Generatiivisen tekoälyn kiellettyä käyttöä koskeva käytäntö

Muokattu viimeksi: 14. maaliskuuta 2023

Generatiivisten tekoälymallien avulla voit tutustua uusiin aiheisiin, ruokkia luovuuttasi ja oppia uusia asioita. Odotamme kuitenkin, että käytät malleja vastuullisesti ja laillisesti. Tästä syystä Googlen palveluita, joissa viitataan tähän käytäntöön, ei saa käyttää

 1. vaaralliseen, laittomaan tai haitalliseen toimintaan tai sellaisen mahdollistamiseen, esimerkiksi
  1. laittoman toiminnan tai lain rikkomisen mahdollistamiseen tai tukemiseen, esimerkiksi
   1. lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan sisällön mainostamiseen tai luomiseen
   2. laittomien aineiden, tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen tai niiden myynnin edistämiseen tai ohjeiden antamiseen laittomien aineiden, tuotteiden tai palveluiden valmistamiseksi tai käyttämiseksi
   3. käyttäjien tekemien rikosten mahdollistamiseen tai rikoksiin kannustamiseen
   4. väkivaltaisen ekstremismin tai terrorismiin liittyvän sisällön mainostamiseen tai luomiseen
  2. palveluiden väärinkäyttöön, vahingoittamiseen, häirintään tai estämiseen (tai tämän mahdollistamiseen), esimerkiksi
   1. roskasisällön luomisen tai jakelun tukemiseen tai mahdollistamiseen
   2. sisällön luomiseen petollista tai vilpillistä toimintaa, huijauksia, tietojenkalastelua tai haittaohjelmia varten
  3. yrityksiin ohittaa tai kiertää turvallisuussuodattimia tai saada malli tarkoituksella toimimaan käytäntöjemme vastaisesti
  4. sellaisen sisällön luomiseen, joka voi vahingoittaa yksityishenkilöitä tai ryhmiä tai altistaa heitä vahingoittumiselle, esimerkiksi
   1. sellaisen sisällön luomiseen, jolla edistetään vihaa tai kannustetaan siihen
   2. sellaisten ahdistelu- tai kiusaamistapojen mahdollistamiseen, joilla pelotellaan, herjataan tai loukataan muita
   3. sellaisen sisällön luomiseen, jolla mahdollistetaan tai tuetaan väkivaltaa tai yllytetään siihen
   4. sellaisen sisällön luomiseen, jolla mahdollistetaan tai tuetaan itsensä vahingoittamista tai yllytetään siihen
   5. henkilökohtaisten tunnistetietojen luomiseen jakelua tai muuta haitallista tarkoitusta varten
   6. henkilöiden seurantaan tai valvontaan ilman heidän suostumustaan
   7. sellaisen sisällön luomiseen, jolla voi olla epäoikeudenmukaisia tai haitallisia vaikutuksia ihmisille, erityisesti arkaluontoisiin tai suojattuihin ominaisuuksiin liittyviä vaikutuksia
 2. sellaisen sisällön luomiseen ja jakeluun, jonka tarkoituksena on antaa käyttäjille virheellistä tietoa tai johtaa heitä harhaan, esimerkiksi
  1. väärien tietojen antamiseen luodun sisällön alkuperästä väittämällä, että sisältö on ihmisen luomaa, tai luodun sisällön väittämiseen alkuperäiseksi teokseksi huijaamistarkoituksessa
  2. sellaisen sisällön luomiseen, jossa esiinnytään huijaamistarkoituksessa toisena henkilönä (elossa olevana tai kuolleena) ilman selkeää ilmoitusta
  3. harhaanjohtaviin väitteisiin asiantuntijuudesta tai kyvyistä etenkin arkaluontoisilla aloilla (esimerkiksi terveyden, talouden, viranomaispalveluiden tai lain parissa)
  4. automatisoitujen päätösten tekemiseen aloilla, jotka vaikuttavat omaisuuteen tai yksityishenkilön oikeuksiin tai hyvinvointiin (esimerkiksi talouden, lain, työllistymisen, terveydenhuollon, asumisen, vakuutusten ja sosiaaliturvan parissa)
 3. seksuaalisen sisällön luomiseen, esimerkiksi sisällön luomiseen pornografiaa tai seksuaalista tyydytystä varten (mm. seksuaaliset chattibotit). Huomaa, että tämä ei koske sisältöä, joka on luotu tieteellisessä, opetuksellisessa, dokumentaarisessa tai taiteellisessa tarkoituksessa.
Google-sovellukset
Päävalikko