Điều khoản dịch vụ của Google

Có hiệu lực từ 22 tháng 5, 2024 | Các phiên bản đã lưu trữ | Tải bản PDF xuống

Phiên bản dành riêng cho quốc gia: Hoa Kỳ

Nội dung của các điều khoản này

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của Google.

Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh cách thức kinh doanh của Google, những điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo và một số điều mà chúng tôi vẫn luôn tin là đúng. Do đó, các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa Google với bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Các điều khoản này trình bày các chủ đề sau:

Việc hiểu rõ các điều khoản này rất quan trọng, vì khi truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (cho dù bạn có đăng nhập vào Tài khoản Google hay không), nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này.

Bên cạnh các điều khoản này, chúng tôi cũng ban hành Chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách này để hiểu rõ hơn cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xoá thông tin của mình.

Điều khoản

Nhà cung cấp dịch vụ

Pháp nhân sau đây cung cấp các dịch vụ của Google và ký kết hợp đồng với bạn:

Google LLC
được thành lập theo luật của tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ và hoạt động theo luật pháp Hoa Kỳ

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
Hoa Kỳ

Yêu cầu về độ tuổi

Nếu chưa đủ tuổi để tự quản lý Tài khoản Google theo quy định, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép thì mới có thể sử dụng Tài khoản Google. Vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cùng bạn đọc các điều khoản này.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn cho phép con bạn sử dụng các dịch vụ này, thì bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của con bạn trong các dịch vụ đó.

Một số dịch vụ của Google có các yêu cầu bổ sung về độ tuổi như mô tả trong các chính sách và điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ.

Mối quan hệ của bạn với Google

Các điều khoản này giúp xác định mối quan hệ giữa bạn và Google. Các từ/cụm từ "Google", "chúng tôi" và "của chúng tôi" có nghĩa là Google LLC và các công ty liên kết của Google LLC. Nói chung, chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này, là các điều khoản phản ánh cách hoạt động kinh doanh của Google và cách chúng tôi kiếm tiền.

Trách nhiệm của chúng tôi

Cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản này, bao gồm:
 • ứng dụng và trang web (chẳng hạn như Tìm kiếm và Maps)
 • nền tảng (chẳng hạn như Google Mua sắm)
 • dịch vụ tích hợp (chẳng hạn như Maps được nhúng trong ứng dụng hoặc trang web của công ty khác)
 • thiết bị (chẳng hạn như Google Nest và Pixel)

Nhiều dịch vụ trong số này cũng chứa nội dung mà bạn có thể phát trực tuyến hoặc tương tác.

Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để hoạt động cùng nhau nhằm giúp bạn chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác một cách dễ dàng. Ví dụ: nếu sự kiện trên Lịch có địa chỉ, bạn có thể nhấp vào địa chỉ đó và Maps có thể chỉ đường cho bạn đến đó.

Phát triển, cải thiện và cập nhật các dịch vụ của Google

Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ học máy để cung cấp cho bạn tính năng dịch song song, và để phát hiện cũng như chặn thư rác và phần mềm độc hại hiệu quả hơn. Trong quá trình không ngừng cải tiến này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc loại bỏ các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn áp dụng cho các dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ. Khi một dịch vụ nào đó cần có hoặc chứa phần mềm có thể tải xuống hoặc được tải trước, thì trong một số trường hợp, phần mềm đó có thể tự động cập nhật trên thiết bị của bạn ngay khi có một phiên bản hoặc tính năng mới. Một số dịch vụ cho phép bạn điều chỉnh các chế độ tự động cập nhật.

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng cung cấp một dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật và khả năng hoạt động. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn cơ hội xuất nội dung trong Tài khoản Google mà bạn sở hữu bằng ứng dụng Google Takeout theo luật và chính sách hiện hành.

Trách nhiệm của bạn

Tuân thủ các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ

Quyền mà chúng tôi đã cấp cho bạn để truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là bạn tuân thủ:

Bạn cũng đồng ý rằng Chính sách quyền riêng tư áp dụng với việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp một số tài nguyên như Trung tâm trợ giúp về bản quyền, Trung tâm an toàn, Trung tâm minh bạch và nội dung mô tả về các công nghệ của chúng tôi trên trang web chính sách để trả lời một số câu hỏi phổ biến cũng như để đặt ra những yêu cầu liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn và cảnh báo cụ thể trong các dịch vụ của mình, chẳng hạn như các hộp thoại thông báo cho bạn về thông tin quan trọng.

Mặc dù chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với các dịch vụ.

Tôn trọng người khác

Chúng tôi muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, vì vậy, bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:
 • tuân thủ các luật hiện hành, kể cả luật kiểm soát xuất khẩu, luật trừng phạt và luật phòng chống buôn người
 • tôn trọng các quyền của người khác, kể cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ
 • không đối xử tệ bạc hoặc gây hại cho người khác hay chính bản thân bạn (hoặc đe doạ hay khuyến khích thực hiện hành vi đối xử tệ bạc hoặc gây hại đó) — chẳng hạn như bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, mạo danh bất hợp pháp, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác

Các điều khoản và chính sách bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như Chính sách về các hành vi bị cấm khi sử dụng AI tạo sinh) cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành vi phù hợp mà những người sử dụng các dịch vụ đó phải tuân thủ. Nếu bạn phát hiện người khác không tuân thủ các quy tắc này, thì nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn báo cáo hành vi sử dụng sai trái. Nếu chúng tôi hành động dựa trên báo cáo về hành vi sử dụng sai trái, thì chúng tôi cũng áp dụng một quy trình được nêu trong phần Xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề.

Không sử dụng sai mục đích các dịch vụ của chúng tôi

Hầu hết những người truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đều hiểu rõ các quy tắc chung giúp duy trì một môi trường Internet mở và an toàn. Rất tiếc, một số ít người không tuân thủ các quy tắc đó, vì vậy chúng tôi sẽ mô tả các quy tắc ở đây để bảo vệ dịch vụ và người dùng khỏi hành vi sai trái. Trên tinh thần đó:

Bạn không được sử dụng sai cách, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ hoặc hệ thống của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách:
 • phát tán phần mềm độc hại
 • gửi thư rác, xâm nhập trái phép hoặc vượt qua các hệ thống hay biện pháp bảo vệ của chúng tôi
 • bẻ khoá, đưa ra câu lệnh đối nghịch hoặc chèn câu lệnh (ngoại trừ một số chương trình kiểm tra lỗi và bảo mật của chúng tôi
 • truy cập hoặc sử dụng dịch vụ hoặc nội dung của chúng tôi theo các cách gian lận hoặc lừa đảo như:
  • lừa đảo
  • tạo tài khoản hoặc nội dung giả mạo, kể cả các bài đánh giá giả mạo
  • gây hiểu lầm cho người khác rằng nội dung dựa trên AI tạo sinh là do một người tạo ra
  • cung cấp các dịch vụ có vẻ như là của bạn (hoặc người khác) trong khi thực ra các dịch vụ đó là của chúng tôi
 • cung cấp các dịch vụ có vẻ như là của chúng tôi trong khi không phải như vậy
 • sử dụng dịch vụ của chúng tôi (kể cả nội dung do dịch vụ cung cấp) để vi phạm quyền pháp định của bất kỳ ai, chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư
 • áp dụng kỹ thuật đảo ngược để lấy bí mật thương mại hoặc thông tin độc quyền khác từ các dịch vụ hoặc công nghệ cơ bản của chúng tôi (chẳng hạn như các mô hình học máy), ngoại trừ trường hợp được luật hiện hành cho phép
 • sử dụng các phương tiện tự động để truy cập vào nội dung trên bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi mà vi phạm các chỉ dẫn có thể đọc được bằng máy trên các trang web của chúng tôi (ví dụ: tệp robots.txt ngăn chặn việc thu thập dữ liệu, huấn luyện hoặc các hoạt động khác)
 • sử dụng nội dung do AI tạo trong các dịch vụ của chúng tôi để phát triển các mô hình học máy hoặc công nghệ AI có liên quan
 • che giấu danh tính của bạn hoặc xuyên tạc về bạn để vi phạm các điều khoản này
 • cung cấp những dịch vụ khuyến khích người khác vi phạm các điều khoản này

Quyền sử dụng nội dung của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để bạn có thể tải lên, nộp, lưu trữ, gửi, nhận, chia sẻ hoặc tải nội dung của bạn lên. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào của bạn cho các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể chọn nội dung bạn muốn cung cấp. Nếu bạn chọn chia sẻ hoặc tải nội dung lên, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm điều đó và rằng nội dung đó là nội dung hợp pháp.

Giấy phép

Nội dung của bạn vẫn thuộc về bạn, nghĩa là bạn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung của bạn. Ví dụ: Bạn có quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung sáng tạo mà bạn tạo ra, chẳng hạn như các bài đánh giá bạn viết. Hoặc bạn có thể có quyền chia sẻ nội dung sáng tạo của người khác nếu họ đã cho phép bạn làm như vậy.

Chúng tôi cần bạn cho phép trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ của bạn hạn chế chúng tôi sử dụng nội dung của bạn. Bạn cung cấp cho Google quyền đó thông qua giấy phép này.

Nội dung thuộc phạm vi cấp phép

Giấy phép này có hiệu lực đối với nội dung của bạn nếu nội dung đó được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ.

Nội dung không thuộc phạm vi cấp phép

 • Giấy phép này không ảnh hưởng đến quyền riêng tư mà chỉ ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ của bạn
 • Giấy phép này không áp dụng cho các loại nội dung sau:
  • thông tin thực tế và có thể thu thập công khai mà bạn cung cấp, chẳng hạn như nội dung chỉnh sửa đối với địa chỉ của một doanh nghiệp địa phương. Thông tin đó không yêu cầu giấy phép vì được xem là kiến thức chung mà tất cả mọi người đều có quyền tự do sử dụng.
  • ý kiến phản hồi mà bạn cung cấp, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Các điểm liên quan đến ý kiến phản hồi được trình bày trong phần Thông tin giao tiếp liên quan đến dịch vụ bên dưới.

Phạm vi

Giấy phép này:
 • áp dụng trên toàn cầu, nghĩa là giấy phép này có hiệu lực ở bất kỳ nơi nào trên thế giới
 • không độc quyền, nghĩa là bạn có thể cấp phép cho người khác sử dụng nội dung của bạn
 • miễn phí bản quyền, nghĩa là bạn không thu phí cho giấy phép này

Quyền hạn

Giấy phép này cấp cho Google quyền:

 • lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, truyền đạt và sử dụng nội dung của bạn, chẳng hạn như lưu nội dung của bạn vào các hệ thống của chúng tôi và giúp bạn truy cập nội dung đó ở bất kỳ nơi nào
 • xuất bản, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai nội dung của bạn nếu bạn đã cho phép nội dung đó hiển thị cho người khác
 • chỉnh sửa và tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung của bạn, chẳng hạn như định dạng lại hoặc dịch nội dung
 • cấp phép thứ cấp các quyền này cho:
  • những người dùng khác để các dịch vụ có thể hoạt động theo đúng mục đích, chẳng hạn như cho phép bạn chia sẻ ảnh với những người bạn chọn
  • những nhà thầu đã ký thỏa thuận với chúng tôi theo đúng các điều khoản này và chỉ giới hạn trong những mục đích được mô tả trong phần Mục đích dưới đây

Mục đích

Giấy phép là dành cho mục đích có giới hạn như sau:

 • vận hành và cải thiện các dịch vụ, nghĩa là tạo điều kiện để các dịch vụ hoạt động theo đúng mục đích, đồng thời tạo ra các tính năng và chức năng mới. Hoạt động này bao gồm cả việc sử dụng các hệ thống tự động và thuật toán để phân tích nội dung của bạn:
  • đối với nội dung rác, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp
  • để tìm ra các quy luật trong dữ liệu, chẳng hạn như trong việc xác định các trường hợp nên đề xuất một album mới trong Google Photos để lưu giữ các bức ảnh có liên quan cùng nhau
  • tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với bạn, chẳng hạn như đề xuất nội dung và cung cấp kết quả tìm kiếm, nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa (bạn có thể thay đổi hoặc tắt tính năng này trong mục Cài đặt quảng cáo)
  Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.
 • sử dụng nội dung bạn đã chia sẻ công khai để quảng bá các dịch vụ. Ví dụ: Để quảng bá một ứng dụng của Google, chúng tôi có thể trích dẫn một bài đánh giá mà bạn đã viết. Hoặc để quảng bá Google Play, chúng tôi có thể hiển thị ảnh chụp màn hình của ứng dụng mà bạn cung cấp trong Cửa hàng Play.
 • phát triển công nghệ và dịch vụ mới cho Google theo đúng các điều khoản này

Thời hạn

Giấy phép này có hiệu lực cho đến chừng nào mà nội dung của bạn còn được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ.

Nếu bạn xóa bất kỳ nội dung nào thuộc phạm vi của giấy phép này khỏi các dịch vụ của chúng tôi, thì hệ thống của chúng tôi sẽ ngừng công khai nội dung đó sau một khoảng thời gian hợp lý. Có hai trường hợp ngoại lệ:

 • Nếu bạn đã chia sẻ nội dung của mình với người khác trước khi xóa. Ví dụ: Nếu bạn đã chia sẻ một bức ảnh với một người bạn, sau đó, người này sao chép bức ảnh đó hoặc chia sẻ ảnh với người khác, thì ảnh đó có thể tiếp tục xuất hiện trong Tài khoản Google của người bạn này kể cả sau khi bạn xóa ảnh khỏi Tài khoản Google của bạn.
 • Nếu bạn cung cấp nội dung của bạn thông qua dịch vụ của các công ty khác, thì có thể các công cụ tìm kiếm (bao gồm cả Google Tìm kiếm) sẽ tiếp tục tìm thấy và hiển thị nội dung của bạn trong các kết quả tìm kiếm của họ.

Sử dụng các dịch vụ của Google

Tài khoản Google của bạn

Nếu đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi này, thì bạn có thể tạo Tài khoản Google để thuận tiện cho bạn. Một số dịch vụ yêu cầu bạn phải có Tài khoản Google thì dịch vụ mới có thể hoạt động. Ví dụ: Để sử dụng Gmail, bạn cần tạo Tài khoản Google để có một địa chỉ gửi và nhận email.

Bạn chịu trách nhiệm về mọi việc bạn làm thông qua Tài khoản Google của bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài khoản Google của bạn, và chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sử dụng công cụ Kiểm tra bảo mật.

Sử dụng các dịch vụ của Google thay mặt một tổ chức hoặc doanh nghiệp

Nhiều tổ chức, chẳng hạn như các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và trường học, khai thác các dịch vụ của chúng tôi. Để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho một tổ chức:
 • một người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức đó phải đồng ý với các điều khoản này
 • quản trị viên của tổ chức của bạn có thể cấp cho bạn một Tài khoản Google. Quản trị viên đó có thể yêu cầu bạn phải tuân theo các quy tắc bổ sung, đồng thời có thể có quyền truy cập hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Google của bạn.

Thông tin trao đổi liên quan đến dịch vụ

Để cung cấp các dịch vụ cho bạn, đôi khi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo về dịch vụ và những thông tin khác. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi liên lạc với bạn, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của Google.

Nếu bạn chọn cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi có thể hành động dựa trên ý kiến phản hồi của bạn mà không phải chịu nghĩa vụ nào với bạn.

Nội dung trong các dịch vụ của Google

Nội dung của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tạo nội dung nguyên gốc. Google sẽ không xác nhận quyền sở hữu đối với nội dung đó.

