Toto je archivovaná verzia Pravidiel ochrany osobných údajov Zobrazte si aktuálnu verziu alebo všetky predchádzajúce verzie.

Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google

Keď používate naše služby, zverujete nám svoje údaje. Rozumieme, že ide o veľkú zodpovednosť a usilovne pracujeme na tom, aby sme vaše údaje ochránili a umožnili vám ich spravovať.

V týchto pravidlách ochrany súkromia zistíte, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete upraviť, spravovať, exportovať alebo odstrániť.

Platné od 22. januára 2019 | Archivované verzie | Stiahnuť PDF

Vytvárame celý rad služieb, ktoré každodenne pomáhajú miliónom ľudí novým spôsobom skúmať svet a komunikovať so svetom novými spôsobmi. Medzi naše služby patria:

 • Aplikácie, weby a zariadenia spoločnosti Google, ako sú Vyhľadávanie, YouTube a Google Home
 • Platformy, ako je prehliadač Chrome alebo operačný systém Android
 • Služby integrované do aplikácií a webov tretích strán, ako sú napríklad reklamy alebo vložené Mapy Google

Pomocou našich služieb môžete svoje súkromie spravovať rôznymi spôsobmi. Ak chcete napríklad vytvárať a spravovať obsah, ako sú e-mailové správy a fotografie, alebo zobrazovať relevantnejšie výsledky vyhľadávania, môžete si zaregistrovať účet Google. Mnoho služieb spoločnosti Google, ako je Vyhľadávanie alebo sledovanie videí YouTube, navyše môžete používať aj bez prihlásenia alebo úplne bez účtu. Web môžete prehliadať tiež súkromne pomocou režimu inkognito prehliadača Chrome. A vo všetkých službách môžete upraviť nastavenie súkromia a ovládať tak, aké údaje zhromažďujeme a ako ich využívame.

Na to, aby sme všetko čo najzrozumiteľnejšie vysvetlili, pridali sme príklady vysvetľujúce videá a definície najdôležitejších výrazov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany súkromia, kontaktujte nás.

Aké údaje spoločnosť Google zhromažďuje

Chceme, aby ste vedeli, aké typy informácií zhromažďujeme, keď používate naše služby

Na to, aby sme mohli všetkým našim používateľom poskytnúť lepšie služby, zhromažďujeme od nich informácie, a to od základných (napríklad akým jazykom hovoríte), až po komplexné údaje (napríklad ktoré reklamy sú pre vás najužitočnejšie, na ktorých ľuďoch online vám najviac záleží, alebo ktoré videá YouTube by sa vám mohli páčiť). Informácie, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje, a spôsob ich využitia závisí od toho, ako naše služby používate a akým spôsobom spravujete ovládanie ochrany súkromia.

Ak ste sa neprihlásili do účtu Google, zhromaždené informácie ukladáme pomocou jedinečných identifikátorov spojených s prehliadačom, aplikáciou alebo zariadením, ktoré používate. Pomocou nich dokážeme napríklad spravovať vaše predvoľby jazyka v rôznych reláciách prehliadača.

Keď sa prihlásite, zhromažďujeme tiež informácie, ktoré ukladáme do vášho účtu Google a s ktorými zaobchádzame ako s osobnými údajmi.

Veci, ktoré vytvárate alebo nám poskytujete

Keď si vytvoríte účet Google, poskytnete nám svoje osobné údaje, ktoré zahŕňajú vaše meno a heslo. Do účtu môžete pridať tiež telefónne číslo alebo platobné údaje. Aj bez prihlásenia do účtu Google môžete nastaviť, že nám budete poskytovať informácie, ako je e-mailová adresa, na ktorú vám budeme odosielať aktuálne informácie o službách.

Zhromažďujeme tiež obsah, ktorý pri používaní našich služieb vytvoríte, nahráte alebo prijmete od ostatných. Patria sem napríklad napísané alebo prijaté e-mailové správy, uložené fotografie a videá, vytvorené dokumenty a tabuľky alebo komentáre pridané k videám YouTube.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše služby

Vaše aplikácie, prehliadače a zariadenia

Zhromažďujeme informácie o aplikáciách, prehliadačoch a zariadeniach, v ktorých používate služby spoločnosti Google. Na základe týchto informácií vám totiž poskytujeme funkcie, ako sú automatické aktualizácie služieb alebo stmavenie obrazovky, keď vám dochádza batéria.

Medzi zhromažďované informácie patria jedinečné identifikátory, typ a nastavenia prehliadača, typ a nastavenia zariadenia, operačný systém, údaje o mobilnej sieti vrátane názvu operátora a telefónneho čísla a tiež číslo verzie aplikácie. Zhromažďujeme tiež informácie o interakciách aplikácií, prehliadačov a zariadení s našimi službami vrátane adresy IP, správ o zlyhaní, činností systému a dátumu, času a webovej adresy odkazujúceho zdroja vašej žiadosti.

Tieto informácie zhromažďujeme, keď služba spoločnosti Google vo vašom zariadení kontaktuje naše servery – napríklad keď nainštalujete aplikáciu z Obchodu Play alebo keď služba skontroluje automatické aktualizácie. Ak používate zariadenie so systémom Android a aplikáciami od spoločnosti Google, zariadenie pravidelne kontaktuje servery spoločnosti Google a poskytuje im informácie o zariadení a pripojení k našim službám. Medzi tieto informácie patria typ zariadenia, názov operátora, správy o zlyhaní a nainštalované aplikácie.

Vaša aktivita

Informácie o aktivite v službách zhromažďujeme, aby sme vám mohli napríklad odporučiť video YouTube, ktoré by sa vám mohlo páčiť. Medzi zhromažďované informácie o aktivite patria nasledujúce:

Ak pomocou našich služieb uskutočňujete a prijímate hovory alebo odosielate a prijímate správy, môžeme zhromažďovať informácie z protokolov o telefonovaní, ako sú vaše telefónne číslo, číslo volajúceho, čísla volaného, číslo presmerovania, čas a dátum hovorov a správ, trvanie hovorov, údaje o smerovaní a typy hovorov.

Informácie o ukladanej aktivite nájdete vo svojom účte Google, kde ich môžete tiež spravovať.

Prejsť do účtu Google

Informácie o vašej polohe

Informácie o vašej polohe zhromažďujeme, keď používate naše služby. Na základe týchto informácií vám poskytujeme funkcie, ako je trasa jazdy na víkendový výlet alebo časy premietania filmov vo vašom okolí.

Vašu polohu je možné s rôznou presnosťou zistiť týmito spôsobmi:

Typy zhromažďovaných údajov o polohe závisia čiastočne tiež od nastavení zariadenia a účtu. Pomocou aplikácie nastavení v zariadení so systémom Android môžete napríklad zapnúť alebo vypnúť zisťovanie polohy zariadenia. Ak chcete vytvoriť súkromnú mapu miest navštívených so zariadeniami, do ktorých ste sa predtým prihlásili, môžete tiež zapnúť históriu polohy.


V niektorých prípadoch o vás spoločnosť Google zhromažďuje tiež informace z verejne dostupných zdrojov. Ak sa napríklad vaše meno objaví v miestnych novinách, vyhľadávač Google môže príslušný článok indexovať a zobraziť ostatným používateľom vyhľadávajúcim vaše meno. Informácie o vás môžeme zhromažďovať tiež od dôveryhodných partnerov vrátane marketingových partnerov, ktorí nám poskytujú informácie o potenciálnych zákazníkoch našich obchodných služieb, a bezpečnostných partnerov, ktorí nám poskytujú informácie na ochranu pred zneužitím. Dostávame tiež informácie od inzerentov, aby sme ich menom mohli poskytovať inzertné a výskumné služby.

Na zhromažďovanie a ukladanie údajov používame rôzne technológie vrátane súborov cookie, pixelových značiek, miestneho úložiska (napríklad internetového úložiska prehliadača alebo vyrovnávacích pamätí aplikácií), databáz a serverových denníkov.

Prečo spoločnosť Google zhromažďuje údaje

Údaje využívame na zdokonaľovanie služieb

Informácie, ktoré zhromažďujeme zo všetkých našich služieb, používame na nasledujúce ciele:

Poskytovanie služieb

Vaše informácie využívame na poskytovanie služieb, ako je spracovanie vyhľadávaných výrazov s cieľom zobrazenia výsledkov alebo zdieľanie obsahu navrhovaním príjemcov z vášho zoznamu kontaktov.

Údržiavanie a vylepšovanie našich služieb

Na základe vašich informácií tiež zaisťujeme, aby naše služby fungovali správne, napríklad sledujeme výpadky alebo odstraňujeme problémy, ktoré nám nahlásite. Pomocou vašich informácií tiež vylepšujeme služby – napríklad keď zistíme, ktoré vyhľadávané výrazy najčastejšie obsahujú preklepy, môžeme zdokonaliť funkcie kontroly pravopisu v našich službách.

Vývoj nových služieb

Informácie, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb. Pochopenie spôsobu, akým používatelia usporadúvajú svoje fotografie v aplikácii Picasa (prvej aplikácii na správu fotografií od spoločnosti Google), nám napríklad pomohlo pri návrhu a spustení Fotiek Google.

Poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám

Zhromažďované informácie používame na prispôsobenie služieb podľa vašich potrieb vrátane poskytovania odporúčaní, prispôsobeného obsahu a prispôsobených výsledkov vyhľadávania. Kontrola zabezpečenia napríklad poskytuje tipy na zabezpečenie prispôsobené tomu, ako používate služby spoločnosti Google. Google Play vám na základe informácií, ako sú aplikácie, ktoré máte nainštalované, alebo videá, ktoré ste pozerali v službe YouTube, navrhuje nové aplikácie, ktoré by sa vám mohli páčiť.

V závislosti od nastavení vám môžeme tiež zobrazovať prispôsobené reklamy založené na vašich záujmoch. Ak napríklad hľadáte „horské bicykle“, môže sa vám zobraziť reklama na športové vybavenie na webe, ktorý zobrazuje reklamy prostredníctvom spoločnosti Google. V nastaveniach reklám môžete ovládať informácie, ktoré používame na zobrazovanie reklám.

 • Prispôsobené reklamy nezobrazujeme na základe citlivých kategórií, ako sú rasa, náboženstvo, sexuálna orientácia či zdravotný stav.
 • S inzerentmi nezdieľame informácie, podľa ktorých vás je možné identifikovať (napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu), pokiaľ nás o to nepožiadate. Ak sa vám napríklad zobrazí reklama na kvetinárstvo v okolí a vyberiete tlačidlo „volania klepnutím“, tento hovor prepojíme a s daným kvetinárstvom môžeme zdieľať vaše telefónne číslo.

Prejsť do nastavení reklám

Meranie výkonnosti

Dáta používame na účely štatistík a meraní, aby sme pochopili spôsob používania našich služieb. Údaje o vašich návštevách našich webov analyzujeme napríklad s cieľom optimalizácie vzhľadu služieb. Využívame tiež údaje o reklamách, na ktoré reagujete, aby sme inzerentom pomohli zistiť výkonnosť ich reklamných kampaní. Používame na to rôzne nástroje vrátane služby Google Analytics. Keď navštívite web, ktorý využíva službu Google Analytics, spoločnosť Google môže spoločne so zákazníkom služby Google Analytics prepojiť informácie o vašej aktivite na danom webe s aktivitou na iných weboch používajúcich naše reklamné služby.

Komunikácia s vami

Zhromažďované informácie, ako je napríklad e-mailová adresa, používame na priamy kontakt s vami. Môžeme vám napríklad odoslať oznámenie, keď zistíme podozrivú aktivitu, napríklad pokus o prihlásenie do účtu Google z iného ako vášho zvyčajného miesta. Prípadne vás môžeme informovať o pripravovaných zmenách a vylepšeniach našich služieb. Keď kontaktujete spoločnosť Google, uchováme si záznam o vašej žiadosti, aby sme vám v budúcnosti dokázali pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy.

Ochrana služieb spoločnosti Google, našich používateľov i verejnosti

Informácie využívame na vylepšenie zabezpečenie a spoľahlivosti našich služieb. Patrí sem zisťovanie, prevencia a reagovanie na podvody, zneužitie, bezpečnostné riziká a technické problémy, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť Google, našich používateľov alebo verejnosť.


Na spracúvanie informácií na tieto účely používame rôzne technológie. Pomocou automatizovaných systémov analyzujeme obsah, aby sme vám mohli poskytovať napríklad prispôsobené výsledky vyhľadávania, prispôsobené reklamy alebo ďalšie funkcie, ktoré sa prispôsobujú podľa toho, akým spôsobom používate naše služby. Obsah tiež analyzujeme s cieľom rozpoznávania zneužitia, ako je spam, malvér a nelegálny obsah. Používame tiež algoritmy, pomocou ktorých v dátach rozpoznávame vzory. Prekladač Google napríklad pomáha používateľom komunikovať v rôznych jazykoch tým, že vo výrazoch, ktoré chcete preložiť, rozpoznáva bežné vzory daného jazyka.

Informácie zhromažďované z jednotlivých služieb a rôznych zariadení na účely opísané vyššie tiež kombinujeme. Ak napríklad pozeráte v službe YouTube videá o gitaristoch, môže sa vám na webe, ktorý využíva naše reklamné služby, zobraziť reklama na lekcie hrania na gitaru. V závislosti od nastavení účtu môže byť vaša aktivita na iných weboch a v ďalších aplikáciách pridružená k vašim osobným údajom s cieľom vylepšiť služby spoločnosti Google a reklamy, ktoré zobrazuje.

Ak už ostatní používatelia majú vašu e-mailovú adresu alebo iné informácie, pomocou ktorých vás je možné identifikovať, môžeme im zobraziť vaše verejne viditeľné informácie z účtu Google, ako je vaše meno a fotografia. Pomôžete im tak napríklad rozpoznať správu, ktorú ste im poslali.

Pred použitím informácií na účel, ktorý nie je uvedený v týchto pravidlách ochrany súkromia, vás vždy požiadame o súhlas.

