Määritelmät

Immateriaalioikeudet

oikeudet henkilön mielikuvituksen tuotteisiin, kuten keksintöihin (patenttioikeudet), kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin (tekijänoikeudet), muotoiluun (mallioikeudet) sekä kaupankäynnissä käytettyihin symboleihin, nimiin ja kuviin (tavaramerkit) – immateriaalioikeudet voivat kuulua sinulle, toiselle henkilölle tai organisaatiolle.

korvata vahingot tai vahingonkorvaus

yksityishenkilön tai organisaation sopimuksen mukainen velvollisuus korvata toiselle yksityishenkilölle tai organisaatiolle menetykset, jotka koituvat kanteista tai muista oikeustoimista

kuluttaja

yksityishenkilö, joka käyttää Googlen palveluja ei-kaupallisesti ja yksityisesti oman liiketoimintansa, yrityksensä, erityistaitonsa tai ammattinsa ulkopuolella (katso yrityskäyttäjä)

organisaatio

oikeushenkilö (kuten yritys, järjestö tai oppilaitos), ei yksittäinen henkilö

palvelut

Googlen tuotteet ja palvelut, joihin näitä ehtoja sovelletaan, löytyvät osoitteesta https://policies.google.com/terms/service-specific – esimerkiksi

 • sovellukset ja sivustot (kuten Haku ja Maps)
 • alustat (kuten Google Shopping)
 • integroidut palvelut (upotettu muiden yritysten sovelluksiin tai sivustoihin, kuten Maps)
 • laitteet ja muut tuotteet (kuten Google Nest)

Monissa näistä palveluista on sisältöä, jota voit striimata tai muuten käyttää.

sisältösi

Sisältö, jonka luot, lataat, siirrät, tallennat, lähetät, vastaanotat tai jaat palveluissamme, kuten

 • Luomasi Docs-, Sheets- ja Slides-tiedostot
 • Bloggerin kautta lataamasi blogipostaukset
 • Mapsin kautta lähettämäsi arvostelut
 • Driveen tallentamasi videot
 • Gmailin kautta lähettämäsi ja vastaanottamasi sähköpostit
 • Kuvien kautta kavereille jakamasi kuvat
 • Googlelle jakamasi matkasuunnitelmat

takuu

vakuutus siitä, että tuote tai palvelu toimii tietyllä tasolla

tavaramerkki

kaupankäynnissä käytetyt symbolit, nimet ja kuvat, joiden avulla tietyn yksityishenkilön tai organisaation tuotteet tai palvelut voidaan erottaa muista

tekijänoikeus

Lakisääteinen oikeus, jonka nojalla alkuperäisen työn (kuten blogipostauksen, valokuvan tai videon) sisällöntuottaja voi tiettyjen rajoitusten ja poikkeusten (esim. "kohtuullinen käyttö" ja "kohtuullinen levitys") puitteissa päättää, saavatko muut käyttää alkuperäistä työtä ja miten.

tytäryhtiö

Yhtiö, joka kuuluu Googlen kanssa samaan konserniin, eli Google LLC ja sen tytäryhtiöt, mukaan lukien seuraavat kuluttajapalveluja EU:ssa tarjoavat yritykset: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited ja Google Dialer Inc.

vastuu

minkäänlaisen oikeudellisen vaatimuksen aiheuttamista menetyksistä riippumatta siitä, perustuuko vaatimus sopimukseen, rikkomukseen (mukaan lukien huolimattomuus) tai muuhun syyhyn ja olisiko menetyksiä voitu kohtuudella odottaa tai ennakoida

vastuuvapauslauseke

lausunto, joka rajoittaa jonkun laillista vastuuta

yrityskäyttäjä

yksityishenkilö tai yhteisö, joka ei ole kuluttaja (katso "kuluttaja")

Google-sovellukset
Päävalikko