22 maja 2024 zaktualizowaliśmy Warunki korzystania z usług Google, aby uwzględnić tematy związane z AI. Od tego dnia te Dodatkowe warunki korzystania z generatywnej AI nie będą już obowiązywać, chyba że jesteś partnerem biznesowym, który ma podpisaną umowę odnoszącą się do tych warunków.

Dodatkowe warunki korzystania z generatywnej AI

Ostatnia modyfikacja: 9 sierpnia 2023 | Wersje archiwalne

Aby korzystać z usług Google, które odwołują się do tych warunków („Usługi”), musisz zaakceptować (1) Warunki korzystania z usług Google oraz (2) te Dodatkowe warunki korzystania z generatywnej AI.

Dokładnie zapoznaj się z tymi dokumentami. Obydwa razem są określane jako „Warunki” i wskazują, czego możesz oczekiwać od nas podczas korzystania z naszych usług, a także czego my oczekujemy od Ciebie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności (oraz wszelkimi informacjami na temat ochrony prywatności w związku z Usługą), aby lepiej zrozumieć, jakie informacje gromadzimy oraz jak można aktualizować, eksportować i usuwać dane oraz nimi zarządzać.

Wymagania dotyczące wieku

Oprócz postanowień sekcji „Wymagania dotyczące wieku” znajdującej się w Warunkach korzystania z usług Google Użytkownik musi przestrzegać wszystkich pozostałych ograniczeń wiekowych związanych z Usługą.

Ograniczenia w korzystaniu

Nie możesz używać Usług do opracowywania modeli systemów uczących się ani powiązanych technologii.

Oprócz sekcji „Szacunek dla innych” w Warunkach korzystania z usług Google musisz przestrzegać naszych Zasad dotyczących niedozwolonych zastosowań, które zawierają dodatkowe informacje o odpowiednim zachowaniu podczas korzystania z Usług.

Usługi te zawierają zabezpieczenia służące do blokowania szkodliwych treści, np. treści naruszających Zasady dotyczące niedozwolonych zastosowań. Zgodnie z sekcją „Szacunek dla innych” w Warunkach korzystania z usług Google nie możesz podejmować prób omijania tych zabezpieczeń ani używać treści, które naruszają te Warunki.

W razie potrzeby Użytkownik musi przestrzegać zapisów powiadomień dotyczących poszczególnych Usług, takich jak ostrzeżenia przed podaniem informacji wrażliwych lub poufnych.

Wyłączenia odpowiedzialności

W Usługach mogą być czasami prezentowane niepoprawne lub obraźliwe treści, które nie odzwierciedlają poglądów Google.

Powołując się na treści dostarczone przez Usługi, publikując je lub w inny sposób wykorzystując, zachowaj rozwagę.

Nie korzystaj z Usług w celu uzyskania porady medycznej, prawnej, finansowej lub innej specjalistycznej konsultacji. Wszystkie treści dotyczące takich tematów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady specjalisty.

Aplikacje Google
Menu główne