סיכום השינויים בתנאים ובהגבלות של Google

הסיכום יעזור לך להבין את העדכונים העיקריים שביצענו בתנאים ובהגבלות שלנו. אנחנו מקווים שהדף יועיל לך, אבל יש לקרוא את התנאים החדשים במלואם.

מה נכלל בתנאים האלו

הסעיף הזה כולל תיאור של מטרת התנאים וסקירה של הסעיפים העיקריים.

ספק השירות

סעיף זה מציין את השם והמיקום של החברה שהחוזה נחתם בינך לבינה, אשר מספקת את השירותים המשמשים אותך.

דרישות גיל

בסעיף הזה מתוארות דרישות הגיל לשימוש בשירותי Google.

 • זהו סעיף חדש
 • הוספנו קישור לדרישות גיל ספציפיות לצורך ניהול חשבון Google משלך
 • אם את/ה הורה או אפוטרופוס/ית חוקי/ת, הסברנו לך מתי הפעילות של הילד או הילדה שלך בשירותים היא באחריותך.

היחסים שלך עם Google

הסעיף הזה עוזר להגדיר את היחסים בינך לבין Google בזמן האינטראקציה שלך עם שירותי Google.

לְמה אפשר לצפות מאיתנו

הסעיף הזה מתאר את הגישה שלנו לגבי שיפור ושינוי של השירותים שלנו.

 • התחייבנו לשלוח לך הודעה במקרה שנבצע שינויים מהותיים בשירות, שעשויים להשפיע עליך באופן שלילי (למעט מצבים דחופים, כמו שינוי עקב דרישות משפטיות)

לְמה אנחנו מצפים ממך

סעיף זה מתאר את האחריות שלך, אם תבחר/י להשתמש בשירותי Google.

 • הוספנו קישור לדף הכולל תנאים נוספים הספציפיים לשירותים השונים, כדי שיהיה קל יותר למצוא את כל התנאים וההגבלות שחלים על שירות מסוים
 • הוספנו קישורים לתנאי מדיניות ולמקורות אחרים
 • הבהרנו כללי התנהגות בסיסיים ביחס לאינטראקציה בין אנשים במסגרת השירותים שלנו

רשות להשתמש בתוכן שלך

הסעיף הזה מתאר את היקף ההרשאות (או הרישיון) שאת/ה מעניק/ה לנו כאשר את/ה בוחר/ת לשתף תוכן עם השירותים שלנו.

 • שינינו את המבנה ואת השפה כך שיהיו פשוטים יותר, והוספנו דוגמאות כדי שיהיה קל יותר להבין את הרישיון. לתשומת ליבך, אנחנו לא משנים את האופן שבו אנו משתמשים בתוכן שלך, ולא מבקשים הרשאות נוספות.
 • שינינו את הרישיון כך שיהיה מדויק יותר. לדוגמה: הבהרנו שנציג את התוכן שלך באופן ציבורי, רק אם אפשרת להציגו לאחרים, והבהרנו מה משך הזמן של הרישיון.
 • הבהרנו גם מה לא נכלל ברישיון. למשל, הרישיון לא משפיע על זכויות הפרטיות שלך.

שימוש בשירותי Google

חשבון Google שלך

סעיף זה כולל מידע על יצירת חשבון Google ועל האחריות שלך במידה ותיצור/תיצרי חשבון כזה.

 • הוספנו קישור לדרישות גיל לצורך יצירה של חשבון Google, וכן קישור למקורות שיעזרו לך ליצור חשבון
 • הוספנו קישור לבדיקת האבטחה, שתעזור לך לשמור על האבטחה של חשבון Google

שימוש בשירותי Google מטעם ארגון כלשהו

בסעיף זה מוסבר שאם את/ה עושה שימוש בשירותים מטעם ארגון כלשהו, ייתכן שמנהל המערכת של אותו חשבון Google שולט במידה מסוימת על אופן השימוש שלך בשירותים.

תקשורת שקשורה לשירות

סעיף זה מתאר איך אנחנו מתקשרים איתך לגבי השירותים שלנו, ואיך אנחנו משתמשים במשוב שלך על השירותים שלנו.

תוכן בשירותי Google

סעיף זה מסביר שבמהלך השימוש שלך בשירותי Google, ייתכן שיוצג לך: (1) התוכן שלך, (2) תוכן של Google ו-(3) תוכן ששייך לאנשים ולארגונים אחרים. הוא מספק מידע שקשור לתוכן הזה, מידע לגבי אופן השימוש האפשרי בתוכן, והסבר איך ליצור איתנו קשר אם יש לך חששות כלשהם.

 • הוספנו קישור לדף הרשאות המותג של Google, שכולל הסבר על תקני המותג שלנו ועל ההרשאה הנדרשת אם ברצונך להשתמש במיתוג שלנו

תוכנות בשירותי Google

סעיף זה כולל תיאור על התוכנות שייתכן שיימצאו בשירותים שלנו, והסבר על ההרשאות הניתנות לך לצורך שימוש בתוכנות אלה.

 • ערכנו את תיאור הרישיון שאנחנו מעניקים לך כדי לפשט אותו

אם יש בעיות ומקרים של אי-הסכמה

בקטע הזה מוסברים המושגים המשפטיים לתיאום ציפיות ולהגדרת תחומי אחריות, במקרה שיהיו בעיות.

 • השתמשנו בניסוח ברור יותר כדי להסביר שלפי הדין, יש לך זכות לקבל: (1) איכות שירות (QoS) מסוימת וכן (2) דרכים לפתרון בעיות במקרה שמשהו משתבש. כמו כן, התנאים לא מגבילים את הזכויות האלו או מבטלים אותן

תנאי האחריות

הקטע הזה מספק לך אחריות, מה שמבטיח לך שמוצר או שירות יפעלו בהתאם לסטנדרט מסוים.

 • התחייבנו לספק את השירות שלנו במידה סבירה של מיומנות ותשומת לב.

כתבי ויתור

הקטע הזה מספק לך כתב ויתור שמציין את ההתחייבויות המשפטיות שלנו ומגביל אותן תחת התנאים וכן תנאים נוספים ספציפיים לשירותים השונים.

חבות

בקטע הזה מתוארות החבויות האפשריות במקרה שיהיו בעיות — חבויות כלפיך וכלפי Google. חבות פירושה הפסד מכל סוג בשל תביעה משפטית. התנאים האלה מגבילים את תחומי האחריות שלנו רק כפי שמותר בהתאם לדין החל.

 • הבהרנו כי אנחנו אחראים רק לזכויות ולחבויות המתוארות בתנאים, בתנאים הנוספים הספציפיים לשירותים ולדברים שלא ניתן להגביל לפי הדין.
 • הבהרנו שאנחנו לא מגבילים את החבות שלנו ביחס לדברים מסוימים, כמו מקרי מוות או פציעה, הונאות, רשלנות פושעת והתנהגות בלתי הולמת בכוונה תחילה.
 • לארגונים ולמשתמשים עסקיים, הוספנו ניסוחים חדשים לגבי נושאים שבאחריותנו במקרה שיהיו בעיות, כולל הגדלת סכום הכסף שניתן לקבל מאיתנו וציון הנושאים שאינם באחריות Google
 • הבהרנו מהו השיפוי שארגונים ומשתמשים עסקיים מספקים לנו בגין שימוש בלתי חוקי בשירותים או הפרה של התנאים או התנאים הספציפיים לשירותים

נקיטת פעולות כאשר מתגלות בעיות

בקטע הזה מתוארות הסיבות שבגינן אנו עשויים להסיר תכנים שלך מהשירותים שלנו, או לבטל את הגישה שלך לשירותי Google.

 • הבהרנו את הנסיבות שבהן אנחנו יכולים להסיר את התכנים שלך ואת המקרים שבהם אנחנו עשויים להשעות או לסגור את הגישה שלך לשירותי Google.
 • התחייבנו להודיע לך מראש לפני נקיטת פעולה במקרים שבהם יש אפשרות סבירה לעשות זאת, ותיארנו מקרים יוצאים מן הכלל
 • הוספנו קישור לתהליך ערעור אם לדעתך סגרנו את החשבון שלך בטעות
 • זהו סעיף חדש

יישוב מחלוקות, הדין החל ובתי משפט

בקטע הזה מוסבר מהם הדינים ובתי המשפט שישמשו אותנו ליישוב סכסוכים משפטיים.

מידע על התנאים האלה

בקטע הזה מתוארות ההוראות הכלליות שחלות על התנאים.

 • הבהרנו ששום פרט בתנאים לא מיועד להגביל אף אחת מהזכויות שעשויות להינתן לך בכפוף לדין
 • הבהרנו את הסיבות לכך שאנחנו עשויים לערוך שינויים בתנאים או בתנאים הנוספים הספציפיים לשירותים השונים. נשלח לך הודעה מראש אם בכוונתנו לערוך שינוי מהותי, למעט במקרים של השקת תכונה חדשה או שירות חדש, או במקרים דחופים.
 • הבהרנו שאם אינך מסכים/ה לשינויים שאנו עורכים בתנאים שלנו, עליך להסיר את התכנים שלך ולהפסיק להשתמש בשירותים שלנו או לסגור את חשבון Google

מונחי מפתח

בקטע הזה מתוארות מילות מפתח שמופיעות בתנאים.

 • זהו סעיף חדש

שאלות נפוצות

למה שיניתם עכשיו את התנאים וההגבלות?

אנחנו משפרים את התנאים וההגבלות כדי שיהיה קל יותר להבין אותם. השינויים האלה משקפים שינויים בסביבה הרגולטורית, ואת המאמצים השוטפים שאנו משקיעים ליצירת תקשורת עם משתמשים בצורה פשוטה יותר.

מהם השינויים העיקריים?

ניתן לעיין בסיכום השינויים שלמעלה, הכולל רשימה מפורטת של שינויים בתנאים ובהגבלות שלנו. זו המשמעות של עדכון זה עבורך, בקצרה:

 • התנאים וההגבלות קריאים ומובנים יותר: התנאים וההגבלות הם אמנם מסמך משפטי, אבל השקענו את מרב המאמצים כדי שיהיה קל יותר להבין אותם. למשל, הוספנו הגדרות וקישורים למידע שימושי.
 • תקשורת משופרת: הסברנו בבירור מתי נבצע שינויים בשירותים שלנו (למשל, הוספה או הסרה של תכונה כלשהי), ומתי נגביל גישה של משתמש או נפסיק גישה כזו. כמו כן, נשקיע עוד מאמצים כדי להודיע לך על שינוי המשפיע לרעה על החוויה שלך במסגרת השימוש בשירותים שלנו.
 • הוספה של Google Chrome,‏ Google Chrome OS ו-Google Drive לתנאים ולהגבלות: התנאים המשופרים כוללים עכשיו את Google Chrome,‏ Google Chrome OS ו-Google Drive. מוצרים אלה כוללים גם תנאים ותנאי מדיניות ספציפיים לשירות, שעוזרים להבין את הייחודיות בשירותים האלה.
 • אין שינוי במדיניות הפרטיות: לא ביצענו שינויים במדיניות הפרטיות של Google, ולא שינינו את הדרך שבה אנו מטפלים במידע שלך. אל דאגה, תמיד אפשר להיכנס אל חשבון Google כדי לבדוק את הגדרות הפרטיות וכדי לנהל את אופן השימוש בנתונים שלך.

מה המשמעות של התנאים וההגבלות המעודכנים ביחס לפרטיות ולנתונים שלי?

לא ביצענו שינויים כלשהם באופן שבו אנחנו מטפלים במידע שלך. במדיניות הפרטיות אפשר לקרוא על נוהלי הפרטיות שלנו. אל דאגה, תמיד אפשר להיכנס אל חשבון Google שלך כדי לבדוק את הגדרות הפרטיות וכדי לנהל את הנתונים ואת ההתאמה האישית שלך.

למה אתם מעבירים את Google Drive, את Google Chrome ואת Google Chrome OS לתנאים ולהגבלות הכלליים של Google? מהי משמעות הדבר ביחס לשימוש שאני עושה במוצרים האלה?

אין שינוי באופן הטיפול במידע שלך ב-Google Chrome, ב-Google Chrome OS וב-Google Drive. בעקבות ההשקה של התנאים וההגבלות המעודכנים, השימוש שלך במוצרים האלה כפוף לתנאים ולהגבלות המשופרים, בנוסף למדיניות ולתנאים הנוספים הספציפיים לשירותים הללו. כך קל יותר להבין את התנאים הכלליים שרלוונטיים לרוב השירותים של Google, ואת המדיניות והתנאים הנוספים הספציפיים לשירותים, שרלוונטיים למוצרים מסוימים כמו Google Drive,‏ Google Chrome ו-Chrome OS. אין כל שינוי במדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות הפרטיות של Google עדיין חלה על המידע שאנחנו אוספים ממוצרי Google, כולל Chrome ו-ChromeOS (כפי שמוסבר בהודעת הפרטיות של Chrome), ו-Drive.

האם זה קשור להנחיה של האיחוד האירופי בנושא זכויות יוצרים או ל-GDPR?

לא, השינויים האלה לא קשורים לדירקטיבה של האיחוד האירופי בנושא זכויות יוצרים או לתקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR).

מה יקרה אם לא אאשר את התנאים וההגבלות המעודכנים?

אם אינך מסכים/ה לתנאים החדשים, עליך להסיר את התוכן שלך ולהפסיק להשתמש בשירותים. בנוסף, אפשר לסיים את היחסים איתנו בכל שלב על ידי מחיקת חשבון Google.

אפליקציות Google
תפריט ראשי