Definīcijas

atruna

Apgalvojums, kas ierobežo kādas personas juridiskos pienākumus.

autortiesības

Juridiskas tiesības, kas ļauj oriģināla darba (piemēram, emuāra ziņojuma, fotoattēla vai videoklipa) veidotājam izlemt, vai un kā šo oriģinālo darbu drīkst izmantot citas personas; uz tiesībām attiecas noteikti ierobežojumi un izņēmumi (piemēram, “godīga izmantošana” un “godprātība darījumos”).

garantija

Apliecinājums, ka produkts vai pakalpojums darbosies atbilstoši noteiktam standartam.

intelektuālā īpašuma tiesības (IĪ tiesības)

Tiesības uz cilvēka radītiem veidojumiem, piemēram, izgudrojumiem (patentu tiesības); literārajiem un mākslas darbiem (autortiesības); noformējumiem (dizainparaugu tiesības) un simboliem, nosaukumiem un attēliem, kas tiek izmantoti tirdzniecībā (preču zīmes). Intelektuālā īpašuma tiesības var piederēt jums, citai personai vai organizācijai.

jūsu saturs

Vienumi, ko izveidojat, augšupielādējat, iesniedzat, glabājat, sūtāt, saņemat vai kopīgojat, izmantojot mūsu pakalpojumus, piemēram:

 • jūsu izveidotie dokumenti, izklājlapas un prezentācijas
 • emuāra ziņojumi, kurus augšupielādējat, izmantojot Blogger
 • atsauksmes, ko iesniedzat pakalpojumā Maps
 • jūsu pakalpojumā Disks uzglabātie videoklipi
 • e-pasta ziņojumi, ko sūtāt un saņemat pakalpojumā Gmail
 • fotoattēli, kurus kopīgojat ar draugiem pakalpojumā Fotoattēli
 • ceļojumu maršruti, kurus kopīgojat ar Google

komerclietotājs

Fiziska persona vai juridiska persona, kas nav patērētājs (sk. “Patērētājs”).

kompensēt vai kompensācija

Personas vai organizācijas līgumsaistības atlīdzināt zaudējumus, kas citai personai vai organizācijai radušies saistībā ar tiesvedību, piemēram, tiesas procesu.

organizācija

Juridiska persona (piemēram, korporācija, bezpeļņas organizācija vai mācību iestāde), nevis fiziska persona.

pakalpojumi

Google pakalpojumi, uz kuriem attiecas šie noteikumi, ir produkti un pakalpojumi, kas norādīti vietnē https://policies.google.com/terms/service-specific, tostarp:

 • lietotnes un vietnes (piemēram, Meklēšana un Maps);
 • platformas (piemēram, Google pirkumi)
 • integrēti pakalpojumi (piemēram, pakalpojums Maps, kas ir iegults citu uzņēmumu lietotnēs vai vietnēs);
 • ierīces un citas preces (piemēram, Google Nest)

Daudzos šajos pakalpojumos ir ietverts arī saturs, ko varat straumēt vai ar kuru varat mijiedarboties.

patērētājs

Fiziska persona, kas izmanto Google pakalpojumus personīgiem, nekomerciāliem mērķiem ārpus tirdzniecības, uzņēmējdarbības, amatniecības vai profesijas sfēras. (skat terminu “komerclietotājs”)

preču zīme

Tirdzniecībā izmantotie simboli, nosaukumi un attēli, ar kuru palīdzību kādas fiziskas personas vai organizācijas preces vai pakalpojumus var atšķirt no citiem.

saistības

Zaudējumi, kas radušies jebkāda veida juridiskas prasības dēļ neatkarīgi no tā, vai prasības pamatā ir līgums, likumā noteikts atlīdzināms kaitējums (tostarp nolaidība) vai cits iemesls un vai šie zaudējumi varēja būt atbilstoši paredzami.

saistītais uzņēmums

Juridiska persona, kura pieder Google uzņēmumu grupai, t.i., uzņēmumam Google LLC un tā meitasuzņēmumiem, tostarp šiem uzņēmumiem, kas sniedz patērētājiem paredzētus pakalpojumus Eiropas Savienībā: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited un Google Dialer Inc.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne