Com gestiona Google les sol·licituds governamentals d'informació dels usuaris

Diferents organismes governamentals de tot el món demanen a Google que reveli informació sobre els usuaris. Revisem amb deteniment totes les sol·licituds per assegurar-nos que compleixin les legislacions aplicables. Si una sol·licitud demana massa informació, provem de limitar-la i, en alguns casos, ens neguem a facilitar-la. A l'Informe de transparència compartim el nombre i els tipus de sol·licituds que rebem.

La manera com responem a una sol·licitud depèn del proveïdor de serveis de Google. A la majoria dels nostres serveis es tracta de Google LLC, una empresa dels Estats Units subjecta a la legislació nord-americana, o de Google Ireland Limited, una empresa d'Irlanda subjecta a la legislació irlandesa. Per esbrinar quin és el teu proveïdor de serveis, revisa les condicions del servei de Google o pregunta a l'administrador de comptes si una organització gestiona el teu Compte de Google.

Quan rebem una sol·licitud d'un organisme governamental, enviem un correu electrònic al compte d'usuari abans de revelar informació. Si una organització gestiona el compte, avisem l'administrador del compte.

No avisarem l'usuari quan estigui legalment prohibit d'acord amb les condicions de la sol·licitud. L'avisarem un cop s'aixequi la prohibició legal; per exemple, quan finalitzi el període de silenci previst a la legislació o establert per una ordre judicial.

És possible que no avisem l'usuari si el compte s'ha desactivat o piratejat. A més, és possible que no l'avisem en cas d'emergències, com ara amenaces contra la seguretat d'un menor o contra la vida d'algú. En aquest cas, l'avisarem si ens assabentem que l'emergència ha passat.

Sol·licituds d'organismes governamentals dels Estats Units en processos civils, administratius i penals

A la quarta esmena de la constitució dels Estats Units i a la llei nord-americana de privadesa de les comunicacions electròniques (ECPA) es restringeix la capacitat del govern d'obligar un proveïdor a revelar informació dels usuaris. Les autoritats nord-americanes han de fer almenys el següent:

 • En tots els processos: emetre una citació per obligar a revelar informació bàsica de registre dels subscriptors i determinades adreces IP.
 • En processos penals
  • Obtenir una ordre judicial per obligar a revelar registres que no facin referència a contingut, com ara els camps Per a, De, Cc, Cco i Marca de temps dels correus electrònics.
  • Obtenir una ordre de cerca per obligar a revelar el contingut de determinades comunicacions, com ara missatges de correu electrònic, documents i fotos.

Sol·licituds d'organismes governamentals dels Estats Units en processos que afecten la seguretat nacional

En les investigacions relacionades amb la seguretat nacional, el govern dels Estats Units pot utilitzar una carta de seguretat nacional (NSL) o una de les autoritats assignades d'acord amb la Llei de vigilància d'intel·ligència estrangera dels EUA (FISA) per obligar Google a facilitar informació dels usuaris.

 • Una NSL no requereix cap autorització judicial, i només es pot utilitzar per obligar-nos a facilitar informació limitada dels subscriptors.
 • Les ordres i les autoritzacions a l'empara de la FISA es poden utilitzar per obligar a la vigilància electrònica i a revelar dades emmagatzemades, com pot ser contingut de serveis com ara Gmail, Drive i Fotos.

Sol·licituds d'autoritats governamentals fora dels Estats Units

De vegades, Google LLC rep sol·licituds per revelar dades que envien autoritats governamentals fora dels Estats Units. En aquests casos, és possible que facilitem informació dels usuaris si en fer-ho es compleix tot el següent:

 • La legislació dels Estats Units. És a dir, la legislació dels Estats Units (per exemple, a l'empara de l'ECPA) permet revelar aquestes dades i accedir-hi.
 • La legislació del país sol·licitant. És a dir, requerim que l'organisme segueixi el mateix procés i compleixi els mateixos requisits legals que s'aplicarien si la sol·licitud s'enviés a un proveïdor local d'un servei similar.
 • Les normatives internacionals. És a dir, només facilitem dades en resposta a sol·licituds que compleixin els principis de llibertat d'expressió i privadesa de la Global Network Initiative i les directrius d'implementació associades.
 • Les polítiques de Google, que inclouen moltes condicions del servei i polítiques de privadesa aplicables, així com polítiques relacionades amb la protecció de la llibertat d'expressió.

Com que Google Ireland és responsable de proporcionar la majoria de serveis de Google a l'Espai Econòmic Europeu i a Suïssa, també rep sol·licituds d'informació dels usuaris.

Sol·licituds d'organismes governamentals irlandesos

Google Ireland aplica la legislació irlandesa quan avalua les sol·licituds d'informació dels usuaris enviades per un organisme irlandès. La legislació irlandesa requereix que les autoritats irlandeses obtinguin una ordre autoritzada judicialment per obligar Google Ireland a facilitar informació dels usuaris.

Sol·licituds d'autoritats governamentals fora d'Irlanda

Google Ireland ofereix serveis als usuaris que es troben a l'Espai Econòmic Europeu i a Suïssa, i de vegades rep sol·licituds per revelar dades que envien autoritats governamentals fora d'Irlanda. En aquests casos, és possible que facilitem dades dels usuaris si en fer-ho es compleix tot el següent:

 • La legislació irlandesa. És a dir, la legislació irlandesa (per exemple, a l'empara de la llei irlandesa de justícia penal) permet revelar aquestes dades i accedir-hi.
 • La legislació de la Unió Europea (UE) aplicable a Irlanda. És a dir, qualsevol legislació de la UE que sigui aplicable a Irlanda, com ara el Reglament general de protecció de dades (RGPD).
 • La legislació del país sol·licitant. És a dir, requerim que l'organisme segueixi el mateix procés i compleixi els mateixos requisits legals que s'aplicarien si la sol·licitud s'enviés a un proveïdor local d'un servei similar.
 • Les normatives internacionals. És a dir, només facilitem dades en resposta a sol·licituds que compleixin els principis de llibertat d'expressió i privadesa de la Global Network Initiative i les directrius d'implementació associades.
 • Les polítiques de Google, que inclouen moltes condicions del servei i polítiques de privadesa aplicables, així com polítiques relacionades amb la protecció de la llibertat d'expressió.

Si entenem que podem evitar que algú mori o pateixi danys físics greus, és possible que facilitem informació a un organisme governamental; per exemple, en cas d'amenaces de bomba, tirotejos en escoles, segrests, amenaces de suïcidi i casos de persones desaparegudes. Continuarem tenint en compte aquestes sol·licituds a l'empara de les legislacions aplicables i les nostres polítiques.

Aplicacions de Google
Menú principal