„Google“ paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų suvestinė

Ši suvestinė turėtų padėti suprasti pagrindinius Paslaugų teikimo sąlygų atnaujinimus. Tikimės, kad šis puslapis bus naudingas, bet raginame perskaityti visas Sąlygas.

Kas įtraukiama į šias sąlygas

Šioje skiltyje aprašoma Sąlygų paskirtis ir pateikiama pagrindinių skilčių apžvalga.

Paslaugos teikėjas

Šioje skiltyje nurodomi įmonės, su kuria sudarote sutartį ir kuri teikia jūsų naudojamas paslaugas, pavadinimas ir vietovė.

Amžiaus reikalavimai

Šioje skiltyje apibrėžiami amžiaus reikalavimai, taikomi naudojant „Google“ paslaugas.

 • Ši skiltis yra nauja
 • Pridėjome konkrečių amžiaus reikalavimų, taikomų norint tvarkyti savo „Google“ paskyrą, nuorodą
 • Jei esate vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas, paaiškinome, kada atsakote už vaiko veiklą naudojant paslaugas

Jūsų santykiai su „Google“

Šioje skiltyje apibrėžiami jūsų ir „Google“ santykiai jums naudojant „Google“ paslaugas.

Ko galite tikėtis iš mūsų

Šioje skiltyje apibrėžiami mūsų paslaugų tobulinimo ir keitimo principai.

 • Esame įsipareigoję pranešti jums, jei atliekame esminių paslaugos pakeitimų ir jie gali turėti jums neigiamos įtakos (išskyrus skubius atvejus, pvz., vykdant teisinius reikalavimus)

Ko tikimės iš jūsų

Šioje skiltyje apibrėžiamos jūsų atsakomybės jums pasirinkus naudoti „Google“ paslaugas.

 • Pridėjome nuorodą į konkrečios paslaugos papildomų sąlygų puslapį, kuriame lengviau rasite visas naudojimo sąlygas, taikomas konkrečiai paslaugai
 • Pridėjome kitos politikos ir šaltinių nuorodų
 • Paaiškinome kelias pagrindines elgesio taisykles, taikomas žmonėms sąveikaujant tarpusavyje, naudojant mūsų paslaugas

Leidimas naudoti jūsų turinį

Šioje skiltyje apibrėžiama leidimų (arba licencijos), kuriuos suteikiate mums bendrindami turinį su mūsų paslaugomis, apimtis.

 • Supaprastinome struktūrą ir kalbą bei pateikėme pavyzdžių, kad licencija būtų aiškesnė. Atminkite, kad nekeičiame jūsų turinio naudojimo metodų ir neprašome papildomų leidimų.
 • Patikslinome licenciją. Pvz., paaiškinome, kad jūsų turinį pateiksime viešai, tik jei leisite jį rodyti kitiems asmenims, ir paaiškinome licencijos trukmę.
 • Be to, paaiškinome, kas neįtraukiama į licenciją. Pvz., licencija neturi įtakos jūsų privatumo teisėms.

„Google“ paslaugų naudojimas

Jūsų „Google“ paskyra

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie „Google“ paskyros kūrimą ir jūsų atsakomybes ją sukūrus.

 • Pridėjome amžiaus reikalavimų, taikomų kuriant „Google“ paskyrą, ir šaltinių, skirtų padėti kurti paskyrą, nuorodų
 • Pridėjome „Saugos patikros“ svetainės nuorodą, kad galėtumėte lengviau užtikrinti „Google“ paskyros saugą

„Google“ paslaugų naudojimas organizacijos vardu

Šioje skiltyje paaiškinama, kad naudojant paslaugas organizacijos vardu tos „Google“ paskyros administratorius gali valdyti, kaip naudojate paslaugas.

Su paslauga susiję pranešimai

Šioje skiltyje apibrėžiama, kaip bendraujame su jumis su paslaugomis susijusiais klausimais ir kaip naudojame jūsų atsiliepimus apie paslaugas.

Turinys „Google“ paslaugose

Šioje skiltyje paaiškinama, kad naudojant „Google“ paslaugas gali būti rodomas 1. jūsų turinys, 2. „Google“ turinys ir 3. kitiems žmonėms bei organizacijoms priklausantis turinys. Joje pateikiama informacija, susijusi su šiuo turiniu, nurodoma, kaip šis turinys gali būti naudojamas ir kaip susisiekti su mumis kilus klausimų.

 • Pridėjome nuorodą į „Google“ prekės ženklo leidimų puslapį, kuriame paaiškinami mūsų prekės ženklo standartai ir leidimas, kurio jums reikės, jei norėsite naudoti mūsų prekės ženklą

„Google“ paslaugų programinė įranga

Šioje skiltyje apibūdinama programinė įranga, kurią galite rasti mūsų paslaugose, ir paaiškinami jums suteikiami leidimai naudoti šią programinę įrangą.

 • Supaprastinome jums suteikiamos licencijos aprašą

Iškilus problemų ir ginčų

Šioje skiltyje paaiškinamos teisinės koncepcijos, pagal kurias nustatomi lūkesčiai ir atsakomybės kilus problemų.

 • Vartojame aiškesnę kalbą siekdami paaiškinti, kad vadovaujantis įstatymais jums suteikiama teisė 1. gauti tam tikros kokybės paslaugas ir 2. pasinaudoti problemų sprendimo priemonėmis, iškilus problemų, ir kad vadovaujantis Sąlygomis neapribojamos ar nepanaikinamos šios teisės

Garantija

Šioje skiltyje pateikiama garantija, kuri yra užtikrinimas, kad produktas ar paslauga atitiks tam tikrus standartus.

 • Esame įsipareigoję teikti jums paslaugas vadovaudamiesi pagrįstu įgūdžių ir rūpestingumo standartu

Atsisakymai

Šioje skiltyje pateikiamas atsisakymas, kuriame nurodomos ir apribojamos mūsų teisinės atsakomybės, vadovaujantis Sąlygomis ir konkrečios paslaugos papildomomis sąlygomis.

Atsakomybės

Šioje skiltyje apibrėžiamos potencialios jūsų ir „Google“ atsakomybės kilus problemų. Atsakomybė yra praradimas, patirtas dėl bet kokio tipo teisinio reikalavimo. Šios sąlygos apriboja mūsų atsakomybes tik tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

 • Paaiškinome, kad esame atsakingi tik už teises ir atsakomybes, apibrėžtas Sąlygose, konkrečios paslaugos papildomose sąlygose, ir už dalykus, kurių negalima apriboti įstatymais
 • Paaiškinome, kad neapribojame savo atsakomybės dėl tam tikrų dalykų, pvz., mirties ar susižalojimo, apgaulės, šiurkštaus aplaidumo ar tyčinio nusižengimo
 • Verslo naudotojams ir organizacijoms pridėjome naujos informacijos apie mūsų atskaitingumą kilus problemų, įskaitant didesnę pinigų sumą, kurią galite atgauti iš mūsų, ir dalykus, už kuriuos „Google“ nėra atsakinga
 • Paaiškinome kompensaciją, kurią verslo naudotojai ir organizacijos turi suteikti mums dėl neteisėto paslaugų naudojimo arba Sąlygų ar konkrečios paslaugos sąlygų pažeidimo

Problemų sprendimas

Šioje skiltyje nurodomos priežastys, kodėl galime pašalinti turinį iš paslaugų ar sustabdyti prieigą prie „Google“ paslaugų.

 • Paaiškinome aplinkybes, kurioms esant galime pašalinti turinį ir kada galime laikinai sustabdyti ar nutraukti prieigą prie „Google“ paslaugų
 • Įsipareigojome iš anksto pranešti jums prieš imdamiesi veiksmų, jei tai įmanoma, ir nurodėme kelias ribotas išimtis
 • Pridėjome nuorodą į apeliacijos procesą, kurį galite vykdyti, jei manote, kad per klaidą nutraukėme jūsų paskyrą
 • Ši skiltis yra nauja

Ginčų sprendimas, taikomi įstatymai ir teismai

Šioje skiltyje paaiškinama, kokiais įstatymais ir kokiuose teismuose spręsime teisinius ginčus.

Apie šias sąlygas

Šioje skiltyje apibūdinamos bendrosios Sąlygoms taikomos nuostatos.

 • Paaiškinome, kad jokiomis Sąlygų nuostatomis nėra siekiama apriboti teisių, kurios jums gali būti suteiktos pagal įstatymus
 • Paaiškinome, kodėl gali reikėti atlikti Sąlygų ar konkrečios paslaugos papildomų sąlygų pakeitimų. Dabar gausite išankstinį pranešimą, jei ketinsime atlikti esminių pakeitimų, išskyrus tuos atvejus, kai pristatome naują funkciją ar paslaugą arba esant skubiai situacijai.
 • Paaiškinome, kad jei nesutinkate su Sąlygų pakeitimais, turėtumėte pašalinti turinį ir nebenaudoti paslaugų arba uždaryti „Google“ paskyrą

Pagrindiniai terminai

Šioje skiltyje apibrėžiami pagrindiniai Sąlygose vartojami terminai.

 • Ši skiltis yra nauja

Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl dabar pakeitėte Paslaugų teikimo sąlygas?

Tobuliname savo Paslaugų teikimo sąlygas ir norime, kad jos būtų aiškesnės. Šie pakeitimai atspindi tobulinamas nuostatas bei mūsų nuolatines pastangas supaprastinti savo bendravimą su naudotojais.

Kokie pagrindiniai pakeitimai?

Jei reikia išsamaus Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų sąrašo, žr. anksčiau pateiktą pakeitimų suvestinę. Toliau pateikiama šio atnaujinimo apžvalga.

 • Aiškesnė informacija: nors mūsų Sąlygos yra teisinis dokumentas, labai stengiamės padaryti jas aiškesnes, įskaitant pridedamas naudingos informacijos nuorodas ir pateikiamus apibrėžimus.
 • Geresnis bendravimas: aiškiai nurodėme, kada keisime savo paslaugas (pvz., pridėdami ar pašalindami funkciją) ir kada apribosime arba nutrauksime naudotojo prieigą. Ir pasistengsime informuoti jus, kai pakeitimas turės neigiamos įtakos naudojant paslaugas teikiamoms funkcijoms.
 • „Google Chrome“, „Google Chrome“ OS ir „Google“ disko pridėjimas prie sąlygų: mūsų patobulintos sąlygos dabar apima „Google Chrome“, „Google Chrome“ OS ir „Google“ diską, kuriems taip pat taikomos konkrečios paslaugos sąlygos ir politika, kad lengviau suprastumėte, kuo šios paslaugos unikalios.
 • Jokių privatumo politikos pakeitimų: visiškai nekeičiame „Google“ privatumo politikos ir neatliekame jokių jūsų informacijos apdorojimo metodų pakeitimų. Primename, kad bet kada galite apsilankyti „Google“ paskyroje ir peržiūrėti privatumo nustatymus bei tvarkyti duomenų naudojimo metodus.

Kokios įtakos atnaujintos Paslaugų teikimo sąlygos turi mano privatumui ir duomenims?

Nepakeitėme su jumis susijusios informacijos tvarkymo metodų. Apie privatumo praktikos metodus galite skaityti privatumo politikoje. Be to, primename, kad bet kada galite peržiūrėti privatumo nustatymus ir tvarkyti duomenis bei suasmeninimo nustatymus apsilankę „Google“ paskyroje.

Kodėl „Google“ diską, „Google Chrome“ ir „Google Chrome“ OS įtraukiate į visai „Google“ sistemai taikomas Paslaugų teikimo sąlygas? Kokios įtakos tai turi man naudojant šiuos produktus?

Nėra jokių jūsų informacijos apdorojimo sistemoje „Google Chrome“, „Google Chrome“ OS ir „Google“ diske pakeitimų. Pristačius atnaujintas Paslaugų teikimo sąlygas, jums naudojant šiuos produktus taikomos patobulintos Paslaugų teikimo sąlygos bei konkrečios paslaugos papildomos sąlygos ir politika. Tai padės lengviau suprasti bendrąsias sąlygas, kurios taikomos daugumai „Google“ paslaugų, kartu su konkrečios paslaugos papildomomis sąlygomis ir politika, taikomomis konkretiems produktams, pvz., „Google“ diskui, „Google Chrome“ ir „Chrome“ OS. Neatlikta jokių privatumo politikos pakeitimų. „Google“ privatumo politika vis tiek taikoma informacijai, kurią renkame „Google“ produktuose, įskaitant „Chrome“ ir „Chrome“ OS (kaip paaiškinta „Chrome“ privatumo pranešime) bei Diską.

Ar tai kaip nors susiję su Europos Sąjungos autorių teisių direktyva arba BDAR?

Ne, šie pakeitimai nesusiję su Europos Sąjungos autorių teisių direktyva arba Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Kas bus, jei nesutiksiu su atnaujintomis Paslaugų teikimo sąlygomis?

Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, turėtumėte pašalinti turinį ir nebenaudoti paslaugų. Be to, galite bet kada patys nutraukti savo ryšius su mumis ištrindami „Google“ paskyrą.