Mga Teknolohiya

Sa Google, nagsusulong kami ng mga ideya at produktong madalas na isinasagad ang mga limitasyon ng available na teknolohiya. Bilang kumpanyang responsableng kumikilos, nagsusumikap kami para matiyak na ang anumang pagbabago ay nakabalanse sa naaangkop na antas ng privacy at seguridad para sa aming mga user. Ang aming Mga Prinsipyo sa Privacy ay tumutulong na gabayan ang mga pagpapasya na aming isinasagawa sa bawat antas ng aming kumpanya, para puwede kaming makatulong na protektahan at bigyang-kakayahan ang aming mga user habang tinutupad namin ang aming kasalukuyang layunin na isaayos ang impormasyon ng mundo.

Mga app ng Google
Pangunahing menu