Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Spēkā no 2022. gada 5. janvāris | Arhivētās versijas | Lejupielādēt PDF versiju

Valsts versija: Amerikas Savienotās Valstis

Uz ko attiecas šie noteikumi

Lai gan ir vilinoši nelasīt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, ir svarīgi noskaidrot, ko jūs varat sagaidīt no mums, kad izmantojat Google pakalpojumus, un ko mēs sagaidām no jums.

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi atspoguļo Google uzņēmējdarbības veidu, tiesību aktus, kas attiecas uz mūsu uzņēmumu, kā arī noteiktus principus, kurus vienmēr esam ievērojuši. Tādējādi šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi palīdz definēt Google attiecības ar jums, kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu pakalpojumiem. Piemēram, šajos noteikumos ir ietvertas tālāk norādītās tēmas.

Ir svarīgi izprast šos noteikumus, jo, izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat šiem noteikumiem.

Papildus šiem noteikumiem mēs publicējam arī konfidencialitātes politiku. Mēs iesakām to izlasīt, lai labāk saprastu, kā varat atjaunināt, pārvaldīt, eksportēt un dzēst savu informāciju.

Noteikumi

Pakalpojuma sniedzējs

Uzņēmums, kas nodrošina Google pakalpojumus un ar kuru jūs noslēdzat līgumu:

Google LLC
Dibināts saskaņā ar ASV Delavēras štata likumiem un darbojas saskaņā ar ASV likumiem

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
ASV

Vecuma ierobežojums

Ja neesat sasniedzis vecumu, kas nepieciešams, lai pārvaldītu Google kontu, jums ir jābūt vecāku vai likumīgā aizbildņa atļaujai izmantot Google kontu. Palūdziet vienam no vecākiem vai likumīgajam aizbildnim izlasīt šos noteikumus kopā ar jums.

Ja esat viens no vecākiem vai likumīgais aizbildnis un atļaujat savam bērnam izmantot pakalpojumus, šie noteikumi attiecas uz jums un jūs esat atbildīgs par sava bērna darbībām pakalpojumos.

Noteiktiem Google pakalpojumiem var būt papildu vecuma ierobežojumi, kas norādīti papildu noteikumos un politikās konkrētiem pakalpojumiem.

Jūsu attiecības ar uzņēmumu Google

Šie noteikumi palīdz definēt attiecības starp jums un uzņēmumu Google. Vispārīgi runājot, mēs piešķiram jums atļauju izmantot mūsu pakalpojumus, ja jūs piekrītat ievērot šos noteikumus, kuri atspoguļo uzņēmuma Google darbības un peļņas gūšanas principus. Ar vārdiem “Google,” “mēs” un “mūsu” mēs apzīmējam uzņēmumu Google LLC un tā saistītos uzņēmumus.

Ko jūs varat sagaidīt no mums

Plaša noderīgu pakalpojumu klāsta nodrošināšana

Mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu, uz kuriem attiecas šie noteikumi, tostarp:
 • lietotnes un vietnes (piemēram, Meklēšana un Maps);
 • platformas (piemēram, Google pirkumi);
 • integrētos pakalpojumus (piemēram, pakalpojumu Maps, kas ir iegults citu uzņēmumu lietotnēs un vietnēs);
 • ierīces (piemēram, Google Nest).

Daudzos šajos pakalpojumos ir ietverts arī saturs, ko varat straumēt vai ar kuru varat mijiedarboties.

Mūsu pakalpojumi ir izstrādāti tā, lai tie darbotos kā kopums, tādējādi atvieglojot jūsu iespējas pāriet no vienas darbības uz citu. Piemēram, ja jūsu Kalendāra pasākumā ir iekļauta adrese, varat uz tās noklikšķināt un pakalpojumā Maps saņemt norādījumus nokļūšanai attiecīgajā vietā.

