Jak Google zachází se žádostmi státní správy o uživatelské údaje

O poskytnutí údajů o uživatelích žádají Google orgány státní správy z celého světa. Každou žádost pečlivě zkontrolujeme a ujistíme se, zda je v souladu s právními předpisy. Pokud úřad požaduje příliš mnoho údajů, pokusíme se je zúžit. V některých případech žádost odmítneme. Informace o počtu a typech žádostí sdílíme v naší službě Transparency Report.

Způsob odpovědi na žádost závisí na poskytovateli služby Google. U většiny našich služeb se jedná o společnost Google LLC se sídlem v USA (na kterou se vztahují právní předpisy USA) nebo společnost Google Ireland Limited se sídlem v Irsku (na kterou se vztahují irské právní předpisy). Svého poskytovatele služeb naleznete ve smluvních podmínkách společnosti Google (pokud je váš účet Google spravován organizací, obraťte se na administrátora).

Když od orgánu státní správy obdržíme žádost, před poskytnutím údajů odešleme na příslušný uživatelský účet e-mail. Pokud je účet spravován organizací, informujeme administrátora účtu.

Pokud podmínky žádosti obsahují právní zákaz o informování, uživatele informovat nebudeme. Informujeme ho poté, co vyprší platnost právního zákazu, např. po vypršení období mlčenlivosti nařízeného zákonem nebo soudem.

Uživatele také nemusíme informovat v případě, že byl účet deaktivován nebo odcizen. Oznámení neodesíláme ani v krizových případech, jako je ohrožení bezpečnosti dítěte nebo života osoby. Uživatele informujeme až poté, co krizová situace pomine.

Žádosti od orgánů státní správy USA v občanských, správních a trestních případech

Čtvrtý dodatek ústavy USA a zákon Electronic Communications Privacy Act (ECPA) omezují možnost státních úřadů vynucovat u poskytovatele poskytnutí údajů o uživateli. Americké úřady musí splnit minimálně tyto předpoklady:

 • Ve všech případech: Získat soudní příkaz, v rámci kterého bude požadováno poskytnutí základních registračních údajů uživatele a konkrétní IP adresy
 • V trestních případech
  • Získat soudní příkaz, který bude požadovat poskytnutí neobsahových záznamů, např. e-mailových polí Komu, Od, Kopie, Skrytá kopie a Časové razítko
  • Získat povolení k prohlídce, v rámci kterého bude požadováno poskytnutí obsahu komunikace, např. e-mailů, dokumentů a fotek

Žádosti od orgánů státní správy USA v případech, které se týkají národní bezpečnosti

Při vyšetřování případů souvisejících s národní bezpečností si mohou orgány státní správy USA vyžádat od Googlu poskytnutí uživatelských údajů na základě příkazu National Security Letter (NSL) nebo některého z úřadů stanovených zákonem Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

 • Příkaz NSL nevyžaduje potvrzení soudce a lze ho použít pouze k získání omezených informací o odběrateli.
 • Příkazy a pověření FISA lze použít k elektronickému dohledu a vyžádání uložených dat, včetně obsahu ze služeb jako Gmail, Disk nebo Fotky.

Žádosti od orgánů státní správy mimo USA

Společnost Google LLC někdy dostává žádosti o poskytnutí dat od státních úřadů mimo USA. Údaje můžeme poskytnout, pokud žádost splňuje všechny tyto podmínky:

 • Právní předpisy USA, tzn., že poskytnutí údajů a přístup k nim je v souladu s platnými právními předpisy USA, jako je zákon Electronic Communications Privacy Act (ECPA)
 • Právní předpisy žádající země, tzn., že úřad musí splnit všechny náležité postupy a právní podmínky, jako kdyby žádost předložil místnímu poskytovateli podobné služby
 • Mezinárodní normy, tzn., že data poskytujeme pouze v reakci na žádosti, které splňují zásady svobody projevu a ochrany soukromí organizace Global Network Initiative a související pokyny pro implementaci
 • Zásady společnosti Google, mezi které patří všechny platné smluvní podmínky, zásady ochrany soukromí i zásady související s ochranou svobody projevu

Společnost Google Ireland poskytuje většinu služeb Google v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku, dostává proto také žádosti o uživatelské údaje.

Žádosti od orgánů státní správy v Irsku

Společnost Google Ireland se při posuzování žádostí o uživatelské údaje od irských úřadů řídí irskými právními předpisy. Ty u žádostí o uživatelské údaje stanovují podmínku, že irský úřad musí získat příkaz potvrzený soudcem.

Žádosti od orgánů státní správy mimo Irsko

Google Ireland nabízí služby uživatelům v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku, občas proto dostává žádosti o poskytnutí uživatelských údajů od státních úřadů mimo Irsko. Údaje můžeme poskytnout, pokud žádost splňuje všechny tyto podmínky:

 • Právní předpisy Irska, tzn., že poskytnutí údajů a přístup k nim je povolen platnými právními předpisy Irska, jako je zákon Irish Criminal Justice Act
 • Právní předpisy Evropské unie (EU) platné v Irsku, což zahrnuje také obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Právní předpisy žádající země, tzn., že úřad musí splnit všechny náležité postupy a právní podmínky, jako kdyby žádost předložil místnímu poskytovateli podobné služby
 • Mezinárodní normy, tzn., že data poskytujeme pouze v reakci na žádosti, které splňují zásady svobody projevu a ochrany soukromí organizace Global Network Initiative a související pokyny pro implementaci
 • Zásady společnosti Google, mezi které patří všechny platné smluvní podmínky, zásady ochrany soukromí i zásady související s ochranou svobody projevu

Pokud jsme důvodně přesvědčeni, že můžeme někomu zachránit život nebo zdraví, můžeme orgánu státní správy poskytnout informace – např. v případě hrozby bombovým útokem, střelby ve škole, únosu, zabránění sebevraždě nebo pohřešovaných osob. Případné žádosti budeme i v těchto situacích vyhodnocovat na základě platných právních předpisů a našich zásad.

Aplikace Google
Hlavní nabídka