Ovládanie ochrany súkromia

Nad typom zhromažďovaných informácií a spôsobom ich využitia máte kontrolu

Táto časť opisuje hlavné ovládacie prvky, pomocou ktorých je možné v našich službách spravovať ochranu súkromia. Môžete tiež prejsť na stránku Kontrola ochrany súkromia, kde môžete dôležité nastavenia ochrany súkromia skontrolovať a upraviť. Okrem týchto nástrojov ponúkame v jednotlivých službách tiež konkrétne nastavenia ochrany súkromia – ďalšie informácie nájdete v sprievodcovi ochranou súkromia v službách.

Prejsť na stránku Kontrola ochrany súkromia

Správa, kontrola a úprava údajov

Po prihlásení môžete informácie kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať ich v službách, ktoré používate. Fotky a Disk sú napríklad navrhnuté tak, aby vám pomohli so správou konkrétneho typu obsahu, ktorý ste si v službách spoločnosti Google uložili.

Vytvorili sme tiež miesto, kde môžete kontrolovať a ovládať informácie uložené do účtu Google. Účet Google obsahuje tieto nastavenia:

Ovládanie ochrany súkromia

Riadenie aktivity

Rozhodnite, ktoré typy aktivity chcete do účtu ukladať. Ak chcete napríklad predpovedať premávku pri každodennom dochádzaní, môžete zapnúť históriu polohy. Ak chcete dostávať kvalitnejšie odporúčania videí, môžete ukladať históriu pozerania služby YouTube.

Prejsť do časti Riadenie aktivity

Nastavenia reklám

Spravujte, ako sa vám majú zobrazovať reklamy v službách spoločnosti Google a na ďalších weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi spoločnosti Google. Môžete si upraviť záujmy, zvoliť, či sa vám budú reklamy prispôsobovať na základe osobných údajov, a zapnúť či vypnúť konkrétne reklamné služby.

Prejsť do nastavení reklám

Informácie o vás

Ovládajte, aké informácie o vás môžu vidieť ostatní v službách spoločnosti Google.

Prejsť na informácie o mne

Zdieľané odporúčania

Zvoľte si, či sa má spolu s vašou aktivitou, ako sú recenzie a odporúčania zobrazované v reklamách, zobrazovať vaše meno a fotografia.

Prejsť na Zdieľané odporúčania

Informácie, ktoré zdieľate vy

Ovládajte, s kým zdieľate informácie prostredníctvom svojho účtu Google+.

Prejsť na informácie, ktoré zdieľate

Spôsoby kontroly a aktualizácie údajov

Moja aktivita

Stránka Moja aktivita umožňuje skontrolovať a ovládať dáta, ktoré sa vytvárajú pri používaní služieb spoločnosti Google, napríklad zadané vyhľadávacie dopyty alebo návštevy služby Google Play. Môžete ich prehliadať podľa dátumu a témy a odstrániť všetku aktivitu alebo len jej časť.

Prejsť na stránku Moja aktivita

Google Dashboard

Služba Google Dashboard umožňuje spravovať údaje prepojené s konkrétnymi službami.

Prejsť do služby Dashboard

Vaše osobné údaje

Sú to vaše kontaktné informácie, ako vaše meno, telefónne číslo a e-mail.

Prejsť na osobné údaje

Po odhlásení môžete spravovať údaje prepojené s prehliadačom alebo zariadením vrátane nasledujúcich:

 • Prispôsobenie vyhľadávania po odhlásení: Zvoľte, či sa bude vaša vyhľadávacia aktivita používať na poskytovanie relevantnejších výsledkov a odporúčaní.
 • Nastavenia služby YouTube: Pozastavte alebo odstráňte svoju históriu vyhľadávania YouTube a históriu pozerania YouTube.
 • Nastavenia reklám: Spravujte svoje predvoľby týkajúce sa reklám, ktoré sa vám zobrazujú v službách spoločnosti Google a na ďalších weboch a v aplikáciách, ktoré zobrazujú reklamy ako partneri spoločnosti Google.

Exportovanie, odstránenie a vymazanie informácií

Ak chcete svoje údaje zálohovať alebo ich použiť s inou službou, ktorá nepatrí spoločnosti Google, môžete kópiu obsahu zo svojho účtu Google exportovať.

Export údajov

Môžete tiež na základe príslušného právneho predpisu požiadať o odstránenie obsahu z konkrétnych služieb spoločnosti Google.

Ak chcete informácie odstrániť, máte nasledujúce možnosti:

odstrániť údaje.

K dispozícii je tiež Správca neaktívnych účtov, ktorý umožňuje udeliť určitej osobe prístup k častiam vášho účtu Google pre prípad, že by ste účet neočakávane nemohli používať.


Informácie, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje bez ohľadu na prihlásenie do účtu Google, je možné spravovať aj ďalšími spôsobmi vrátane nasledujúcich:

 • Nastavenia prehliadača: Prehliadač môžete nakonfigurovať napríklad tak, aby hlásil, keď spoločnosť Google v prehliadači nastaví súbor cookie. Prehliadač môžete nakonfigurovať tiež tak, aby blokoval všetky súbory cookie z konkrétnej domény alebo zo všetkých domén. Pripomíname však, že služby na správne fungovanie potrebujú súbory cookie, napríklad na zapamätanie predvolieb jazyka.
 • Nastavenia na úrovni zariadenia: Vaše zariadenie môže obsahovať ovládacie prvky, ktoré určujú, aké informácie budeme zhromažďovať. V zariadení so systémom Android môžete napríklad upraviť nastavenia polohy.

Zdieľanie vašich údajov

Kedy zdieľate svoje informácie

Mnoho našich služieb vám umožňuje zdieľať informácie s ostatnými používateľmi a nad zdieľaným obsahom máte kontrolu. Môžete napríklad verejne zdieľať videá v službe YouTube alebo ich nastaviť ako súkromné. Pamätajte na to, že keď zdieľate informácie verejne, obsah môže byť dostupný prostredníctvom vyhľadávačov vrátane Vyhľadávania Google.

Keď po prihlásení pracujete s určitými službami spoločnosti Google, napríklad napíšete komentáre k videu YouTube alebo napíšete recenziu na skladbu v službe Play, vedľa príslušnej aktivity sa zobrazí vaše meno a fotografia. V závislosti od nastavení Zdieľaných odporúčaní môžeme tieto informácie zobrazovať tiež v reklamách.

Kedy spoločnosť Google zdieľa vaše informácie

Osobné údaje nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami mimo spoločnosti Google, pokiaľ nenastane jeden z nasledujúcich prípadov:

S vaším súhlasom

Osobné údaje budeme zdieľať mimo spoločnosti Google len v prípade, keď na to budeme mať váš súhlas. Ak napríklad pomocou zariadenia Google Home vykonáte rezerváciu prostredníctvom rezervačnej služby, požiadame vás o povolenie ešte predtým, než budeme vaše meno a telefónne číslo s danou reštauráciou zdieľať. Požiadame vás o výslovný súhlas so zdieľaním akýchkoľvek citlivých osobných informácií.

So správcami domén

Ak ste študent alebo pracujete pre organizáciu, ktorá využíva služby spoločnosti Google (napríklad G Suite), do vášho účtu Google bude mať prístup správca domény a predajcovia, ktorí spravujú váš účet. Môžu vykonávať nasledujúce činnosti:

 • pristupovať k informáciám uloženým vo vašom účte, ako sú e-mailové správy, a uchovávať ich;
 • zobraziť štatistiky týkajúce sa vášho účtu, napríklad počet aplikácií, ktoré inštalujete;
 • zmeniť heslo vášho účtu;
 • pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k účtu;
 • získať informácie z vášho účtu s cieľom dodržania príslušných právnych predpisov, nariadení, právneho postupu alebo vynútiteľného vládneho nariadenia;
 • obmedziť vám možnosť odstránenia či úpravy informácií alebo nastavení ochrany súkromia.

Na účely externého spracúvania

Osobné údaje poskytujeme našim partnerom alebo iným dôveryhodným spoločnostiam či osobám na spracovanie osobných informácií pre našu spoločnosť, a to na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia. Poskytovateľov služieb napríklad využívame na zaistenie zákazníckej podpory.

Z právnych dôvodov

Osobné údaje zdieľame mimo spoločnosť Google, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie sú primerane nevyhnutné na:

 • dodržanie príslušných právnych predpisov, nariadení, právnych procesov alebo vynútiteľných vládnych žiadostí – informácie o počte a typoch žiadostí, ktoré dostávame od štátnych orgánov, zdieľame v našej službe Informácie o transparentnosti;
 • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane vyšetrenia ich možného porušenia;
 • rozpoznanie, zabránenie alebo na iný postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných problémov;
 • ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

Môžeme zdieľať súhrnné informácie, ktoré neumožňujú zistenie totožnosti, a to verejne a s našimi partnermi, ako sú vydavatelia, inzerenti, vývojári alebo vlastníci práv. Môžeme napríklad verejne zdieľať informácie s cieľom zobrazenia trendov vo všeobecnom používaní našich služieb. Konkrétnym partnerom tiež umožňujeme zhromažďovať informácie z prehliadača alebo zariadenia na reklamné účely a účely merania pomocou vlastných súborov cookie alebo podobných technológií.

Ak sa spoločnosť Google zúčastní fúzie, akvizície alebo predaja majetku, zaistíme dôvernosť všetkých osobných údajov a dotknutým používateľom túto skutočnosť oznámime predtým, ako budú osobné údaje prenesené a začnú sa na ne vzťahovať iné pravidlá ochrany súkromia.

Zabezpečenie vašich údajov

Naše služby obsahujú zabezpečenie, pomocou ktorého chránime vaše informácie

Všetky služby spoločnosti Google majú integrované bezpečnostné funkcie, ktoré neustále chránia vaše informácie. Štatistiky, ktoré získavame počas spravovania služieb, nám pomáhajú zisťovať a automaticky blokovať bezpečnostné hrozby, aby sa k vám vôbec nedostali. Ak odhalíme niečo nebezpečné, o čom by ste podľa nás mali vedieť, informujeme vás o tom a pomôžeme vám zaistiť lepšiu ochranu.

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme spoločnosť Google ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. Vrátane týchto činností:

 • Pomocou šifrovania uchovávame údaje počas prenosu súkromné.
 • Ponúkame široký rozsah bezpečnostných funkcií, ako sú Bezpečné prehliadanie}, Kontrola zabezpečenia a dvojstupňové overenie, ktoré vám pomáhajú s ochranou účtu.
 • Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia, aby sme zabránili neoprávneným prístupom do systémov.
 • Prístup k osobným údajom majú len zamestnanci spoločnosti Google, zmluvní partneri a zástupcovia, ktorí musia tieto údaje poznať, aby ich mohli spracúvať. Ktokoľvek s takýmto prístupom je zmluvne viazaný prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k jeho potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

Exportovanie a vašich odstránenie údajov

Kedykoľvek môžete kópiu svojich údajov exportovať alebo údaje z účtu Google odstrániť

Ak chcete svoje údaje zálohovať alebo ich použiť s inou službou, ktorá nepatrí spoločnosti Google, môžete kópiu obsahu zo svojho účtu Google exportovať.

Export údajov

Ak chcete informácie odstrániť, máte nasledujúce možnosti:

odstrániť údaje.

V niektorých prípadoch údaje počas obmedzeného obdobia uchovávame, ak je to potrebné na odôvodnené obchodné alebo právne účely. Prečítajte si, ako dlho spoločnosť Google uchováva údaje a za ako dlho odstránime vaše informácie.

Snažíme sa zaistiť, aby naše služby chránili informácie pred náhodným alebo zámerne škodlivým odstránením. Z tohoto dôvodu môže dochádzať k oneskoreniam medzi časom, kedy niečo odstránite, a časom, kedy budú kópie odstránené z našich aktívnych a záložných systémov.

Dodržiavanie pravidiel a spolupráca s regulačnými orgánmi

Tieto pravidlá ochrany súkromia pravidelne kontrolujeme a zaisťujeme, aby spracovanie vašich informácií prebiehalo v súlade s týmito pravidlami.

Prenosy dát

Máme servery po celom svete a vaše informácie preto môžeme spracúvať na serveroch umiestnených mimo krajinu, kde žijete. Zákony na ochranu údajov sa v rôznych krajinách líšia, pričom niektoré poskytujú väčšiu ochranu než iné. Bez ohľadu na to, kde sa vaše informácie spracúvajú, používame rovnakú ochranu opísanú v týchto pravidlách. Tiež dodržiavame určité právne rámce súvisiace s prenosom dát, ako sú napríklad rámce EU-US a Swiss-US Privacy Shield Framework.

Keď dostaneme formálnu písomnú sťažnosť, kontaktujeme osobu, ktorá sťažnosť podala. Pri riešení všetkých sťažností týkajúcich sa prenosov dát, ktoré nie je možné vyriešiť priamo s vami, spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu osobných údajov.

Požiadavky Európskej únie

Ak sa na spracúvanie vašich údajov vzťahujú právne predpisy Európskej únie (EÚ), poskytujeme ovládacie prvky opísané v týchto pravidlách, pomocou ktorých môžete uplatniť svoje právo požiadať o prístup, aktualizáciu, odstránenie alebo obmedzenie spracúvanie vašich údajov. Máte tiež právo odmietnuť spracúvanie informácií alebo svoje informácie exportovať do iného zariadenia.

V prípade používateľov s obvyklým pobytom v Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarsku je prevádzkovateľom osobných údajov zodpovedným za vaše informácie spoločnosť Google Ireland Limited, ak nie je v oznámení o ochrane súkromia konkrétnej služby uvedené niečo iné. Inak povedané, Google Ireland Limited je spriaznený subjekt spoločnosti Google zodpovedný za spracovávanie vašich informácií a zaistenie súladu s príslušnými právnymi predpismi o ochrane súkromia.