Google pakalpojumu izstrāde, uzlabošana un atjaunināšana

Mēs nepārtraukti izstrādājam jaunas tehnoloģijas un funkcijas, lai uzlabotu savus pakalpojumus. Piemēram, mēs izmantojam mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos, lai nodrošinātu sinhrono tulkošanu un uzlabotu mēstuļu un ļaunprātīgu programmatūru atrašanu un bloķēšanu. Nepārtraukti veicot uzlabojumus, dažkārt mēs pievienojam vai noņemam dažādas funkcijas, palielinām vai samazinām ierobežojumus mūsu pakalpojumu izmantošanai, kā arī piedāvājam jaunus pakalpojumus vai pārtraucam veco pakalpojumu darbību. Ja pakalpojumam ir nepieciešama lejupielādējama programmatūra vai tā jau ir iekļauta pakalpojumā, šī programmatūra dažkārt tiek automātiski atjaunināta jūsu ierīcē, tiklīdz ir pieejama jauna tās versija vai funkcija. Noteiktos pakalpojumos varat pielāgot automātisko atjauninājumu iestatījumus.

Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas, kas negatīvi ietekmēs to, kā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai ja pārtrauksim piedāvāt pakalpojumu, mēs jums savlaicīgi par to paziņojusim, izņemot steidzamas situācijas, piemēram, novēršot ļaunprātīgu izmantošanu, reaģējot uz juridiskajām prasībām vai novēršot drošības problēmas un darbības traucējumus. Mēs arī sniegsim iespēju eksportēt jūsu saturu no jūsu Google konta, izmantojot Google arhivatoru, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un politikām.

Ko mēs sagaidām no jums

Šo noteikumu un papildu noteikumu konkrētiem pakalpojumiem ievērošana

Mūsu piešķirtā atļauja izmantot mūsu pakalpojumus ir spēkā, kamēr jūsu darbības atbilst:

Jūs arī piekrītat, ka mūsu konfidencialitātes politika tiks piemērota, jums izmantojot mūsu pakalpojumus. Turklāt mēs nodrošinām resursus kā autortiesību palīdzības centru, drošības centru un mūsu tehnoloģiju aprakstus no mūsu politiku vietnēm, lai atrastu uz atbildes uz vispārējiem jautājumiem un informāciju par to, kas ir sagaidāms, lietojot mūsu pakalpojumus.

Lai gan jums tiek piešķirta atļauja izmantot mūsu pakalpojumus, mēs paturam visas intelektuālā īpašuma tiesības uz mūsu pakalpojumiem.

Citu lietotāju cienīšana

Mēs vēlamies uzturēt cieņpilnu vidi visām pusēm, kas nozīmē to, ka jums ir jāievēro šādi rīcības pamatnoteikumi:
 • ievērojiet piemērojamos likumus, tostarp eksporta kontroles, sankciju un cilvēku tirdzniecības novēršanas likumus;
 • ievērojiet citu personu tiesības, tostarp konfidencialitātes un intelektuālā īpašuma tiesības;
 • ļaunprātīgi neizmantojiet citas personas un nekaitējiet citiem vai sev (kā arī nedraudiet un nemudiniet uz šādu ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu) — piemēram, maldinot, apkrāpjot, nelikumīgi uzdodoties par citu personu, ceļot neslavu, aizskarot, uzmācoties vai iebiedējot citas personas;
 • ļaunprātīgi neizmantojiet pakalpojumus, nekaitējiet tiem, netraucējiet un nepārtrauciet to darbību, piemēram, piekļūstot tiem krāpniecības vai maldināšanas nolūkā vai tādiem mērķiem tos izmantojot, izplatot ļaunprātīgas programmatūras vai surogātpastu, uzlaužot vai apejot mūsu sistēmas vai aizsardzības risinājumus. Veicot tīmekļa indeksāciju meklēšanas rezultātu nodrošināšanai, mēs ņemam vērā standarta lietošanas ierobežojumus, ko vietnes īpašnieki norāda vietnes kodā, tāpēc tādu pašu cieņpilnu attieksmi lūdzam ievērot arī mūsu pakalpojumu lietotājiem.

Mūsu papildu noteikumos un politikās konkrētiem pakalpojumiem ir sniegta papildu informācija par atbilstošu rīcību, kas jāievēro ikvienam šo pakalpojumu lietotājam. Ja uzzināt, ka citas personas neievēro šos noteikumus, daudzos mūsu pakalpojumos varat ziņot par ļaunprātīgu izmantošanu. Ja mēs rīkosimies, pamatojoties uz ziņojumu par ļaunprātīgu izmantošanu, mēs īstenosim arī sadaļā Rīcība problēmu gadījumā aprakstīto procesu.

