Miten Google käsittelee viranomaisten käyttäjätietopyyntöjä

Viranomaiset ympäri maailman pyytävät Googlea luovuttamaan käyttäjätietoja. Arvioimme jokaisen pyynnön tarkkaan varmistaaksemme, että se noudattaa soveltuvia lakeja. Jos pyynnössä pyydetään liian paljon tietoja, yritämme kaventaa sitä ja joissain tapauksissa kieltäydymme antamasta mitään tietoja. Jaamme viranomaisilta saatujen pyyntöjen määrän ja tyypit Avoimuusraportissa.

Tapa, jolla vastaamme pyyntöön riippuu Google-palvelun tarjoajasta – useimpien palvelujemme kohdalla kyseessä on joko Google LLC, Yhdysvaltain lakeja noudattava yhdysvaltalainen yhtiö, tai Google Ireland Limited, Irlannin lakeja noudattava irlantilainen yhtiö. Löydät oman palveluntarjoajasi Googlen käyttöehdoista tai tarkistamalla tilin järjestelmänvalvojalta, onko Google-tilisi organisaation ylläpitämä.

Kun saamme pyynnön viranomaiselta, lähetämme sähköpostin käyttäjän tilille ennen tietojen luovuttamista. Jos tili on organisaation ylläpitämä, lähetämme ilmoituksen tilin järjestelmänvalvojalle.

Emme lähetä ilmoitusta, jos se on lainmukaisesti kielletty pyynnön ehdoissa. Lähetämme ilmoituksen, kun laillinen esto on poistunut, esimerkiksi kun lakisääteinen tai oikeuden määräämä vaikenemisaika on päättynyt.

Emme välttämättä lähetä ilmoitusta, jos tili on poistettu käytöstä tai kaapattu. Emme myöskään välttämättä lähetä ilmoitusta hätätapauksissa, esimerkiksi jos lapsen turvallisuus on vaarassa tai jonkun henkeä on uhattu. Tällaisessa tapauksessa lähetämme ilmoituksen, jos saamme tiedon, että hätätilanne on mennyt ohi.

Yhdysvaltain viranomaisten tekemät pyynnöt siviili-, hallinnollis- ja rikosoikeudellisissa tapauksissa

Yhdysvaltain perustuslain neljäs muutos ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki (ECPA) rajoittavat viranomaisten mahdollisuuksia pakottaa palveluntarjoajaa luovuttamaan käyttäjätietoja. Yhdysvaltain viranomaisten on tehtävä vähintään seuraavat asiat:

 • Kaikissa tapauksissa: Annettava haaste, jossa käsketään luovuttamaan tilaajan perusrekisteröintitiedot ja tietyt IP-osoitteet
 • Rikostapauksissa
  • Hankittava oikeuden määräys, jossa käsketään luovuttamaan sisällön ulkopuolisia tietoja, kuten sähköpostien Vastaanottaja-, Lähettäjä-, Kopio-, Piilokopio- ja Aikaleima-kenttien tietoja
  • Hankittava etsintälupa, jossa käsketään luovuttamaan viestinnän sisältöä, kuten sähköpostiviestejä, dokumentteja ja kuvia

Yhdysvaltain viranomaisten tekemät pyynnöt kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä tapauksissa

Kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä tutkinnoissa Yhdysvaltain viranomaiset voivat käyttää National Security Letter (NSL) ‑kirjeitä tai Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) ‑lain valtuutuksia ja käskeä näin Googlea luovuttamaan käyttäjätietoja.

 • NSL ei edellytä oikeuden valtuutusta, ja sen nojalla voidaan käskeä luovuttamaan vain rajoitettuja tilaajatietoja.
 • FISA-määräysten ja ‑valtuutusten nojalla voidaan pakottaa sähköisen valvonnan käyttöönotto ja käskeä luovuttamaan tallennettua dataa, mukaan lukien sisältöä Gmailista, Drivesta, Kuvista ja muista palveluista.

Muiden kuin Yhdysvaltain viranomaisten tekemät pyynnöt

Google LLC saa joskus datanluovutuspyyntöjä muiden kuin Yhdysvaltain viranomaisilta. Kun saamme tällaisen pyynnön, saatamme luovuttaa käyttäjätietoja, jos niin tekemällä noudatamme kaikkia näitä:

 • Yhdysvaltain lait, mikä tarkoittaa, että pääsy ja luovutus sallitaan soveltuvan Yhdysvaltain lain, esim. sähköisen viestinnän tietosuojalain (ECPA), nojalla
 • Pyynnön tehneen maan lait, mikä tarkoittaa, että edellytämme viranomaisen noudattavan samaa prosessia ja oikeudellisia vaatimuksia, jotka olisivat voimassa, jos pyyntö olisi tehty samankaltaista palvelua tarjoavalle paikalliselle yritykselle
 • Kansainväliset normit, mikä tarkoittaa, että luovutamme dataa vain vastauksena pyyntöihin, jotka noudattavat Global Network Initiativen sananvapauden ja yksityisyyden periaatteita ja niiden soveltamissääntöjä
 • Googlen käytännöt, joihin sisältyy kaikki soveltuvat käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt sekä sananvapauden suojeluun liittyvät käytännöt

Koska Google Ireland on vastuussa suurimmasta osasta Googlen Euroopan talousalueella ja Sveitsissä tarjoamista palveluista, se myös saa käyttäjätietopyyntöjä.

Irlannin viranomaisten tekemät pyynnöt

Google Ireland noudattaa Irlannin lakia arvioidessaan irlantilaisen viranomaisen tekemiä käyttäjätietopyyntöjä. Irlannin laki edellyttää, että Irlannin lainvalvontaviranomaiset hankkivat oikeuden valtuuttaman määräyksen, joka käskee Google Irelandia luovuttamaan käyttäjän tietoja.

Muiden kuin Irlannin viranomaisten tekemät pyynnöt

Google Ireland tarjoaa palveluita Euroopan talousalueella ja Sveitsissä asuville käyttäjille ja saa joskus datanluovutuspyyntöjä muiden kuin Irlannin viranomaisilta. Tässä tapauksessa saatamme luovuttaa käyttäjätietoja, jos niin tekemällä noudatamme kaikkia näitä:

 • Irlannin lait, mikä tarkoittaa, että pääsy ja luovutus sallitaan soveltuvan Irlannin lain, esim. Irlannin rikoslain, nojalla
 • Irlannissa voimassa olevat Euroopan unionin (EU) lait, joka tarkoittaa kaikkia Irlannissa sovellettavia EU-lakeja, mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
 • Pyynnön tehneen maan lait, mikä tarkoittaa, että edellytämme viranomaisen noudattavan samaa prosessia ja oikeudellisia vaatimuksia, jotka olisivat voimassa, jos pyyntö olisi tehty samankaltaista palvelua tarjoavalle paikalliselle yritykselle
 • Kansainväliset normit, mikä tarkoittaa, että luovutamme dataa vain vastauksena pyyntöihin, jotka noudattavat Global Network Initiativen sananvapauden ja yksityisyyden periaatteita ja niiden soveltamissääntöjä
 • Googlen käytännöt, joihin sisältyy kaikki soveltuvat käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt sekä sananvapauden suojeluun liittyvät käytännöt

Jos uskomme vilpittömästi, että voimme estää jonkun kuoleman tai vakavan fyysisen vamman, saatamme luovuttaa tietoja viranomaiselle – tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi pommiuhka, kouluammuskelu, kidnappaus, itsemurhan estäminen ja kadonneet ihmiset. Harkitsemme silti näitä pyyntöjä soveltuvien lakien ja käytäntöjemme valossa.

Google-sovellukset
Päävalikko