Definicije

autorska prava

Zakonsko pravo koje omogućuje autoru izvornog djela (kao što je post na blogu, fotografija ili videozapis) da odluči mogu li i kako drugi koristiti to izvorno djelo.

jamstvo

Osiguranje da će proizvod ili usluga funkcionirati u skladu s određenim standardom.

obeštetiti ili odšteta

Ugovorna obaveza pojedinaca ili organizacija da nadoknade štetu koju su pretrpjeli neki drugi pojedinci ili organizacije u pravnim postupcima kao što su tužbe.

odgovornost

Gubici uzrokovani bilo kojom vrstom pravnog zahtjeva, bilo da se zahtjev temelji na ugovoru, izvanugovornoj odgovornosti (uključujući nemar) ili nekom drugom razlogu i bez obzira na to jesu li se ti gubici mogli razumno očekivati ili predvidjeti.

odricanje od odgovornosti

Izjava koja ograničava nečije pravne odgovornosti.

organizacija

Pravni entitet (na primjer korporacija, neprofitna organizacije ili škola), a ne pojedinac.

poslovni korisnik

Pojedinac ili entitet koji nije potrošač (pogledajte pojam "potrošač").

potrošač

Pojedinac koji upotrebljava Googleove usluge u osobne, nekomercijalne svrhe izvan svoje djelatnosti, poslovanja, struke ili zanimanja. (Pogledajte pojam "poslovni korisnik")

povezano društvo

Entitet koji pripada Googleovoj grupi društava, što znači Google LLC i njegova društva kćeri, uključujući sljedeća društva koja pružaju usluge za potrošače u Europskoj uniji: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd i Google Dialer Inc.

prava intelektualnog vlasništva

Prava nad nečijim intelektualnim djelima, na primjer inovacijama (prava na patent), književnim i umjetničkim djelima (autorsko pravo), dizajnima (prava na dizajn) i simbolima, nazivima i slikama korištenim u trgovačkoj djelatnosti (žigovi). Prava intelektualnog vlasništva mogu pripadati vama, nekom drugom pojedincu ili organizaciji.

Uredba za platforme za poslovne korisnike EU-a

Uredba (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja.

usluge

Googleove usluge koje podliježu ovim uvjetima proizvodi su i usluge navedeni na web-lokaciji https://policies.google.com/terms/service-specific, uključujući:

 • Googleove aplikacije i web-lokacije (na primjer Pretraživanje i Karte)
 • platforme (na primjer Google Play)
 • integrirane usluge (na primjer Karte ugrađene u aplikacije ili na web-lokacije drugih društava)
 • uređaji (na primjer Google Home)

vaš sadržaj

Ono što napišete, prenesete, uputite, pohranite, pošaljete, primite ili podijelite s Googleom koristeći se našim uslugama, na primjer:

 • Dokumenti, Tablice i Prezentacije koje izradite
 • postovi na blogu koje prenesete putem Bloggera
 • recenzije koje šaljete putem Karata
 • videozapisi koje pohranjujete na Disku
 • e-poruke koje šaljete i primate putem Gmaila
 • slike koje dijelite s prijateljima putem Fotografija
 • planovi puta koje dijelite s Googleom

žig

Simboli, nazivi i slike korišteni u trgovačkoj djelatnosti koji omogućuju razlikovanje proizvoda i usluga različitih pojedinaca i organizacija.

Googleove aplikacije
Glavni izbornik