விளக்கங்கள்

அறிவுசார் சொத்துரிமைகள் (IP உரிமைகள்)

புதிய கண்டுபிடிப்புகள் (காப்புரிமைகள்); இலக்கியம் மற்றும் கலைப் படைப்புகள் (பதிப்புரிமை); வடிவமைப்புகள் (வடிவமைப்பு உரிமைகள்); வணிகத்தில் பயன்படுத்தியுள்ள குறியீடுகள், பெயர்கள், படங்கள் (வர்த்தகமுத்திரைகள்) போன்ற ஒரு நபரின் சிந்தனையில் தோன்றுபவைக்கான உரிமைகள். இந்த அறிவுசார் சொத்துரிமைகள் உங்களுக்கோ வேறு நபருக்கோ ஒரு நிறுவனத்திற்கோ சொந்தமானவையாக இருக்கலாம்.

இணை நிறுவனம்

Google குழும நிறுவனங்களைச் சார்ந்த ஒரு நிறுவனம், அதாவது Google LLC மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் வாடிக்கையாளர் சேவையை வழங்கும் பின்வரும் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அதன் துணை நிறுவனங்களில் ஒன்று: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Dialer Inc.

உங்கள் உள்ளடக்கம்

எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் உருவாக்குபவை, பதிவேற்றுபவை, சமர்ப்பிப்பவை, சேமிப்பவை, அனுப்புபவை, பெறுபவை அல்லது பகிர்பவை 'உங்கள் உள்ளடக்கம்' எனக் கருதப்படும். எங்கள் சேவைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • நீங்கள் உருவாக்கும் Docs, Sheets & Slides
 • Blogger மூலம் நீங்கள் பதிவேற்றும் வலைப்பதிவு இடுகைகள்
 • Maps மூலம் நீங்கள் சமர்ப்பிக்கும் கருத்துகள்
 • Driveவில் நீங்கள் சேமிக்கும் வீடியோக்கள்
 • Gmailலைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் அனுப்பும் பெறும் மின்னஞ்சல்கள்
 • Photos மூலம் உங்கள் நண்பர்களுடன் நீங்கள் பகிரும் படங்கள்
 • Googleளில் நீங்கள் பகிரும் பயணத் திட்டங்கள்

உத்திரவாதம்

ஒரு தயாரிப்போ சேவையோ குறிப்பிட்ட தரநிலைக்கு ஏற்ப செயல்படும் என்பதற்கான உத்தரவாதம்.

சேவைகள்

https://policies.google.com/terms/service-specific எனும் பக்கத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள இந்த விதிமுறைகளுக்கு உட்படும் தயாரிப்புகளும் சேவைகளுமே Google சேவைகளாகும், இவற்றில் அடங்குபவை:

 • ஆப்ஸ் மற்றும் தளங்கள் (Search, Maps போன்றவை)
 • பிளாட்ஃபார்ம்கள் (Google Shopping போன்றவை)
 • ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சேவைகள் (வேறு நிறுவனங்களின் ஆப்ஸிலோ தளங்களிலோ உட்பொதிந்துள்ள Maps போன்றவை)
 • சாதனங்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் (Google Nest போன்றவை)

இந்தச் சேவைகள் பலவற்றில் நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் செய்யக்கூடிய அல்லது பயன்படுத்தக்கூடிய உள்ளடக்கமும் இருக்கும்.

நஷ்ட ஈடு அல்லது ஈட்டுறுதி

வழக்குகள் போன்ற சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளின் காரணமாக தனிநபர் அல்லது நிறுவனத்தால் மற்றொரு தனிநபர் அல்லது நிறுவனத்திற்கு ஏற்படும் நஷ்டங்களுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என்ற ஒப்பந்தக் கடமை.

நிறுவனம்

சட்டரீதியிலான ஒரு நிறுவனம் (நிறுவனம், லாப நோக்கமற்ற நிறுவனம் அல்லது பள்ளி) - தனிநபர் அல்ல.

நுகர்வோர்

வணிகம், வர்த்தகம், தொழில் அல்லது வாழ்க்கைத்தொழிலுக்காக இல்லாமல், தனிப்பட்ட முறையிலும் வர்த்தக நோக்கமற்ற முறையிலும் Google சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் தனிநபர். (வணிகப் பயனரைக் பார்க்கவும்)

பதிப்புரிமை

பணியின் அசலை உருவாகியவர் (வலைப்பதிவு இடுகை, படம் அல்லது வீடியோ போன்றவை), மற்றவர்கள் எப்படி அதனைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானித்து அனுமதிப்பதற்கான சட்டப்பூர்வ உரிமையானது, சில வரம்புகளுக்கும் விதிவிலக்குகளுக்கும் (“நியாயமான பயன்பாடு”, “நியாயமாகக் கையாளுதல்” போன்றவை) உட்பட்டது.

பொறுப்பு

எந்த வகையான சட்டப்பூர்வ உரிமைகோரல் மூலமும் ஏற்படும் இழப்புகள், இந்த உரிமைகோரல் ஒப்பந்தத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதானாலும், பொல்லாங்குக் குற்றமானாலும் (அலட்சியத்தால் ஏற்படுவதையும் சேர்த்து) அல்லது வேறு காரணமாக இருந்தாலும் மேலும் அந்த இழப்புகள் எதிர்பார்க்கப்படுவது அல்லது முன்கணித்தவையாக இருந்தாலும் இல்லையென்றாலும்.

பொறுப்புதுறப்பு

ஒருவரின் சட்டப்பூர்வ பொறுப்புகளை வரம்பிலடக்கும் ஓர் அறிக்கை.

வணிகப் பயனர்

நுகர்வோரல்லாத ஒரு தனிநபர் அல்லது நிறுவனம் (வாடிக்கையாளர் என்பதைப் பார்க்கவும்).

வர்த்தகமுத்திரை

வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சின்னங்கள், பெயர்கள், படங்கள் ஆகியவை தனிநபர் அல்லது வெவ்வேறு நிறுவனங்களின் சரக்குகளையோ சேவைகளையோ மற்றொன்றிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.

Google ஆப்ஸ்
முதன்மை மெனு