Atļauja izmantot jūsu saturu

Daži no mūsu pakalpojumiem ir paredzēti, lai jūs varētu augšupielādēt, iesniegt, uzglabāt, nosūtīt, saņemt vai koplietot savu saturu. Jums nav pienākuma sniegt mūsu pakalpojumiem nekādu saturu, un jūs varat brīvi izvēlēties, kuru saturu sniegt. Izvēloties augšupielādēt vai kopīgot saturu, lūdzu, pārliecinieties, vai jums ir nepieciešamās tiesības to darīt un vai saturs ir likumīgs.

Licence

Jūsu saturs ir jūsu — tas nozīmē, ka jūs paturat visas intelektuālā īpašuma tiesības uz savu saturu. Piemēram, jums ir intelektuālā īpašuma tiesības uz jūsu veidotu radošo saturu, piemēram, uz jūsu rakstītajām atsauksmēm. Vai arī jums var būt tiesības kopīgot citu personu radošo saturu, ja tās ir sniegušas jums atļauju.

Mums ir nepieciešama jūsu atļauja, ja jūsu satura izmantošanu ierobežo jūsu intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs sniedzat uzņēmumam Google šo atļauju ar šīs licences starpniecību.

Uz ko attiecas šie noteikumi

Šī licence attiecas uz jūsu saturu, ja šo saturu aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības.

Uz ko tie neattiecas

 • Šī licence neietekmē jūsu tiesības uz konfidencialitāti — tā attiecas tikai uz jūsu intelektuālā īpašuma tiesībām.
 • Šī licence neattiecas uz tālāk norādītajiem satura veidiem.
  • Publiski pieejama faktiskā informācija, ko jūs norādāt, piemēram, labojumi vietējā uzņēmuma adresē. Šai informācijai nav nepieciešama licence, jo tā tiek uzskatīta par vispārzināmu informāciju, kuru var izmantot ikviens.
  • Jūsu sniegtās atsauksmes, piemēram, ieteikumi uzlabot mūsu pakalpojumus. Informāciju par atsauksmēm skatiet sadaļā Ar pakalpojumu saistīta saziņa.

Tvērums

Šī licence ir:
 • globāla (derīga jebkurā vietā pasaulē);
 • neekskluzīva (varat piešķirt sava satura licences citām personām);
 • pieejama bez maksas (par šo licenci nav jāmaksā nauda).

Tiesības

Šī licence ļauj uzņēmumam Google:

 • Mitināt, pavairot, izplatīt, komunicēt un izmantot jūsu saturu, piemēram, lai saglabātu jūsu saturu mūsu sistēmās un padarītu to pieejamu no jebkuras jūsu atrašanās vietas.
 • Publicēt, publiski izpildīt vai publiski rādīt jūsu saturu, ja esat padarījis to redzamu citiem lietotājiem.
 • Pārveidot jūsu saturu un radīt no tā atvasinātus darbus, piemēram, mainot tā formātu vai tulkojot to.
 • Izsniegt šo tiesību apakšlicences šādām personām:
  • citi lietotāji (ar mērķi nodrošināt pakalpojumu paredzēto darbību, piemēram, ļaujot jums kopīgot fotoattēlus ar jūsu izvēlētām personām).
  • mūsu darbuzņēmēji, kuri ar mums ir parakstījuši līgumus, kas atbilst šiem noteikumiem, tikai ierobežotos nolūkos, kas minēti sadaļā Mērķis.

Mērķis

Šī licence ir paredzēta tikai šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu darbības nodrošināšana un uzlabošana, t.i., paredzētās pakalpojumu darbības nodrošināšana, kā arī jaunu funkciju un funkcionalitātes veidošana. Tas ietver automatizēto sistēmu un algoritmu izmantošanu jūsu satura analizēšanai:
  • lai noteiktu nevēlamu saturu, ļaunprātīgu programmatūru un nelikumīgu saturu;
  • lai datos konstatētu modeļus, piemēram, nosakot, kad ieteikt jaunu albumu pakalpojumā Google fotoattēli, lai saistītos fotoattēlus uzglabātu kopā;
  • lai pielāgotu mūsu pakalpojumus jums, piemēram, sniedzot ieteikumus un personalizētus meklēšanas rezultātus, saturu un reklāmas (kuras varat mainīt vai izslēgt sadaļā Reklāmu iestatījumi).
  Saturs tiek analizēts, tiklīdz tas tiek nosūtīts un saņemts, kā arī uzglabāšanas laikā.
 • Tāda satura izmantošana, kuru esat publiski kopīgojis, lai reklamētu pakalpojumus. Piemēram, mēs varam citēt jūsu rakstītu atsauksmi, lai reklamētu Google lietotni. Vai arī Google Play reklamēšanas nolūkā varam rādīt ekrānuzņēmumu ar lietotni, ko piedāvājat Play veikalā.
 • Jaunu tehnoloģiju un pakalpojumu izstrāde uzņēmumam Google atbilstoši šiem noteikumiem.

