Definitsioonid

autoriõigused

Seaduslik õigus, mis võimaldab algupärase teose (nt blogipostitus, foto või video) loojal otsustada, kas ja kuidas võivad teised algupärast teost kasutada. Õiguse puhul kehtivad teatud piirangud ja erandid (nt õiglane kasutamine ja õiglane kohtlemine).

garantii

Kinnitus, et toode või teenus toimib teatud standardite kohaselt.

hüvitama/hüvitus

Eraisiku või organisatsiooni lepingujärgne kohustus kompenseerida teise eraisiku või organisatsiooni kahjud, mis tulenevad kohtumenetlustest, näiteks hagidest.

intellektuaalomandi õigused

Õigused, mis on seotud isiku vaimse loominguga, nagu leiutised (patendiõigused), kirjandus- ja kunstiteosed (autoriõigus), disain (disainilahenduse õigused) ning äris kasutatavad sümbolid, nimed ja kujutised (kaubamärgid). Intellektuaalomandi õigused võivad kuuluda teile, teisele eraisikule või organisatsioonile.

kaubamärk

Äritegevuses kasutatavad sümbolid, nimed ja pildid, mis võimaldavad ühe eraisiku või organisatsiooni tooteid või teenuseid teiste omadest eristada.

organisatsioon

Juriidiline isik (nt ettevõte, mittetulundusühing või kool), mitte eraisik.

sidusettevõte

Juriidiline isik, mis kuulub Google'i kontserni. See hõlmab äriühingut Google LLC ja selle tütarühinguid, sealhulgas järgmisi äriühinguid, mis pakuvad EL-is klienditeenuseid: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited ja Google Dialer Inc.

tarbija

Eraisik, kes kasutab Google'i tooteid isiklikul, mitteärilisel eesmärgil ning oma elukutse, äri, tegevusala ja ametiga mitteseotud moel. (Vt „ärikasutaja”)

teenused

Google'i teenused, mille puhul need tingimused kehtivad, on lehel https://policies.google.com/terms/service-specific loetletud tooted ja teenused, sh:

 • rakendused ja saidid (näiteks Otsing ja Maps)
 • platvormid (näiteks Google Shopping)
 • integreeritud teenused (nt Maps, mis on manustatud muude ettevõtete rakendustesse või saitidele)
 • seadmed ja muud kaubad (näiteks Google Nest)

Paljud neist teenustest hõlmavad ka sisu, mida saate voogesitada või kasutada.

teie sisu

Meie teenuste abil loodud, üles laaditud, edastatud, talletatud, saadetud, vastu võetud või jagatud sisu, näiteks järgmine.

 • teie loodud dokumendid, arvutustabelid ja esitlused
 • blogipostitused, mille Bloggeri kaudu üles laadite
 • Mapsi kaudu esitatud arvustused
 • videod, mille Drive'i talletate
 • meilid, mida Gmaili kaudu saadate ja vastu võtate
 • pildid, mida teenuses Photos sõpradega jagate
 • reisikavad, mida Google'iga jagate

vastutus

Mis tahes tüüpi õiguslikust nõudest tulenevad kahjud olenemata sellest, kas nõue põhineb lepingul, kahju tekitamisel (sh hooletusest) või muul põhjusel, ja teave selle kohta, kas kahjusid oli võimalik mõistuspäraselt ette näha või prognoosida.

välistus

Teatis, mis piirab kellegi juriidilist vastutust.

ärikasutaja

Eraisik või juriidiline isik, kes ei ole tarbija (vt mõistet „tarbija”).

Google'i rakendused
Peamenüü