Lista usluga i dodatnih uslova za pojedinačne usluge

Usluge koje koriste Google uslove korišćenja usluge i njihovi dodatni uslovi i smernice za pojedinačne usluge

Google uslovi korišćenja usluge se primenjuju na usluge navedene u nastavku. Pored svake usluge navodimo i dodatne uslove i smernice koje se primenjuju na tu uslugu. Uslovi korišćenja usluge, dodatni uslovi i smernice definišu naš odnos i međusobna očekivanja kada koristite ove usluge.

Lista obuhvata samo usluge na koje se odnose opšti Google uslovi korišćenja usluge. Ograničeni broj popularnih usluga, kao što je YouTube, imaju sopstvene uslove zbog jedinstvenih funkcija. Većina proizvoda za preduzeća za koje se plaćaju naknade i naših API proizvoda za programere takođe imaju svoje uslove.

Često pokrećemo nove usluge i ponekad ažuriramo uslove i smernice. Trudimo se da ova stranica uvek bude ažurna i cilj nam je da je osvežavamo redovno.

Usluge
 
Google апликације
Главни мени