הגדרות

אחריות

הבטחה שמוצר או שירות יפעלו בהתאם לסטנדרט מסוים.

ארגון

ישות משפטית (למשל, תאגיד או עמותה) ולא אדם פרטי.

התוכן שלך

דברים שכתבת, העלית, הגשת, אחסנת, שלחת, קיבלת או שיתפת עם Google באמצעות השירותים שלנו, למשל:

 • מסמכים שיוצרים ב-Docs, ב-Sheets וב-Slides
 • פוסטים בבלוגים שהמשתמש מעלה באמצעות Blogger
 • ביקורות ששולחים באמצעות מפות Google
 • סרטונים שמאוחסנים ב-Drive
 • הודעות אימייל שאת/ה שולח/ת ומקבל/ת באמצעות Gmail
 • תמונות שמשתפים עם חברים באמצעות תמונות Google
 • מסלולי נסיעות שאת/ה משתף/ת עם Google

התקנה של האיחוד האירופי בנוגע לפלטפורמות לעסקים

התקנה (EU) 2019/1150 בנושא קידום הוגנות ושקיפות למשתמשים עסקיים בשירותי תיווך אונליין.

זכויות יוצרים

זכות משפטית המאפשרת ליוצר של יצירה מקורית (כמו פוסט בבלוג, תמונה או סרטון) להחליט אם אחרים יכולים להשתמש ביצירה הזו ואיך הם יכולים להשתמש בה.

זכויות קניין רוחני

זכויות על יצירות, כמו המצאות (פטנטים), יצירות ספרות ואומנות (זכויות יוצרים), עיצובים (מדגמים) וכן סמלים, שמות ותמונות המשמשים לצורך מסחרי (סימני מסחר). זכויות קניין רוחני עשויות להיות שייכות לך, לאדם פרטי אחר או לארגון.

חבות ואחריות

הפסדים עקב כל סוג של תביעה משפטית, בין אם התביעה מבוססת על חוזה, נזיקין (כולל רשלנות) או סיבה אחרת, ובין אם ניתן היה לחזות את ההפסדים או לצפות להם במידה סבירה ובין אם לא.

ישות קשורה

ישות ששייכת לקבוצת החברות של Google, כלומר Google LLC וחברות הבת שלה, כולל החברות הבאות שמספקות שירותים לצרכנים באיחוד האירופי: Google Ireland Limited,‏ Google Commerce Ltd‏, Google Payment Corp וכן Google Dialer Inc.

כתב ויתור

הצהרה שמגבילה את האחריות המשפטית של אדם מסוים.

משתמש עסקי

אדם פרטי או ישות שאינם צרכנים (הגדרת המונח "צרכן" להלן).

סימן מסחר

סמלים, שמות ותמונות המשמשים במסחר, המאפשרים להבדיל בין טובין או שירותים של אדם או ארגון יחיד לבין טובין או שירותים של אחר.

צרכן

אדם פרטי שמשתמש בשירותי Google למטרות אישיות ובלתי מסחריות, שלא בהקשר של העבודה, המקצוע, העסק או ההתמחות שלו. (הגדרת המונח "משתמש עסקי" למעלה)

שיפוי או לשׁפות

התחייבות חוזית של אדם פרטי או של ארגון לפצות על ההפסדים של אדם אחר או ארגון אחר בעקבות הליכים משפטיים, כמו תביעות.

שירותים

שירותי Google שכפופים לתנאים אלה הם המוצרים והשירותים שמפורטים בכתובת https://policies.google.com/terms/service-specific, כולל:

 • אפליקציות ואתרים של Google (כמו 'חיפוש' ו'מפות')
 • פלטפורמות (כמו Google Play)
 • שירותים משולבים (כמו מפות שמוטמעות באפליקציות או באתרים של חברות אחרות)
 • מכשירים (כמו Google Home)
אפליקציות Google
תפריט ראשי