendavad värskendatud teenusetingimused minu privaatsuse ja andmete jaoks?

Me ei ole muutnud teie teabe töötlemise viisi. Meie privaatsuspõhimõtete kohta saate lisateavet meie privaatsuseeskirjadest. Tuletame meelde, et saate oma Google'i kontol oma privaatsusseaded alati üle vaadata ning oma andmeid ja isikupärastamisseadeid hallata.

Miks lisate Google Drive'i, Google Chrome'i ja Google Chrome OS-i Google'i üldistesse teenusetingimustesse? Kuidas see mõjutab nende teenuste kasutamist?

Seda, kuidas teie teavet Google Chrome'is, Google Chrome OS-is ja Google Drive'is käsitletakse, ei muudeta. Värskendatud teenusetingimuste avaldamisel kehtivad nende teenuste kasutamisel lisaks teenusepõhistele lisatingimustele ja eeskirjadele ka täiustatud teenusetingimused. See võimaldab koos teenusepõhiste lisatingimuste ja eeskirjadega, mis kehtivad konkreetsete teenuste puhul (nagu Google Drive, Google Chrome ja Chrome OS), hõlpsamini mõista üldtingimusi, mis kehtivad enamiku Google'i teenuste puhul. Meie privaatsuseeskirjad ei muutu. Google'i privaatsuseeskirjad kehtivad siiski teabe puhul, mida Google'i teenustes, sh Chrome'is ja Chrome OS-is (selgituse leiate Chrome'i privaatsusteatisest) ning Drive'is, kogume.

Kas see on kuidagi seotud Euroopa Liidu autoriõiguste direktiivi või GDPR-iga?

Ei, need muudatused ei ole seotud Euroopa Liidu autoriõiguste direktiivi ega isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

Mis saab siis, kui ma värskendatud teenusetingimustega ei nõustu?

Kui te ei nõustu uute tingimustega, tuleb teil oma sisu eemaldada ja teenuste kasutamine lõpetada. Samuti võite suhte meiega igal ajal lõpetada, kustutades oma Google'i konto.

Google'i rakendused
Peamenüü