Một số dịch vụ của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội công khai nội dung của bạn, ví dụ như bạn có thể đăng bài đánh giá mà bạn đã viết về một sản phẩm hoặc nhà hàng, hoặc bạn có thể tải bài viết bạn đã tạo lên một blog.

Nếu cho rằng có người đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo cho chúng tôi về hành vi vi phạm đó và chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Ví dụ: Chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản Google của những người vi phạm bản quyền nhiều lần như mô tả trong Trung tâm trợ giúp về bản quyền của chúng tôi.

Nội dung của Google

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa nội dung thuộc về Google, ví dụ như phần lớn hình ảnh minh họa mà bạn thấy trong Google Maps. Bạn có thể sử dụng nội dung của Google theo sự cho phép trong các điều khoản này và mọi điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với nội dung đó. Bạn không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ đặc điểm thương hiệu, biểu tượng hoặc thông báo pháp lý nào của chúng tôi. Nếu bạn muốn sử dụng các đặc điểm thương hiệu hoặc biểu trưng của chúng tôi, vui lòng xem trang Google Brand Permissions.

Nội dung khác

Cuối cùng, một số dịch vụ của chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập nội dung thuộc về người hoặc tổ chức khác, ví dụ như nội dung mô tả của một chủ cửa hàng về doanh nghiệp của chính họ hoặc một bài báo xuất hiện trên Google Tin tức. Bạn không được sử dụng nội dung này khi chưa được sự cho phép của người hoặc tổ chức đó, hoặc nếu không được pháp luật cho phép. Các quan điểm thể hiện trong nội dung của những người hoặc tổ chức khác là quan điểm riêng của họ và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Google.

Phần mềm trong các dịch vụ của Google

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa phần mềm có thể tải xuống hoặc được tải trước. Chúng tôi cho phép bạn sử dụng phần mềm đó như một phần của các dịch vụ.

Giấy phép chúng tôi cấp cho bạn:
 • áp dụng trên toàn cầu, nghĩa là giấy phép này có hiệu lực ở bất kỳ nơi nào trên thế giới
 • không độc quyền, nghĩa là chúng tôi có thể cấp phép cho người khác sử dụng phần mềm
 • miễn phí bản quyền, nghĩa là bạn không phải trả tiền phí cho giấy phép này
 • dành cho cá nhân, nghĩa là giấy phép không có hiệu lực với bất kỳ người nào khác
 • không thể chuyển nhượng, nghĩa là bạn không được phép chuyển nhượng giấy phép này cho bất kỳ người nào khác

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa phần mềm được cung cấp theo các điều khoản trong giấy phép nguồn mở mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Đôi khi, giấy phép nguồn mở này có các điều khoản rõ ràng được ưu tiên áp dụng so với một số phần trong các điều khoản này. Do đó, xin đừng quên đọc các giấy phép đó.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ thành phần nào trong phần mềm hay các dịch vụ của chúng tôi.

Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng

Tuyên bố từ chối trách nhiệm đảm bảo

Chúng tôi đã tạo dựng danh tiếng bằng cách cung cấp các dịch vụ hữu ích, đáng tin cậy, chẳng hạn như Google Tìm kiếm và Maps, đồng thời chúng tôi không ngừng cải thiện các dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, vì lý do pháp lý, chúng tôi cung cấp dịch vụ mà không có đảm bảo trừ phi được nêu rõ ràng trong các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ của chúng tôi. Luật pháp quy định chúng tôi phải giải thích điều này bằng cách sử dụng thuật ngữ pháp lý cụ thể và chúng tôi phải sử dụng các chữ cái viết hoa để đảm bảo rằng bạn nhìn thấy phần giải thích này, như sau:

TRONG PHẠM VI LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA MÌNH “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO RÕ RÀNG HAY MẶC NHIÊN NÀO, BAO GỒM CẢ ĐẢM BẢO MẶC NHIÊN VỀ TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM. VÍ DỤ: CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO VỀ NỘI DUNG HOẶC TÍNH NĂNG CỦA CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM CẢ ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, TÌNH TRẠNG SẴN CÓ HOẶC KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN.

DỊCH VỤ KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP LỜI KHUYÊN VỀ Y TẾ, PHÁP LÝ, TÀI CHÍNH HOẶC CHUYÊN MÔN KHÁC. MỌI NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỦ ĐỀ ĐÓ CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ KHÔNG THAY THẾ CHO LỜI KHUYÊN CỦA MỘT CHUYÊN GIA CÓ TRÌNH ĐỘ.

Trách nhiệm pháp lý

Đối với tất cả người dùng

Cả luật pháp và các điều khoản này đều cố gắng cân bằng giữa quyền lợi của bạn với quyền lợi của Google trong trường hợp xảy ra vấn đề. Đó là lý do luật pháp yêu cầu mọi người phải chịu trách nhiệm đối với một số trách nhiệm pháp lý nhất định theo những điều khoản này.

Các điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi được luật hiện hành cho phép. Các điều khoản này không giới hạn trách nhiệm pháp lý trong trường hợp xảy ra sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi sai trái có chủ ý.

Trong phạm vi luật hiện hành cho phép:
 • Google chỉ chịu trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung hiện hành dành riêng cho từng dịch vụ
 • Google không chịu trách nhiệm pháp lý đối với:
  • tổn thất về mặt lợi nhuận, doanh thu, cơ hội kinh doanh, uy tín kinh doanh hoặc tiền tiết kiệm dự kiến
  • tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả
  • thiệt hại do bị trừng phạt
 • Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Google phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này được giới hạn ở: (1) $200 hoặc (2) các khoản phí mà bạn đã thanh toán để sử dụng các dịch vụ liên quan trong 12 tháng trước khi xảy ra tranh chấp (tùy theo mức nào cao hơn)

Chỉ đối với người dùng doanh nghiệp và tổ chức

Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp hoặc tổ chức:

 • Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, bạn sẽ bồi thường cho Google và các giám đốc, chuyên viên, nhân viên và nhà thầu của Google đối với mọi thủ tục tố tụng liên quan đến bên thứ ba (bao gồm cả các hoạt động tố tụng của các cơ quan chính phủ) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trái pháp luật các dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ. Điều khoản bồi thường này bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hay chi phí phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, tiền phạt, chi phí kiện tụng và chi phí pháp lý.
 • Nếu bạn được miễn một số trách nhiệm theo luật, bao gồm cả trách nhiệm đảm bảo bồi thường, thì bạn không phải chịu các trách nhiệm đó theo các điều khoản này. Ví dụ: Liên Hợp Quốc được miễn một số nghĩa vụ pháp lý và các điều khoản này không làm mất tính hợp lệ của các nghĩa vụ được miễn đó.

Biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề

Trước khi tiến hành xử lý như mô tả dưới đây, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi có thể một cách hợp lý, mô tả lý do cho biện pháp xử lý đó và cho bạn cơ hội làm rõ cũng như giải quyết vấn đề, trừ phi việc làm như vậy sẽ:

 • gây hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Google
 • vi phạm pháp luật hoặc lệnh của một cơ quan thực thi pháp luật
 • gây ảnh hưởng bất lợi cho việc điều tra
 • ảnh hưởng xấu đến mặt hoạt động, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi

Xóa nội dung của bạn

Nếu nội dung nào đó của bạn (1) vi phạm các điều khoản này, các chính sách hoặc điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, (2) vi phạm luật hiện hành, hoặc (3) có thể gây hại cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google, thì chúng tôi sẽ giữ quyền gỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung đó theo luật hiện hành. Một số ví dụ là nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ em, nội dung hỗ trợ hoạt động buôn người hoặc quấy rối, nội dung khủng bố và nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của Google

Google có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với các dịch vụ hoặc xoá Tài khoản Google của bạn mà không hạn chế bất kỳ quyền nào khác của chúng tôi, nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra:

 • bạn vi phạm nghiêm trọng hoặc nhiều lần các điều khoản này, các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ hoặc các chính sách
 • chúng tôi buộc phải làm như vậy để tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án
 • hành vi của bạn gây hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Google — chẳng hạn như bằng cách xâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, cung cấp thông tin sai lệch, hoặc cóp nhặt nội dung không do bạn sở hữu

Để biết thêm thông tin về lý do tại sao chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản và điều gì xảy ra khi chúng tôi làm như vậy, hãy xem trang Trung tâm trợ giúp này. Nếu tin rằng Tài khoản Google của bạn bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại.

Hiển nhiên là bạn luôn có thể ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nếu bạn ngừng sử dụng một dịch vụ nào đó, thì chúng tôi rất mong được biết lý do để có thể tiếp tục cải thiện các dịch vụ của mình.

Cách thức giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với Google, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Luật pháp của California sẽ điều chỉnh mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này, các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ hoặc mọi dịch vụ liên quan, bất kể các quy tắc về xung đột pháp luật. Các tranh chấp này sẽ chỉ được giải quyết tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang của Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ, đồng thời bạn và Google đồng ý với thẩm quyền về nhân thân tại các tòa án đó.

Giới thiệu về các điều khoản này

Theo luật pháp, bạn có một số quyền nhất định mà một hợp đồng như các điều khoản dịch vụ này không thể hạn chế. Trong mọi trường hợp, các điều khoản này đều không nhằm hạn chế các quyền đó.

Các điều khoản này mô tả mối quan hệ giữa bạn và Google và không cấu thành nên quyền hợp pháp cho người hoặc tổ chức khác, ngay cả khi người khác thu được lợi ích từ mối quan hệ đó theo các điều khoản này.

Vì muốn mọi người dễ dàng hiểu được những điều khoản này, nên chúng tôi đã sử dụng ví dụ lấy từ các dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, một số dịch vụ chúng tôi đề cập có thể không được cung cấp ở quốc gia của bạn.

Nếu các điều khoản này mâu thuẫn với các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, thì dịch vụ đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản bổ sung.

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ và chúng tôi không có biện pháp xử lý ngay lập tức, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có, chẳng hạn như xử lý trong tương lai.

Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ (1) để phản ánh sự thay đổi trong các dịch vụ hoặc phương thức kinh doanh của chúng tôi – chẳng hạn như khi chúng tôi bổ sung các dịch vụ, tính năng, công nghệ, mức giá hoặc lợi ích mới (hoặc loại bỏ những cái cũ), (2) vì lý do bảo mật, tuân thủ pháp luật hoặc quy định, hoặc (3) để ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái hoặc gây hại.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cho bạn cơ hội xem các điểm thay đổi, trừ các trường hợp sau: (1) khi chúng tôi ra mắt một dịch vụ hoặc tính năng mới, hoặc (2) trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Nếu không đồng ý với các điều khoản mới, thì bạn cần xoá nội dung của bạn và ngừng sử dụng các dịch vụ. Bạn cũng có thể chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách đóng Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn đóng Tài khoản Google của mình, sau đó truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi mà không cần có tài khoản, thì việc truy cập và sử dụng đó sẽ phải tuân theo phiên bản mới nhất của các điều khoản này.

Định nghĩa

Một quyền hợp pháp cho phép tác giả của một tác phẩm nguyên gốc (chẳng hạn như bài đăng trên blog, ảnh hoặc video) quyết định xem liệu người khác có được sử dụng tác phẩm nguyên gốc đó không, và nếu có thì theo cách nào, tuân theo một số giới hạn và ngoại lệ (chẳng hạn như “sử dụng hợp lý” và “xử lý hợp lý”).

bồi thường hoặc nghĩa vụ bồi thường

Nghĩa vụ theo hợp đồng của một cá nhân hoặc tổ chức phải bồi thường cho những tổn thất mà một cá nhân hoặc tổ chức khác đã gánh chịu do các thủ tục tố tụng như khiếu kiện.

các dịch vụ

Các dịch vụ của Google chịu sự điều chỉnh của các điều khoản này là những sản phẩm và dịch vụ có trong danh sách tại https://policies.google.com/terms/service-specific, bao gồm:

 • ứng dụng và trang web (chẳng hạn như Tìm kiếm và Google Maps)
 • nền tảng (chẳng hạn như Google Mua sắm)
 • dịch vụ tích hợp (như dịch vụ Maps được nhúng trong ứng dụng hoặc trang web của các công ty khác)
 • thiết bị và hàng hóa khác (chẳng hạn như Google Nest)

Nhiều dịch vụ trong số này cũng chứa nội dung mà bạn có thể phát trực tuyến hoặc tương tác.

công ty liên kết

Một pháp nhân thuộc tập đoàn Google, nghĩa là Google LLC và các công ty con, bao gồm cả những công ty cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited và Google Dialer Inc.

đảm bảo

Một lời tuyên bố bảo đảm rằng một dịch vụ hoặc sản phẩm sẽ hoạt động ở một tiêu chuẩn nhất định.

người dùng cá nhân

Một cá nhân sử dụng các dịch vụ của Google cho mục đích cá nhân, phi thương mại và không liên quan đến nghề nghiệp, công việc kinh doanh, kỹ năng hay chuyên môn của họ. (Xem thuật ngữ người dùng doanh nghiệp)

người dùng doanh nghiệp

Một cá nhân hoặc pháp nhân không phải người dùng cá nhân (xem phần về người dùng cá nhân).

nhãn hiệu

Các biểu tượng, tên và hình ảnh dùng trong thương mại, có khả năng phân biệt giữa hàng hóa hoặc dịch vụ của cá nhân/tổ chức này với hàng hóa hoặc dịch vụ của cá nhân/tổ chức khác.

nội dung của bạn

Nội dung mà bạn tạo, tải lên, nộp, lưu trữ, gửi, nhận hoặc chia sẻ bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày mà bạn tạo
 • các bài viết trên blog mà bạn tải lên qua Blogger
 • các bài đánh giá bạn gửi qua Google Maps
 • các video bạn lưu trữ trong Drive
 • các email bạn gửi và nhận qua Gmail
 • các bức ảnh bạn chia sẻ với bạn bè qua Photos
 • các hành trình đi lại mà bạn chia sẻ với Google

phiên bản dành riêng cho quốc gia

Nếu bạn có Tài khoản Google, chúng tôi sẽ liên kết tài khoản của bạn với một quốc gia (vùng lãnh thổ) để có thể xác định:

 • đơn vị liên kết của Google chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ cho bạn cũng như xử lý thông tin của bạn trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ
 • phiên bản của điều khoản chi phối mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn

Khi bạn đăng xuất, phiên bản dành cho quốc gia của bạn sẽ được xác định dựa trên vị trí mà bạn đang sử dụng các dịch vụ của Google. Nếu có tài khoản, bạn có thể đăng nhập và xem các điều khoản này để biết quốc gia liên kết với tài khoản của bạn.

quyền sở hữu trí tuệ

Quyền đối với các sản phẩm do trí tuệ của một người sáng tạo nên, chẳng hạn như các phát minh (bằng sáng chế); tác phẩm văn học và nghệ thuật (bản quyền); kiểu dáng (quyền đối với kiểu dáng); cũng như các biểu tượng, tên gọi và hình ảnh sử dụng trong thương mại (nhãn hiệu). Quyền sở hữu trí tuệ có thể thuộc về bạn, một cá nhân khác hoặc một tổ chức.

tổ chức

Một pháp nhân (chẳng hạn như doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận hoặc trường học) và không phải là người dùng cá nhân.

trách nhiệm pháp lý

Tổn thất phát sinh do bất kỳ khiếu nại pháp lý nào, cho dù khiếu nại đó dựa trên hợp đồng, hành vi vi phạm ngoài hợp đồng (kể cả sự sơ suất) hay lý do khác, và bất kể việc những tổn thất đó có thể đã được dự kiến hay tiên liệu một cách hợp lý hay không.

tuyên bố từ chối trách nhiệm

Một lời tuyên bố có tính chất giới hạn trách nhiệm pháp lý của một người nào đó.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính