Policy om förbjuden användning av generativ AI

Senast ändrad: 14 mars 2023

Generativa AI-modeller kan hjälpa dig att utforska nya ämnen, inspirera till kreativitet och lära dig nya saker. Vi förväntar oss dock att du använder och interagerar med dem på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Därför får du inte använda de Google-tjänster som hänvisar till denna policy för att

 1. utföra eller möjliggöra farliga, olagliga eller skadliga aktiviteter, vilket omfattar att
  1. möjliggöra eller främja olagliga aktiviteter eller lagbrott, till exempel att
   1. främja eller generera innehåll relaterat till sexuella övergrepp mot barn eller exploatering
   2. främja eller möjliggöra försäljning av eller tillhandahålla anvisningar för att syntetisera eller komma åt olagliga ämnen, varor eller tjänster
   3. underlätta eller uppmuntra användare att begå brott, oavsett typ
   4. främja eller generera våldsamt extremisminnehåll eller terroristinnehåll
  2. skada, störa eller på ett otillåtet sätt använda tjänster (eller göra det möjligt för andra att göra detta), till exempel genom att
   1. främja eller möjliggöra generering eller spridning av skräppost
   2. generera innehåll för vilseledande eller bedräglig aktivitet, bedrägeri, nätfiske eller skadlig programvara
  3. försöka åsidosätta eller kringgå säkerhetsfilter eller avsiktligt driva modellen till att fungera på ett sätt som strider mot våra policyer
  4. generera innehåll som kan skada eller bidra till skador på individ- eller gruppnivå, till exempel att
   1. generera innehåll som främjar eller uppmuntrar till hat
   2. möjliggöra metoder för trakasserier eller mobbning för att skrämma, angripa eller förolämpa andra
   3. generera innehåll som möjliggör, främjar eller uppmuntrar till våld
   4. generera innehåll som möjliggör, främjar eller uppmuntrar till självskadebeteende
   5. generera uppgifter som kan kopplas till en specifik individ för distribution eller annan skadlig användning
   6. spåra eller övervaka personer utan deras samtycke
   7. generera innehåll som kan ha orättvisa eller negativa konsekvenser för människor, särskilt konsekvenser som rör känsliga eller skyddade kännetecken
 2. generera och distribuera innehåll som är avsett att ge felaktig information, felaktigt framställa eller vilseleda, vilket omfattar att
  1. felaktigt framställa källan till genererat innehåll genom att hävda att innehåll har skapats av en människa, eller framställa genererat innehåll som originalverk i bedrägligt syfte
  2. generera innehåll som på ett sätt som utgör identitetsstöld (av en levande eller död individ) utan tydligt yppande, i bedrägligt syfte
  3. göra vilseledande påståenden om expertis eller förmåga särskilt med avseende på känsliga områden (t.ex. hälsa, ekonomi, myndighetstjänster och juridik)
  4. fatta automatiserade beslut inom områden som påverkar materiella eller individuella rättigheter eller välbefinnande (t.ex. ekonomi, juridik, anställning, sjukvård, bostäder, försäkringar och social välfärd).
 3. generera sexuellt explicit innehåll, bland annat innehåll som skapats för ändamål som pornografi eller sexuell tillfredsställelse (t.ex. sexuella chattbotar) – observera att detta inte omfattar innehåll som skapats för vetenskapliga, pedagogiska, dokumentära eller konstnärliga ändamål.
Googles appar
Huvudmeny