Ilgums

Šī licence ir spēkā tik ilgi, kamēr jūsu saturu aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības.

Ja no mūsu pakalpojumiem noņemsiet jebkādu saturu, uz kuru attiecas šī licence, mūsu sistēmās saprātīgā laika periodā tiks pārtraukta šī satura publiskošana. Pastāv divi tālāk norādītie izņēmumi.

 • Ja pirms satura noņemšanas jau esat to kopīgojis ar citiem. Piemēram, ja kopīgojāt kādu fotoattēlu ar draugu, kurš pēc tam izveidoja šī fotoattēla kopiju vai to atkārtoti kopīgoja, šis fotoattēls var turpināt parādīties jūsu drauga Google kontā pat pēc tā noņemšanas no jūsu Google konta.
 • Ja jūsu saturs joprojām būs pieejams, izmantojot citu uzņēmumu pakalpojumus, iespējams, ka meklētājprogrammu, tostarp Google meklēšanas, rezultātos joprojām tiks atrasts un rādīts jūsu saturs.

Google pakalpojumu izmantošana

Jūsu Google konts

Ja jūs atbilstat šim vecuma ierobežojumam, jūs varat izveidot Google kontu savām ērtībām. Noteiktu pakalpojumu darbībai ir nepieciešams Google konts — piemēram, ja vēlaties izmantot pakalpojumu Gmail, jums ir nepieciešams Google konts, lai jums būtu vide, kurā nosūtīt un saņemt e-pasta ziņojumus.

Jūs esat atbildīgs par savā Google kontā veiktajām darbībām, tostarp par atbilstošām darbībām, lai aizsargātu savu Google kontu. Ieteicams regulāri veikt drošības iestatījumu pārbaudi.

Google pakalpojumu izmantošana organizācijas vai uzņēmuma vārdā

Daudzas organizācijas, piemēram, uzņēmumi, bezpeļņas organizācijas un skolas, izmanto mūsu pakalpojumus. Lai izmantotu mūsu pakalpojumus organizācijas vārdā:
 • šīs organizācijas pilnvarotajam pārstāvim ir jāpiekrīt šiem noteikumiem;
 • jūsu organizācijas administrators var jums piešķirt Google kontu. Šis administrators var pieprasīt ievērot papildu noteikumus un, iespējams, varēs piekļūt jūsu Google kontam vai to atspējot.

Ar pakalpojumu saistīta saziņa

Lai mēs varētu jums nodrošināt savus pakalpojumus, mēs dažkārt nosūtām jums paziņojumus par pakalpojumiem un citu informāciju. Lai uzzinātu vairāk par mūsu saziņas veidiem ar jums, skatiet Google konfidencialitātes politiku.

Ja izvēlēsieties sniegt mums atsauksmes, piemēram, ieteikumus mūsu pakalpojumu uzlabošanai, mēs varam rīkoties, pamatojoties uz jūsu atsauksmēm bez jebkādām saistībām pret jums.

Saturs Google pakalpojumos

Jūsu saturs

Noteiktos mūsu pakalpojumos varat padarīt savu saturu publiski pieejamu — piemēram, varat publicēt savu atsauksmi par produktu vai restorānu vai augšupielādēt savu emuāra ziņojumu.

Ja uzskatāt, ka kāds pārkāpj jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, varat nosūtīt mums paziņojumu par pārkāpumu, un mēs atbilstoši rīkosimies. Piemēram, mēs pārtraucam vai slēdzam atkārtotu autortiesību pārkāpēju Google kontus, kā aprakstīts mūsu autortiesību palīdzības centrā.

