ನನ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು Google ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ?

ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ – ಹಾಗೆಯೇ ಅವು ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು. ಅಭೇದ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ.

ಪ್ರಬಲ ಭದ್ರತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಮತ್ತು Google ಅನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡೇಟಾ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ Google ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್, 2-ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಂತಹ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರತೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ Google ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ನೀವು Google ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತೇವೆ — ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನನ್ನ ಖಾತೆಯು ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಏಕೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ?

ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ದೇಶದ (ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದ) ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು:

  1. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ Google ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, Google ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತದೆ:
    1. ನೀವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (EU ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲಿಸ್ಟೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್
    2. ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೂಲದ Google LLC
  2. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಆವೃತ್ತಿ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು

ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆಯೇ, Google ಸೇವೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ನೀವು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ Google ಖಾತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Google ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೇಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ — ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ.

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಸ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶವು ನೀವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ನಿಮ್ಮ IP ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್‌‌ ಖಾಸಗಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ (VPN) ಅನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Google ನ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?

Google ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯದ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿವೆ. ಹುಡುಕಾಟದ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ Google ನಿಂದ ಹುಡುಕಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾವುದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಸೈಟ್‌ನ ವೆಬ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಷಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣವನ್ನು Google ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, Google ನ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತುರ್ತಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

Google ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೌದು. Google ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್, ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪುಟದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ URL ಅನ್ನು ರೆಫರರ್ URL ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯ ವೆಬ್‌ಪುಟಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪುಟದ URL, ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ನೀವು SSL ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು (Google ನ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹುಡುಕಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಪದಗಳನ್ನು ರೆಫರರ್ URL ನಲ್ಲಿ, URL ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. SSL ಹುಡುಕಾಟದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೆಫರರ್ URL ನಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯು Google ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (API) ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಲಿಕ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

Google Apps
ಪ್ರಮುಖ ಮೆನು