Definisjoner

ansvar

Tap fra hvilken som helst type juridisk krav, uansett om kravet er basert på en kontrakt, erstatning utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet) eller andre grunner, og uavhengig av hvorvidt disse tapene i rimelig grad kunne forventes eller forutses.

ansvarsfraskrivelse

En erklæring som begrenser noens juridiske ansvar.

bedriftsbruker

En person eller enhet som ikke er forbruker (se forbruker).

forbruker

En enkeltperson som bruker Google-tjenester for personlige, ikke-kommersielle formål utenfor vedkommendes bransje, bedrift, håndverk eller yrke. (Se bedriftsbruker)

garanti

En forsikring om at et produkt eller en tjeneste vil yte i henhold til en viss standard.

holde skadeløs eller skadeløsholdelse

En person eller organisasjon sin kontraktsforpliktelse til å kompensere for tapene som er lidt av en annen person eller organisasjon, fra rettssaker, for eksempel søksmål.

immaterielle rettigheter (IPR)

Rettighetene til intellektuelle frembringelser, for eksempel oppfinnelser (patentrettigheter), litterære og kunstneriske verk (opphavsrett), design (designrettigheter) og symboler, navn og bilder som brukes i handel (varemerker). De immaterielle rettighetene kan tilhøre deg, en annen person eller en organisasjon.

innholdet ditt

Ting du oppretter, laster opp, sender inn, lagrer, sender, mottar eller deler via tjenestene våre, for eksempel

 • Dokumenter, Regneark og Presentasjoner du oppretter
 • blogginnlegg du har lastet opp via Blogger
 • anmeldelser du sender inn via Maps
 • videoer du lagrer i Disk
 • e-post du sender og mottar via Gmail
 • bilder du deler med venner via Foto
 • reiseruter du deler med Google

opphavsrett

En juridisk rettighet som lar opphavspersonen av et originalt verk (for eksempel blogginnlegg, bilder eller videoer) bestemme hvorvidt og hvordan det originale verket kan brukes av andre, underlagt visse begrensninger og unntak (for eksempel rimelig bruk («fair use») og rimelig behandling («fair dealing»).

organisasjon

En juridisk enhet (for eksempel et konsern, en ideell organisasjon eller en skole) og ikke en enkeltperson.

tilknyttede enheter

En enhet som tilhører Google-konsernet, som betyr Google LLC og deres datterselskaper, inkludert de følgende selskapene som tilbyr forbrukertjenester i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited og Google Dialer Inc.

tjenester

Google-tjenestene som er underlagt disse vilkårene, er produktene og tjenestene som er oppført på https://policies.google.com/terms/service-specific, inkludert

 • apper og nettsteder (for eksempel Søk og Maps)
 • plattformer (for eksempel Google Shopping)
 • integrerte tjenester (for eksempel Maps integrert i apper og nettsteder som tilhører andre selskaper)
 • enheter og andre varer (for eksempel Google Nest)

Mange av disse tjenestene inkluderer også innhold du kan strømme eller interagere med.

varemerke

Symboler, navn og bilder som brukes i handel, som kan skille varer eller tjenester fra én person eller organisasjon fra varene eller tjenestene fra en annen.

Google-apper
Hovedmeny