Google saturs

Noteiktos mūsu pakalpojumos ir ietverts saturs, kas pieder uzņēmumam Google, piemēram, daudzas pakalpojumā Google Maps redzamās vizuālās ilustrācijas. Jūs drīkstat izmantot Google saturu atbilstoši atļaujām šajos noteikumos un jebkuros papildu noteikumos konkrētiem pakalpojumiem, taču mēs paturam visas intelektuālā īpašuma tiesības uz mūsu saturu. Jūs nedrīkstat noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt mūsu zīmolus, logotipus vai juridiskos paziņojumus. Ja vēlaties izmantot mūsu zīmolus vai preču zīmes, lūdzu, skatiet informāciju lapā Google zīmola atļaujas.

Cits saturs

Daži no mūsu pakalpojumiem jums sniedz piekļuvi saturam, kas pieder citām personām vai organizācijām — piemēram, veikala īpašnieka apraksts par savu uzņēmumu vai Google ziņās rādīts laikraksta raksts. Jūs nedrīkstat izmantot šo saturu bez attiecīgās personas vai organizācijas atļaujas vai citādi bez atbilstošas likuma atļaujas. Citu personu vai organizāciju saturā izteiktie viedokļi ir viņu pašu viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Google uzskatus.

Programmatūra Google pakalpojumos

Dažos no mūsu pakalpojumiem ir ietverta lejupielādējama programmatūra. Jums tiek piešķirta atļauja izmantot šo programmatūru kā daļu no pakalpojumiem.

Licence, kuru mēs jums piešķiram, ir:
 • globāla (derīga jebkurā vietā pasaulē);
 • neekskluzīva (varat piešķirt sava satura licences citām personām);
 • pieejama bez maksas (par šo licenci nav jāmaksā nauda);
 • personiska (tā neattiecas uz citām personām);
 • nenododama (jums nav atļauts piešķirt šo licenci citām personām).

Noteiktos mūsu pakalpojumos ir ietverta programmatūra, kas tiek piedāvāta saskaņā ar jums pieejamās atklātā pirmkoda licences noteikumiem. Dažkārt atklātā pirmkoda licencē ir iekļauti nosacījumi, kas nepārprotami aizstāj šeit izklāstītos noteikumus. Tādēļ noteikti izlasiet licences noteikumus.

Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, izplatīt, pārdot vai iznomāt nevienu mūsu pakalpojumu vai programmatūras daļu.

Problēmu vai domstarpību gadījumā

Garantijas atruna

Mūsu reputācijas pamatā ir lietderīgu un uzticamu pakalpojumu (piemēram, Google meklēšana un Maps) nodrošināšana, turklāt mēs pastāvīgi uzlabojam mūsu pakalpojumus, lai tie atbilstu jūsu vajadzībām. Taču juridisku iemeslu mēs savus pakalpojumus piedāvājam bez garantijas, ja vien tā nav skaidri norādīta papildu noteikumos konkrētam produktam. Saskaņā ar tiesību aktiem mums šī informācija ir jāsniedz, izmantojot juridisku terminoloģiju un lielos burtus, lai teksts būtu skaidri saskatāms.

PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS PIEĻAUTAJĀ APMĒRĀ MĒS NODROŠINĀM SAVUS PAKALPOJUMUS “TĀDUS, KĀDI TIE IR”, NESNIEDZOT NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP NETIEŠAS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU TIRGUM, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM LIETOJUMAM UN PAR TO, KA NETIEK PĀRKĀPTAS TIESĪBAS. PIEMĒRAM, NETIEK SNIEGTAS GARANTIJAS PAR PAKALPOJUMU SATURU VAI FUNKCIJĀM, TOSTARP PAR TO PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU, PIEEJAMĪBU VAI ATBILSTĪBU JŪSU VAJADZĪBĀM.

Atbildība

Visiem lietotājiem

Piemērojamo tiesību aktu un šo noteikumu mērķis ir rast iespējas jums vai uzņēmumam Google iesniegt samērīgas prasības citām pusēm, ja radušās problēmas. Tāpēc saskaņā ar tiesību aktiem mums ir atļauts zināmā mērā (bet ne pilnīgi) ierobežot šajos noteikumos minēto atbildību.

Šie noteikumi tikai ierobežo mūsu pienākumus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem. Šie noteikumi neierobežo atbildību rupjas nolaidības vai tīšu pārkāpumu gadījumā.

Piemērojamajos tiesību aktos pieļautajā apmērā
 • Google atbild tikai par šo noteikumu vai konkrētu pakalpojumu piemērojamo papildu noteikumu pārkāpšanu.
 • Uzņēmums Google nav atbildīgs par:
  • peļņas, ieņēmumu, uzņēmējdarbības iespēju, reputācijas vai paredzēto ietaupījumu zaudējumu;
  • tiešiem vai izrietošiem zaudējumiem;
  • soda kompensācijām.
 • Google kopējās saistības, kas rodas šo noteikumu dēļ vai saistībā ar tiem, ir ierobežotas ar lielāko no šīm summām 1) $200 vai 2) summu, ko maksājāt par attiecīgo pakalpojumu izmantošanu 12 mēnešu laikā līdz pārkāpumam.

Tikai komerclietotājiem un organizācijām

Ja esat komerclietotājs vai organizācija

 • Piemērojamos tiesību aktos pieļautajā apmērā jūs kompensēsiet uzņēmumam Google un tā direktoriem, speciālistiem, darbiniekiem un līgumslēdzējiem jebkādus trešo pušu tiesvedības (tostarp valsts iestāžu darbību) izdevumus, kas radušies no jūsu darbībām vai ir saistīti ar jūsu darbībām, jums nelikumīgi izmantojot pakalpojumus vai pārkāpjot šos noteikumus vai papildu noteikumus konkrētiem pakalpojumiem. Šī kompensācija sedz visas saistības vai izdevumus, kas radušies no prasībām, zaudējumiem, bojājumiem, spriedumiem, soda naudām, tiesas procesu izdevumiem un juridiskajām maksām.
 • Ja esat juridiski atbrīvots no noteiktiem pienākumiem, tostarp no kompensācijas, šie pienākumi neattiecas uz jums saskaņā ar šiem noteikumiem. Piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijai ir noteikti atbrīvojumi no tiesiskajām saistībām, un šie noteikumi neatceļ šo atbrīvojumu juridisko spēku.

Rīcība problēmu gadījumā

Kad vien saprātīgi iespējams, pirms tālāk aprakstīto darbību izpildes jums iepriekš tiks nosūtīts paziņojums, kurā būs paskaidrots mūsu rīcības iemesls, un jums tiks sniegta iespēja novērst problēmu, ja vien mums ir pamats uzskatīt, ka šādā veidā netiek veiktas šādas darbības:

 • kaitējuma vai saistību radīšana lietotājam, trešajai pusei vai uzņēmumam Google;
 • tiesību aktu vai likumu uzraudzības iestāžu norādījumu pārkāpšana;
 • izmeklēšanas apdraudēšana;
 • mūsu pakalpojumu darbības, integritātes vai drošības apdraudēšana.

Jūsu satura noņemšana

Ja ar jūsu saturu: 1) tiek pārkāpti šie noteikumi; papildu noteikumi konkrētiem pakalpojumiem vai politikas; 2) tiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti; 3) var kaitēt mūsu lietotājiem, trešajām pusēm vai uzņēmumam Google, tad mēs paturam tiesības noņemt šo saturu vai tā daļu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Šāda satura piemēri ir bērnu pornogrāfija, saturs, kas veicina cilvēku tirdzniecību vai uzmākšanos, ar terorismu saistīts saturs, kā arī saturs, ar kuru tiek pārkāptas citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.

Jūsu piekļuves Google pakalpojumiem apturēšana vai pārtraukšana

Google patur tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu piekļuvi pakalpojumiem, vai dzēst jūsu Google kontu tālāk aprakstītajos gadījumos.

 • Jūs būtiski vai atkārtoti pārkāpjat šos noteikumus, papildu noteikumus konkrētiem pakalpojumiem.
 • Mums tas jādara, lai izpildītu juridiskās prasības vai tiesas izpildrakstu.
 • jūsu rīcība (piemēram, uzlaušana, pikšķerēšana, uzmākšanās, surogātpasta izplatīšana, maldināšana vai jums nepiederoša satura apkopošana) nodara kaitējumu vai rada atbildību lietotājam, trešajai pusei vai uzņēmumam Google.

Plašāku informāciju par konta atspējošanas iemesliem un par to, kas notiek pēc tam, skatiet šajā palīdzības centra lapā. Ja uzskatāt, ka jūsu Google konta darbība tika apturēta vai pārtraukta kļūdas dēļ, varat iesniegt apelāciju.

Protams, jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt mūsu pakalpojumu lietošanu. Gadījumā, ja jūs pārtraucat izmantot kādu pakalpojumu, mēs labprāt uzzinātu tā iemeslu, lai varētu turpināt uzlabot savus pakalpojumus.

Strīdu risināšana, regulējošie tiesību akti un tiesas

Informāciju par to, kā sazināties ar Google, skatiet kontaktinformācijas lapā.

Kalifornijas tiesību akti tiks piemēroti visiem strīdiem, kas radīsies saistībā ar šiem noteikumiem, papildu noteikumiem konkrētiem pakalpojumiem vai jebkuriem saistītiem pakalpojumiem neatkarīgi no tiesību kolīziju normām. Šie strīdi tiks risināti tikai Santaklēras apgabala, Kalifornijā, ASV, federālajās vai štata tiesās, un gan jūs, gan uzņēmums Google piekrīt šo tiesu personīgajai jurisdikcijai.

Par šiem noteikumiem

Saskaņā ar likumu jums ir noteiktas tiesības, kuras nevar ierobežot ar līgumiem, piemēram, šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Šie noteikumi nekādā veidā nav paredzēti, lai ierobežotu šīs tiesības.

Šajos noteikumos ir aprakstītas saistības starp jums un uzņēmumu Google. Tie nerada nekādas likumīgas tiesības citām personām vai organizācijām, pat ja citi gūst labumu no šīm saistībām saskaņā ar šiem noteikumiem.

Mēs vēlamies, lai šie noteikumi būtu viegli saprotami, tādēļ izmantojām piemērus no mūsu pakalpojumiem. Tomēr iespējams, ka ne visi minētie pakalpojumi ir pieejami jūsu valstī.

Ja šie noteikumi ir pretrunā ar papildu noteikumiem konkrētiem pakalpojumiem, šim pakalpojumam noteicošie ir papildu noteikumi.

Ja tiks noskaidrots, ka kāds konkrēts noteikums nav derīgs vai nav izpildāms, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

Ja jūs neievērosiet šos noteikumus vai papildu noteikumus konkrētiem pakalpojumiem un mēs uzreiz necelsim pret jums prasību, tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no visām tiesībām, kādas mums varētu būt, piemēram, uz prasības celšanu nākotnē.

Šie noteikumi un papildu noteikumi konkrētiem pakalpojumiem var tikt atjaunināti: 1) lai atspoguļotu izmaiņas mūsu pakalpojumos vai uzņēmējdarbībā — piemēram, kad tiek pievienoti jauni pakalpojumi, funkcijas, tehnoloģijas, cenas vai priekšrocības (vai kad tiek noņemti iepriekšējie pakalpojumi); 2) juridisku, reglamentējošu vai drošības apsvērumu dēļ; 3) lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai kaitējumu.

Ja mēs atjaunināsim šos noteikumus vai papildu noteikumus konkrētiem pakalpojumiem, mēs jums savlaicīgi par to paziņosim, kā arī sniegsim iespēju izskatīt būtiskas izmaiņas, izņemot šādus gadījumus: 1) ja izmaiņas ir saistītas ar jaunu izlaistu produkta funkciju vai pakalpojumu; 2) steidzamās situācijas, piemēram, novēršot notiekošu ļaunprātīgu izmantošanu vai reaģējot uz juridiskajām prasībām. Ja nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, noņemiet savu saturu un pārtrauciet izmantot pakalpojumus. Jebkurā laikā varat arī pārtraukt attiecības ar mums, slēdzot savu Google kontu.

Definīcijas

atruna

Apgalvojums, kas ierobežo kādas personas juridiskos pienākumus.

Juridiskas tiesības, kas ļauj oriģināla darba (piemēram, emuāra ziņojuma, fotoattēla vai videoklipa) veidotājam izlemt, vai un kā šo oriģinālo darbu drīkst izmantot citas personas; uz tiesībām attiecas noteikti ierobežojumi un izņēmumi (piemēram, “godīga izmantošana” un “godprātība darījumos”).

garantija

Apliecinājums, ka produkts vai pakalpojums darbosies atbilstoši noteiktam standartam.

intelektuālā īpašuma tiesības (IĪ tiesības)

Tiesības uz cilvēka radītiem veidojumiem, piemēram, izgudrojumiem (patentu tiesības); literārajiem un mākslas darbiem (autortiesības); noformējumiem (dizainparaugu tiesības) un simboliem, nosaukumiem un attēliem, kas tiek izmantoti tirdzniecībā (preču zīmes). Intelektuālā īpašuma tiesības var piederēt jums, citai personai vai organizācijai.

jūsu saturs

Vienumi, ko izveidojat, augšupielādējat, iesniedzat, glabājat, sūtāt, saņemat vai kopīgojat, izmantojot mūsu pakalpojumus, piemēram:

 • jūsu izveidotie dokumenti, izklājlapas un prezentācijas
 • emuāra ziņojumi, kurus augšupielādējat, izmantojot Blogger
 • atsauksmes, ko iesniedzat pakalpojumā Maps
 • jūsu pakalpojumā Disks uzglabātie videoklipi
 • e-pasta ziņojumi, ko sūtāt un saņemat pakalpojumā Gmail
 • fotoattēli, kurus kopīgojat ar draugiem pakalpojumā Fotoattēli
 • ceļojumu maršruti, kurus kopīgojat ar Google

komerclietotājs

Fiziska persona vai juridiska persona, kas nav patērētājs (sk. “Patērētājs”).

kompensēt vai kompensācija

Personas vai organizācijas līgumsaistības atlīdzināt zaudējumus, kas citai personai vai organizācijai radušies saistībā ar tiesvedību, piemēram, tiesas procesu.

organizācija

Juridiska persona (piemēram, korporācija, bezpeļņas organizācija vai mācību iestāde), nevis fiziska persona.

pakalpojumi

Google pakalpojumi, uz kuriem attiecas šie noteikumi, ir produkti un pakalpojumi, kas norādīti vietnē https://policies.google.com/terms/service-specific, tostarp:

 • lietotnes un vietnes (piemēram, Meklēšana un Maps);
 • platformas (piemēram, Google pirkumi)
 • integrēti pakalpojumi (piemēram, pakalpojums Maps, kas ir iegults citu uzņēmumu lietotnēs vai vietnēs);
 • ierīces un citas preces (piemēram, Google Nest)

Daudzos šajos pakalpojumos ir ietverts arī saturs, ko varat straumēt vai ar kuru varat mijiedarboties.

patērētājs

Fiziska persona, kas izmanto Google pakalpojumus personīgiem, nekomerciāliem mērķiem ārpus tirdzniecības, uzņēmējdarbības, amatniecības vai profesijas sfēras. (skat terminu “komerclietotājs”)

preču zīme

Tirdzniecībā izmantotie simboli, nosaukumi un attēli, ar kuru palīdzību kādas fiziskas personas vai organizācijas preces vai pakalpojumus var atšķirt no citiem.

saistības

Zaudējumi, kas radušies jebkāda veida juridiskas prasības dēļ neatkarīgi no tā, vai prasības pamatā ir līgums, likumā noteikts atlīdzināms kaitējums (tostarp nolaidība) vai cits iemesls un vai šie zaudējumi varēja būt atbilstoši paredzami.

saistītais uzņēmums

Juridiska persona, kura pieder Google uzņēmumu grupai, t.i., uzņēmumam Google LLC un tā meitasuzņēmumiem, tostarp šiem uzņēmumiem, kas sniedz patērētājiem paredzētus pakalpojumus Eiropas Savienībā: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited un Google Dialer Inc.

valsts versija

Ja jums ir Google konts, tas tiek saistīts ar valsti (vai teritoriju), lai varētu noteikt:

 • Google apakšuzņēmēju, kas nodrošina jums pakalpojumus un apstrādā jūsu informāciju, kamēr izmantojat attiecīgos pakalpojumus;
 • to noteikumu versiju, kuri nosaka mūsu attiecības.

Kad esat izrakstījies, jūsu valsts versija tiek noteikta pēc atrašanās vietas, kurā izmantojat Google pakalpojumus. Ja jums ir konts, varat pierakstīties un skatīt šos noteikumus, lai noskaidrotu ar kontu saistīto valsti.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne