Правила относно забраненото използване на генеративен AI

Последна промяна: 14 март 2023 г.

Моделите на генеративния AI могат да ви помагат за проучване на нови теми, за вдъхновяване на креативността ви и за научаване на нови неща. Очакваме обаче да ги използвате и да взаимодействате с тях по отговорен и законен начин. За тази цел не трябва да използвате свързаните с тези правила услуги на Google за следното:

 1. Извършване или улесняване на опасни, незаконни или злонамерени дейности, включително:
  1. улесняване или популяризиране на незаконни дейности или нарушения на закона, като например:
   1. популяризиране или генериране на съдържание, свързано със сексуално насилие над деца или сексуална експлоатация на деца;
   2. популяризиране, улесняване на продажбата или предоставяне на инструкции за синтезиране на или достъп до незаконни вещества, стоки или услуги;
   3. улесняване или насърчаване на потребителите да извършват какъвто и да е тип престъпления;
   4. популяризиране или генериране на съдържание, свързано с насилствен екстремизъм, или терористично съдържание.
  2. злоупотреба със, увреждане, смущаване или прекъсване на услугите (или предоставяне на възможност на други хора да направят това), като например:
   1. популяризиране или улесняване на генерирането или разпространението на спам;
   2. генериране на съдържание за измамни дейности, измами, фишинг или злонамерен софтуер.
  3. опити за отмяна или заобикаляне на филтрите за безопасност или умишлено принуждаване на модела да действа по начин, който противоречи на правилата ни;
  4. генериране на съдържание, което може да навреди на или да популяризира вредите върху отделни лица или група, като например:
   1. генериране на съдържание, което популяризира или насърчава омраза;
   2. улесняване на начини за тормоз или малтретиране с цел сплашване, злоупотреба или обиждане на други хора;
   3. генериране на съдържание, което улеснява или популяризира насилие или подбужда към такова;
   4. генериране на съдържание, което улеснява, популяризира или насърчава самонараняване;
   5. генериране на информация, позволяваща лично идентифициране, с цел разпространение или други вреди;
   6. проследяване или наблюдение на хора без съгласието им;
   7. генериране на съдържание, което може да има несправедливо или неблагоприятно въздействие върху хората, особено въздействие, свързано с чувствителни или защитени характеристики.
 2. Генериране и разпространение на съдържание, предназначено за дезинформация, подвеждащо представяне или заблуждаване, включително:
  1. подвеждащо представяне на произхода на генерираното съдържание, като се твърди, че е било създадено от човек, или представяне на генерираното съдържание като оригинално произведение с цел измама;
  2. генериране на съдържание, което служи за представяне като друго лице (живо или починало), без изрично да се разкрива информация за това, с цел измама;
  3. подвеждащи твърдения за експертни познания или възможности, особено в деликатни области (напр. здравни грижи, финанси, държавни служби или правни въпроси);
  4. вземане на автоматизирани решения в области, които засягат материални или индивидуални права или благополучие (напр. финанси, правни въпроси, трудова заетост, здравни грижи, жилища, застраховки и социално обезпечаване).
 3. Генериране на съдържание с явен сексуален характер, включително съдържание, създадено с цел порнография или сексуално удовлетворяване (напр. роботи за сексуален чат). Обърнете внимание, че това не включва съдържание, създадено за научни, образователни, документални или художествени цели.
Приложения на Google
Главно меню