Kuidas käsitleb Google riigiasutuste taotlusi kasutajateabe avaldamiseks?

Riigiasutused üle kogu maailma esitavad Google'ile kasutajateabe avaldamise taotlusi. Vaatame iga taotluse hoolikalt üle, et kontrollida, kas see on kooskõlas kohaldatavate seadustega. Kui taotluses palutakse teavet avaldada liiga suures ulatuses, üritame ulatust ahendada. Mõnel juhul keeldume teabe avaldamisest sootuks. Meile esitatud taotluste arvu ja tüüpe näete meie läbipaistvusraportis.

Taotlustele vastamine oleneb teie Google'i teenusepakkujast – enamiku meie teenuste puhul on selleks USA-s asuv ja USA seaduste alusel tegutsev ettevõte Google LLC või Iirimaal asuv ja Iirimaa seaduste alusel tegutsev ettevõte Google Ireland Limited. Oma teenusepakkuja leidmiseks vaadake üle Google'i teenusetingimused või küsige oma konto administraatorilt, kas teie Google'i kontot haldab organisatsioon.

Kui saame riigiasutuselt taotluse, saadame enne teabe avaldamist kasutaja kontole meili. Kui kontot haldab organisatsioon, esitame teatise konto administraatorile.

Kui taotluse tingimuste kohaselt on teavitamine juriidiliselt keelatud, siis me teatist ei esita. Kui juriidiline keeld on eemaldatud (nt kui seadusjärgne või kohtuotsusega määratud vaigistamisperiood on lõppenud), esitame teatise.

Kui konto on keelatud või häkitud, siis ei pruugi me teatist esitada. Samuti ei pruugi me teatist esitada hädaolukordades, näiteks kui lapse turvalisus või kellegi elu on ohus. Sellisel juhul esitame teatise pärast seda, kui hädaolukord on möödunud.

USA riigiasutuste taotlused tsiviil-, haldus- ja kriminaalasjade puhul

Ameerika Ühendriikide põhiseaduse neljas muudatus ja elektroonilise side privaatsusakt (Electronic Communications Privacy Act – ECPA) piiravad riigiasutuste võimalusi sundida teenusepakkujat kasutajate teavet avaldama. USA ametivõimud peavad tegema vähemalt järgmist.

 • Kõigil juhtudel tuleb väljastada kohtukutse, et kohustada teenusepakkujat avaldama tellija peamine registreerimisteave ja teatud IP-aadressid
 • Kriminaalasjad
  • Tuleb hankida kohtuotsus, et kohustada teenusepakkujat avaldama kirjade sisuga mitteseotud andmeid (nt meilide väljade Saaja, Saatja, Koopia, Pimekoopia ja Ajatempel sisu)
  • Tuleb hankida läbiotsimisorder, et kohustada teenusepakkujat avaldama suhtluse sisu (nt meilisõnumid, dokumendid ja fotod)

USA riigiasutuste taotlused riiklikku turvalisust puudutavate juhtumite puhul

Riikliku turvalisusega seotud juurdluste korral võib USA valitsus kasutada riikliku turvalisusega seotud avaldust (National Security Letter – NSL) või volitust, mis antakse välisluure jälitusseaduse (Foreign Intelligence Surveillance Act – FISA) alusel, et kohustada Google'it kasutaja teavet esitama.

 • NSL-i puhul ei ole vaja kohtulikku volitust ja seda tohib kasutada ainult selleks, et kohustada meid esitama tellija kohta teavet piiratud ulatuses.
 • FISA määrusi ja volitusi saab kasutada selleks, et kohustada võimaldama elektroonilist jälitustegevust ja avaldama talletatud andmeid (sh sisu teenustest, nagu Gmail, Drive ja Photos).

Väljaspool USA-d asuvate riigiasutuste taotlused

Google LLC saab andmete avaldamise taotlusi vahel ka USA-st väljaspool asuvatelt riigiasutustelt. Sellise taotluse saamisel võime kasutajateavet esitada juhul, kui selline tegevus on kooskõlas kõigi järgmiste tingimustega.

 • USA seadused, mis tähendab, et juurdepääs ja avaldamine on kohaldatava USA seaduse (nt elektroonilise side privaatsusakti) järgi lubatud
 • Taotluse esitanud riigi seadused, mis tähendab, et nõuame ametivõimudelt samade protseduuride ja juriidiliste nõuete täitmist, mis kehtiksid juhul, kui taotlus oleks esitatud sarnast teenust pakkuvale kohalikule teenusepakkujale
 • Rahvusvahelised normid, mis tähendab, et esitame andmeid vaid taotluste puhul, mis järgivad organisatsiooni Global Network Initiative väljendusvabaduse ja privaatsuse põhimõtteid ning sellega seotud rakendamisjuhiseid
 • Google'i eeskirjad, mis hõlmavad kõiki kohaldatavaid teenusetingimusi, privaatsuseeskirju ja väljendusvabaduse kaitsmisega seotud määrusi

Kuna Google Ireland vastutab enamiku Google'i teenuste pakkumise eest Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis, saab ettevõte ka kasutajateabe avaldamise taotlusi.

Iirimaa riigiasutuste esitatud taotlused

Google Ireland toetub Iirimaa riigiasutuselt saadud kasutajateabe avaldamise taotluse hindamisel Iirima seadustele. Iirimaa seadused nõuavad, et Iirimaa õiguskaitseorganid hangiksid kohtumääruse, kui nad soovivad kohustada ettevõtet Google Ireland kasutajateavet avaldama.

Väljaspool Iirimaad asuvate riigiasutuste taotlused

Google Ireland pakub teenuseid Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis asuvatele kasutajatele ning seega saame andmete avaldamise taotlusi vahel ka Iirimaalt väljaspool asuvatelt riigiasutustelt. Sellisel juhul võime kasutajateavet esitada siis, kui selline tegevus on kooskõlas kõigi järgmiste tingimustega.

 • Iirimaa seadused, mis tähendab, et juurdepääs ja avaldamine on Iirimaal kohaldatava seaduse (nt Iirimaa kriminaalõiguse akti) järgi lubatud
 • Iirimaal kohaldatavad Euroopa Liidu (EL-i) seadused, mis tähendab kõiki Iirimaal kohaldatavaid EL-i seadusi, sh isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR)
 • Taotluse esitanud riigi seadused, mis tähendab, et nõuame ametivõimudelt samade protseduuride ja juriidiliste nõuete täitmist, mis kehtiksid juhul, kui taotlus oleks esitatud sarnast teenust pakkuvale kohalikule teenusepakkujale
 • Rahvusvahelised normid, mis tähendab, et esitame andmeid vaid taotluste puhul, mis järgivad organisatsiooni Global Network Initiative väljendusvabaduse ja privaatsuse põhimõtteid ning sellega seotud rakendamisjuhiseid
 • Google'i eeskirjad, mis hõlmavad kõiki kohaldatavaid teenusetingimusi, privaatsuseeskirju ja väljendusvabaduse kaitsmisega seotud määrusi

Kui meil on alust uskuda, et võime ära hoida kellegi surma või tõsised füüsilised vigastused, võime riigiasutusele teavet esitada. Sellised olukorrad on näiteks pommiähvardused, koolitulistamised, inimröövid, enesetapu ärahoidmine ja kadunud isikutega seotud juhtumid. Arvestame nende taotluste menetlemisel siiski ka kohaldatavaid seadusi ja meie eeskirju.

Google'i rakendused
Peamenüü