Chúng tôi đã cập nhật Điều khoản dịch vụ của Google vào ngày 22 tháng 5, 2024 để đề cập đến các chủ đề có liên quan đến AI. Kể từ ngày đó, Điều khoản dịch vụ bổ sung của AI tạo sinh sẽ không còn được áp dụng nữa, trừ phi bạn là một đối tác kinh doanh có thoả thuận đã ký dẫn chiếu các điều khoản này.

Điều khoản bổ sung của dịch vụ AI tạo sinh

Lần chỉnh sửa gần đây nhất: 9 tháng 8, 2023 | Các phiên bản đã lưu trữ

Để sử dụng những dịch vụ của Google chịu sự điều chỉnh của các điều khoản này (“Dịch vụ”), bạn phải chấp nhận (1) Điều khoản dịch vụ của Google và (2) Điều khoản bổ sung của dịch vụ AI tạo sinh.

Vui lòng đọc kỹ các tài liệu này. Các tài liệu này gọi chung là "Điều khoản" và xác lập trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn cũng nên đọc Chính sách quyền riêng tư (và mọi thông báo về quyền riêng tư liên quan đến một Dịch vụ) để hiểu rõ hơn về những thông tin chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xoá thông tin của bạn.

Yêu cầu về độ tuổi

Ngoài phần “Yêu cầu về độ tuổi” trong Điều khoản dịch vụ của Google, bạn sẽ tuân thủ mọi giới hạn về độ tuổi khác được đưa ra liên quan đến Dịch vụ.

Các hạn chế đối với việc sử dụng

Bạn không được sử dụng Dịch vụ để phát triển các mô hình học máy hoặc công nghệ có liên quan.

Ngoài phần "Tôn trọng người khác" trong Điều khoản dịch vụ của Google, bạn phải tuân thủ Chính sách về các hành vi bị cấm của chúng tôi. Chính sách này cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành vi phù hợp khi sử dụng Dịch vụ.

Dịch vụ bao gồm các tính năng an toàn để chặn nội dung gây hại, chẳng hạn như nội dung vi phạm Chính sách về các hành vi bị cấm của chúng tôi. Như đã nêu trong phần “Tôn trọng người khác” trong Điều khoản dịch vụ của Google, bạn không được tìm cách lách các biện pháp bảo vệ này hoặc sử dụng nội dung vi phạm các Điều khoản này.

Bạn sẽ tuân thủ các thông báo dành riêng cho Dịch vụ nếu có, chẳng hạn như mọi cảnh báo không nhập thông tin nhạy cảm hoặc thông tin bí mật.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Đôi khi, các Dịch vụ có thể cung cấp nội dung không chính xác hoặc phản cảm. Những nội dung đó không thể hiện quan điểm của Google.

Hãy cân nhắc trước khi dựa vào, xuất bản hoặc sử dụng nội dung do Dịch vụ cung cấp.

Dịch vụ không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên về y tế, pháp lý, tài chính hoặc chuyên môn khác. Mọi nội dung liên quan đến các chủ đề đó chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế cho lời khuyên của một chuyên gia có trình độ.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính