Ako Google narába so žiadosťami verejnej správy o informácie o používateľoch

Orgány verejnej správy z celého sveta žiadajú Google o sprístupnenie informácií o používateľoch. Každú žiadosť dôkladne preveríme, aby sme sa uistili, že je v súlade s príslušnými zákonmi. Ak žiadosť požaduje príliš veľa informácií, snažíme sa zúžiť jej rozsah. V niektorých prípadoch odmietneme poskytnúť akékoľvek informácie. Počet a typy prijatých žiadosti zdieľame v Informáciách o transparentnosti.

Naša odpoveď závisí od poskytovateľa služieb Googlu. V prípade väčšiny našich služieb je to buď americká spoločnosť Google LLC podliehajúca zákonom USA, alebo írska spoločnosť Google Ireland Limited riadiaca sa zákonmi Írska. Ak chcete zistiť, kto je vaším poskytovateľom služieb, prečítajte si zmluvné podmienky spoločnosti Google alebo sa poraďte so správcom, ak je váš účet Google spravovaný organizáciou.

Keď dostaneme žiadosť od orgánu verejnej správy, skôr ako sprístupníme informácie, pošleme správu príslušnému používateľskému účtu. Ak tento účet spravuje organizácia, upozorníme jeho správcu.

Používateľa neupozorníme, keď to žiadosť zakazuje na základe právnych dôvodov. Urobíme tak až po odstránení právneho zákazu, napríklad po vypršaní obdobia mlčanlivosti na základe zákona alebo súdneho príkazu.

Používateľa nemusíme upozorniť, ak bol jeho účet deaktivovaný alebo napadnutý. Tiež ho nemusíme upozorniť v mimoriadnych prípadoch, napríklad pri ohrození bezpečnosti dieťaťa alebo niekoho života. Upozorníme až vtedy, keď sa uistíme, že mimoriadna udalosť už nie je aktuálna.

Žiadosti od amerických orgánov verejnej správy týkajúce sa civilných, administratívnych a kriminálnych prípadov

Štvrtý dodatok ústavy USA a smernica o súkromí a elektronických komunikáciách obmedzujú vymáhanie informácií o používateľoch orgánmi verejnej správy od poskytovateľov. Úrady USA musia splniť tieto minimálne podmienky:

 • Vo všetkých prípadoch: musia vydať predvolanie oprávňujúce vymáhať sprístupnenie základných informácií o registrácii odberateľov a určitých adries IP.
 • V kriminálnych prípadoch
  • Musia mať súdny príkaz oprávňujúci vymáhať sprístupnenie záznamov bez obsahu, napríklad polia Komu, Od, Kópia, Skrytá kópia a Časová známka v e‑mailoch.
  • Musia mať príkaz k prehliadke oprávňujúci vymáhať obsah komunikácií, napríklad e‑mailov, dokumentov a fotiek.

Žiadosti od amerických orgánov verejnej správy týkajúce sa prípadov súvisiacich s národnou bezpečnosťou

V rámci vyšetrovaní súvisiacich s národnou bezpečnosťou môžu americké orgány verejnej správy vymáhať od spoločnosti Google informácie o používateľoch pomocou listu NSL (National Security Letter) alebo niektorého úradu povereného na základe zákona o odpočúvaniach (Foreign Intelligence Surveillance Act).

 • List NSL nevyžaduje súhlas súdu a umožňuje vymáhať od nás iba obmedzené informácie o odberateľoch.
 • Nariadenia a autorizácie na základe zákona FISA umožňujú vymáhať elektronický dohľad a sprístupnenie uložených dát, napríklad obsahu služieb, ako sú napríklad Gmail, Disk alebo Fotky.

Žiadosti od štátnych úradov mimo USA

Google LLC občas dostáva žiadosti o sprístupnenie údajov od štátnych úradov mimo USA. Keď dostaneme túto žiadosť, môžeme poskytnúť informácie o používateľoch, ak je to v súlade s nasledovným:

 • zákonmi USA, čo znamená, že prístup a sprístupnenie informácií povoľujú príslušné zákony USA, napríklad smernica o súkromí a elektronických komunikáciách;
 • zákonmi žiadajúcej krajiny, čo znamená, že od úradov vyžadujeme dodržiavanie rovnakého procesu a právnych požiadaviek, ktoré by platili, keby bola žiadosť adresovaná miestnemu poskytovateľovi podobnej služby;
 • medzinárodnými normami, čo znamená, že údaje poskytujeme iba na základe žiadostí spĺňajúcich princípy slobody prejavu a ochrany súkromia organizácie Global Network Initiative a s nimi spojené pokyny na implementáciu;
 • pravidlami Googlu, ktoré zahŕňajú všetky príslušné zmluvné podmienky a pravidlá ochrany súkromia, ako aj pravidlá týkajúce sa ochrany slobody prejavu.

Spoločnosť Google Ireland zodpovedá za poskytovanie väčšiny služieb Googlu v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku, preto dostáva aj žiadosti o informácie o používateľoch.

Žiadosti od írskych orgánov verejnej správy

Google Ireland posudzuje žiadosti o informácie o používateľoch odoslané írskymi úradmi na základe zákonov Írska. Tie vyžadujú od írskych orgánov činných v trestnom konaní súdne schválený príkaz umožňujúci od spoločnosti Google Ireland vymáhať informácie o používateľoch.

Žiadosti od štátnych úradov mimo Írska

Google Ireland poskytuje služby používateľom nachádzajúcim sa v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku a niekedy dostane žiadosti o sprístupnenie údajov od štátnych úradov mimo Írska. V tomto prípade ich môžeme poskytnúť, ak je to v súlade s nasledovným:

 • zákonmi Írska, čo znamená, že prístup a sprístupnenie informácií povoľujú príslušné zákony Írska, napríklad írsky zákon o trestnom súdnictve;
 • zákonmi Európskej únie (EÚ) platnými v Írsku, čo znamená všetkými zákonmi EÚ platnými v Írsku vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
 • zákonmi žiadajúcej krajiny, čo znamená, že od úradov vyžadujeme dodržiavanie rovnakého procesu a právnych požiadaviek, ktoré by platili, keby bola žiadosť adresovaná miestnemu poskytovateľovi podobnej služby;
 • medzinárodnými normami, čo znamená, že údaje poskytujeme iba na základe žiadostí spĺňajúcich princípy slobody prejavu a ochrany súkromia organizácie Global Network Initiative a s nimi spojené pokyny na implementáciu;
 • pravidlami Googlu, ktoré zahŕňajú všetky príslušné zmluvné podmienky a pravidlá ochrany súkromia, ako aj pravidlá týkajúce sa ochrany slobody prejavu.

Ak máme primeraný dôvod predpokladať, že môžeme zabrániť úmrtiu alebo vážnej fyzickej ujme osôb, môžeme poskytnúť informácie orgánu verejnej správy, napríklad pri hrozbách bombovým útokom, streľbe v školách, únosoch, prevencii samovrážd a prípadoch hľadaných osôb. Tieto žiadosti však stále preverujeme na základe príslušných zákonov a našich pravidiel.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka