Това е архивирана версия на Общите ни условия. Вижте текущата версия или всички предишни версии.

Общи условия на Google

В сила от 5 януари 2022 г. | Архивирани версии | Изтегляне на PDF версията

Какво обхващат тези Общи условия

Знаем, че бихте предпочели да пропуснете тези Общи условия, но е важно да поясним какво можете да очаквате от нас, докато използвате услугите на Google, и какви са нашите очаквания към вас.

Настоящите Общи условия отразяват бизнес модела на Google, законите, които са приложими за дружеството ни, и някои принципи, които винаги сме смятали за верни. В резултат на това настоящите Общи условия помагат за дефинирането на взаимоотношенията ни с вас, докато взаимодействате с услугите ни. Например условията включват раздели със следните заглавия:

Важно е да разберете тези Общи условия, защото вие ги приемате с използването на услугите ни.

Освен тези Общи условия публикуваме и Декларация за поверителност. Препоръчваме да я прочетете, за да разберете по-добре как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате информацията си.

Условия

Доставчик на услуги

Услугите на Google се предоставят от и вие сключвате договор със:

Google LLC
дружество, учредено съгласно законите на щата Делауеър, САЩ и съществуващо съгласно законите на САЩ

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
САЩ

Възрастови изисквания

Ако сте под необходимата възраст, за да управлявате свой собствен профил в Google, трябва да имате разрешение от родител или законен настойник за използването на такъв профил. Помолете някой от родителите си или законния си настойник да прочете тези Общи условия заедно с вас.

Ако сте родител или законен настойник и позволите на детето си да използва услугите, тези Общи условия са приложими за вас и носите отговорност за активността му в услугите.

За някои услуги на Google има допълнителни възрастови изисквания, които са описани в допълнителните Общи условия и правилата на ниво услуга.

Вашите взаимоотношения с Google

Тези Общи условия помагат за дефинирането на взаимоотношенията между вас и Google. Като цяло ви даваме разрешение да използвате услугите ни, ако приемете да спазвате тези Общи условия, които отразяват бизнес модела на Google и начина, по който печелим пари. Когато казваме „Google“, „ние“, „нас“ и „наш/ни“, имаме предвид Google LLC и дъщерните дружества на Google LLC.

Какво можете да очаквате от нас

Предоставяне на широка гама от полезни услуги

Предоставяме широка гама от услуги, които са предмет на настоящите Общи условия, включително:

 • приложения и сайтове (като Търсене и Карти);
 • платформи (като Google Пазаруване);
 • интегрирани услуги (които са вградени в приложения или сайтове на други дружества, като например Карти);
 • устройства (като Google Nest).

Много от тези услуги включват и съдържание, което можете да предавате поточно или с което да взаимодействате.

Услугите ни са създадени да работят заедно, което улеснява преминаването ви от една дейност към друга. Например ако събитие в Календар включва адрес, можете да кликнете върху съответния адрес и Карти да ви покаже как да стигнете дотам.

Разработване, подобряване и актуализиране на услугите на Google

Постоянно разработваме нови технологии и функции, за да подобрим услугите си. Например използваме изкуствен интелект и машинно обучение, за да ви предоставяме симултанен превод и да откриваме и блокираме по-добре спам и злонамерен софтуер. Като част от това непрекъснато подобряване понякога добавяме или премахваме функции и функционалности, увеличаваме или намаляваме ограниченията за услугите си и започваме да предлагаме нови услуги или спираме стари. Когато дадена услуга изисква или включва софтуер за изтегляне, понякога той се актуализира автоматично на устройството ви, щом бъде налице нова версия или функция. Някои услуги ви дават възможност да коригирате настройките си за автоматично актуализиране.

Ако извършим значителни промени, които засягат по негативен начин използването на услугите ни от ваша страна, или спрем да предлагаме дадена услуга, ще ви предупредим предварително в разумен срок – освен при спешни случаи, като например предотвратяване на злоупотреба, спазване на законови изисквания или отстраняване на проблеми със сигурността и функционирането. Също така ще ви дадем възможност да експортирате съдържанието си от профила си в Google посредством Google Takeout съгласно приложимите закони и правила.

Какво очакваме от вас

Спазване на тези Общи условия и допълнителните Общи условия на ниво услуга

Разрешението, което ви даваме, за да използвате услугите ни, е валидно, докато спазвате:

Също така се съгласявате, че нашата Декларация за поверителност е приложима за използването на услугите ни от ваша страна. В допълнение предлагаме ресурси като Помощния център за авторски права, Центъра за безопасност и описание на технологиите ни от сайта ни за правилата, за да отговорим на често задаваните въпроси и да зададем очакванията по отношение на използването на услугите ни.

Въпреки че ви даваме разрешение да използвате услугите ни, си запазваме всички права на интелектуална собственост, които имаме върху тях.

Уважение към другите хора

Искаме да поддържаме уважителна среда за всички. Това означава, че трябва да спазвате следните основни правила за поведение:

 • да спазвате приложимото законодателство, включително законите за контрол на износа, санкциите и законите за трафика на хора;
 • да зачитате правата на другите хора, включително тези за поверителност и правата на интелектуална собственост;
 • да не злоупотребявате с или да не вредите на други хора или на себе си (нито да заплашвате със злоупотреба или вреда или да насърчавате подобно поведение) — например чрез подвеждане, измама, незаконно представяне под чужда самоличност, клевета, малтретиране, тормоз или преследване;
 • да не злоупотребявате с услугите, да не им вредите и да не възпрепятствате или прекъсвате работата им – например като осъществявате достъп до тях или ги използвате по измамнически начин, разпространявате злонамерен софтуер или спам, извършвате хакерски пробиви или заобикаляте нашите системи или защитни мерки. Когато индексираме мрежата, за да ви предоставяме резултати от търсенето, зачитаме стандартните ограничения за употребата, които собствениците на уебсайтове са посочили в кода на сайта, като изискваме същото, когато други ползват услугите ни.

Допълнителните ни Общи условия и правила на ниво услуга предоставят допълнителни подробности за подходящото поведение, към което всеки ползвател на съответните услуги трябва да се придържа. Ако установите, че други лица не спазват тези правила, много от услугите ни ви дават възможност да подадете сигнал за злоупотреба. Ако предприемем действие по даден сигнал, също така осигуряваме провеждането на процеса, описан в раздела Предприемане на действие в случай на проблеми.

Разрешение за използване на съдържанието ви

Някои от услугите ни ви дават възможност да качвате, подавате, съхранявате, изпращате, получавате или споделяте свое съдържание. Нямате задължение да предоставяте съдържание в услугите ни и можете да избирате какво да предоставите. Ако решите да качите или споделите съдържание, моля, уверете се, че имате необходимите права за това и че материалът е законен.

Лиценз

Съдържанието ви остава ваше, което означава, че си запазвате всички права на интелектуална собственост, които имате върху него. Например имате права на интелектуална собственост върху създаваното от вас творческо съдържание, като отзивите, които пишете. Възможно е също да имате право да споделяте чуждо съдържание, ако сте получили съответното разрешение.

Имаме нужда от разрешението ви, ако правата ви на интелектуална собственост ограничават използването на съдържанието ви от наша страна. Чрез този лиценз вие предоставяте на Google съответното разрешение.

Какво обхваща лицензът

Този лиценз обхваща съдържанието ви, ако то е защитено с права на интелектуална собственост.

Какво не обхваща лицензът

 • Този лиценз не засяга правото ви на поверителност — той се отнася само за правата ви на интелектуална собственост.
 • Този лиценз не обхваща следните типове съдържание:
  • публично достъпна фактическа информация, предоставена от вас, като например корекции на адреса на местен бизнес. За нея не се изисква лиценз, тъй като се смята за всеизвестна информация, която всеки може да използва.
  • отзивите, които изпращате, като например предложения за подобряване на услугите ни. Отзивите са обхванати в раздела Съобщения, свързани с услугите по-долу.

Обхват

Този лиценз е:

 • валиден в целия свят;
 • неизключителен, което означава, че можете да лицензирате съдържанието си на други лица;
 • без лицензионни възнаграждения, което означава, че за него няма парично възнаграждение.

Права

Този лиценз дава възможност на Google да:

 • хоства, възпроизвежда, разпространява, предава чрез съобщения и използва съдържанието ви — например да го запазва в системите ни и да го прави достъпно от всяко място, на което се намирате;
 • публикува, представя публично или показва публично съдържанието ви, ако сте го направили видимо за други хора;
 • променя и създава производни творби въз основа на съдържанието ви, например да го преформатира или превежда;
 • сублицензира тези права на:
  • други потребители, за да дава възможност на услугите да работят по предназначение, като например да ви позволява да споделяте снимки с избрани от вас хора;
  • нашите подизпълнители, които са сключили споразумения с нас в съответствие с настоящите Общи условия, само за ограничените цели, описани в раздела Цел по-долу.

Цел

Този лиценз е за ограничените цели на:

 • функционирането и подобряването на услугите, тоест обезпечаването на работата им по предназначение и създаването на нови функции и функционалности. Това включва използването на автоматизирани системи и алгоритми за анализиране на съдържанието ви:
  • за спам, злонамерен софтуер и незаконно съдържание;
  • с цел разпознаване на закономерности в данните, като например определяне кога да предложим нов албум в Google Снимки, за да групираме сродни изображения;
  • за да персонализираме услугите си за вас, например да предоставяме препоръки и персонализирани резултати от търсенето, съдържание и реклами (които можете да промените или изключите от настройките за рекламите);
  Този анализ се извършва, докато съдържанието се изпраща, получава и когато се съхранява.
 • използването на съдържание, което сте споделили обществено, с цел популяризиране на услугите. Възможно е например да цитираме написан от вас отзив, за да популяризираме приложение от Google, или пък да покажем екранна снимка на приложението, което предлагате в Google Play Магазин, за да популяризираме Google Play.
 • разработване на нови технологии и услуги за Google в съответствие с настоящите Общи условия.

Продължителност

Този лиценз е валиден, докато съдържанието ви е защитено с права на интелектуална собственост.

Ако премахнете от услугите ни съдържание, обхванато от този лиценз, системите ни ще спрат да го предоставят обществено след разумен период от време. Има две изключения:

 • Ако вече сте споделили съдържанието си с други хора, преди да го премахнете. Ако например сте споделили снимка с приятел и след това той е направил нейно копие или я е споделил отново, тогава тя може да продължи да се показва в профила му в Google дори след като я премахнете от своя.
 • Ако предоставите съдържанието си чрез услугите на други дружества, възможно е търсещите машини, включително Google Търсене, да продължат да намират и показват съдържанието ви като част от резултатите от търсенето.

Използване на услугите на Google

Вашият профил в Google

Ако отговаряте на тези възрастови изисквания, можете да си създадете профил в Google за свое удобство. За да работят някои услуги, се изисква да имате профил в Google — например такъв ви е необходим, за да разполагате с място за изпращане и получаване на електронна поща, когато използвате Gmail.

Носите отговорност за нещата, които правите с профила си в Google, включително предприемането на разумни стъпки за защитата му, и ви препоръчваме редовно да използвате инструмента за проверка на сигурността.

Използване на услугите на Google от името на организация или бизнес

Много организации, като например бизнеси, организации с нестопанска цел и учебни заведения, се възползват от услугите ни. За да използвате услугите ни от името на организация:

 • неин упълномощен представител трябва да приеме настоящите Общи условия;
 • администраторът на организацията ви трябва да ви зачисли профил в Google. Администраторът може да изисква да спазвате допълнителни правила и да има възможност да осъществява достъп до профила ви в Google или да го деактивира.

За да ви предоставяме услугите си, понякога ви изпращаме служебни съобщения и друга информация. За да научите повече за начините, по които правим това, вижте Декларацията за поверителност на Google.

Ако решите да ни изпратите отзиви, като например предложения за подобряване на услугите ни, може да предприемем действия въз основа на тях без задължения към вас.

Съдържание в услугите на Google

Вашето съдържание

Някои от услугите ни ви дават възможност да направите съдържанието си общодостъпно — например може да публикувате написан от вас отзив за продукт или ресторант или да качите създадена от вас публикация в блог.

Ако смятате, че някой нарушава правата ви на интелектуална собственост, можете да ни изпратите известие и ние ще предприемем необходимите действия. Например спираме или закриваме профилите в Google на многократни нарушители на авторски права, както е описано в съответния ни Помощен център.

Съдържание на Google

Някои от услугите ни включват съдържание, което принадлежи на Google — например много от визуалните илюстрации, които виждате в Google Карти. Имате право да използвате съдържанието на Google съгласно настоящите Общи условия и всички допълнителни Общи условия на ниво услуга, но си запазваме всички права на интелектуална собственост, които имаме върху съдържанието си. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте маркови характеристики, лога или правни съобщения. Ако искате да използвате марката или логата ни, моля, разгледайте страницата за съответните разрешения.

Друго съдържание

Накрая – някои от услугите ни ви дават достъп до съдържание, което принадлежи на други хора или организации — например описание, което собственик на магазин е написал за бизнеса си, или вестникарска статия, показвана в Google Новини. Нямате право да използвате това съдържание без разрешението на съответното лице или организация, нито по забранен от закона начин. Възгледите, изразени в съдържанието на други хора или организации, са техни и не отразяват непременно становището на Google.

Софтуер в услугите на Google

Някои от услугите ни ви дават възможност да изтеглите софтуер. Разрешаваме ви да използвате този софтуер като част от тях.

Лицензът, който ви даваме, е:

 • валиден в целия свят;
 • неизключителен, което означава, че можем да лицензираме софтуера си на други лица;
 • без лицензионни възнаграждения, което означава, че за този лиценз няма парично възнаграждение;
 • личен, което означава, че не се отнася за други лица;
 • без право на преотстъпване, което означава, че нямате право да го прехвърляте на други лица.

Някои от услугите ни включват софтуер, предлаган съгласно лиценз за отворен код, който ви предоставяме. Понякога в лиценза има клаузи, които изрично заменят части от настоящите Общи условия, затова, моля, прочетете съответния лиценз.

Нямате право да копирате, променяте, разпространявате, продавате или отдавате под наем никоя част от услугите или софтуера ни.

В случай на проблем или несъгласие

Отказ от отговорност за гаранция

Градим репутацията си върху предоставянето на полезни и надеждни услуги, като например Google Търсене и Карти, и непрекъснато ги подобряваме, така че да отговарят на нуждите ви. Поради причини от правен характер обаче предлагаме услугите си без гаранции, освен ако това не е изрично посочено в допълнителните ни Общи условия на ниво услуга. Според закона трябва да обясним това със следния правен текст и да използваме главни букви, за да е сигурно, че се вижда:

В СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ СИ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА, БЕЗ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ. НАПРИМЕР НЕ ДАВАМЕ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ФУНКЦИИТЕ НА УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНАТА ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ, ДОСТЪПНОСТ ИЛИ СПОСОБНОСТ ДА УДОВЛЕТВОРЯТ НУЖДИТЕ ВИ.

Отговорност

За всички потребители

Законодателството и настоящите Общи условия се опитват да намерят баланса за това какви искания към другата страна могат да бъдат предявени от вас или от Google, в случай че възникне проблем. Затова законът ни позволява да ограничим определени отговорности съгласно настоящите Общи условия, но не и други.

Тези Общи условия ограничават отговорностите ни само в рамките на позволеното от приложимите закони. Тези Общи условия не ограничават отговорността при груба небрежност или умишлено неправомерно поведение.

В степента, разрешена от приложимото законодателство:

 • Google носи отговорност само за своите нарушения на настоящите Общи условия или приложимите допълнителни Общи условия на ниво услуга.
 • Google не носи отговорност за:
  • загуба на печалби, приходи, бизнес възможности, репутация или очаквани доходи;
  • косвена или не непосредствена загуба;
  • наказателни вреди.
 • Общата отговорност на Google, произтичаща от или свързана с настоящите Общи условия, е ограничена до (1) $200 или (2) таксите, платени за използване на съответните услуги през 12-те месеца преди оспорването (което от двете е с по-голяма стойност).

Само за бизнес потребители и организации

Ако сте бизнес потребител или организация:

 • В степента, разрешена от приложимото законодателство, ще обезщетите Google и директорите, длъжностните лица, служителите и подизпълнителите на Google за всички правни производства от трети страни (включително действия на правителствени органи), произтичащи от или свързани с незаконното използване на услугите или нарушението на тези Общи условия или допълнителните Общи условия на ниво услуга от ваша страна. Това обезщетение покрива всяка отговорност или разходи, произтичащи от искове, загуби, вреди, решения, глоби, съдебни разноски и адвокатски възнаграждения.
 • Ако законът ви освобождава от определени отговорности, включително обезщетяване, съгласно настоящите Общи условия тези отговорности не се отнасят за вас. Например ООН се ползва с определени привилегии за освобождаване от правни задължения, които не се отменят от тези Общи условия.

Предприемане на действие в случай на проблеми

Преди да предприемем долуописаното действие, ще ви предупредим предварително в разумен срок, ще опишем причината за действието си и ще ви дадем възможност да отстраните проблема, освен ако нямаме основателни причини да смятаме, че това ще доведе до:

 • причиняване на вреда или ангажиране на отговорността на потребител, трета страна или Google;
 • нарушаване на закона или на разпореждане на правоприлагащ орган;
 • компрометиране на разследване;
 • компрометиране на работата, целостта или сигурността на услугите ни.

Премахване на съдържанието ви

Ако имаме основателни причини да смятаме, че ваше съдържание (1) нарушава настоящите Общи условия, допълнителните Общи условия или правилата на ниво услуга, (2) нарушава приложимото законодателство или (3) може да навреди на потребителите ни, трети страни или Google, тогава си запазваме правото да свалим цялото съдържание или част от него в съответствие с приложимото законодателство. Примерите включват детска порнография, съдържание, което улеснява трафик на хора или тормоз, терористично съдържание и материали, които нарушават права на интелектуална собственост.

Спиране или прекратяване на достъпа ви до услугите на Google

Запазваме си правото да спрем или прекратим достъпа ви до услугите или да изтрием профила ви в Google, ако се случи някое от следните неща:

 • значително или многократно нарушавате тези Общи условия, допълнителните Общи условия или правилата на ниво услуга
 • задължени сме да направим това, за да спазим законово изискване или съдебно разпореждане;
 • имаме основателни причини да смятаме, че поведението ви причинява вреда или ангажира отговорността на потребител, трета страна или Google – например чрез хакерски атаки, фишинг, тормоз, разпространение на спам, подвеждане на други хора или компилиране на съдържание, което не ви принадлежи.

За да научите защо деактивираме профили и какво се случва, когато го направим, разгледайте тази страница в Помощния център. Ако смятате, че профилът ви в Google е спрян или прекратен по погрешка, можете да обжалвате.

Разбира се, имате възможност да спрете да използвате услугите ни по всяко време. Ако направите това, ще се радваме да споделите каква е причината, за да можем да продължим да ги подобряваме.

Решаване на спорове, приложимо законодателство и съдилища

За информация как да се свържете с Google, моля, посетете страницата за връзка с нас.

Законите на Калифорния ще са в сила за всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите Общи условия, допълнителните Общи условия на ниво услуга или сродни услуги, независимо от стълкновителните норми. Всички оспорвания ще се решават изключително във федералните или щатските съдилища на окръг Санта Клара, Калифорния, САЩ, и вие и Google приемате юрисдикцията на тези съдилища.

Всичко за тези Общи условия

По закон имате определени права, които не могат да бъдат ограничени от договори като тези Общи условия. Настоящите Общи условия нямат за цел да ограничават тези права по никакъв начин.

Тези Общи условия описват взаимоотношенията между вас и Google. От тях не произтичат законови права за други хора или организации дори ако други лица имат полза от тези взаимоотношения съгласно настоящите Общи условия.

Искаме да направим настоящите Общи условия лесноразбираеми. Затова използвахме примери от услугите си. Възможно е някои от споменатите услуги обаче да не се предлагат в държавата ви.

В случай на противоречие между настоящите Общи условия и допълнителните Общи условия на ниво услуга допълнителните ще уреждат използването на съответната услуга.

Ако се окаже, че определено условие не е валидно или приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

Ако не спазвате настоящите Общи условия или допълнителните Общи условия на ниво услуга и не предприемем действие незабавно, това не означава, че се отказваме от евентуалните си права, като например да предприемем действия в бъдеще.

Възможно е да актуализираме настоящите Общи условия и допълнителните Общи условия на ниво услуга: (1) за да отразим промени в услугите си или в начина, по който правим бизнес – например когато добавяме нови услуги, функции, технологии, цени или предимства (или премахваме стари такива); (2) по правни или регулаторни причини или от съображения за сигурност; или (3) с цел предотвратяване на злоупотреба или вреда.

Ако променим значително настоящите Общи условия или допълнителните Общи условия на ниво услуга, ще ви предупредим в разумен срок и ще ви дадем възможност да прегледате промените, освен (1) когато стартираме нова услуга или функция или (2) при спешни случаи, например с цел предотвратяване на текущи злоупотреби или спазване на законови изисквания. Ако не приемате новите Общи условия, трябва да премахнете съдържанието си и да спрете да използвате услугите. Също така по всяко време можете да прекратите взаимоотношенията си с нас, като закриете профила си в Google.

Дефиниции

Законово право, което дава възможност на създателя на оригинално произведение (като например публикация в блог, снимка или видеоклип) да реши дали и как произведението му може да се използва от други лица съгласно определени ограничения и изключения (като например „свободно използване“).

бизнес потребител

Физическо или юридическо лице, което не е потребител (вижте дефиницията за „потребител“).

вашето съдържание

Нещата, които създавате, качвате, подавате, съхранявате, изпращате, получавате или споделяте чрез услугите ни, като например:

 • документите, таблиците и презентациите, които създавате;
 • публикациите в блог, които качвате чрез Blogger;
 • отзивите, които изпращате чрез Карти;
 • видеоклиповете, които съхранявате в Диск;
 • имейлите, които изпращате и получавате чрез Gmail;
 • снимките, които споделяте с приятели чрез Снимки;
 • маршрутите за пътувания, които споделяте с Google.

гаранция

Уверение за това, че представянето на даден продукт или услуга ще отговаря на определен стандарт.

дъщерно дружество

Юридическо лице, което принадлежи към групата дружества на Google, състояща се от Google LLC и дъщерните дружества на Google LLC, включително следните дружества, които предоставят потребителски услуги в ЕС: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited и Google Dialer Inc.

запазена марка

Символи, имена и изображения, използвани с търговска цел, които служат за различаване на стоките или услугите на дадено физическо лице или организация от тези на други.

обезщетяване или обезщетение

Договорното задължение на физическо лице или организация да компенсира загубите, понесени от друго физическо лице или организация заради съдебни производства, като например съдебни дела.

ограничаване на отговорността

Изявление, което ограничава правната отговорност на дадено лице.

организация

Юридическо лице (като например корпорация, организация с нестопанска цел или учебно заведение), а не физическо лице.

потребител

Физическо лице, използващо услугите на Google за лични цели, несвързани с търговска дейност, със служебните задължения, бизнеса, длъжността или професията му. (Вижте дефиницията за „бизнес потребител“)

права на интелектуална собственост

Правата над човешките умотворения, като например изобретения (патентни права), литературни и художествени произведения (авторски права), дизайни (права върху дизайна) и символи, имена и изображения, използвани с комерсиална цел (запазени марки). Правата на интелектуална собственост може да принадлежат на вас, друго физическо лице или организация.

услуги

Услугите на Google, които са предмет на настоящите Общи условия, са продуктите и услугите, посочени на адрес https://policies.google.com/terms/service-specific, включително:

 • приложения и сайтове (например Търсене и Карти);
 • платформи (като Google Пазаруване);
 • интегрирани услуги (които са вградени в приложения или сайтове на други дружества, като например Карти);
 • устройства и други стоки (като Google Nest).

Много от тези услуги включват и съдържание, което можете да предавате поточно или с което да взаимодействате.

oтговорност

Загуби от всякакъв тип правни искове, независимо дали искът е въз основа на договор, неправомерно увреждане (включително небрежност), или друга причина, и дали е можело загубите да бъдат предвидени.

Приложения на Google
Главно меню