Vaše informácie spracúvame na účely opísané v týchto pravidlách, a to na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

S vaším súhlasom

Žiadame vás o súhlas so spracovaním vašich informácií na konkrétne účely a máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Žiadame napríklad, aby ste súhlasili s poskytovaním prispôsobených služieb, ako sú reklamy. Žiadame tiež o súhlas so zhromažďovaním hlasovej a zvukovej aktivity na účely rozpoznávania reči. Tieto nastavenia môžete spravovať v účte Google.

Kedy sledujeme oprávnené záujmy

Vaše informácie spracúváme na účely našich oprávnených záujmov a záujmov tretích strán a používame na to vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia vaše súkromie. To znamená, že vaše informácie spracúváme napríklad na tieto účely:

 • poskytovanie, udržavnie a zdokonaľovanie služieb, aby spĺňali potreby používateľov;
 • vývoj nových produktov a funkcií, ktoré budú užitočné pre používateľov;
 • pochopenie, ako ľudia naše služby používajú, aby sme ich mohli zaisťovať a zdokonaľovať;
 • prispôsobenie služieb na zaistenie lepšieho dojmu používateľov;
 • marketingové aktivity, pomocou ktorých používateľov informujeme o našich službách;
 • poskytovanie reklám, vďaka ktorým môže byť mnoho našich služieb pre používateľov zadarmo;
 • rozpoznávanie, zabraňovanie a iné riešenia ochrany proti podvodom, zneužitiam a bezpečnostným či technickým problémom so službami;
 • ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy, napríklad sprístupňujeme informácie orgánom štátnej správy
 • vykonávanie výskumu, pomocou ktorého vylepšujeme služby pre používateľov a na úžitok verejnosti;
 • plnenie záväzkov voči partnerom, ako sú vývojári a držitelia práv;
 • uplatňovanie právnych nárokov vrátane vyšetrovania potenciálnych porušení príslušných zmluvných podmienok.

Keď poskytujeme službu

Vaše údaje spracúváme, aby sme mohli poskytovať službu, ktorú na základe zmluvy požadujete. Keď si napríklad kúpite ďalšie úložisko Disku Google, spracujeme vaše platobné údaje.

Keď dodržiavame zákonné povinnosti

Vaše údaje budeme spracovávať, keď na to budeme mať zákonnú povinnosť, napríklad v prípade reakcie na právny proces alebo vynútiteľnú žiadosť orgánov štátnej správy.


V prípade otázok môžete kontaktovať spoločnosť Google a oddelenie ochrany údajov. Ak budete mať obavy týkajúce sa svojich práv v rámci miestnych právnych predpisov, môžete sa obrátiť na miestny úrad na ochranu údajov.

Informácie o týchto pravidlách

Kedy sa tieto pravidlá uplatňujú

Tieto pravidlá ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky služby ponúkané spoločnosťou Google LLC a jej partnermi vrátane služby YouTube, systému Android a služieb ponúkaných na weboch tretích strán (ako sú napríklad naše reklamné služby). Výnimkou sú služby s vlastnými pravidlami ochrany súkromia, ktoré tieto pravidlá nezahŕňajú.

Tieto pravidlá ochrany súkromia sa nevzťahujú na:

 • spôsoby spracúvania údajov inými spoločnosťami či organizáciami, ktoré inzerujú naše služby;
 • služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami vrátane produktov alebo webov, ktoré môžu zahŕňať služby spoločnosti Google, zobrazovať sa vo výsledkoch vyhľadávania alebo byť prepojené z našich služieb.

Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto pravidiel ochrany súkromia z času na čas meníme. Neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel ochrany súkromia bez vášho výslovného súhlasu. Vždy uvádzame dátum zverejnenia posledných zmien a tiež poskytujeme prístup k archivovaným verziám, ktoré si môžete prečítať. V prípade podstatných zmien bude upozornenie výraznejšie (v prípade niektorých služieb môžeme na zmenu pravidiel ochrany súkromia upozorniť aj e-mailom).

Súvisiace spôsoby ochrany súkromia

Konkrétne služby spoločnosti Google

Nasledujúce oznámenia o ochrane súkromia obsahujú ďalšie informácie o určitých službách spoločnosti Google:

Ďalšie užitočné zdroje

Následujúce odkazy obsahujú užitočné zdroje, kde nájdete ďalšie informácie o postupoch a nastaveniach ochrany súkromia.

najužitočnejšie reklamy

Ak napríklad v službe YouTube často pozeráte videá o pečení, môže sa vám počas prehliadania internetu zobrazovať viac reklám na túto tému. Na určenie vašej približnej polohy môžeme použiť vašu IP adresu. Ak vyhľadáte slovo „pizza“, zobrazíme vám reklamy na najbližšie rozvozy pizze. Prečítajte si ďalšie informácie o reklamách zobrazovaných spoločnosťou Google a prečo sa vám môžu zobrazovať konkrétne reklamy.

ľudia, na ktorých vám v online svete najviac záleží

Keď napríklad vytvárate správu a do poľa Komu, Kópia alebo Skrytá kópia zadáte adresu, služba Gmail zobrazí návrhy adries na základe toho, ktoré osoby kontaktujete najčastejšie.

telefónne číslo

Ak do účtu pridáte svoje telefónne číslo, môže byť v závislosti od nastavení používané na rôzne účely v rámci rôznych služieb spoločnosti Google. Telefónne číslo môžeme napríklad použiť, aby sme vám pomohli prihlásiť sa do účtu, keď zabudnete heslo, aby sme pomohli ostatným vás nájsť a kontaktovať alebo aby sme vám mohli zobrazovať relevantnejšie reklamy. Ďalšie informácie

platobné údaje

Ak napríklad do účtu Google pridáte kreditnú kartu alebo iný spôsob platby, môžete pomocou tohto spôsobu nakupovať položky v našich službách, ako sú aplikácie v Obchode Play. Môžeme vás tiež požiadať o ďalšie informácie (napríklad daňové identifikačné číslo spoločnosti), aby sme dokázali jednoduchšie spracovať platbu. V niektorých prípadoch potrebujeme tiež overiť vašu totožnosť a môžeme vás požiadať o súvisiace informácie.

Pomocou platobných údajov tiež môžeme overiť, či spĺňate požiadavky na vek, napríklad keď zadáte chybný dátum narodenia, podľa ktorého nedosahujete minimálny vek na vytvorenie účtu Google. Ďalšie informácie

zariadenia

Informácie z vašich zariadení môžeme používať napríklad nato, aby sme vám pomohli pri rozhodovaní, v ktorom zariadení chcete nainštalovať aplikáciu alebo prehrať film zakúpený v službe Google Play. Tieto informácie tiež používame na ochranu vášho účtu.

zariadenie so systémom Android a aplikáciami od spoločnosti Google

Medzi zariadenia so systémom Android a aplikáciami od spoločnosti Google patria zariadenia predávané spoločnosťou Google alebo niektorým našim partnerom a zahŕňajú telefóny, fotoaparáty, vozidlá, nositeľné zariadenia a televízory. Tieto zariadenia využívajú Služby Google Play a ďalšie predinštalované aplikácie zahŕňajúce služby ako Gmail, Mapy, fotoaparát a vytáčanie telefónu, prevod textu na reč, vstup klávesnice a bezpečnostné funkcie.

zobrazenia obsahu a reklám a interakcie s nimi,

Zhromažďujeme napríklad informácie o zobrazeniach a interakciách s reklamami, aby sme mohli inzerentom poskytovať súhrnné prehľady, napríklad ich informovať, či sme na určitej stránke zobrazili ich reklamu a či reklamu divák pravdepodobne videl. Sledujeme tiež ďalšie formy interakcie, napríklad ako pohybujete kurzorom na reklame alebo či komunikujete so stránkou, na ktorej sa zobrazuje.

synchronizácia s účtom Google

História prehliadania prehliadača Chrome sa do účtu ukladá iba v prípade, že ste aktivovali synchronizáciu prehliadača Chrome so svojím účtom Google. Ďalšie informácie

služby na uskutočňovanie a prijímanie hovorov alebo na odosielanie a prijímanie správ

Medzi tieto služby patria napríklad:

 • Google Hangouts na uskutočňovanie domácich a medzinárodných hovorov;
 • Google Voice na uskutočňovanie hovorov, odosielanie textových správ a správu hlasovej schránky;
 • Google Fi ako tarifa pre telefón

dáta snímačov zo zariadenia;

Zariadenie môže mať snímače, ktoré je možné použiť na lepšie pochopenie polohy a pohybu. Pomocou akcelerometra môže byť napríklad určená rýchlosť alebo pomocou gyroskopu môže byť zistený smer cesty.

informácie o veciach v blízkosti zariadenia

Ak používate služby určovania polohy od spoločnosti Google v systéme Android, môžeme vylepšiť výkonnosť aplikácií, ktoré závisia od polohy, napríklad služby Mapy Google. Ak používate služby určovania polohy od spoločnosti Google, vaše zariadenie odosiela spoločnosti Google dáta snímačov (napr. akcelerometra), informácie o polohe, mobilných vysielačoch v okolí a prístupových bodoch siete Wi-Fi (ako sú adresa MAC a sila signálu). Všetky tieto dáta pomáhajú určiť vašu polohu. Služby určovania polohy od spoločnosti Google môžete aktivovať pomocou nastavení zariadenia. Ďalšie informácie

verejne dostupné zdroje

Môžeme napríklad zhromažďovať informácie verejne dostupné online alebo z iných verejných zdrojov na pomoc pri učení jazykových modelov spoločnosti Google a pri vytváraní funkcií, ako je Prekladač Google.

ochrana pred zneužívaním

Informácie o bezpečnostných hrozbách nám napríklad umožňujú vás upozorniť, ak sa domnievame, že váš účet bol napadnutý (a zároveň vám môžeme pomôcť podniknúť kroky na jeho zabezpečenie).

inzertné a výskumné služby v ich mene

Inzerenti môžu napríklad nahrať dáta zo svojich programov s vernostnými kartami, aby lepšie porozumeli výkonnosti svojich reklamných kampaní. Inzerentom poskytujeme iba súhrnné prehľady, ktoré neodhaľujú informácie o jednotlivých osobách.

poskytovanie služieb

Príklady toho, ako používame vaše informácie na poskytovanie našich služieb:

 • Používame IP adresy priradené k vášmu zariadeniu na odosielanie dát, ktoré ste si vyžiadali, ako je napríklad načítanie videa YouTube.
 • Používame jedinečné identifikátory uložené v súboroch cookies vo vašom zariadení, ktoré nám pomáhajú overiť vašu totožnosť a uistiť sa, že ste osoba, ktorej má byť povolený prístup do vášho účtu Google.
 • Fotografie a videá, ktoré nahráte do služby Fotky Google, sa používajú pri vytváraní albumov, animácií a ďalších diel, ktoré môžete zdieľať. Ďalšie informácie
 • Pomocou e-mailovej správy s potvrdením letu, ktorú ste dostali, môžeme vytvoriť tlačidlo na "odbavenie", ktoré sa zobrazí vo vašej službe Gmail.
 • Keď si od nás zakúpite služby alebo fyzický tovar, môžete nám poskytnúť informácie, ako napríklad doručovaciu adresu alebo pokyny na doručenie. Pomôžu nám napríklad spracovať, kompletizovať a doručiť objednávku a poskytnúť podporu v súvislosti so zakúpeným produktom alebo službou.

zaistenie správneho fungovania našich služieb

Naše systémy napríklad nepretržite sledujeme a zisťujeme chyby. Ak zistíme, že niečo nie je v poriadku s konkrétnou funkciou, skontrolovanie informácií o aktivitách zhromaždených pred výskytom problému nám umožní problémy opraviť rýchlejšie.

uskutočňovanie vylepšení

Používame napríklad súbory cookie na analýzu interakcie ľudí s našimi službami. Táto analýza nám môže pomôcť vybudovať lepšie služby. Môže nám napríklad pomôcť zistiť, keď dokončenie určitej úlohy trvá ľudom príliš dlho alebo keď majú problémy s dokončením samotného postupu. Následne môžeme funkciu prepracovať a vylepšiť službu pre všetkých.

Ak ste sa napríklad prihlásili do svojho účtu Google a máte povolenú aktivitu na internete a v aplikáciách, môžete získať relevantnejšie výsledky vyhľadávania, ktoré sú založené na vašich predchádzajúcich vyhľadávaniach a aktivite z iných služieb spoločnosti Google. Ďalšie informácie získate tu. Prispôsobené výsledky vyhľadávania môžete získať aj po odhlásení. Ak nemáte záujem o túto úroveň prispôsobenia vyhľadávania, môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne alebo vypnúť prispôsobenie vyhľadávania po odhlásení.

prispôsobené reklamy

Môžu sa vám tiež zobrazovať prispôsobené reklamy na základe informácií od inzerenta. Ak ste napríklad nakupovali na webe inzerenta, môže tieto informácie o návšteve použiť na zobrazovanie reklám. Ďalšie informácie

citlivé kategórie

Pri zobrazovaní prispôsobených reklám používame témy, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli na základe vašej aktivity zaujímať. Môžu sa vám napríklad zobraziť reklamy na varenie a recepty alebo cestovanie lietadlom. Prispôsobené reklamy nezobrazujeme na základe citlivých kategórií, ako sú napríklad kategórie založené na rase, náboženstve, sexuálnej orientácii alebo zdraví, ani s týmito kategóriami nespájame témy. Rovnaký postup požadujeme od inzerentov, ktorí používajú naše služby.

Služba Google Analytics využíva súbory cookies hostiteľskej domény, čo znamená, že sú nastavené zákazníkmi služby Google Analytics. Pomocou našich systémov môžu byť dáta generované prostredníctvom služby Google Analytics prepojené zákazníkom služby Google Analytics alebo spoločnosťou Google so súbormi cookies tretích strán, ktoré súvisia s návštevami iných webov. Inzerent môže napríklad pomocou dát služby Google Analytics vytvoriť relevantnejšie reklamy alebo ďalej analyzovať svoju návštevnosť. Ďalšie informácie

zabezpečenie a spoľahlivosť

Niektoré príklady toho, ako používame vaše informácie na zabezpečenie našich služieb a zaistenie ich spoľahlivosti:

 • Zhromažďovanie a analýza adries IP a dát zo súborov cookie na ochranu proti automatickému zneužitiu. Takéto zneužitie môže mať mnoho podôb. Môže ísť napríklad o odosielanie spamu používateľom služby Gmail, kradnutie peňazí inzerentov klikaním na reklamy podvodným spôsobom alebo cenzurovanie obsahu spustením útoku typu DDoS (Distributed Denial of Service – odmietnutie služby).
 • Pomocou funkcie Posledná aktivita účtu v službe Gmail môžete zistiť, či a kedy si niekto zobrazil vaše správy bez vášho vedomia. Táto funkcia zobrazuje informácie o nedávnej aktivite v službe Gmail, ako napríklad IP adresy, z ktorých bola pošta navštívená, s tým spojené miesto, dátum a čas. Ďalšie informácie

rozpoznávanie zneužitia

Keď v našich systémoch zistíme spam, škodlivý softvér, nelegálny obsah a iné formy zneužitia, ktoré porušujú naše pravidlá, môžeme váš účet zakázať alebo podniknúť iné vhodné kroky. Za určitých okolností môžeme toto porušenie tiež nahlásiť príslušným orgánom.

kombinácia zhromažďovaných informácií

Príklady toho, ako kombinujeme zhromaždené informácie:

 • Keď po prihlásení do účtu Google uskutočníte vyhľadávanie v službe Google, môžu sa vám zobraziť výsledky z verejných webov spolu s relevantnými informáciami z obsahu ďalších služieb spoločnosti Google, ako je Gmail alebo Kalendár Google. Môže to zahŕňať napríklad stav vašich nadchádzajúcich letov, rezervácie reštaurácií a hotelov alebo vaše fotky. Ďalšie informácie
 • Ak ste s nejakým používateľom už komunikovali prostredníctvom služby Gmail a chcete ho pridať do dokumentu v Dokumentoch Google alebo do udalosti v Kalendári Google, služba Google vám to uľahčí – keď začnete písať meno daného používateľa, služba Google automaticky doplní jeho e-mailovú adresu. Táto funkcia uľahčuje zdieľanie vecí s ľuďmi, ktorých poznáte. Ďalšie informácie
 • Aplikácia Google môže používať dáta, ktoré ste uložili v iných službách Google, na zobrazovanie prispôsobeného obsahu v závislosti od vašich nastavení. Ak máte napríklad vyhľadávania uložené v aktivite na internete a v aplikáciách, aplikácia Google vám môže zobrazovať novinové články a ďalšie informácie o vašich záujmoch, ako sú športové výsledky založené na vašej aktivite. Ďalšie informácie
 • Ak prepojíte svoj účet Google so zariadením Google Home, môžete spravovať svoje informácie a vykonávať aktivity pomocou Asistenta Google. Môžete napríklad pridať udalosti do Kalendára Google, získať rozpis pre daný deň, požiadať o informácie o stave nadchádzajúceho letu alebo odoslať do telefónu informácie, ako je trasa jazdy. Ďalšie informácie

vaša aktivita na iných weboch a v ďalších aplikáciách

Táto aktivita môže pochádzať z používania služieb spoločnosti Google, napríklad zo synchronizácie účtu s prehliadačom Chrome alebo návštev webov a aplikácií, ktoré sú partnermi spoločnosti Google. Mnoho webov a aplikácií nadväzuje partnerské vzťahy so spoločnosťou Google s cieľom vylepšiť svoj obsah a služby. Weby môžu napríklad využívať naše reklamné služby (napr. AdSense), nástroje na analýzu (napr. Google Analytics) alebo môžu vkladať iný obsah (napríklad videá zo služby YouTube). Tieto služby môžu zdieľať informácie o vašej aktivite so spoločnosťou Google. V závislosti od nastavení účtu a používaných služieb (keď napríklad partner využíva službu Google Analytics v kombinácii s reklamnými službami) môžu byť tieto dáta pridružené k vašim osobným údajom.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov.

spolupráca so spoločnosťou Google

Existujú viac než dva milióny webov a aplikácií, ktoré nepatria spoločnosti Google, ale sú jej partnermi na zobrazovanie reklám. Ďalšie informácie

konkrétne služby spoločnosti Google

Môžete napríklad odstrániť svoj blog zo služby Blogger alebo svoj web Google zo služby Weby Google. Môžete tiež odstrániť recenzie, ktoré ste napísali na aplikácie, hry a ďalší obsah v Obchode Play.

používanie súborov cookie na správne fungovanie

Používame napríklad súbor cookie s označením „lbcs“, ktorý vám umožňuje v službe Dokumenty Google otvoriť niekoľko dokumentov v jednom prehliadači. Ak tento súbor cookie zablokujete, služba Dokumenty Google nebude fungovať podľa očakávaní. Ďalšie informácie

Rovnako ako ostatné spoločnosti zaoberajúce sa technológiami a komunikáciou, aj spoločnosť Google pravidelne dostáva žiadosti od vlád a súdov z celého sveta, aby sprístupnila údaje používateľov. Naša snaha o ochranu súkromia a zabezpečenie údajov, ktoré v službách spoločnosti Google uchovávate, je pri prístupe k týmto právnym žiadostiam rozhodujúca. Každá žiadosť (bez ohľadu na typ) je najprv preskúmaná tímom našich právnikov a ak sa rozsah žiadosti zdá byť príliš široký alebo nespĺňa predpísané náležitosti, často ju odmietneme. Ďalšie informácie nájdete v službe Informácie o transparentnosti.

Keď nejaký výraz začne vyhľadávať mnoho ľudí, môže to byť užitočná informácia o trende v danom časovom období. Trendy Google používajú vzorky webových vyhľadávaní Google na odhad obľúbenosti vyhľadávaní v určitom období. Tieto výsledky následne zverejňujú v podobe agregovaných výrazov. Ďalšie informácie

konkrétni partneri

Umožňujeme napríklad autorom služby YouTube a inzerentom, ktorí v nej pôsobia, spolupracovať so spoločnosťami poskytujúcimi merania, aby sa dozvedeli viac o publiku svojich videí alebo reklám YouTube pomocou súborov cookie alebo podobných technológií. Ako ďalší príklad môžeme uviesť obchodníkov na našich stránkach zameraných na nakupovanie, ktorí používajú súbory cookie na zistenie informácií o tom, aký počet jedinečných používateľov si zobrazil informácie o ich produktoch. Prečítajte si ďalšie informácie o týchto partneroch a o tom, ako používajú vaše informácie.

servery po celom svete

Prevádzkujeme napríklad dátové centrá po celom svete, aby boli naše služby nepretržite k dispozícii pre používateľov.

tretie strany

Vaše informácie napríklad spracúváme na vytvorenie štatistík o používaní obsahu v našich službách, ktoré posielame príslušným vlastníkom práv. Vaše informácie môžeme tiež spracúvať, keď ľudia vyhľadávajú vaše meno, a vo výsledkoch vyhľadávania zobrazíme weby obsahujúce verejne dostupné informácie o vás.

vhodné bezpečnostné opatrenia

Môžeme napríklad anonymizovať alebo šifrovať dáta, aby sme sa zaistili, že nemôžu byť prepojené s inými informáciami o vás. Ďalšie informácie

zabezpečenie a vylepšenie

Analyzujeme napríklad spôsob interakcie ľudí s reklamami na vylepšenie výkonnosti našich reklám.

Prispôsobenie našich služieb

Na domovskej stránke Vyhľadávania môžeme napríklad zobraziť sviatočné logo Google, aby sme oslávili konkrétnu udalosť vo vašej krajine.

Partneri

Spriaznený subjekt je entita, ktorá patrí do skupiny spoločností Google vrátane nasledujúcich spoločností, ktoré poskytujú spotrebiteľské služby v EÚ: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd, Google Payment Corp a Google Dialer Inc. Ďalšie informácie o spoločnostiach poskytujúcich obchodné služby v EÚ

Algoritmus

Proces alebo skupina pravidiel, podľa ktorých počítač postupuje pri riešení problémov.

Vyrovnávacia pamäť pre údaje aplikácií

Vyrovnávacia pamäť pre údaje aplikácií je odkladací priestor pre údaje v určitom zariadení. Umožňuje napríklad spustiť webovú aplikáciu aj bez internetového pripojenia a vylepšiť výkonnosť tejto aplikácie rýchlejším načítaním obsahu.

Webové úložisko prehliadača

Webové úložisko prehliadača umožňuje webom ukladať dáta do prehliadača v zariadení. Pri použití v režime miestneho úložiska umožňuje ukladanie dát vo viacerých reláciách. Dáta je tak možné načítať aj vtedy, keď bol prehliadač zavretý a znova otvorený. Fungovanie webového úložiska umožňuje okrem iného technológia HTML 5.

Súbory cookie a podobné technológie

Súbor cookie je malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý sa pri návšteve webových stránok odošle do vášho počítača. Pri ďalšej návšteve súbor cookie umožní webu rozpoznať váš prehliadač. Súbory cookie môžu uchovávať predvoľby používateľa a ďalšie údaje. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby hlásil, keď prebieha posielanie súboru cookie. Niektoré funkcie webových stránok alebo služieb však nemusia bez súborov cookie správne fungovať. Prečítajte si, ako spoločnosť Google využíva súbory cookie a ako využíva dáta (vrátane súborov cookie), keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Zariadenie

Zariadenie je počítač, pomocou ktorého je možné používať služby spoločnosti Google. Za zariadenia sú považované napríklad stolové počítače, tablety, inteligentné reproduktory a smartfóny.

Informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu

Ide o informácie, ktoré sa o používateľoch zaznamenajú tak, aby už nepredstavovali jednotlivo identifikovateľných používateľov ani na nich neodkazovali.

Adresa IP

Každé zariadenie pripojené k internetu má pridelené jedinečné číslo, ktoré sa nazýva adresa IP. Tieto čísla sa obvykle priraďujú na základe geografických blokov. Adresa IP môže byť často použitá na identifikáciu krajiny, z ktorej sa zariadenie pripája k internetu.

Pixlová značka

Pixelová značka je technológia umiestnená na webových stránkach alebo v texte e-mailovej správy. Jej cieľom je sledovať aktivitu na webových stránkach alebo pri otváraní e-mailových správ. Pixelové značky sa často používajú v kombinácii so súbormi cookie.

Osobné údaje

Sú to informácie, ktoré nám poskytnete a ktoré vás osobne identifikujú. Ide napríklad o meno, e-mailovú adresu, fakturačné údaje alebo ďalšie údaje, ktoré môže spoločnosť Google s takýmito informáciami logicky prepojiť (napríklad informácie prepojené s vaším účtom Google).

Citlivé osobné informácie

Toto je zvláštna kategória osobných informácií, ktoré súvisia s témami, ako sú dôverné zdravotné informácie, rasový či etnický pôvod, politické presvedčenie, vierovyznanie alebo sexualita.

Denníky serverov

Keď navštívite naše webové stránky, naše servery (podobne ako väčšina webových stránok) automaticky zaznamenávajú žiadosti o webové stránky. Tieto „denníky serverov“ zvyčajne obsahujú informácie, ako je vaša webová požiadavka, adresa IP, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky a jeden alebo viac súborov cookie, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač.

Typický záznam v denníku pre vyhľadávanie slova „autá“ vyzerá takto:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 -
740674ce2123e969
 • 123.45.67.89 je adresa internetového protokolu pridelená používateľovi jeho poskytovateľom internetových služieb. V závislosti od typu služby môže poskytovateľ prideliť používateľovi pri každom pripojení k internetu inú adresu.
 • 25/Mar/2003 10:15:32 je dátum a čas dopytu.
 • http://www.google.com/search?q=cars je požadovaná webová adresa vrátane vyhľadávacieho dopytu.
 • Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 je použitý prehliadač a operačný systém.
 • 740674ce2123a969 je jedinečný identifikátor súboru cookie pridelený tomuto konkrétnemu počítaču pri prvej návšteve webu Google. (Používatelia môžu súbory cookie odstrániť. Ak používateľ odstránil súbor cookie z počítača od poslednej návštevy webu Google, pôjde o jedinečný identifikátor súboru cookie, ktorý bude počítaču pridelený pri ďalšej návšteve webu Google z tohto konkrétneho zariadenia.)

Jedinečné identifikátory

Jedinečný identifikátor zariadenia je reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačnú identifikáciu prehliadača, aplikácie alebo zariadenia. Rôzne identifikátory sa líšia podľa toho, či sú trvalé, či ich môžu používatelia obnoviť a ako sa dajú používať.

Jedinečné identifikátory je možné použiť na rôzne ciele, napríklad na zabezpečenie, zisťovanie podvodov, synchronizáciu služieb, ako je doručená e-mailová pošta, prípadne na zapamätanie vašich predvolieb či na poskytovanie prispôsobených reklám. Jedinečné identifikátory uložené v súboroch cookie webom napríklad pomáhajú zobrazovať v prehliadači obsah v preferovanom jazyku. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby hlásil, keď prebieha posielanie súboru cookie. Prečítajte si, ako spoločnosť Google využíva súbory cookie.

V iných platformách, než sú prehliadače, sa jedinečné identifikátory používajú na rozpoznanie konkrétneho zariadenia alebo aplikácie v zariadení. Jedinečný identifikátor, ako je napríklad reklamný identifikátor, sa používa na poskytovanie relevantných reklám v zariadeniach s Androidom a je ho možné spravovať v nastaveniach zariadenia. Jedinečné identifikátory môže do zariadenia zakódovať tiež výrobca. Také identifikátory sa niekedy nazývajú „univerzálne jedinečné identifikátory“ (skratka UUID) a patrí medzi ne napríklad číslo IMEI mobilného telefónu. Jedinečný identifikátor zariadenia je možné napríklad použiť na prispôsobenie služby v zariadení alebo na analýzu problémov so službami v zariadení.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka