Resumo dos cambios realizados nas Condicións de servizo de Google

Con este resumo deberías comprender os cambios esenciais que introducimos nas nosas Condicións de servizo. Esperamos que esta páxina che resulte útil e rogámosche que leas as novas Condicións completas.

Aspectos que se tratan nestas condicións

Nesta sección descríbese o obxectivo das Condicións e ofrécese unha visión xeral das seccións clave.

Fornecedor de servizo

Nesta sección identifícanse o nome e a localización da empresa que estás contratando e que ofrece os servizos que utilizas.

Requisitos de idade

Nesta sección defínense os requisitos de idade aplicables para usar os servizos de Google.

 • Esta sección é nova
 • Engadimos unha ligazón á páxina dos requisitos de idade mínima para poder xestionar a túa propia Conta de Google
 • Se es un pai ou nai ou un titor legal, explicamos cando es responsable da actividade que realice o teu fillo nos nosos servizos

A túa relación con Google

Nesta sección defínese a relación entre ti e Google cando interactúas cos servizos de Google.

Que podes esperar de nós

Nesta sección descríbese o enfoque que seguimos para mellorar e cambiar os nosos servizos.

 • Comprometémonos a informarte se os cambios que realizamos nun servizo son significativos e se poden afectarche negativamente (excepto en situacións de urxencia como no caso dun requirimento legal)

Que esperamos de ti

Nesta sección descríbense as túas responsabilidades se decides usar servizos de Google.

 • Engadimos unha ligazón a unha páxina das condicións adicionais específicas do servizo que facilita a busca de todas as condicións de uso que se aplican a un determinado servizo
 • Engadimos ligazóns a outras políticas e recursos
 • Aclaramos algunhas normas básicas de conduta que deben seguirse ao interactuar con outros usuarios cos nosos servizos

Permiso para utilizar o teu contido

Nesta sección defínese o alcance dos permisos (ou da licenza) que nos concedes se decides compartir contido cos nosos servizos.

 • Simplificamos a estrutura e a linguaxe, e indicamos exemplos para facilitar a comprensión da licenza. Ten en conta que non cambiamos o xeito no que usamos o teu contido nin che estamos solicitando outros permisos a maiores.
 • Definimos a licenza dunha maneira máis precisa. Por exemplo, aclaramos a duración da licenza e especificamos que só mostraremos o teu contido publicamente se fixeches que sexa visible para outros usuarios.
 • Tamén aclaramos os aspectos que non cubre a licenza. Por exemplo, a licenza non afecta aos teus dereitos de privacidade.

Uso dos servizos de Google

A túa conta de Google

Nesta sección ofrécese información sobre como crear unha Conta de Google e sobre as responsabilidades que tes se o fas.

 • Engadimos unha ligazón á páxina sobre os requisitos de idade que se deben cumprir para crear unha Conta de Google, así como aos recursos que poden axudarche a creala
 • Engadimos unha ligazón á páxina Revisión de seguranza para axudarche a protexer a túa Conta de Google

Uso dos servizos de Google en nome dunha organización

Nesta sección explícase que, se usas os servizos en nome dunha organización, o administrador da Conta de Google correspondente pode ter certo control sobre o xeito no que utilizas os servizos.

Comunicacións relacionadas cos servizos

Nesta sección descríbese como nos comunicamos contigo en relación cos nosos servizos e como usamos os teus comentarios sobre os nosos servizos.

Contido dos servizos de Google

Nesta sección explícase que mentres utilices os servizos de Google, podes ver (1) o teu contido, (2) o contido de Google e (3) contido que pertence a outras persoas e organizacións. Ofrécese información sobre ese contido e sobre como pode usarse, ademais de detalles para poñerse en contacto connosco en caso de ter dúbidas.

 • Engadimos unha ligazón á páxina Permisos da marca de Google, onde se explican os estándares das nosas marcas e o permiso que necesitarás se queres utilizalas

Software nos servizos de Google

Nesta sección descríbese o software que podes atopar nos nosos servizos e explícanse os permisos que se che outorgan para usalo.

 • Simplificamos a descrición da licenza que che outorgamos

En caso de que se produzan problemas ou desacordos

Nesta sección explícanse os conceptos legais que establecen as expectativas e responsabilidades pertinentes en caso de problemas.

 • Utilizamos unha linguaxe máis clara para explicar que, segundo a lexislación, tes dereito a (1) desfrutar dun servizo dunha certa calidade e a (2) gozar de distintos métodos de corrección dos problemas que poidan xurdir. Ademais, as Condicións non limitan nin exclúen ningún deses dereitos

Garantía

Nesta sección ofrécese unha garantía, que asegura que un produto ou servizo funcionará conforme a un determinado estándar.

 • Comprometémonos a ofrecerche os nosos servizos cun grao razoable de competencia e dilixencia

Exencións de responsabilidades

Nesta sección proporciónase unha exención de responsabilidade que especifica e limita as nosas responsabilidades legais conforme ás Condicións e ás condicións adicionais específicas do servizo.

Responsabilidades

Nesta sección descríbense as posibles responsabilidades, pola túa banda e pola de Google, en caso de que xurdan problemas. A responsabilidade defínese como unha perda resultante de calquera reclamación legal. Estas condicións só limitan as nosas responsabilidades do xeito permitido pola lexislación aplicable.

