Rezime izmena Google uslova korišćenja usluge

Ovaj rezime će vam pomoći da razumete najvažnije izmene koje smo uneli u Uslove korišćenja usluge. Nadamo se da će vam ova stranica biti korisna, ali predlažemo da ove Uslove pročitate u celosti.

Šta je pokriveno ovim uslovima

Ovaj odeljak opisuje svrhu ovih Uslova i pruža pregled najvažnijih odeljaka.

Dobavljač usluge

Ovaj odeljak navodi naziv i lokaciju kompanije sa kojom sklapate ugovor i koja pruža usluge koje koristite.

Ograničenja za uzrast

Ovaj odeljak definiše ograničenja za uzrast koja se primenjuju na korišćenje Google usluga.

 • Ovaj odeljak je nov
 • Dodali smo link do pojedinačnih ograničenja za uzrast za upravljanje sopstvenim Google nalogom
 • Ako ste roditelj ili zakonski staratelj, objasnili smo kada ste odgovorni za aktivnosti deteta u ovim uslugama

Vaš odnos sa Google-om

Ovaj odeljak definiše odnos između vas i Google-a u pogledu interakcije sa Google uslugama.

Šta možete da očekujete od nas

Ovaj odeljak opisuje naš pristup poboljšanju i menjanju usluga.

 • Obavezali smo se da ćemo vas obavestiti ako promene koje obavimo u vezi sa određenom uslugom budu značajne i mogu negativno da utiču na vas (osim u hitnim slučajevima, poput ispunjenja pravnih uslova)

Šta očekujemo od vas

Ovaj odeljak opisuje vaše odgovornosti ako se odlučite za korišćenje Google usluga.

 • Dodali smo link do stranice sa dodatnim uslovima za pojedinačne usluge, koji vam olakšavaju da pronađete sve uslove korišćenja koji se primenjuju na određenu uslugu
 • Dodali smo linkove do drugih politika i resursa
 • Razjasnili smo neka osnovna pravila ponašanja pri međusobnoj komunikaciji u našim uslugama

Dozvola za korišćenje vašeg sadržaja

Ovaj odeljak definiše opseg dozvola (ili licence) koje nam dajete ako odlučite da delite sadržaj sa našim uslugama.

 • Pojednostavili smo strukturu i jezik i naveli primere da biste lakše razumeli ovu licencu. Imajte na umu da ne menjamo način na koji koristimo vaš sadržaj i ne tražimo dodatne dozvole.
 • Dali smo konkretnija objašnjenja za licencu. Na primer, razjasnili smo da ćemo vaš sadržaj javno prikazivati samo ako ste ga učinili vidljivim drugima, a razjasnili smo i trajanje licence.
 • Takođe smo razjasnili šta licenca ne pokriva. Na primer, licenca ne utiče na vaša prava na privatnost.

Korišćenje Google usluga

Google nalog

Ovaj odeljak sadrži informacije o otvaranju Google naloga i vašim odgovornostima ako ga otvorite.

 • Dodali smo linkove do ograničenja za uzrast za otvaranje Google naloga i do resursa koji će vam pomoći da otvorite nalog
 • Dodali smo link do Provere bezbednosti da bismo vam pomogli da zaštitite Google nalog

Korišćenje Google usluga u ime organizacije

Ovaj odeljak objašnjava da ako ove usluge koristite u ime organizacije, administrator tog Google naloga može da ima određenu kontrolu nad načinom na koji koristite usluge.

Komunikacija u vezi sa uslugom

Ovaj odeljak opisuje kako komuniciramo sa vama u vezi sa našim uslugama i kako koristimo povratne informacije o uslugama.

Sadržaj u Google uslugama

U ovom odeljku je objašnjeno da pri korišćenju Google usluga možete da vidite (1) svoj sadržaj, (2) Google sadržaj i (3) sadržaj koji pripada drugim ljudima i organizacijama. U njemu su navedene informacije u vezi sa tim sadržajem, kako taj sadržaj može da se koristi i kako da nam se obratite u vezi sa bilo kakvim nedoumicama.

 • Dodali smo link do stranice Dozvole za Google brend, koja objašnjava naše standarde za brend i dozvole koje su vam potrebne da biste koristili naše brendiranje

Softver u Google uslugama

Ovaj odeljak opisuje softver koji možete da pronađete u našim uslugama i objašnjava dozvole koje su vam date da biste koristili taj softver.

 • Pojednostavili smo opis dozvole koju vam dajemo

U slučaju problema i neslaganja

Ovaj odeljak objašnjava pravne koncepte koji utvrđuju očekivanja i obaveze u slučaju problema.

 • Jasnijim jezikom objašnjavamo da po zakonu imate pravo na (1) određeni kvalitet usluge i (2) načine za rešavanje eventualnih problema i da Uslovi ne ograničavaju ova prava niti vam ih oduzimaju

Garancija

Ovaj odeljak vam pruža garanciju, koja osigurava da će proizvod ili usluga imati učinak u skladu sa određenim standardima.

 • Posvećeni smo pružanju usluga uz razumnu stručnost i pažnju

Odricanja odgovornosti

Ovaj odeljak pruža odricanje odgovornosti koje navodi i ograničava naše pravne obaveze u skladu sa Uslovima i dodatnim uslovima za pojedinačne usluge.

Odgovornosti

Ovaj odeljak opisuje potencijalne pravne odgovornosti u slučaju problema — i odgovornosti prema vama i odgovornosti prema Google-u. Odgovornost je gubitak usled bilo koje vrste pravne tužbe. Ovi Uslovi ograničavaju naše obaveze samo u meri koju dozvoljava primenjivi zakon.

 • Razjasnili smo da smo odgovorni samo za prava i odgovornosti opisane u Uslovima i dodatnim uslovima za pojedinačne usluge i za stvari koje ne mogu da se ograniče zakonom
 • Razjasnili smo da ne ograničavamo odgovornost za određene stvari, poput smrti ili lične povrede, prevare, grubog nemara i namernog nedoličnog ponašanja
 • Za poslovne korisnike i organizacije smo dodali tekst u kojem navodimo za šta smo odgovorni u slučaju problema, uključujući povećanje novčanog iznosa koji možete da dobijete od nas i navođenje stvari za koje Google nije odgovoran
 • Razjasnili smo obeštećenje koje nam poslovni korisnici i organizacije pružaju u vezi sa nezakonitim korišćenjem usluga ili kršenjem Uslova ili uslova za pojedinačne usluge

Reagovanje u slučaju problema

Ovaj odeljak opisuje razloge zbog kojih možemo da uklonimo sadržaj iz usluga ili da vam ukinemo pristup Google uslugama.

 • Razjasnili smo okolnosti pod kojima možemo da uklonimo sadržaj i kada možemo da vam suspendujemo ili ukinemo pristup Google uslugama
 • Obavezali smo se da vas obaveštavamo unapred pre reagovanja kada je to razumno moguće i opisujemo par ograničenih primera
 • Dodali smo link do žalbenog procesa ako smatrate da smo nalog izbrisali greškom
 • Ovaj odeljak je nov

Rešavanje sporova, merodavno pravo i sudovi

Ovaj odeljak opisuje koje zakone i sudove koristimo za rešavanje sporova.

O ovim uslovima

Ovaj odeljak opisuje opšte odredbe koje se primenjuju u Uslovima.

 • Razjasnili smo da ništa u Uslovima nema svrhu ograničavanja bilo kojih prava koja imate po zakonu
 • Razjasnili smo zbog čega možemo da promenimo Uslove ili dodatne uslove za pojedinačne usluge. Sada ćete od nas dobijati obaveštenja unapred ako unosimo neku važnu promenu, osim kada pokrećemo novu funkciju uli uslugu ili ako je u pitanju hitna situacija.
 • Razjasnili smo da ako ne pristajete na promene Uslova koje smo uneli, treba da uklonite sadržaj i prekinete korišćenje usluga ili da zatvorite Google nalog

Ključni termini

Ovaj odeljak opisuje ključne reči koje se prikazuju u Uslovima.

 • Ovaj odeljak je nov

Česta pitanja

Zašto ste baš sada promenili Uslove korišćenja usluge?

Poboljšavamo Uslove korišćenja usluge i pomažemo vam da ih lakše razumete. Te promene odražavaju propise koji se stalno menjaju kao i naše konstantne napore da pojednostavimo komunikaciju sa korisnicima.

Koje su glavne promene?

Detaljnu listu promena u Uslovima korišćenja usluge potražite u prethodno navedenom rezimeu promena. Evo šta, u kratkim crtama, ovo ažuriranje znači za vas:

 • Razumljiviji tekst: Iako su Uslovi i dalje pravni dokument, dali smo sve od sebe da budu lakši za razumevanje, uključujući dodavanje linkova do korisnih informacija i pružanje definicija.
 • Bolju komunikaciju: Jasno smo rekli kada menjamo usluge (na primer, dodajemo ili uklanjamo funkciju) i kada korisniku ograničavamo ili zabranjujemo pristup. Dodatno ćemo se potruditi da vas obavestimo kada neka promena negativno utiče na vaš doživljaj u našim uslugama.
 • Dodavanje Google Chrome-a, Google Chrome OS-a i Google diska u Uslove: Poboljšani Uslovi sada obuhvataju Google Chrome, Google Chrome OS i Google disk, koji imaju i posebne uslove i smernice da biste lakše razumeli šta je jedinstveno u tim uslugama.
 • Nema promena u Politici privatnosti: Ne menjamo Google politiku privatnosti i nismo menjali način na koji tretiramo vaše informacije. Podsećamo vas da uvek možete da posetite Google nalog da biste pregledali podešavanja privatnosti i upravljali načinom na koji se podaci koriste.

Šta ažurirani Uslovi korišćenja usluge znače za moju privatnost i podatke?

Nismo menjali način na koji tretiramo vaše informacije. Možete da pročitate više o praksama privatnosti ako pregledate Politiku privatnosti. Podsećamo vas da uvek možete da pregledate podešavanja privatnosti i da upravljate podacima i personalizacijom ako posetite Google nalog.

Zašto premeštate Google disk, Google Chrome i Google Chrome OS u Uslove korišćenja usluge za sve Google proizvode? Šta to znači za moje korišćenje tih proizvoda?

Ništa se ne menja u načinu na koji se vaše informacije tretiraju u Google Chrome-u, Google Chrome OS-u i Google disku. Od pokretanja ažuriranih Uslova korišćenja usluge vaše korišćenje tih proizvoda je regulisano poboljšanim Uslovima korišćenja usluge kao i posebnim dodatnim uslovima i politikama za te usluge. Zbog toga ćete lakše razumeti opšte uslove koji važe za većinu Google usluga pored posebnih dodatnih uslova i politika za te usluge koji važe za određene proizvode, poput Google diska, Google Chrome-a i Chrome OS-a. Politike privatnosti se ne menjaju. Google politika privatnosti se i dalje primenjuje na informacije koje prikupljamo u svim Google proizvodima, uključujući Chrome i Chrome OS (kao što je objašnjeno u Obaveštenju o privatnosti za Chrome), kao i Disk.

Da li ovo ima ikakve veze sa Direktivom Evropske unije o autorskim pravima ili Opštom uredbom o zaštiti podataka?

Ne, ove promene nisu povezane sa Direktivom Evropske unije o autorskim pravima ili sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Šta ako ne prihvatim ažurirane Uslove korišćenja usluge?

Ako se ne slažete sa novim uslovima, treba da uklonite svoj sadržaj i prekinete korišćenje usluga. Možete i da prekinete svoj odnos sa nama u bilo kom trenutku tako što ćete izbrisati svoj Google nalog.

Google апликације
Главни мени