Sažetak promjena Googleovih uvjeta pružanja usluge

Ovaj sažetak trebao bi vam pomoći razumjeti ključna ažuriranja Uvjeta pružanja usluge. Nadamo se da će vam ova stranica biti korisna, no preporučujemo vam da u potpunosti pročitate Uvjete.

Što je obuhvaćeno ovim uvjetima

U ovom se članku opisuje svrha Uvjeta i daje pregled ključnih članaka.

Davatelj usluga

U ovom se članku navodi naziv i lokacija društva s kojim sklapate ugovor i koje pruža usluge koje upotrebljavate.

Potrebna dob

U ovom se članku definira potrebna dob koja se primjenjuje za upotrebljavanje Googleovih usluga.

 • Ovaj je članak nov.
 • Dodali smo vezu do potrebne dobi za upravljanje vlastitim Google računom.
 • Ako ste roditelj ili skrbnik, objasnili smo da ste odgovorni za aktivnost svojeg djeteta na uslugama.

Vaš odnos s Googleom

U ovom se članku preciznije definira odnos između vas i Googlea prilikom vaše interakcije s Googleovim uslugama.

Što možete očekivati od nas

U ovom se članku opisuje naš pristup poboljšavanju i promjeni naših usluga.

 • Obvezali smo se da ćemo vas obavještavati o značajnim promjenama usluge koje bi mogle negativno utjecati na vas (uz iznimku hitnih slučajeva kao što su zakonske obveze).

Što očekujemo od vas

U ovom se članku opisuju vaše obveze ako odlučite upotrebljavati Googleove usluge.

 • Dodali smo vezu do stranice s dodatnim uvjetima za pojedine usluge koja olakšava pronalaženje svih uvjeta upotrebe koji se odnose na određenu uslugu.
 • Dodali smo veze do drugih pravila i resursa.
 • Pojasnili smo neka osnovna pravila ponašanja prilikom međusobne interakcije korisnika na našim uslugama.

Dopuštenje za upotrebu vašeg sadržaja

U ovom se članku definira raspon dopuštenja (ili licenca) koje nam dajete ako odlučite dijeliti sadržaj s našim uslugama.

 • Pojednostavili smo strukturu i jezik te naveli primjere kako bi licenca bila razumljivija. Napominjemo da ne mijenjamo način na koji koristimo vaš sadržaj niti tražimo dodatna dopuštenja.
 • Licencu smo učinili preciznijom. Na primjer, razjasnili smo da ćemo vaš sadržaj prikazivati javno jedino ako ste ga učinili vidljivim drugima, a ujedno smo razjasnili trajanje licence.
 • Također smo pojasnili što licenca ne pokriva. Na primjer, licenca ne utječe na vaša prava na privatnost.

Upotreba Googleovih usluga

Vaš Google račun

U ovom se članku pružaju informacije o izradi Google računa i vašim obvezama ako ga izradite.

 • Dodali smo vezu do potrebne dobi koja je nužna za izradu Google računa i do resursa koji će vam pomoći u izradi računa
 • Dodali smo vezu do Sigurnosne provjere kako bismo vam pomogli da zaštitite svoj Google račun.

Upotreba Googleovih usluga u ime organizacije

U ovom se članku objašnjava da ako koristite usluge u ime neke organizacije, administrator tog Google računa može imati određenu kontrolu nad načinom na koji koristite usluge.

Poruke povezane s uslugama

U ovom se članku opisuje kako komuniciramo s vama u vezi s našim uslugama i kako upotrebljavamo vaše povratne informacije o našim uslugama.

Sadržaj na Googleovim uslugama

U ovom se članku objašnjava da ćete prilikom korištenja Googleovih usluga možda vidjeti (1) svoj sadržaj, (2) Googleov sadržaj i (3) sadržaj koji pripada drugim osobama i organizacijama. Tu ćete pronaći informacije u vezi s tim sadržajem, načinu na koji se taj sadržaj može upotrebljavati i kako nam se možete obratiti ako imate nedoumica.

 • Dodali smo vezu do stranice Dopuštenja za robnu marku Google na kojoj ćete pronaći objašnjenja naših standarda robne marke i dopuštenja koja će vam trebati ako želite upotrebljavati naše robne marke

Softver u Googleovim uslugama

U ovom se članku opisuje softver koji možete pronaći u našim uslugama i objašnjava dopuštenja koja su vam dana za upotrebu tog softvera.

 • Pojednostavili smo opis licence koju vam dodjeljujemo

U slučaju problema i nesuglasica

U ovom su članku objašnjeni pravni koncepti na kojima se temelje očekivanja i obveze u slučaju problema.

 • Koristili smo jasniji jezik da bismo vam objasnili kako prema zakonu imate pravo na (1) određenu kvalitetu usluge i (2) načine za rješavanje problema ako dođe do poteškoća te da se ovim Uvjetima ne ograničavaju niti uskraćuju ta prava.

Jamstvo

U ovom se članku pruža jamstvo, odnosno osiguranje da će proizvod ili usluga funkcionirati u skladu s određenim standardom.

 • Obvezali smo se pružati usluge s razumnom stručnošću i pažnjom

Odricanja od odgovornosti

U ovom se članku pružaju odredbe o odricanju od odgovornosti kojim se specificiraju i ograničavaju naše pravne odgovornosti prema Uvjetima i dodatnim uvjetima za određenu uslugu.

Odgovornosti

U ovom su odjeljku opisane potencijalne odgovornosti koje vi ili Google možete imati u slučaju problema. Odgovornost je gubitak uzrokovan bilo kojom vrstom pravnog zahtjeva. Ovi Uvjeti ograničavaju naše odgovornosti samo u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom.

 • Razjasnili smo da smo odgovorni samo za prava i obaveze opisane u ovim Uvjetima, dodatnim uvjetima za određenu uslugu te za stvari koje se ne mogu ograničiti zakonom.
 • Razjasnili smo da ne ograničavamo svoju odgovornost za određene stvari kao što su smrt ili osobna ozljeda, prijevara, grubi nemar i namjerno loše postupanje.
 • Za poslovne korisnike i organizacije dodali smo tekst u kojem smo naveli za što smo odgovorni u slučaju problema, uključujući povećanje novčanog iznosa koji možete dobiti od nas i specificiranje stvari za koje Google nije odgovoran.
 • Razjasnili smo kako nas poslovni korisnici i organizacije obeštećuju u vezi s nezakonitom upotrebom usluga ili kršenjem Uvjeta ili uvjeta za pojedine usluge.

Poduzimanje radnji u slučaju problema

U ovom se članku opisuju razlozi zašto bismo mogli ukloniti vaš sadržaj iz naših usluga ili vam onemogućiti pristup Googleovim uslugama.

 • Razjasnili smo okolnosti u kojima možemo ukloniti vaš sadržaj i kada možemo obustaviti ili onemogućiti vaš pristup Googleovim uslugama.
 • Obvezali smo se unaprijed vas obavijestiti prije poduzimanja radnje kad je to moguće i opisali smo neke ograničene iznimke.
 • Dodali smo vezu do postupka ulaganja žalbe ako smatrate da smo vam pogreškom ukinuli račun.
 • Ovaj je članak nov.

Rješavanje sporova, mjerodavno pravo i sudovi

U ovom se članku objašnjava koja ćemo prava primijeniti i koji će sudovi biti nadležni za rješavanje svih pravnih sporova.

O ovim uvjetima

U ovom se članku opisuju opće odredbe koje se primjenjuju na ove Uvjete.

 • Razjasnili smo da ništa u Uvjetima nema svrhu ograničiti prava koja imate temeljem zakona.
 • Razjasnili smo da ćemo možda mijenjati ove Uvjete ili uvjete za pojedine usluge. Sad ćemo vas unaprijed obavještavati ako budemo unosili važnu promjenu, osim kada pokrećemo novu značajku ili uslugu, ili ako se radi o hitnoj situaciji.
 • Razjasnili smo da biste trebali ukloniti svoj sadržaj ako se ne slažete s promjenama koje smo uveli u Uvjete te da biste u tom slučaju trebali prestati koristiti usluge ili biste trebali zatvoriti svoj Google račun.

Ključni pojmovi

U ovom se članku opisuju ključne riječi koje se koriste u Uvjetima.

 • Ovaj je članak nov.

Česta pitanja

Zašto ste sada promijenili Uvjete pružanja usluge?

Poboljšavamo Uvjete pružanja usluge kako bismo ih učinili razumljivijima. Te promjene odražavaju razvoj regulatornog okruženja, kao i naše trajne napore da pojednostavimo način na koji komuniciramo s korisnicima.

Koje su najvažnije promjene?

U gore navedenom sažetku promjena naveden je detaljan popis promjena naših Uvjeta pružanja usluge. Evo što to ažuriranje ukratko znači za vas:

 • Poboljšana čitkost: iako su naši Uvjeti i dalje pravni dokument, dali smo sve od sebe kako bismo ih učinili što razumljivijim, uključujući dodavanje veza do korisnih informacija i navođenje definicija.
 • Bolja komunikacija: jasno smo objasnili kada ćemo uvesti promjene u svoje usluge (primjerice, dodati ili ukloniti značajke) i kada ćemo ograničiti ili ukinuti pristup korisnicima. Osim toga, obavijestit ćemo vas i o promjenama koje mogu negativno utjecati na vaš doživljaj na našim uslugama.
 • Uključivanje Google Chromea, OS-a Google Chrome i Google diska u Uvjete: naši poboljšani Uvjeti sada obuhvaćaju i usluge Google Chrome, OS Google Chrome i Google disk koje ujedno imaju svoje dodatne uvjete i pravila kako biste lakše razumjeli njihove specifičnosti.
 • Nema promjena u pravilima o privatnosti: nismo uveli nikakve promjene u Googleova pravila o privatnosti, kao ni u način na koji postupamo s vašim podacima. Podsjećamo da na svom Google računu uvijek možete pregledati svoje postavke privatnosti i upravljati načinom korištenja vaših podataka.

Što ažurirani Uvjeti pružanja usluge znače za moju privatnost i podatke?

Nismo promijenili način na koji postupamo s vašim podacima. U pravilima o privatnosti možete pročitati više o našim praksama glede privatnosti. Podsjećamo i na to da na svom Google računu uvijek možete pregledati svoje postavke privatnosti te upravljati svojim podacima i prilagodbom.

Zašto Google disk, Google Chrome i OS Google Chrome uključujete u Googleove opće Uvjete pružanja usluge? Što to znači za moju upotrebu tih proizvoda?

Ništa se ne mijenja u pogledu postupanja s vašim podacima na Google Chromeu, OS-u Google Chrome i Google disku. Pokretanjem ažuriranih Uvjeta pružanja usluge vašu će upotrebu tih proizvoda regulirati poboljšani Uvjeti pružanja usluge, kao i dodatni uvjeti za pojedine usluge i pravila. To će vam omogućiti da lakše razumijete opće uvjete koji se primjenjuju na većinu Googleovih usluga pored dodatnih uvjeta i pravila koji se primjenjuju na pojedine proizvode, primjerice Google disk, Google Chrome i OS Chrome. Naša se pravila o privatnosti ne mijenjaju. Googleova pravila o privatnosti i dalje se primjenjuju na podatke koje prikupljamo na Googleovim proizvodima, uključujući Chrome i OS Chrome (kao što je objašnjeno u Chromeovoj obavijesti o privatnosti) te Disk.

Je li to povezano s Direktivom Europske unije o autorskim pravima ili GDPR-om?

Ne. Te promjene nisu povezane s Direktivom Europske unije o autorskim pravima ili Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Što ako ne prihvatim ažurirane Uvjete pružanja usluge?

Ako ne prihvaćate nove uvjete, trebate ukloniti svoj sadržaj i prestati upotrebljavati usluge. Možete i prekinuti odnos s nama kad god želite tako što ćete izbrisati svoj Google račun.

Googleove aplikacije
Glavni izbornik