 • Aclaramos que só somos responsables dos dereitos e responsabilidades descritos nas Condicións e nas condicións adicionais específicas do servizo, e dos aspectos que non estean limitados pola lei
 • Aclaramos que non limitamos a nosa responsabilidade relacionada con determinados asuntos, por exemplo, en caso de morte ou lesións persoais, fraude, neglixencia grave e conduta malintencionada deliberada
 • Para as organizacións e os usuarios de empresa, engadimos información nova sobre as responsabilidades que temos en caso de problemas; por exemplo, aumentamos o importe que podemos reembolsarche e especificamos as responsabilidades ás que non estamos suxeitos
 • Aclaramos a indemnización que nos deben proporcionar as organizacións e os usuarios de empresa en caso de uso ilegal dos servizos ou ben de infracción das Condicións ou das condicións específicas do servizo

Toma de medidas en caso de problemas

Nesta sección descríbense os motivos polos que podemos quitar o teu contido dos nosos servizos ou interromper o teu acceso aos servizos de Google.

 • Aclaramos as circunstancias nas que podemos quitar o teu contido e especificamos cando podemos suspender ou cancelar o teu acceso aos servizos de Google
 • Comprometémonos a notificarche previamente antes de levar a cabo calquera acción sempre que sexa posible e describimos algunhas excepcións limitadas
 • Engadimos unha ligazón a un proceso de apelación que podes usar se consideras que cancelamos a túa conta por erro
 • Esta sección é nova

Resolución de disputas, lexislación aplicable e tribunais

Nesta sección explícanse as leis que aplicaremos e os tribunais aos que acudiremos para resolver as disputas legais.

Acerca destas condicións

Nesta sección descríbense as disposicións xerais que se aplican ás Condicións.

 • Aclaramos que a información indicada nas Condicións non está formulada para restrinxir os dereitos que poidas ter conforme á lei aplicable
 • Aclaramos o motivo polo que podemos realizar cambios nas Condicións ou nas condicións adicionais específicas do servizo. Agora avisarémoste con antelación se facemos cambios significativos, excepto cando lancemos unha función ou un servizo novo ou ben en caso de situacións urxentes.
 • Aclaramos que, se non aceptas os cambios que realizamos nas nosas Condicións, debes quitar o teu contido e deixar de utilizar os servizos ou pechar a túa Conta de Google

Termos clave

Nesta sección descríbense as palabras clave que aparecen nas Condicións.

 • Esta sección é nova

Preguntas frecuentes

Por que se modificaron agora as Condicións de servizo?

Modificamos as Condicións de servizo e facemos que sexan máis fáciles de entender. Estes cambios reflicten a lexislación vixente, en constante evolución, e os nosos esforzos continuos por simplificar a forma de comunicarnos cos usuarios.

Cales son os cambios principais?

Consulta o resumo de cambios que aparece enriba para ver unha lista detallada das modificacións das nosas Condicións de servizo. A simple vista, estas son as novidades introducidas:

 • Facilidade de comprensión: aínda que as Condicións de servizo seguen sendo un documento legal, fixemos todo o que puidemos para que sexan máis fáciles de entender. Algunhas das medidas que tomamos foron engadir ligazóns a información útil e incluír definicións.
 • Mellor comunicación: explicamos claramente cando modificaremos os nosos servizos (por exemplo, engadindo ou quitando funcións) e cando restrinxiremos ou cancelaremos o acceso dos usuarios. Tamén tomaremos máis medidas para informarte cando un cambio afecte de forma negativa á experiencia que che ofrecen os nosos servizos.
 • Inclusión de Google Chrome, Google Chrome OS e Google Drive nas Condicións de servizo: a versión mellorada xa inclúe Google Chrome, Google Chrome OS e Google Drive, que tamén contan coas súas propias condicións e políticas para que poidas entender os aspectos únicos deses servizos.
 • Política de privacidade sen cambios: non modificamos a Política de privacidade de Google nin a forma de tratar a túa información. Lembra que sempre podes visitar a túa Conta de Google para revisar a configuración de privacidade e xestionar como se usan os teus datos.

Como lles afecta a modificación das Condicións de servizo á miña privacidade e aos meus datos?

A forma de tratar a túa información non se modificou. Podes consultar información sobre as nosas prácticas de privacidade na Política de privacidade. Lembra que sempre podes revisar a túa configuración de privacidade e xestionar tanto os teus datos como a túa personalización na túa Conta de Google.

Por que se inclúen Google Drive, Google Chrome e Google Chrome OS nas Condicións de servizo xerais de Google? Como lle afecta este cambio ao uso que faga destes produtos?

A forma de tratar a túa información en Google Chrome, Google Chrome OS e Google Drive non cambia. O uso que fagas deses produtos réxese pola nova versión das Condicións de servizo, así como polas políticas e as condicións adicionais específicas do servizo. Deste xeito, resulta máis fácil entender as condicións xerais que se aplican á maioría dos servizos de Google, así como as políticas e as condicións adicionais específicas do servizo que se aplican a produtos concretos, como Google Drive, Google Chrome e Chrome OS. As políticas de privacidade non cambian. A Política de privacidade de Google segue aplicándose á información que recompilamos nos produtos de Google, entre os que se inclúen Chrome e ChromeOS (segundo se explica no Aviso de privacidade de Chrome), así como Drive.

Isto ten algo que ver coa directiva da Unión Europea sobre copyright ou co Regulamento Xeral de Protección de Datos?

Non, estes cambios non teñen nada que ver coa directiva da Unión Europea sobre copyright nin co Regulamento Xeral de Protección de Datos.

Que ocorrerá se non acepto a nova versión das Condicións de servizo?

Se non estás de acordo coas novas condicións, debes quitar o teu contido e deixar de usar os servizos. Tamén podes finalizar a túa relación connosco cando queiras eliminando a túa Conta de Google.